din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2233 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Distinctie intre criteriile de recunoastere a grupei I de munca (conditii speciale) anterior si ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000

Distinctie intre criteriile de recunoastere a grupei I de munca (conditii speciale) anterior si ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000

  Publicat: 20 Jan 2019       2905 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Dimbovita sub nr. x/25.11.2015 reclamantul B_ N_ a solicitat in contradictoriu cu parata S.C. A_ S.A. constatarea dreptului de pensionare potrivit muncii prestate in conditii speciale de grupa I de munca potrivit Ordinului Ministerului Muncii, sanatatii si Ocrotirilor Sociale nr. 50/1990, obligarea paratei sa efectueze rectificarile in evidentele sale in concordanta cu grupa I de munca, iar nu cu grupa a II-a si obligarea la plata cheltuielilor de judecata .

Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Compartiment de munca in structura de productie a unei unitati economice, constituit dintr-un ansamblu de locuri de munca amplasate in acelasi spatiu,
Dovada scrisa prin care
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Dovada scrisa prin care
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
Reflecta echilibrul dintre cerintele muncii exercitate si resursele individuale (personale), de exemplu in ceea ce priveste tipul de activitate, volumul de munca, organizarea muncii, sanatatea, competentele, valorile, atitudinile si motivatia.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca a fost angajat al societatii parate cu contract individual de munca ocupand postul de sudor in perioadele 01.06.x79 si 12.12.1980 - prezent, ca in tot acest timp a desfasurat operatii de sudura continua in mediu protector de bioxid ce carbon si argon, ca la data de 08.10.2015 i s-au eliberat de catre parata 3 adeverinte care atesta in mod diferit incadrarea activitatii desfasurate in cadrul societatii, astfel: prin adeverinta nr. 6926/08.10.2015 se stabileste ca in perioadele 01.04.x96 si 01.01.x99 avand functia de sudor a fost incadrat in grupa I de munca in procent de 100%, (adica 4 ani si 9 luni); prin adeverinta nr. 6916/08.10.2015 se stabileste ca in perioadele 22.03.x92 si 01.01.x98 avand functia de sudor a fost incadrat in grupa a II-a de munca in procent de 100%, (adica 12 ani); prin adeverinta nr. 6915/08.10.2015 se stabileste ca in perioadele 01.06.x79 si 12.12.x82 avand functia de sudor a fost incadrat in grupa a II-a de munca in procent de 100%, (adica 4 ani si 3 luni).

A mai aratat reclamantul ca adeverinta nr. 6916/08.10.2015 are la baza incadrarea activitatii sale la pozitia 41 din Anexa II a Ordinului Ministerului Muncii, Sanatatii si Ocrotirilor Sociale nr. 50/1990, care prevede ``Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa M_: restul personalului care nu este cuprins in grupa I de munca . In cazul in care acest personal lucreaza cel putin 50% din timp in locurile de munca prevazute in grupa I de munca va beneficia de aceasta grupa proportional cu timpul efectiv lucrat", ca activitatea pe care o desfasura era de sudor, neputandu-se incadra in acest articol, ca aceasta adeverinta face referire si la procesul-verbal nr. 298/25.08.2000 care stabileste ca in perioadele 02.05.x79 si 12.12.x99 avand functia de sudor a fost incadrat in grupa I de munca in procent de 100% (adica 21 ani si 1 luna) si ca perioadele inscrise in adeverinta nr. 6916/08.10.2015 se suprapun peste perioadele inscrise in procesul-verbal, insa au incadrari in grupe diferite.

A mai aratat ca exista neconcordanta intre incadrarile facute, pentru aceeasi perioada, prin adeverinta nr. 6915/08.10.2015 si procesul-verbal nr. 298/25.08.2000, in procesul-verbal stabilindu-se ca este vorba de grupa I de munca, iar in adeverinta ca incadrarea este in grupa a II-a de munca conform pozitiei 22 din Anexa II a Ordinului Ministerului Muncii, sanatatii si Ocrotirilor Sociale nr. 50/1990. Acest articol al Ordinului nr. 50/1990 prevede ca ``Activitatea in turnatoriile de fonta, otel sau metale neferoase, cu productie industriala continua ale caror operatii de dezbatere sau curatare a pieselor turnate se executa in ateliere complet separate, amplasate in afara halei turnatoriei, precum si la melanjoarele de fonta din otelarii. Topirea, fabricarea si concentrarea metalelor neferoase, fabricarea litoponului si a oxidului de zinc. Evacuarea zgurii si a molozului din halele de turnare`` , insa aceste dispozitii nu au legatura cu activitatea prestata pe perioada cat a fost angajatul paratei.

