din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2921 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Discriminarea creata de legiuitor incepand cu data de 1 aprilie 2001 intre meserii din acelasi domeniu in privinta recunoasterii conditiilor speciale nu poate fi cenzurata de instanta de judecata

Discriminarea creata de legiuitor incepand cu data de 1 aprilie 2001 intre meserii din acelasi domeniu in privinta recunoasterii conditiilor speciale nu poate fi cenzurata de instanta de judecata

  Publicat: 26 Jan 2019       1173 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Constata ca prin cererea inregistrata la data de 05.02.2015, sub numarul de mai sus, si precizata la filele 13,45 reclamantii B__ G__, D__ M__, G_ R_-L_, K_ Z_, S_ C__-G__, SzekelyEniko, B__ G__ au chemat in judecata pe parata S_ nationala de T_ F__ de M__ C__ M__ S A, solicitand instantei urmatoarele:
- Sa constate ca potrivit datelor inregistrate in carnetele de munca, pana la 01 aprilie 2001, activitatea desfasurata de reclamanti a fost incadrata in gr. I de munca , activitati care sunt prevazute Ia pct.123 din Ordinul nr.50/1990, republicat si anume meserii si functii din unitatile de exploatare a cailor ferate a caror activitati sunt legate de siguranta circulatiei
-Sa constate ca activitatea desfasurata de reclamanti dupa anul 2001 si pana in prezent, este in aceleasi conditii de munca si cu aceiasi factori de risc pentru care au beneficiat de grupa I de munca in conformitate cu Ord. nr.125/1990 si Ordinul nr.50/1990, pana Ia data de 01.04.2001, cand a intrat in vigoare Legea nr.19/2000, care prin art. 198 a abrogat Ordinul 50/1990, iar parata n-a facut demersuri pentru a obtine avizele necesare incadrarii reclamantilor in conditii speciale de munca sau cel putin deosebite de munca ( reclamantii dupa 2001 nu beneficiaza de grupa de munca in vederea pensionarii).
-Sa constate ca activitatea desfasurata de reclamanti dupa anul 2001 si pana in prezent, este in aceleasi conditii concrete de lucru, respectiv existenta noxelor si conditiile concrete de microclimat, solicitare fizica si nervoasa, care au fost avute in vedere de Ministerul Transporturilor atunci cand a precizat ca aceste locuri de munca se incadreaza in grupa I de munca si, pe cale de consecinta, sa oblige parata sa recunoasca ca activitatea desfasurata de reclamanti dupa anul 2001 si pana in prezent se incadreaza in conditii speciale de munca, si sa elibereze fiecarui reclamant o adeverinta, din care sa rezulte acest aspect, avand in vedere faptul ca din 21.01,2011 a fost abrogat Decretul nr 92/1976 privind carnetul de munca;
- sa oblige parata la plata cheltuielilor de judecata aferente prezentului proces.

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Persoana care are in sarcina sa casa de bani
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu de principii si norme juridice in baza carora se stabileste domeniul de aplicare a unor acte normative, atunci cand anumite raporturi, acte sau fapte au legatura cu doua sau mai multe legi din state diferite.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu de principii si norme juridice in baza carora se stabileste domeniul de aplicare a unor acte normative, atunci cand anumite raporturi, acte sau fapte au legatura cu doua sau mai multe legi din state diferite.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana care are in sarcina sa casa de bani
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reflecta echilibrul dintre cerintele muncii exercitate si resursele individuale (personale), de exemplu in ceea ce priveste tipul de activitate, volumul de munca, organizarea muncii, sanatatea, competentele, valorile, atitudinile si motivatia.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care are in sarcina sa casa de bani
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care are in sarcina sa casa de bani
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Prin precizarea de actiune de la fila 45 s-au solicitat urmatoarele :


- Sa constate ca activitatea desfasurata de reclamanti dupa anul 2001 si pana in prezent, este in aceleasi conditii concrete de lucru, respectiv existenta noxelor si conditiile concrete de microclimat, solicitare fizica si nervoasa, care au fost avute in vedere de Ministerul Transporturilor atunci cand a precizat ca aceste locuri de munca se incadreaza in grupa I de munca si, pe cale de consecinta, sa oblige parata sa recunoasca ca activitatea desfasurata de reclamanti dupa anul 2001 si pana in prezent se incadreaza in conditii speciale de munca , si sa elibereze fiecarui reclamant o adeverinta, din care sa rezulte acest aspect, avand in vedere faptul ca din 21,01.2011 a fost abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca;


