Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Actiune in constatarea grupei de munca. Sarcina probei

Actiune in constatarea grupei de munca. Sarcina probei

  Publicat: 09 Jul 2021       1491 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Tribunalul

Deliberand asupra prezentei cauze, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului B.la data de 22.03.2018, sub nr. x, reclamantul T.I. a chemat in judecata pe paratele C.Judeteana d e P. b. si S.F. b., solicitand pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa se constate ca activitatea desfasurata, in calitate de anga jat al paratei S.F. b., se incadreaza in grupa I de munca, in procent de 100%, pentru urmatoare a perioada 28.01. x90.

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,


In motivarea cererii, reclaman tul a aratat ca in perioada 08.01. x03 a lucrat la S.F. b.la exploatarea sondelor din industria extractiei de petrol, in conditii vatamatoare, care se incadreaz a in grupa I de munca, in spatiu deschis, desfas urand activitate de teren 24 din 24 de ore, in orice conditii a vremii, in perimetrul sondelor de f., in prezenta substantelor toxice si periculoase, cazat in baraci metalice in apropierea sondelor.


Avand in vedere faptul ca, desi pe intreaga perioada lucrata a ocupat aceeasi functie si a lucrat in aceleasi conditii de munca, i-a fost recunoscuta incadrarea in grupa I de munca doar pentru perioada 01.03.1990a€”01.04.2001 iar perioada anterioara 28.01.1986a€”01.03.1990 i-a fost incadrata in grupa a II - a de munca dupa cum reiese din carnetul de munca pozitia 11- 16 si 19a€”74 (anexat cu mentiunea conform cu originalul).


Contrar mentiunilor din carnetul de munca, reclamantul arata ca activitatea depusa de acesta in perioada 28.01.1986a€” 01.03.1990 se incadreaza la grupa 1 de mu nca, in procent de 100% conform pct 59 din anexa 1 a ord 50/1990.


Faptul ca unitatea a incadrat eronat in carnetele de munca grupa de munca anterior anului 1990, desi meseriile se inscriu in grupa I de munca urmare a conditiilor de munca riscante si periculoase, fapt recunoscut si de Ministerul Resurselor si Industrieia€”Departamentul Petrolului, reiese si din hotararile Tribunalelor care au admis solicitarile colegilor reclamantului care au lucrat la aceeasi societate .


Reclamantul solicita admiterea actiu nii, in conformitate cu art. 10 alin. 1 din Codul de procedura civila.


Parata C.Judeteana de P. b.nu a formulat intampinare in termenul prevazut de lege.


Instanta, in temeiul art. 25 5 raportat la art. 258 Cod procedura civila, a incuviintat proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei, precum si expertiza tehnica specialitatea protectia mediului, ca fiind pertinente, concludente si utile dezlegarii pricinii.


A fost desemnata doamna expert C.Haritina, care a intocmit raportul de expertiza judiciara, filele 67 - 73 dosar.


Analizand actele dosarului raportat la sustinerile partilor, probele administrate si dispozitiile legale incidente, Tribunalul retine:


Reclamantul a chemat in judecata pe parata C.Judeteana de P. b., pentru a se constata ca in perioada 28.01.1986 - 01.03.1990, activitatea prestata a fost specifica grupei I de munca .


Tribunalul constata ca potrivit dispozitiilor art. 272 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), republicat, sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare.


Aceste prevederi se coroboreaza cu cele ale art. 273 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), republicat, prin care se prevede ca administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenta, instanta fiind in drept sa decada din beneficiul probei admise partea ce intarzie in mod nejustificat administrarea acesteia, precum si cu prevederile art. 10 alin. 1 din Codul de procedura civila, potrivit caruia partile au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in conditiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecator, sa isi probeze pretentiile si apararile, sa contribuie la desfasurarea fara intarziere a procesului, urmarind, tot astfel, finalizarea acestuia.


Totodata, instanta constata ca sarcina probei este inversata in conflictele de munca si revine angajatorului in considerarea faptului ca inscrisurile doveditoare sunt detinute de unitate si astfel trebuie depuse de catre aceasta in dosar, insa, atunci cand reclamantul afirma o anumita situatie de fapt (sau o situatie contrara), care poate fi dovedita prin orice mijloc de proba, sarcina administrarii probei revine celui ce face afirmatia in fata judecatii, in conformitate cu prevederile dreptului comun.


In drept, sub aspectul normelor ce reglementeaza incadrarea locurilor de munca si activitatilor in grupele I si II de munca, in vederea pensionarii, instanta retine ca, in baza Legii nr. 3/1977 si Decretului-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, a fost emis Ordinul nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca, la art. 6 din acest ordin, prevazandu-se ca nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele, tinandu-se seama de conditiile deosebite de munca, concrete, in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditiile nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica si nervoasa etc.).