Totodata plata salariului si retinerile salariale au fost efectuate la nivelul salariului aferent grupei I de munca, astfel ca se impune a beneficia de dreptul de pensionare potrivit dispozitiilor prevazute de lege in favoarea celor care au prestat activitati ce se incadreaza in grupa I de munca .

De asemenea, a mentionat ca mediul de lucru era toxic, cu degajare de pulberi si oxid de carbon, ce presupunea suprasolicitare fizica si nervoasa, riscul deosebit de accidente si boli profesionale in conditii de microclimat nefavorabile.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 41 CR, art. 3 si urm. Ordinul Ministerului Muncii, sanatatii si Ocrotirilor Sociale Nr. 50/1990.

Au fost anexate, in copie, adeverinta nr. 6926/08.10.2015, adeverinta nr. 6916/08.10.2015, adeverinta nr. 6915/08.10.2015, procesul verbal nr. 298/25.08.2000, carnetul de munca, iar in dovedire s-a solicitat proba cu expertiza.

Parata a formulat intampinare prin care a aratat ca reclamantul este angajat in cadrul A_ S.A. din data de 01.06.1976, initial in functia de muncitor necalificat locul de munca fiind Compresor Sectia I, atelier Montaj Compresor, C_ SAF, ca incepand cu data de 02.05.1977 a ocupat functia de sudor / sudor gaze la acelasi loc de munca, cu o intrerupere cauzata de satisfacerea stagiului militar in perioada 19.06.x80. De asemenea, a indeplinit aceeasi functia si la Table - Sectia IV.

Parata a mai aratat ca potrivit inscrisurilor din carnetul de munca, in perioadele 01.06.x79 si 12.12.x82 reclamantul a desfasurat activitate in grupa II de munca procent 100% conform anexei II pozitia 41 din Ordinul nr. 50/1990, perioada pentru care s-a eliberat adeverinta nr. 6915/08.10.2015, ca pentru perioadele 22.03.x92 si 01.01.x98 a fost incadrat tot in grupa II de munca conform anexei II pozitia 41 din Ordinul nr. 50/1990 in baza adeverintei nr. 6916, conform nominalizarii efectuata prin tabelele avizate de Consiliul de administratie si de liderul sindicatului liber din intreprindere, de unde rezulta ca activitatea de sudura continua in mediu protector de bioxid de carbon si argon - de la Sectia Sudare SAF, a fost incadrata in grupa II de munca, conform pozitiei 30 din anexa 2 Ordinul 50/1990, cu completarile ulterioare (in vechea reglementare pozitia 30 corespunzand pozitiei 41) si ca pentru perioadele 01.04.x96 si 01.01.1999 - 31.12.1999 reclamantul a fost incadrat in grupa I de munca in procent de 100% conform anexei 1, pozitia 22 din Ordinul nr. 50/1990, eliberandu-i-se adeverinta nr. 6926/08.10.2015, conform nominalizarii efectuate prin procesul verbal nr. 298/25.08.2000.

Parata a precizat ca dupa data de 23.07.2001 reclamantul nu mai este mentionat in nicio lista nominala privind incadrarea in grupa I sau II de munca si ca in ceea ce priveste data pana la care locurile de munca din A_ s-au incadrat in conditii deosebite de munca, conform Avizului nr. 25/x/31.01.2005, s-a avizat incadrarea in conditii deosebite a locurilor de munca pana la 31.12.2004, pentru anumite locuri de munca . Conform adresei nr. 2476/19.05.2004 s-a sistat virarea CAS suplimentar pentru toti salariatii care au fost incadrati in grupa I sau II de munca . Astfel, dupa data de 01.04.2004 toate locurile de munca din A_ S.A. au fost incadrate in conditii normale de lucru, insa in listele nominale din perioada 2002-2004 nu a fost regasit numele reclamantului, ultima lista in care este mentionat fiind din luna iulie 2001.

A concluzionat parata ca analizand aspectele referitoare la incadrarea activitatii reclamantului in grupele de munca si pe cele referitoare la incadrarea in grupele de munca la nivelul A_, se observa ca desi in cuprinsul procesului-verbal 298/25.08.2000 se mentioneaza incadrarea activitatii salariatului in grupa I de munca, din toate documentele colective identificate la nivelul societatii, prin care sunt indicate sectoare cu activitati care se incadreaza in grupele de munca, activitatea desfasurata de salariat este incadrabila in grupa II de munca .