Daca in urma administrarii probatoriului ar rezulta ca reclamantii nu indeplinesc conditiile pentru incadrarea in conditii speciale de munca, solicitam instantei:


- Sa constate ca activitatea desfasurata de reclamanti dupa anul 2001 si pana in prezent, este in aceleasi conditii concrete de lucru, respectiv existenta noxelor si conditiile concrete de microclimat, solicitare fizica si nervoasa, care au fost avute in vedere de Ministerul Transporturilor atunci cand a precizat ca aceste locuri de munca se incadreaza in grupa I de munca si, pe cale de consecinta, sa oblige parata sa recunoasca ca activitatea desfasurata de reclamanti dupa anul 2001 si pana in prezent se incadreaza in conditii deosebite de munca, si sa elibereze fiecarui reclamant o adeverinta, din care sa rezulte acest aspect, avand in vedere faptul ca din 2011 a fost abrogat Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca;


Practic nu este o completare a petitului 3 din cererea de chemare in judecata, ci o explicitare si corelare a acestuia cu petitul 2 al cererii de chemare in judecata, prin care am solicitat instantei:


-Sa constate ca activitatea desfasurata de reclamanti dupa anul 2001 si pana in prezent, este in aceleasi conditii de munca si cu aceiasi factori de risc pentru care au beneficiat de grupa I de munca in conformitate cu Ord. nr.125/1990 si Ordinul nr.50/1990, pana Ia data de 01.04.2001, cand a intrat in vigoare Legea nr.19/2000, care prin art. 198 a abrogat Ordinul 50/1990, iar parata n-a facut demersuri pentru a obtine avizele necesare incadrarii reclamantilor in conditii speciale de munca sau cel putin deosebite de munca ( reclamantei dupa 2001 nu beneficiaza de grupa de munca in vederea pensionarii).


In motivarea cererii formulate reclamantul arata ca:


``In fapt; reclamantii si-au desfasurat activitatea in cadrul societatii parate dupa anul 1990 si pana in prezent, luand in considerare si datele din cuprinsul carnetelor de munca sub aspectul perioadei, functiei si locului de munca ca fiind o activitate ce se incadreaza in grupa a I-a de munca sau in conditii speciale de munca conform Legii nr.19/2000 in prezent Legea nr.263/2010. Potrivit datelor inregistrate in carnetele de munca, pana la 01 aprilie 2001 si in prezent reclamantii au indeplinit in cadrul paratei functiile de revizor tehnic de vagoane, lacatus montator agregate energetice si de transport, sef de manevra , sef de tura vagoane , magaziner tranzit, casier CF, functii din unitatile de exploatare a cailor ferate a caror activitati sunt legate de siguranta circulatiei.


Revizorul tehnic de vagoane, isi desfasoara activitatea langa vagoanele de marfa de diverse tipuri. Caracteristicile tehnice ale acestor vagoane pot prezenta riscuri de accidentare sau imbolnavire profesionala cum ar fi :zgomot, vibra?ii si trepida?ii determinate de circulatia trenurilor peste macaze sau in curbe.


Pentru indeplinirea sarcinilor de munca se mai desfasoara activitati cum ar fi: verificarea functionarii instala?iei de franare automata la vagoanele avizate cu nereguli in parcurs, sa execute proba de intretinere a franei de exploatare, sa execute repararea vagoanelor defecte, executa ungerea vagoanelor, cu alte cuvinte vegheaza ca procesul de transport al expeditiilor de marfuri sa se desfa?oare in conditii depline de circulatie si la timp .


Lacatusul montator agregate energetice si de transport, executa repararea vagoanelor defecte ia liniile de reparatie, supravegheaza prin defilare toate trenurile care sosesc, pleaca sau trec prin sta?ie, de regula pe ambele parti.


Seful de manevra organizeaza si conduce activitatea de manevra, se deplaseaza impreuna cu partida de manevra in locomotiva trenului local de marfa .


Seful de tura vagoane, coordoneaza activitatea de reparare a vagoanelor la linia de lucru, asigura materialele si piesele de schimb necesare acestei activitati .


Magazinerul tranzit, intocmeste desfacerea trenului, totalizeaza numarul de vagoane si le desface pe faze de prelucrare, participa la predarea-primirea trenurilor locale de marfa, urmareste manevra vagoanelor sosite etc.