Potrivit art. 7 din Ordinul 50/1990, incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu conditia ca pentru grupa I de munca personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa a Ii-a cel putin 70% din programul de lucru``, iar aceste dispozitii se completeaza cu prevederile art. 10 din Ord. 50/1990, potrivit carora, in cazul in care personalul lucreaza intregul program la mai multe locuri de munca, din care unele sunt incadrate in grupa I de munca, iar celelalte in grupa a Ii-a de munca, din care timpul lucrat in grupa I este de cel putin 50%, se va lua in considerare atat timpul efectiv lucrat in grupa I, cat si timpul efectiv lucrat in grupa a Ii-a. Daca sarcinile de munca ce trebuie efectuate datorita specificului se succed in locuri de munca prevazute in grupele I si II, in situatia in care nu se poate stabili cu exactitate timpul efectiv lucrat in fiecare din cele doua grupe, personalul va fi incadrat in grupa a Ii-a de munca .``


Conform art. 3 alin. 1 din Ord. 50/1990 beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2.


Sub aspectul probatoriului, instanta observa ca valoarea probatorie determinanta a inscrisurilor in vederea efectuarii incadrarii salariatilor, in vederea pensionarii, in grupele I si II de munca, este data de norma cadru cuprinsa in art. 15 din Ord. 50/1990, care prevede ca ``dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. Totodata, tinand seama de prevederile art. 2 si 3 din Decretul-lege nr. 68/1990, unitatile au obligatia sa analizeze si sa precizeze, in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului ordin, pe baza documentelor existente in unitate, situatia incadrarii personalului in grupele I si II de munca incepand cu 18.03.1969 si pana in prezent``.


Raportat la aceste norme, Tribunalul va verifica, in functie de mentiunile din carnetul de munca, actele emise de catre angajator si concluziile raportului de expertiza, daca activitatea prestata de catre reclamant, pentru perioada solicitata prin actiune, se incadreaza sau nu in grupa I de munca .


Potrivit carnetului de munca .nr. x (filele 8 - 23), in perioada ce face obiectul prezentei actiuni, reclamantul a fost angajat in functia de sondor si ajutor sondor sef la S. b.


Conform concluziilor raportului de expertiza, activitatea desfasurata de reclamant in perioada 28.01. x90 se desfasura in proportie de 100% in grupa I de munca, conform art. 59 al Anexei I a Ordinului 50/1990.


Instanta va constata ca reclamantul a lucrat in conditiile grupei I de munca, in procent de 100%, in perioada 28.01.1986 - 01.03.1990 conform art. 59 al Anexei I a Ordinului 50/1990.


Potrivit art. 471 alin. 1 din Codul de procedura civila, sub sanctiunea nulitatii, apelul se depune la instanta a carei hotarare se ataca.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite cererea promovata de reclamantul T.I., domiciliat in sat Plescoi, in contradictoriu cu parata C.JUDETEANA DE P. b., cu sediul in municipiul B., judetul B., avand ca obiect actiune in constatare.


Constata ca reclamantul si-a desfasurat activitatea in grupa I de munca in procent de 100% in perioada 28.01.1986 - 01.03.1990 conform art. 59 al Anexei I a Ordinului 50/1990.


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .


Apelul, sub sanctiunea nulitatii, se depune la Tribunalul B.


Pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor la grefa instantei, astazi, 22.02.2019.
Pronuntata de: Tribunalul BUZAU - Sentinta civila nr. 254/22.02.2019


Citeşte mai multe despre:    Actiune in constatare grupa de munca    grupa i de munca    conditii deosebite    dreptul muncii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Recunoasterea grupei I de munca din grupa a II-a atribuita de angajator
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta nr. 391/2017, in sedinta publica din 3 februarie 2017

Ucenicia este considerata vechime in munca, valorificabila inclusiv ca grupa de munca, dar pentru practica in productie, nu si pentru pregatirea teoretica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila, Decizia civila nr. 185/2017, in sedinta publica din 22 februarie 2017

Discriminarea creata de legiuitor incepand cu data de 1 aprilie 2001 intre meserii din acelasi domeniu in privinta recunoasterii conditiilor speciale nu poate fi cenzurata de instanta de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna Sectia Civila, Sentinta civila nr. 111/2017, in sedinta publica din 09 februarie 2017

Conditiile grele de lucru la care a facut referire expertul cu privire la activitatea generala nu pot constitui un argument suficient pentru incadrarea in grupa I de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti Sectia I Civila, Decizia nr. 114/2017, in sedinta publica din 18 ianuarie 2017

Simpla incadrare a activitatii in temeiul legal reprezentat de Anexa 1 la Ordinul nr. 50/1990 este suficienta pentru constatarea grupei I in locul grupei a II-a de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 125/2017, in sedinta publica din 17 ianuarie 2017

Activitatea a fost desfasurata in locuri de munca prevazute de normele legale pentru acordarea grupei I
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 199/2017, in sedinta publica din 20 ianuarie 2017

In perioada si procentul expres mentionate in cuprinsul raportului de expertiza s-a lucrat efectiv in locuri de munca care se incadreaza in grupa a I-a
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 506/2017, in sedinta publica din 10 februarie 2017

Distinctie intre criteriile de recunoastere a grupei I de munca (conditii speciale) anterior si ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila nr. 142/2017, Sentinta civila nr. 142/2017, in sedinta publica din data de 26.01.2017

Constatarea grupei de munca pentru o serie de activitati care presupun conditii nocive de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I civila, Sentinta civila nr. 1758/2015, pronuntata in sedinta publica din data de 09.11.2015