La termenul de judecata din data de 25.04.2016 tribunalul a incuviintat probele cu inscrisuri si cu expertiza tehnica in specialitatea protectia muncii, cu obiectivele de a se stabili daca incadrarea in grupa de munca a reclamantului a fost corect realizata iar daca nu a fost corect stabilita sa se precizeze in ce grupa de munca ar fi trebuit incadrat si in ce procent in functie de locul de munca, de conditiile de munca, de atributiile postului si de dispozitiile legale aplicabile, prin realizarea unei coresponden?e cat mai fidela intre descrierea meseriilor, functiilor si locurilor de munca si incadrarea in Anexa I sau/?i II la Ordinul 50/1990 iar in masura in care, in cazuri exceptionale, procedeaza prin asimilare, sa explice in concret de ce a procedat astfel.

La data de 07.09.2016 expertul I_ D_ a depus la dosar raportul de expertiza, completat in urma formularii de obiec?iuni prin raportul completator depus la data de 09.12.2016.

Examinand actele si lucrarile dosarului prin prisma dispozitiilor legale incidente in cauza tribunalul retine ca prin cererea de chemare in judecata reclamantul B_ N_ a solicitat in contradictoriu cu parata S.C. A_ S.A. sa se constate ca, pe toata perioada cat reclamantul a fost angajatul paratei, activitatea acestuia s-a incadrat in grupa I de munca, parata urmand a fi obligata la emiterea unei adeverinte in acest sens si la plata cheltuielilor de judecata .

retine tribunalul ca din men?iunile inscrise in carnetul de munca al reclamantului rezulta ca acesta a desfasurat activitate la Intreprinderea de Frigidere Gae?ti (ulterior denumita A_ S.A.) in perioadele 01.06.x77 ca muncitor necalificat, in perioadele 02.05.x79, 12.12.1980 - 22.03.1982, 17.01.x06, 01.07.x09 ca sudor.

In carnetul de munca al reclamantului, la pozitia 52, se mentioneaza ca in perioadele 01.06.x79 si 12.12.x82 acesta a lucrat in grupa II de munca procent 100% conform anexei 2, pozitia nr. 41 din Ordinul 50/1990, respectiv 4 ani, 3 luni si 28 zile .

Din continutul adeverintelor emise de parata S.C. A_ Gaie?ti (adeverinta 6916/08.10.2015 - fila 31) mai rezulta ca in perioada 22.03.1982 - 01.04.1992 acesta a avut meseria de sudor, activitatea fiind incadrata in grupa a II-a de munca in baza pct. 41 din anexa 2 a Ordinului 50/1990 si a procesului verbal din data de 25.08.2000 iar in perioadele 01.04.1992 - 31.12.1996 si 01.01.1999 - 31.12.1999 a avut meseria de sudor la Sectia Table, activitatea fiind incadrata in grupa I de munca in baza nominalizarii facuta prin procesul verbal nr. 298/25.08.2000 si pct. 22 din Anexa 1 a Ordinului 50/1990.

Prin raportul de expertiza completat intocmit in cauza, expertul I_ D_ a sustinut ca se justifica incadrarea reclamantului in grupe de munca astfel: in grupa II de munca procent de 100% conform prevederilor Ordinului 50/1990, anexa 2 poz. 41(sudura in mediu protector gaze) in perioadele 01.06.x79, 12.12.x92, in grupa I de munca, in procent 100% conform prevederilor Ordinului 50/1990 (completat), anexa 1, poz. 22 (laminare metale neferoase la cald), pentru perioada 01.04.x01 si in conditii deosebite conform prevederilor HG nr. 261/2001 coroborat cu Avizul nr. 25/x/2002 eliberat de ITM Dambovi?a, pentru perioada 01.04.x04. Expertul a mai sustinut ca nu se justifica incadrarea in grupe de munca pentru perioada 19.06.x80, in care a efectuat stagiul militar si dupa data de 01.04.2004, data de la care Avizul nr. 25/x/x nu a mai fost prelungit.