Casierul, efectueaza calculul taxelor transporturilor efectuate sau de efectuat pentru vagoane la sosire si la plecare cu care ocazie confrunta documentele de transport cu felul marfii, modul de taxare la predare, etc.


In timpul indeplinirii atributiilor de serviciu (realizarea sarcinilor de munca), personalul este supus unor factori de risc, factori care pot fi grupati si sintetizati astfel: Riscuri determinate de realizarea sarcinilor de munca,


Analizand toate criteriile in speta de fata reies urmatoarele:


-este indeplinit criteriul privind incadrarea in grupa a I-a de munca, anterior datei de 01.04.2001, conform prevederilor Ordinului nr, 50/1990, anexa 1, pct. 23, pentru personalul care a desfasurat activitatea la siguranta circulatiei;


-este indeplinit criteriul principal, care a justificat si incadrarea in grupa a I-a de munca, privind existenta factorilor de risc care nu pot fi eliminati prin masuri organizatorice, determina?i de specificul sarcinii de munca la siguranta circulatiei, asa cum au fost prezentati detaliat mai sus. Existenta acestor factori de risc sunt reconfirmati si prin Ordinele Ministerului Transporturilor privind activitatile din domeniul feroviar care desfasoara activitatea la siguranta circulatiei;


-este indeplinit criteriul privind desfasurarea activitatii la siguranta circulatiei programul de lucru lunar integral, prin realizarea normei de munca lunare in regim de tura, specific mijloacelor de transport, program prevazut in Codul muncii si in CCM la nivel de unitate .


Prin Contractele Colective de Munca incheiate intre administratia SNTFM C__ Marfa SA si sindicate se recunoaste faptul ca activitatea prestata de reclamanti in conditii deosebite, grele, vatamatoare sau nocive si ca urmare se acorda sporuri la salariu si zile de concediu de odihna suplimentar pentru refacerea capacitatii de munca .


Incadrarea locului de munca in conditii deosebite in sensul art. 19 alin.2-4 din Legea 19/2000, respectiv in conditii speciale, conform art. 20 (2) din aceeasi lege s-a facut incepand cu data de 1 aprilie 2001 prin lege in virtutea competentei constitutionale stabilite in favoarea legislativului de a edicta acte normative cu putere obligatorie, iar metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor si locurilor de munca in conditii deosebite si speciale este prevazuta prin acte normative emise de puterea executive in aplicarea legii .


Astfel prin H.G. nr. 261/2001 si apoi H.G. nr.1025/2003 s-au reglementat criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, respectiv speciale.


Art. 16 din H.G. nr. 261/2001 a impus angajatorului sa procedeze Ia reevaluarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale incadrate in grupele I si a II a de munca, in vederea incadrarii locurilor de munca in conditii deosebite, respectand dispozitiile acestei hotarari, in cel mult 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.


H.G nr.1025/2003 defineste locurile de munca in conditii speciale ca fiind acele tocuri de munca unde exista factori de risc profesional, care, prin natura sarcinii de munca si a conditiilor de realizare a acesteia, conduc in timp la reducerea prematura a capacitatii de munca, imbolnaviri profesionale si la comportamente riscante in activitate cu urmari grave asupra securitatii si sanatatii angajatilor.


Ambele acte normative impun parcurgerea cronologica a mai multor etape de verificari, depunerea unor documente si elaborarea unor avize de catre organele special si expres constituite in scopul indeplinirii acestei proceduri.


La data de 01.01.2011 prin _ Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prin art. 196, dispozitiile Legii nr.226/2006 ale Legii nr.19/2000 au fost abrogate. Legea nr.263/2010 a preluat aceleasi clasificari ale locurilor de munca in conditii speciale si ale unitatilor care au obtinut avizul pentru indeplinirea procedurilor si criteriilor de incadrare in conditii speciale prevazute si in legislatia anterioara, respectiv in Legea nr.226/2006 privind incadrarea unor lacuri de munca in conditii speciale.


Din copiile carnetelor de munca rezulta ca reclamantii prin activitatea pe care au desfasurat-o si prin functiile indeplinite concura la siguranta circulatiei pe calea ferata.


Conditiile de lucru nu au suferit nicio imbunatatire de Ia data de 01.04.2001 si pana in prezent, iar parata n-a facut demersuri pentru a obtine avizele necesare incadrarii reclamantilor in conditii speciale de munca sau cel putin conditii deosebite de munca ( reclamantii dupa 2001 nu beneficiaza de grupa de munca in vederea pensionarii).


