Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea 135/2012 pentru aprobarea OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene

Legea 135/2012 pentru aprobarea OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene

  Publicat: 04 Aug 2012       4272 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 135/2012 pentru aprobarea OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene

Publicat in Monitorul Oficial nr. 512 din 25 iulie 2012

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 682 din 26 septembrie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Ministerul Afacerilor Europene si Ministerul Afacerilor Externe coordoneaza conform sferei lor de responsabilitate procesul de formulare a pozitiilor nationale care sunt promovate in cadrul structurilor Uniunii Europene. Ministerul Afacerilor Europene urmareste respectarea angajamentelor Romaniei decurgand din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a celor care rezulta din Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana."

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Afacerilor Europene preia activitatea Departamentului pentru Afaceri Europene, care se infiinteaza, precum si activitatea Autoritatii pentru Coordonara Instrumentelor Structurale, departament in cadrul aparatului de lucru al Guvernului si subordonat direct primului-ministru, denumita in continuare ACIS, care se reorganizeaza ca directie generala in cadrul Ministerului Afacerilor Europene departamentul pentru Afaceri Europene se reorganizeaza ca departament in cadrul Ministerului Afacerilor Europene."

3. La articolul 3, partea introductiva a punctului l se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"l. in domeniul coordonarii si gestionarii fondurilor europene:".

4. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Aurotitatile si institutiile publice din cadrul administratiei publice centrale si locale au obligatia sa transmita Ministerului Afacerilor Europene informatiile solicitate conform alin. (1), in termenele legale, dar nu mai tarziu de 30 de zile."


5. La articolul 4, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Ministerul Afacerilor Europene stabileste raporturi de colaborare cu institutiile, organele, oficiile si agentiile Uniunii Europene, direct sau in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe - Reprezentanta permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana.
(3) Ministerul Afacerilor Europene este autorizat sa emita ordine si instructiuni pentru institutiile a caror activitate are impact asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurate, in vederea implementarii corecte si eficiente a acestora."

6. La articolul 7, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) In cadrul Ministerului Afacerilor Europene functioneaza agentul guvernamental, insarcinat cu reprezentarea Romaniei in fata Curtii de Justitie si a Tribunalului Uniunii Europene, precum si a celorlalte institutii.
......
(3) Numirea si eliberarea din functie a agentului guvernamental se comunica grefei Curtii de Justitie si a Tribunalului Uniunii Europene, precum si celorlalte institutii europene."

7. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In activitatea sa , agentul guvernamental urmareste totodata solutionarea aspectelor problematice, evitand declansarea litigiilor in care statul roman are calitatea de parat in fata instantelor europene."

8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) In situtatii exceptionale, atunci cand agentul guvernamental, din motive intemeiate, nu poate indeplini functia de reprezentare prevazuta la art. 3 pct. II lit. e), acesta o poate delega personalul cu atributii in acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Europene.
(2) Daca pentru o pereioada de cel putin 3 luni consecutive agentul guvernamental nu poate indeplini functia de reprezentare prevazuta la art. 3 pct. II lit. e), atunci primul-ministru, la propunerea ministrului afacerilor europene, decide numirea unui inlocuitor."

Afişează Legea 135/2012 pentru aprobarea OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Afaceri europene    Legea 135/2012    OUG 78/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Asigurarea medicala a telesalariatului. Eliberare Formular R/TR3
Pronuntaţă de: Tribunalul Cluj - Sentinta civila nr. 580 pronuntata la data de 07.04.2020

Natura juridica a avizului administrativ acordat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1923/2012Articole Juridice

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Actualizarea pensiilor de serviciu stabilite prin Legea 7/2006. Obligativitatea emiterii adeverintei prevazuta in anexele Normelor de aplicare a Legii 7/2006
Sursa: Av. Marius-Catalin Predut