Coroborand concluziile raportului de expertiza cu adeverintele existente la dosarul cauzei si cu mentiunile din carnetul de munca rezulta ca reclamantul are doar doua perioade in care trebuia sa beneficieze de grupa I de munca deoarece nu a schimbat meseria sau locul de munca, perioade in care unitatea parata nu i-a recunoscut grupa I de munca, acestea fiind 01.01.x99 si 01.01.x01. Tribunalul nu va proceda la recunoasterea grupei de munca pentru perioadele in care parata a acordat deja aceasta grupa deoarece o recunoastere a instantei peste recunoasterea facuta de unitate nu are nicio justificare legala.

Tribunalul apreciaza, contrar celor sustinute de reclamant in actiune, ca punctele in baza carora s-a acordat grupa I si grupa a II-a de munca sunt cele corecte, astfel cum si expertul arata in expertiza, fiind vorba de sudura in mediu protector de gaze (grupa a II-a de munca -pct. 41 din Anexa 2 la Ordinul 50/1990) si laminare metale neferoase la cald (grupa I de munca - pct. 22 - Anexa 1 a Ordinului 50/1990).

In privinta cererii reclamantului de incadrare a activitatii sale in conditii deosebite dupa data de 1 aprilie 2001 tribunalul retine ca ulterior datei de 01.04.2001, prin art. 19 alin.1 din Legea 19/2000 s-a stabilit ca locurile de munca in conditii deosebite reprezinta acele locuri care, in mod permanent sau in anumite perioade, pot afecta esential capacitatea de munca a asiguratilor datorita gradului mare de expunere la risc . Acelasi art. 19 din fosta Lege nr. 19/2000 arata la alin 2 ca metodologia si criteriile de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si a Ministerului sanatatii, iar la alin.4 si 5 ca locurile de munca in conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca, prin decizia organului de conducere legal constituit. Cu respectarea criteriilor si metodologiei de incadrare prevazuta la alin.2, avizul inspectoratului teritorial de munca fiind obligatoriu pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.

In ceea ce priveste incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite, aceasta s-a facut initial in baza H.G. 261/2001, iar ulterior, dupa abrogarea H.G. 261/2001 prin H.G. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.

In conformitate cu prevederile art. 10 din H.G. 261/2001, incadrarea tuturor categoriilor de salariati in locurile de munca in conditii deosebite se face numai in cazul in care activitatea lor se desfasoara efectiv in aceste locuri de munca potrivit programului normal de lucru, iar potrivit art. 11 din acelasi act normativ, nominalizarea salariatilor care isi desfasoara activitatea in locurile de munca in conditii deosebite, potrivit art. 10, se face de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca acolo unde acesta este infiintat.

Retine tribunalul ca in aplicarea acestor dispozitii legale, parata a obtinut avizul nr. 25/x/202 din partea Inspectoratului Teritorial de Munca, aviz in care meseria de sudor la Sectia IV Table nu figureaza ca atare.

Desi in raportul de expertiza intocmit de catre expert I_ D_ se concluzioneaza ca dupa data de 1 aprilie 2001 reclamantul trebuia sa fie incadrat in conditii de munca deosebite, aceasta concluzie este in contradictie totala cu continutul avizului unde nu se regaseste meseria reclamantului la cele incadrate in conditii deosebite la Sectia Table.

Apreciaza tribunalul ca reclamantul in calitate de angajat a unitatii parate a avut posibilitatea ca, prin reprezentanti salariatilor, respectiv sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca ori responsabilul cu protectia muncii, sa solicite si sa obtina incadrarea corecta a locurilor de munca in conditii deosebite iar daca acest lucru nu s-a realizat in mod corect, avea posibilitatea contestarii avizului la ministere si/sau la instanta de judecata competenta . Cum tribunalul nu se poate substitui unei proceduri administrative, stabilite expres cu conditii si termene printr-un act normativ ce apartine competentei exclusive a puterii executive, actiunea reclamantului privind acordarea conditiilor de munca deosebite dupa anul 2001 urmeaza a fi respinsa.