Parata a facut demersuri pentru a obtine avizele necesare incadrarii in conditii speciale de munca numai pentru activitatea desfasurata de mecanicii de locomotiva, mecanicii ajutor de locomotiva si mecanicii instructori.``


Analizand toate criteriile in speta de fata reies urmatoarele:


-este indeplinit criteriul privind incadrarea in grupa a I-a de munca, anterior datei de 01.04.2001, conform prevederilor Ordinului nr, 50/1990, anexa 1, pctA23,pentru personalul care a desfasurat activitatea la siguranta circulatiei;


-este indeplinit criteriul principal, care a justificat si incadrarea in grupa a I-a de munca, privind existenta factorilor de risc care nu pot fi eliminati prin masuri organizatorice, determina?i de specificul sarcinii de munca la siguranta circulatiei, Asa cum au fost prezentati detaliat mai sus. Existenta acestor factori de risc sunt reconfirmati si prin Ordinele Ministerului Transporturilor privind activitatile din domeniul feroviar care desfasoara activitatea la siguranta circulatiei;


-este indeplinit criteriul privind desfasurarea activitatii la siguranta circulatiei programul de lucru lunar integral, prin realizarea normei de munca lunare in regim de tura, specific mijloacelor de transport, program prevazut in Codul muncii si in CCM la nivel de unitate .


Prin Contractele Colective de Munca incheiate intre administratia SNTFM C__ Marfa SA si sindicate se recunoaste faptul ca activitatea prestata de reclamanti in conditii deosebite, grele, vatamatoare sau nocive si ca urmare se acorda sporuri la salariu si zile de concediu de odihna suplimentar pentru refacerea capacitatii de munca .


Incadrarea locului de munca in conditii deosebite in sensul art. 19 alin.2-4 din Legea 19/2000, respectiv in conditii speciale, conform art. 20 (2) din aceeasi lege s-a facut incepand cu data de 1 aprilie 2001 prin lege in virtutea competentei constitutionale stabilite in favoarea legislativului de a edicta acte normative cu putere obligatorie, iar metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor si locurilor de munca in conditii deosebite si speciale este prevazuta prin acte normative emise de puterea executive in aplicarea legii .


Astfel prin H*G. nr. 261/2001 si apoi H.G. nr.1025/2003 s-au reglementat criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, respectiv speciale.


Art. 16 din H.G. nr. 261/2001 a impus angajatorului sa procedeze Ia reevaluarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale incadrate in grupele I si a II a de munca, in vederea incadrarii locurilor de munca in conditii deosebite, respectand dispozitiile acestei hotarari, in cel mult 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.


H.G nr.1025/2003 defineste locurile de munca in conditii speciale ca fiind acele tocuri de munca unde exista factori de risc profesional, care, prin natura sarcinii de munca si a conditiilor de realizare a acesteia, conduc in timp la reducerea prematura a capacitatii de munca, imbolnaviri profesionale si la comportamente riscante in activitate cu urmari grave asupra securitatii si sanatatii angajatilor.


Ambele acte normative impun parcurgerea cronologica a mai multor etape de verificari, depunerea unor documente si elaborarea unor avize de catre organele special si expres constituite in scopul indeplinirii acestei proceduri.


La data de 01.01.2011 prin efectul Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prin art. 196, dispozitiile Legii nr.226/2006 ale Legii nr.19/2000 au fost abrogate. Legea nr.263/2010 a preluat aceleasi clasificari ale locurilor de munca in conditii speciale si ale unitatilor care au obtinut avizul pentru indeplinirea procedurilor si criteriilor de incadrare in conditii speciale prevazute si in legislatia anterioara, respectiv in Legea nr.226/2006 privind incadrarea unor lacuri de munca in conditii speciale.


Din copiile carnetelor de munca rezulta ca reclamantii prn activitatea pe care au desfasurat-o si prin functiile indeplinite concura la siguranta circulatiei pe calea ferata.


Conditiile de lucru nu au suferit nicio imbunatatire de Ia data de 01.04.2001 si pana in prezent, iar parata n-a facut demersuri pentru a obtine avizele necesare incadrarii reclamantilor in conditii speciale de munca sau cel putin conditii deosebite de munca ( reclamantii dupa 2001 nu beneficiaza de grupa de munca in vederea pensionarii).


