Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege

Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege

  Publicat: 22 Apr 2021       330 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pe rol se afla solutionarea actiunii de litigii de munca si asi gurari sociale, avand ca obiect obligatia de a face, privind pe reclamant C.F., cu domiciliul in Rosiori de Vede .205, jud Teleo rman, in contradictoriu cu parata C.NATIONALA DE CAI F.C.S.C., cu sediul in C., jud D.

Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Termen care defineste creanta
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Forma de organizare a unui grup de executanti individuali, ale caror actiuni sunt interdependente si determinate de indivizibilitatea procesului de productie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,

Tribunalul:


Reclamantul a fost salariatul unitatii parate, in functia de lacats mechanic, asa c um reiese din contractual individual de munca depus in copie la dosarul cauzei-fila 15.


La data de 28.10.2018, prin dispozitia nr 222/R/1760/24.10.2019, reclamantului ii inceteaza activitatea in temeiul art. 55 lit. b din Legea nr 53/2003- Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Par ata insa a luat fata de reclamant masura unilaterala de diminuare a drepturilor salariale prin neplata turelor aferente zilelor de 2.12- 3.12 2018 si respective 15.02.2019.


Pe fondul unor neintelegeri cu privire la desfasurarea activitatii in zilele de 2.12. - 3.12.2018 si respective 15.02.2019, unitatea parata a inceput o cercetare disciplinara care insa nu s-a finalizat prin emiterea unei deczii de sanctionare, sau prin exonerarea reclamantului de orice vina.


Insa unitatea parata a retinut sumele aferente acestor zile desi reclamantul a fost prezent la serviciu si si-a realizat indatoririle care ii reveneau conform fisei postului pentru functia de lacatus mecanic.


In aceasta situatie, devin aplicabile dispozitiile art. 169 alin 1 si 2 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Conform dispozitiilor legale precitate, nicio retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege (1). Retinerile cu titlul de daune cauzate angajatorului nu pot fi effectuate daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.


Ori in speta nu suntem in ipoteza alin 2- angajatorul nefacand dovada ca prin refuzul salarialtului de a indeplini sarcini de serviciu care nu ii reveneau, conform calificarii care o avea, respectiv lacatus mecanic, s-ar fi produs un prejudiciu.


Pe de alta parte, conform dispozitiilor art. 247 (1) Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori acestia au savarsit o abatere disciplinara.


Insa, desi a inceput procedura de stabilire a faptului ca reclamantul a savarsit sau nu o abatere disciplinara, parata s-a limitat doar in a constitui o comisie de cercetare si de a audia pe reclamant in cauza si alti cativa salariati aflati in tura in zilele precitate cu acesta -pana a mai aplica vreo sanctiune in conformitate cu dispozitiile art. 248 alin 1 lit. a -e si 250 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Cu toate acestea si in mod nejustificat, si fara niciun temei legal, a retinut sumele ce constituie obiectul prezentei cause.


Asa cum reiese din fisa de pontaj-pentru ziua de 2 dec 2018, reclamantul a fost prezent si a semnat aceasta fisa, locul lucrarii fiind consemnat Statia Rosiori Nord-documentul fiind vizat de controlul preventiv si intocmit de seful de echipa .


In privinta zilei de 03.12.2019, se observa la pozitia 3- C.F., modificari efectuate de angajator peste litera N, fiind barat cu linie-iar pentru luna februarie 2019, de asemenea in fisa de pontaj apar modificari asupra prezentei neconfirmate prin semnatura de cel care le-a realizat.


Din intregul material probator rezultaca angajatorul a incalcat grav prevederile Codului Muncii, in speta dispozitiile art. 169 alin 1 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) -conform caruia nici o retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege, reclamantul nefiind in aceasta din urma situatie.


Sintagma, cazurile si conditiile prevazute de lege, vizeaza situatia reglementata de dispozitiile alin 2 al precitatului articol, precum si de art. 248(1) lit. d, ipoteze in care reclamantul nu se afla.


Prin aceste retineri, reclamantul a suferit un prejudiciu prin diminuarea veniturilor care ii asigurau intretinerea sa si a familiei sale, astfel incat are dreptul la repararea acestui prejudiciu, reparare care presupune actualizarea sumelor de care a fost lipsit atat cu rata inflatiei cat si cu dobanda legala.


In concluzie, parata, fara niciun temei legal, a procedat discretionar la diminuarea drepturilor salariale cuvenite fostului sau salariat, astfel incat pretentiile reclamantului sunt intemeiate, urmand a se admite actiunea conform dispozitivului sentintei.


PENTRU ACESTE M OTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Admite actiunea formulata de reclamantul C.F., cu domiciliul in Rosiori de Vede .205, jud Teleorman, in contradictoriu cu parata C.NATIONALA DE CAI F.C.S.C., cu sediul in C., jud D.


Anuleaza masura unilaterala de diminuare a drepturilor salariale cuvenite, reprezentand turele neplatite din datele de 02.12.2018/03.12.2018 s i 15.02.2019.


Obliga parata la plata catre reclamant a sumelor re t inute in mod nelegal, actualizate cu dobanda legala si rata inflat iei.


Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare . Cererea de apel se va depune la Tribunalul Teleorman.


Pronuntata astazi 01.10.2020, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei.
Pronuntata de: Tribunalul Teleorman - Sentinta civila nr. 339 din data de 01.10.2020


Citeşte mai multe despre:    diminuare drepturi salariale    nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege    reparare prejudiciu ca urmare a diminuarii drepturilor salariale in mod nelegal
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea de validare a popririi are ca efect iesirea fortata a sumei urmarite din patrimoniul debitorului in cel al creditorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 339 din data de 05 Iunie 2020

Procedurile de control ale ITM nu trebuie sa fie insotite de o sanctiune care sa fie atat de disproportionata fata de gravitatea incalcarii
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr. 1062 din data de 01 Aprilie 2019

Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 339 din data de 05 iunie 2020

Lipsa resurselor financiare nu poate constitui o cauza exoneratoare de la plata salariului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 575 din data de 04 Februarie 2019

Retineri din salariu in lipsa unui titlu executoriu care sa constate datoria salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis - Sentinta civila nr. 1281/PI din data de 27 Noiembrie 2020