Tribunalul, pentru a pronunta aceasta solutie se raporteaza si la modul diferit de redactare a dispozitiilor legale ce au reglementat incadrarea in grupa de munca, respectiv conditii de munca, anterior anului 2001 si ulterior datei de 1 aprilie 2001. Decretul nr. 50/1990 nu permitea o procedura accesibila angajatilor in stabilirea grupei de munca lasand la latitudinea conducerii unitatii si sindicatelor incadrarea in grupa de munca, stabilirea grupei de munca neputand fi contestata in instanta ca atare. Prevederile legale mai sus invocate, respectiv dispozitiile H.G. 261/2001, au permis salariatilor sa aiba initiativa in initierea demersurilor privind incadrarea in conditii de munca, iar in masura in care incadrarea nu ar fi fost corecta, au permis o contestare in fata instantei de contencios. D__ urmare, o actiune ulterioara a angajatilor impotriva angajatorului in instanta de judecata, prin care sa se invoce propria culpa in privinta incadrarii in conditii de munca, nu poate fi considerata admisibila.

Fata de aceste considerente, tribunalul urmeaza a admite doar in parte cererea reclamantului, respectiv pentru perioadele 01.01.x99 si 01.01.x01 urmand a o respinge pentru restul perioadelor.

Cu privire la cererea reclamantului de obligare a paratei la plata cheltuielilor de judecata tribunalul urmeaza a o respinge avand in vedere ca unitatea parata a incadrat in mod corect activitatea reclamantului in grupa de munca pe aproape intreaga perioada in care reclamantul a lucrat la parata si a emis, in acest sens, adeverintele solicitate de reclamant. Apreciaza tribunalul, din acest punct de vedere, ca parata nu a fost in culpa procesuala astfel incat in cauza nu sunt aplicabile dispozitiile art. 453 Cod procedura civila.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE :

Admite in parte cererea formulata de reclamantul B_ N_, domiciliat in Gae?ti, _, __, C.N.P. x, in contradictoriu cu parata S.C. A_ S.A. cu sediul in Gae?ti, __. 210, Judetul Dambovi?a si domiciliul ales la P_ F__ SCA, _. 246C, Cladirea SkyTower, __, Bucuresti, e-mail xx.

Constata ca reclamantul a lucrat in conditiile grupei I de munca in procent de 100% (cu excluderea perioadelor in care parata i-a acordat deja aceasta grupa de munca) si in perioadele 01.01.x99 si 01.01.x01.

Respinge cererea reclamantului pentru restul perioadelor.

Respinge cererea reclamantului de acordare a cheltuielilor de judecata .

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .

Apelul se depune la Tribunalul Dambovita.
Pronuntata de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila nr. 142/2017, Sentinta civila nr. 142/2017, in sedinta publica din data de 26.01.2017


Citeşte mai multe despre:    Constatare drept pensionare    Grupa I de munca    HG 261/2001    Legea nr.19/2000    Diferenta grupa munca 2001    Expertiza constatare grupa munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Actiune in constatarea grupei de munca. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul BUZAU - Sentinta civila nr. 254/22.02.2019

Recunoasterea grupei I de munca din grupa a II-a atribuita de angajator
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta nr. 391/2017, in sedinta publica din 3 februarie 2017

Ucenicia este considerata vechime in munca, valorificabila inclusiv ca grupa de munca, dar pentru practica in productie, nu si pentru pregatirea teoretica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila, Decizia civila nr. 185/2017, in sedinta publica din 22 februarie 2017

Discriminarea creata de legiuitor incepand cu data de 1 aprilie 2001 intre meserii din acelasi domeniu in privinta recunoasterii conditiilor speciale nu poate fi cenzurata de instanta de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna Sectia Civila, Sentinta civila nr. 111/2017, in sedinta publica din 09 februarie 2017

Conditiile grele de lucru la care a facut referire expertul cu privire la activitatea generala nu pot constitui un argument suficient pentru incadrarea in grupa I de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti Sectia I Civila, Decizia nr. 114/2017, in sedinta publica din 18 ianuarie 2017

Simpla incadrare a activitatii in temeiul legal reprezentat de Anexa 1 la Ordinul nr. 50/1990 este suficienta pentru constatarea grupei I in locul grupei a II-a de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 125/2017, in sedinta publica din 17 ianuarie 2017

Activitatea a fost desfasurata in locuri de munca prevazute de normele legale pentru acordarea grupei I
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 199/2017, in sedinta publica din 20 ianuarie 2017

In perioada si procentul expres mentionate in cuprinsul raportului de expertiza s-a lucrat efectiv in locuri de munca care se incadreaza in grupa a I-a
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 506/2017, in sedinta publica din 10 februarie 2017

Constatarea grupei de munca pentru o serie de activitati care presupun conditii nocive de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I civila, Sentinta civila nr. 1758/2015, pronuntata in sedinta publica din data de 09.11.2015