Parata a facut demersuri pentru a obtine avizele necesare incadrarii in conditii speciale de munca numai pentru activitatea desfasurata de mecanicii de locomotiva, mecanicii ajutor de locomotiva si mecanicii instructori.``


In drept, au fost invocate:Ordinul nr.50/1990, Ordinul nr. 125/1990, Ordinul nr.1638/1990, Legea nr.53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, NCPC, Legea nr. 226/2006, HG 261/2001, HG 1025/2003, Legea nr.19/2000.


Parata nu a formulat intampinare (fila 48)


In probatiune s-au depus la dosarul cauzei inscrisuri .


Initial prezenta cauza s-a inregistrat pe rolul Tribunalului B_ de unde a fost declinata la Tribunalul C_.


Analizand pretentiile deduse judecatii prin raportare la probele administrate in cauza si la normele legale aplicabile spetei, instanta retine urmatoarele:


In fapt, reclamantii si-au desfasurat activitatea in cadrul societatii parate dupa anul 1990 si pana in prezent , luand in considerare si datele din cuprinsul carnetelor de munca sub aspectul perioadei, functiei si locului de munca .


Conform mentiunilor din carnetelor de munca pana la 01 aprilie 2001 si in prezent reclamantii au indeplinit in cadrul paratei functiile de Revizor tehnic de vagoane , L_ montator agregate energetice si de transport, Sef de manevra, Sef de tura vagoane, Magaziner tranzit, Casier CF, functii din unitatile de exploatare a cailor ferate a caror activitati sunt legate de siguranta circulatiei


desi conditiile in care reclamantii au prestat munca dupa data de 01.04.2001 au ramas aceleasi, acesti angajati nu au mai beneficiat in continuare de recunoasterea beneficiului conditiilor speciale de munca dupa respectiva data, spre deosebire de ceilalti angajati (mecanic de locomotiva, si automotor, mecanic ajutor, mecanic instructor), considerandu-se nedrepta?it, discriminat in raport cu acestia, motiv esential in promovarea prezentei actiuni in instanta.


In drept, analizand prevederile legale care reglementeaza recunoasterea conditiilor speciale de munca dupa data de 01.04.2001, instanta retine, in primul rand prevederile Legii nr. 19/2000 (care a abrogat Ordinele 125 si nr. 50/1990) care stipuleaza in art. 19:


(1) In sensul prezentei legi, locurile de munca in conditii deosebite reprezinta acele locuri care, in mod permanent sau in anumite perioade, pot afecta esential capacitatea de munca a asigura?ilor datorita gradului mare de expunere la risc .


(2) Criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii, Solidarita?ii Sociale si Familiei si a Ministerului sanatatii.


(3) Hotararea Guvernului prevazuta la alin. (2) se va adopta in termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(4) Locurile de munca in conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau, in cazul in care nu se incheie contracte colective de munca, prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor si metodologiei de incadrare prevazute la alin. (2).


(5) Avizul inspectoratului teritorial de munca este obligatoriu pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.


In continuare, art.20 din lege stipuleaza:


(1) In sensul prezentei legi, locurile de munca in conditii speciale sunt cele din:


a) unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva;


b) activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radia?ii;


c) aviatia civila, pentru personalul navigant prevazut in anexa nr. 1;


d) activitatea artistica desfasurata in profesiile prevazute in anexa nr. 2.


(2) Alte locuri de munca in conditii speciale decat cele prevazute la alin. (1) pot fi stabilite numai prin lege.


(3) Metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale se vor stabili prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii, Solidarita?ii Sociale si Familiei si a Ministerului sanatatii, in urma consultarii CNPAS.


In temeiul art. 20 alin. 3 din Legea nr. 19/2000, a fost adoptata H.G. nr. 1025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale.


Pentru incadrarea persoanelor in locurile de munca in conditii speciale este necesar sa fie indeplinite cumulativ urmatoarele criterii prevazute in art. 2 alin. 1 din H.G. nr. 1025/2004:


- incadrarea locurilor de munca in grupa I de munca, anterior datei de 1 aprilie 2001;


- desfasurarea activitatii in conditii speciale pe durata programului normal de lucru din luna respectiva numai in locurile de munca definite la art. 1 lit. a);


- existenta la locurile de munca in conditii speciale a unor factori de risc care nu pot fi inlatura?i, in conditiile in care s-au luat masurile tehnice si organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea acestora, in conformitate cu legislatia de protectie a muncii in vigoare;


- efecte asupra persoanelor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, datorate in exclusivitate unor cauze profesionale si inregistrate pe perioada ultimilor 15 ani;


- efecte asupra capacitatii de munca si starii de sanatate, evaluate in baza datelor medicale inregistrate la nivelul cabinetelor medicale de intreprindere, de structurile medicale de medicina muncii sau la comisiile de expertizare a capacitatii de munca , pe perioada ultimilor 15 ani.


Incadrarea persoanelor in locuri de munca in conditii speciale se va realiza in conditiile indeplinirii tuturor criteriilor mentionate la alin. (1).


Metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale include urmatoarele etape, ce trebuiau parcurse in mod obligatoriu, in ordinea cronologica indicata de art 3 din HG nr 1025/2003, anume:


a) nominalizarea locurilor de munca care se solicita a fi incadrate in conditii speciale, efectuata de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca ori cu responsabilul cu protectia muncii;


b) solicitarea de verificare a activitatilor cuprinse in lista locurilor de munca in conditii speciale, ini?iata de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca ori cu responsabilul cu protectia muncii, adresata inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia se afla locul de munca respectiv sau Comisiei nationale pentru Controlul activitatilor Nucleare. Lista locurilor de munca in care se desfasoara activitati ce pot fi incadrate in conditii speciale, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari, este prevazuta in anexa nr. 1;


c) verificarea de catre inspectoratele teritoriale de munca sau Comisia nationala pentru Controlul activitatilor Nucleare a locurilor de munca nominalizate la lit. a), din punct de vedere al indeplinirii masurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor profesionale prevazute de legislatia privind protectia muncii ori in normele fundamentale de securitate radiologica, dupa caz, confirmata prin procesul-verbal intocmit conform anexei nr. 2.1, respectiv anexei nr. 2.2;


d) efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea angajatorului impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca ori cu responsabilul cu protectia muncii, in vederea identificarii factorilor de risc care nu pot fi inlatura?i, conform criteriului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c), precum si a efectelor asupra persoanelor, definite conform criteriului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. d);


e) efectuarea expertizei medicale, la solicitarea angajatorului impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca ori cu responsabilul cu protectia muncii, in vederea identificarii si interpretarii datelor medicale inregistrate la nivelul cabinetelor medicale de intreprindere, al structurilor medicale de medicina muncii si al comisiilor de expertizare a capacitatii de munca, pentru confirmarea criteriului stabilit la art. 2 alin. (1) lit. e).


(2) Etapele prevazute la alin. (1) lit. d) si e) sunt conditionate de rezultatul verificarii mentionate la alin. (1) lit. c).


Potrivit art. 3 alin. 3 din H.G. nr. 1025/2003, in cazul in care angajatorul nu declanseaza procedura de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale, sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca ori responsabilul cu protectia muncii pot sesiza inspectoratele teritoriale de munca, care vor dispune verificarea locurilor de munca conform alin. (1) lit. c).


De asemenea, potrivit art. 13 din acelasi act normativ, angajatorii si/sau sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca, care nu au primit aviz pentru incadrarea locurilor de munca in conditii speciale, pot formula plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la Ministerul Muncii, Solidarita?ii Sociale si Familiei care, impreuna cu Ministerul sanatatii, o va solutiona in termen de 30 de zile, prin decizie ramasa definitiva, aceasta decizie putand fi contestata la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii.


In speta, societatea parata a urmat procedura sus mentionata insa numai pentru locurile de munca: mecanic de locomotiva si automotor, mecanic ajutor si mecanic instructor, ob?inand avizul nr. 11/30.11.2004 (fila 28 din dosar). Nu s-a solicitat obtinerea avizului pentru meseriile de: Revizor tehnic de vagoane , L_ montator agregate energetice si de transport, Sef de manevra , Sef de tura vagoane , Magaziner tranzit, Casier CF, nici de catre societatea angajatoare, nici de catre sindicat, cata vreme respectiva meserie nu a facut parte dintre cele pentru care, in urma negocierilor colective, s-a stabilit prin CCM la nivel de unitate, ca este incadrata in conditii speciale numai activitatea desfasurata de personalul de siguranta circulatiei, care indeplineste functia de mecanic de locomotiva si automotor, mecanic ajutor si mecanic instructor ( a se vedea in acest sens extrasele din CCM depuse la filele 50-59).


Referitor la dispozitiile Legii nr. 226/2006, instanta retine ca prin acest act normativ se precizeaza in mod expres prin art. 1:


(1) Incepand cu data de 1 aprilie 2001, sunt incadrate in conditii speciale locurile de munca in care se desfasoara activitatile prevazute in anexa nr. 1.


Meseriile reclamantilor nu sunt indicate in anexa cu nr. 1 a legii.


Ulterior, Legea nr. 263/2010 stipuleaza in art. 30 ca locurile de munca in conditii speciale sunt cele desfasurate in activitatile si unitatile prevazute in anexele nr. 2 si 3 din lege. La punctul 7 din anexa 2 se mentioneaza: ``activitatea desfasurata de personalul din siguranta circulatiei, are indeplineste functia de mecanic de locomotiva si automotor, mecanic ajutor si mecanic instructor``.


Din prevederile legale mai sus citate, instanta retine ca meseriile prestate de reclamanti, Revizor tehnic de vagoane , L_ montator agregate energetice si de transport, Sef de manevra , Sef de tura vagoane , Magaziner tranzit, Casier CF, nu sunt nominalizate ca facand parte dintre activitatile ce se incadrau in conditii speciale de munca .


In esenta, reclamantii solicita in prezenta speta ca instanta de judecata sa inlature discriminarea creata intre situatia sa si cea a angajatilor din acelasi domeniu, ale caror meserii sunt enumerate de legiuitor ca incadrandu-se in conditii de munca speciale. Solicitarea este neintemeiata. In acest sens instanta apreciaza ca motivele de discriminare sunt cele limitativ enumerate de art. 2 alin 1 din OG nr. 137/2000, neputand fi retinuta vreo cauza discriminatorie care sa izvorasca din lege (in acest sens fiind si jurisprudenta Curtii constitutionale-deciziile nr. 821/2008, nr. 820/2008).


In plus, reclamantii, prin pretentiile lor, cer instantei sa se substituie unitatilor care trebuiau sa demareze si sa parcurga procedura reglementata de lege pentru obtinerea recunoasterii activitatilor cu conditii speciale; sa constate indeplinite cumulativ criterii prevazute in art. 2 alin. 1 din H.G. nr. 1025/2004; sa stabileasca incadrarea locului de munca al reclamantului, a activitatii acestuia la societatea parata ca fiind una in conditii speciale.


Instanta apreciaza insa ca aceasta solicitare este total neintemeiata. admitand actiunea, fara un temei legal si prin substituirea unei proceduri administrative, stabilite expres cu conditii si termene printr-un act normativ ce apartine competentei exclusive a puterii executive, prima instanta ar pronunta o hotarare nelegala. pretentia de incadrare a activitatii prestate de reclamant in conditii speciale de munca direct de catre instanta judecatoreasca nu este admisibila intrucat o astfel de solutie ar echivala cu adaugarea la lege, depasindu-se limitele puterii judecatoresti. In acest context, sustinerile reclamantului referitoare la imprejurarea ca ar fi preluat, dupa anul 1998o parte din atributiile specifice mecanicului ajutor de locomotiva, sunt lipsite de relevanta.


Totodata si nu in ultimul rand, tribunalul retine ca in aceiasi ordine de idei se inscriu si cele dispuse de ICCJ prin decizia nr.12/2016 data intr-un RIL .


Avand in vedere aceste considerente,vazand si disp.art.249 noul Cod de procedura civila, instanta apreciaza cererea de chemare in judecata ca fiind neintemeiata, urmand a o respinge.PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


H O T A R A S T E :Respinge ca fiind neintemeiata cererea formulata de partile reclamante B__ G__, D__ M__, G_ R_-L_, K_ Z_, S_ C__-G__, SzekelyEniko, toti cu domiciliul ales la cabinet avocat M_ D__ cu sediul in B_, _. 13, J__ B_ in contradictoriu cu parata S_ nationala de T_ F__ de M__ C__ M__ SA sector 1, Bucuresti, _. 38.


Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Tribunalul C_.
Pronuntata de: Tribunalul Covasna Sectia Civila, Sentinta civila nr. 111/2017, in sedinta publica din 09 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    In aceleasi conditii dupa 2001 grupa munca    Lacatus montator sef de manevra sef de tura magaziner tranzit casier    Conditii vatamatoare spor    Conditii de munca identitce    Avize obtinute angajator
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe