din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2779 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Asigurarea medicala a telesalariatului. Eliberare Formular R/TR3

Asigurarea medicala a telesalariatului. Eliberare Formular R/TR3

  Publicat: 15 Mar 2021       2676 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


S-a luat spre examinare actiunea formulata de reclamanta B.V ERONICA, in contradictoriu cu paratele C. N. a. S - C.Judeteana de Asigurari de Sanatate C. si C.N.P.P. - C.Judeteana de P.C., avand ca obiect anulare act administrativ.

Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Activitatea de solutionare, de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Dovada scrisa prin care
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Actiune in justitie prin care o persoana cere instantei de judecata recunoasterea calitatii sale de mostenitor legal testamentar,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004). Exercitarea dreptului de apreciere, apartinand autoritatilor administratiei publice,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Dovada scrisa prin care
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Dovada scrisa prin care
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Drepturi subiective avand continut economic, recunoscute de lege in favoarea autorului oricarei opere de creatie intelectuala si prin exercitarea carora respectivul autor se bucura
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Concept folosit in C. proc. pen., prin el intelegandu-se situatia,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Actiune in justitie prin care o persoana cere instantei de judecata recunoasterea calitatii sale de mostenitor legal testamentar,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale din domeniul administratiei de stat, activitate indeplinita de organele administrative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Practicile comerciale anticoncurentiale (inclusiv exploatarea incorecta a clientilor sau eliminarea concurentilor) in care o firma dominanta se poate angaja, pentru a-si mentine sau intari pozitia pe piata.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale din domeniul administratiei de stat, activitate indeplinita de organele administrative.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Principiu moral si juridic de importanta fundamentala, care impune egalitatea in drepturi si indatoriri a membrilor unei colectivitati umane,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 10.03.2020, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta, avand nevoie de timp pentru deliberare, in temeiul art. 396 N. C. P. C., a amanat pronuntarea pentru data de 24.03.2020 si apoi pentru data de astazi.


INSTANTA


Deliberand asupra cauzei de fata, retine urmatoarele:


Prin cererea inregistrata la data de 02.08.2019 si ulterior precizata, reclamanta B.V., in contradictoriu cu paratele C. N. a. s-C.Judeteana de Asigurari de Sanatate C. si C.N.P.P. - C.Judeteana de P.C., a solicitat obligarea C. N. a. s-C.Judeteana de Asigurari de Sanatate C.sa ii elibereze Formularului R/TR3, potrivit cererii inregistrata sub nr. x/24.09.2018, in conformitate cu dispozitiile art. 14 pct. 2 din Acordul incheiat .Turcia in domeniul securitatii sociale, aprobat prin Legea nr. 551/2002, obligarea C.N.P.P. - C.Judeteana de P.C., sa ii elibereze Formularului R/TR1, potrivit cererii inregistrata sub nr. K25712/13.12.2018, in conformitate cu dispozitiile art. 3 din Normele Metodologice de aplicare a Acordul International, incheiat intre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale, obligarea paratelor la plata, in solidar, a sumei de 26. 928 lei, cu titlu de despagubiri, pentru prejudiciile morale si materiale cauzate ca urmare a refuzului nejustificat de eliberare a celor doua acte administrative, in conformitate cu dispozitiile art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind Contenciosul Administrativ si obligarea, in solidar, a paratelor la plata cheltuielilor de judecata .


In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca este angajata, la S.C. SIG COMBIBLOC SERVICES S.R.L., pentru o perioada nedeterminata. La data de 07.05.2018, intre aceleasi parti, s-a semnat Actul Aditional nr. 5 la Contractului Individual de Munca nr. 51/21.12.2016, care a modificat Locul Muncii initial, prin reglementarea unei clauze de telemunca, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 81/2018. In concret, a mentionat ca incepand cu data de 01.07.2018, urma sa-si desfasoare activitatea la resedinta sa din . barka nr. 72, x, Sayer, Istambul Turcia, in conditii de telemunca, folosind tehnologia informatiei si a comunicatiilor. Restul prevederilor Contractului Individual de Munca nr. 51/21.12.2016 au ramas nemodificate, pastrandu-si functia si atributiile initiale, continunad sa desfasoare o activitate salariala, remunerata in Romania.


Prin Notificarea cu nr. x/10.05.2018 emisa de a. N. a. F. - D. G. R. F. P. C_- N. S-a constatat ca, in urma datelor oferite cu ocazia completarii Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale la plecarea din Romania``, este considerata, in continuare, persoana fizica rezidenta in Romania si avand obligatii fiscale integrale in Romania. De asemenea, prin Adeverinta CJ117163 din data de 24.09.2018, emisa de C.de Asigurari de Sanatate Judeteana C., s-a certificat faptul ca B.V., este asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, potrivit Legii nr. 95/2006, beneficiind de pachetul de servicii medicale de baza . A mentionat ca la data de 24.09.2018, a inregistrat sub nr. x o solicitare de eliberare a formularului R/TR3, in conformitate cu prevederile Legii nr. 551/2002, privind ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale, dupa ce, in prealabil, a obtinut un Permis de Resedinta, eliberat de Ministerul de Interne din Turcia, cu o valabilitate temporara din 31.08.2018 pana in 31.08.2020.


In concret, eliberarea Formularului R/TR3 a fost solicitat a in scopul beneficierii de prestatii medicale de urgenta in caz de boala si maternitate in Turcia, care sa fie decontate de cheltuiala institutiei competente din Romania (C. J. a. S. C_), in baza calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sa natate din Romania. C.de Asigurari de Sanatate Judeteana C.i-a transmis ca, pentru eliberarea Formularului R/TR3 mai este nevoie de completarea dosarului cu Formularul R/TR1, a carei emitere cade in competenta exclusiva a C.N.P.P. Eliberarea Formula rul R/TR1 se realizeaza, potrivit Acordului bilateral dintre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale, de catre institutia competenta a unei parti contractante prin care se specifica faptul ca un angajat sau lucrator independent ramane suspus legislatiei acestei parti contractante, pentru perioada mentionata in formular.


A inregistrat pe rolul C.N.P.P., sub nr. K25712/13.12.2018, o solicitare de eliberare a Formularului R/TR1, iar prin Adresa nr. x/21.12.2018, emisa de C.N.P.P. - Directi a R.Internationale, i-a fost comunicat refuzul de eliberare a Formularului R/TR1, pe motiv ca nu se incadreaza in nici unul din cazurile expres si limitativ prevazute de art. 8 din Acordul incheiat .Turcia in domeniul securit atii sociale, aprobat prin Legea nr. 551/2002.


La data de 22.01.2019, a transmis catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, ca autoritate ierarhic superioara, o Notificare prin care a solicitat revocarea refuzului C.N.P.P. - Directia R.International si obligarea acestei institutii la eliberarea Formularului R/TR1. M. M. J. S. a raspuns Notificarii cu Adresa nr. 171/06.03.2019, prin care i-a comunicat ca C.N.P.P. este singura institutie cu atributii legale in eliberarea Formularului RTR/1 si a informat a tat C.N.P.P. cat si C. N. a. S., despre petitie . In cuprinsul Adresei nr. 171/06.03.2019 a fost informata ca C.N.P.P. si-a mentinut pozitia potrivit careia eliberarea Formularului R/TR1 nu este posibila deoarece nu se incadreaza in niciunul din cazurile prevaz ute la art. 8 din Legea nr. 551/2002. Prin aceeasi adresa M. M. J. S. a aratat ca poate beneficia de tratament medical de urgenta, in caz de boala si maternitate in baza dispozitiilor art. 14 pct. 2 din Acordul incheiat .Turcia in domeni ul securitatii sociale, aprobat prin Legea nr. 551/2002.


Fata de cele mai sus mentionate, a apreciat ca cererile au fost refuzate nejustificat, avand ca obiect eliberarea Formularelor R/TR3 si R/TR1, care sunt asimiliate, potrivit art. 2 alin. 2 din Legea n r. 554/2004, actelor administrative unialaterale, putand, astfel, face obiectul unei actiuni in contencios administrativ, prin care sa se solicite obligarea autoritatilor p.la eliberarea actelor si repararea prejudiciilor cauzate particularului, astfel cum stabilesc dispozi tiile art. 8 alin. 1 teza finala din Legea Contenciosului administrativ.


In ceea ce priveste refuzul paratei de randul 2, in eliberarea Formularului RTR/1, a aratat ca acesta este nejustificat, exprimat cu exces de putere, deoarece nu s-au avut in vedere di spozitiile Acordul incheiat .Turcia in domeniul securitatii sociale, aprobat prin Legea nr. 551/2002, coroborate cu cele ale Legii nr. 81/2018, privind regelementarea activitatii de telemunca. Astfel, prin aceste refuz nejustificat i-a fost v atamat dreptul de a beneficia de prestatii medicale in caz de boala si maternitate, in baza contributiilor de asigurari de sanatate achitate in Romania si care-i confera statutul de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.


In esenta, a considerat ca C.N.P.P. - Directia R.Internationale a facut o gresita interpretare si, consecutiv, interpretare a dispozitiilor art. 7 din Acordul incheiat .Turcia in domeniul securitatii sociale, aprobat prin Legea nr. 55 1/2002.


Asa cum a aratat si-a pastrat odata cu semnarea Actul Aditional nr. 5 la Contractului Individual de Munca nr. 51/21.12.2016, statutul de salariat roman, obtinand venituri salariale din Romania si nu in Turcia. Or, potrivit dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 81/2018, beneficiaza de toate drepturile recunoscute prin lege, aplicabile salariatilor care au locul de munca la sediul sau domiciliul angajatorului, inclusiv dreptul la de a beneficia de prestatii medicale in caz de boala sau maternitate.


Argument and in sensul ca este supusa legislatiei de securitate sociala din Republica Turca, C.N.P.P. - Directia R.Internationale a nesocotit concluziile a. N. a. F, potrivit carora are rezidenta fiscala in Romania si obligatii fiscale integrale, deci inclusiv in materia contributiilor de asigurari sociale si de sanatate, in Romania, precum si cele ale C. a. S. J. C., potrivit carora si-a pastrat calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, beneficiind de pachetul de servicii medicale de baza .


Practic, prin stabilirea legislatiei sociale aplicabile C.N.P.P. - Directia R.Internationale i-a fost incalcat principiul unicitatii legislatiei aplicabile, deoarece, asa cum a aratat si-a pastrat calitatea de asigurat in sistemul de a. sociale de sanatate din Romania, avand obligatii fiscale integrale in Romania.


In concluzie, a considerat ca se incadreaza la ipoteza reglementata de dispozitiile art. 3 din Normele Metodologice de aplicare ale Acordul dintre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale, deoarece este o persoana angajata conform legislatiei din Romania care se afla in cursul unei sederi temporare in Republica Turca si care are dreptul sa beneficieze de tratament medical de urgenta in caz de boala si maternitate, pe cheltuiala institutiei competente din Romania. Cu alte cuvinte, sunt indeplinite toate conditiile legale pentru eliberarea de catre C.N.P.P. a Formularului R/TR1, prin care sa se ateste faptul ca este supusa legislatiei de asigurari sociale din Romanaia.


Totodata, a considerat ca si refuzul paratei de randul 1, de a elibera Formularul RTR/3, este nejustificat, cu nesocotirea dispozitiilor normelor materiale aplicabile in cauza, prin care prin c are a fost vatamat de a beneficia de prestatii medicale in caz de boala si maternitate, in baza contributiilor de asigurari de sanatate achitate in Romania si care ii confera statutul de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.


In primul rand, asa cum rezulta si din informatiile mentionate pe site-ul C. J. a. S. C., pentru eliberare a Formularului RTR/3, nu era necesar ca reclamanta, in calitate de petent, sa solicite si sa ob tina, in prealabil, eliberarea Formularului RTR/1, privind legislatia de asigurari sociale aplicabila, de catre C.N.P.P. Pe de alta parte, a considerat ca prin refuzul de eliberare a Formularului RTR/3, C. J. a. S. C. a incalcat Acordul incheiat intre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale, aprobat prin Legea nr. 551/2002, precum si cele ale Normelor sale Metodologice de Aplicare din 27 Februarie 2003, emise de C.Nationala de a. de Sanatate.


Astfel, la fel cum M. M. J. S. a indicat prin adresa nr. 171/06.03.2019, a apreciat ca este indreptatita sa beneficieze de tratament medical de urgenta, in caz de boala si maternitate, in baza dispozitiilor art. 14 pct. 2 din Acordul incheiat intre Romania si Republica Turcia in domeniul securitat ii sociale, aprobat prin Legea nr. 551/2002.


Pentru toate aceste considerentele, a aratat ca parata de randul 1 trebuia sa dea curs solictarii nr. x/24.09.2018 si sa ii elibereze Formularul R/TR3, privind dreptul la prestatii medicale de urgente pe durata resedintei, deoarece sunt indeplinite conditiile legale impuse de art. 14 pct. 2 din Acordul incheiat .Turcia in domeniul securitatii sociale, coroborate cu cele ale art. 3 din Normele de aplicare ale aceluiasi acord, iar la cerer ea depusa au fost atasate toate actele doveditoare necesare.


In ceea ce priveste petitul 3 al cererii de chemare in judecata, a considerat ca este indereptatita in baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, pe langa obligarea institutiilor p.la emitere a actelor administrative unilaterale cu caracter individual si la repararea prejudiciilor materiale si/sau morale, cauzate prin refuzul lor nejustificat, exprimat cu exces de putere respectiv a sumei de 26. 928 lei, cu titlu de despagubiri, din care suma de 6. 928 lei reprezinta contravaloarea pagubelor materiale, iar suma de 20.000 lei reprezinta contravaloarea prejudiciului moral, cauzate prin refuzul nejustificat al autoritatilor de solutionare a cererilor sale.


Prejudiciul material in suma de 6. 928 lei, a carui reparare este solicitata, consta, pe de o parte in cheltuielile cu asistenta si consultanta juridica, in suma de 3. 332 lei, pe care a fost nevoita sa le faca, in faza prelitigioasa, pentru a incerca determinarea paratelor sa dea curs solictarilor sale de eliberare a Formularelor R/TR3 si R/TR1, iar, pe de alta parte, in costul biletelor de avion, in suma de aproximativ 3. 596 Lei, aferente deplasarilor facute pe ruta Turcia-Romania si retur, pentru investigatii medicale, de care reclamanta nu a putut beneficia in Turcia, pe cheltuiala autoritatii competente din Romania, desi, ar fi fost indreptatita s a le obtina.


Prejudiciul moral, a carei reparare se solicita, consta in vatamarile de natura emotionala pe care le-a suferit, ca urmare a refuzului nejustificat de eliberarea a celor doua formulare, (stresul, nelinistea si tracasarea), inclusiv in lipsirea ei de drepturile de asigurare sociala de sanatate, pentru o lunga perioada de timp, desi, potrivit legislatiei in vigoare, si-a pastrat calitatea de asigurat si continua sa achite contributiile aferente in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Rom ania, avand dreptul sa beneficieze de prestatii medicale in caz de boala si maternitate si pe durata sederii sale temporare in Turcia, pe cheltuiala statului de origine.


In drept, a invocat dispozitiile art. 95, art. 148, art. 192, art. 250, art. 254 alin. 2, art. 272-art. 281, art. 411 alin. 1 pct. 2, art. 453 Cod Procedura Civila; art. 2 alin. 1 lit. h si alin. 2, art. 8 alin. 1 teza finala, art. 10 alin. 1 si art. 11 alin. 1 lit. a din Legea nr. 554/2004, Acordul incheiat .Turcia in domeniul securitatii sociale, aprobat prin Legea nr. 551/2002; Normelor Metodologice de Aplicare din 27 Februarie 2003; art. 6 din Legea nr. 81/2018 privind activitatea de telemunca.


In prob atiune a solicitat proba cu inscrisuri si a depus la dosar, in copie certificata: notificare (f.13- 18), raspuns (f 19- 20), Adresa nr. 308/06.02.2019 emisa de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (f.22), adresa (f.24), raspuns (f.25- 27), corespondenta (f.28- 32), notificare (f. 33- 36), raspuns (f. 37), adeverinta de asigurat (f. 39), acte de identitate (f. 40), notificare ANAF (f. 41- 44), permis de rezidenta (f. 45), act aditional nr. 5 (f. 46- 49), contract individual de munca (f. 50- 59), chestionar rezidenta fiscala (f. 60- 64), adeverinta (f. 65), bilet de avion (f. 66), cerere oftalmologie cu rezultat analize (f. 67- 70), acte medicale (f. 71- 78), bilete de avion (f. 79- 92), factura onorariu avocatial (f. 93- 94).


Cererea a fost legal timbrata cu suma de 400 lei (f. 99).


Prin intampinarea depusa la data de 01.10.2019, parata C.Judeteana de P.C. a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Casei de p.C.intrucat nu exista nicio cerere in sensul discutat adresata in teritoriu catre C.Judeteana de P.C., nu exista nici un articol legal care sa indice vreo obligatie a casei de p.C.in acest sens, nu a emis niciun act administrativ prin care sa fi fost lezata reclamanta, este o institutie distincta de C.N.P.P., care are personalitate juridica proprie si poate sta in instanta iar competenta emiterii primului formular R/TR 1 tine exclusiv de C.N.P.P. C.N.de P.P.


In drept, a invocat Legea nr. 263/2010, art. 138- 139 Cod Procedura Civila.


Prin intampinarea depusa la data de 01.10.2019, parata C.de a. de Sanatate C., a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.


In motive, a aratat ca la data de x, reclamanta a depus o cerere la C. a. S. C., pentru eliberarea formularului R/TR3, necesar sa- i deschida dreptul la servicii medicale in Republica Turcia, pe durata sederii sale in tara respectiva.


In urma analizarii documentelor anexate cererii, s-a constatat ca reclamanta si-a stabilit resedinta in Turcia pe o durata de 24 luni, re spectiv 3 x- x. s-a mai constatat faptul ca, reclamanta are calitatea de telesalariata, iar in cuprinsul Actului aditional nr. 5 la contractul de munca a acesteia, se stipuleaza faptul ca activitatea se desfasoara in conditii de telemunca, de la domiciliul salariatului (Romania) sau de la resedinta acesteia (Republica Turcia, Istambul). Totodata, s-a constatat lipsa formularului R/TR1 emis de C.Nationala de P.P., pentru determinarea legislatiei aplicabile. Lipsa formularului R/T R1 s-a comunicat reclamantei si i s-a pus in vedere ca pentru eliberarea formularului R/TR3, este necesar sa intreprinda demersuri la C.Nationala de P.P.(in continuare C.N.P.P.), fiind unica institutie competenta in Romania pentru determinarea legislatiei aplicabile, pentru obtinerea formularului R/TR1. A considerat ca potrivit prevederilor art. 8 din Acord, respectiv art. 7 din Aranjamentul Administrativ, persoana care desfasoara o activitate remunerata pe teritoriul unei parti contractante este supusa numai legislatiei acestei parti, chiar daca are domiciliul pe teritoriul celeilalte parti sau daca angajatorul are domiciliul ori sediul pe teritoriul celeilalte parti contractante. Persoana angajata pe teritoriul unei parti contractante, detasata de angajatorul sau pentru a desfasura o anumita activitate pe teritoriul celeilalte parti contractante, va continua sa fie supusa legislatiei primei parti contractante pentru o perioada care sa nu depaseasca 24 de luni, cu conditia ca aceasta sa isi mentina statutul de angajat la acelasi angajator . Conform prevederilor art. 8 din Acord, institutia competenta a unei parti contractante va elibera un formular in care se va specifica faptul ca un angajat sau un lucrator independent ramane supus legislatiei acestei parti contractante pentru perioada mentionata in formular.


Analizand raspunsul furnizat de C.N.P.P. reclamantei, a apreciat ca acesta s-a dat cu interpretarea eronata a legislatiei in vigoare, incalcand principiul unicitatii legislatiei aplicabile, nesocotind faptul ca reclamanta si-a pastrat calitatea de asigurat in Romania, avand obligatiile fiscale integrale in tara. De asemenea, a apreciat ca argumentele C.N.P.P., potrivit carora deplasarea reclamantei in Republica Turcia s-ar fi facut pe o perioada nedeterminata de timp si in interes personal, denota faptul ca documentele inaintate nu au fost analizate corespunzator, iar raspunsul acestora in mod clar s-a formulat cu rea-credinta. Refuzul C.N.P.P. de a elibera reclamantei formularul R/TR1 este nejustificat, exprimat cu exces de putere, cu nesocotirea dispozitiilor legale aplicabile in aceasta materie, lucru care a condus la imposibilitatea de a emite la randul sau formularul R/TR3.


Mai mult, si C. N. a. S. a formulat raspuns la M. M. J. S. - Directia Generala Afaceri Europene si Relatii Internationale, prin adresa nr. 88/27.03.2019, cu precizarea ca in aceste conditii este necesara sa stabileasca care este legislatia de securitate sociala aplicabila petentei, tocmai in temeiul art. 7 lit. a) si art. 8 paragraful (l) din Legea nr. 551/2002, pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Turcia. A apreciat ca nu i se poate imputa vreo culpa in aceasta cauza, argumentat pe faptul ca C.N.P.P. a refuzat eliberarea formularului R/TR1, invocand diferite motive, neaplicabile situatiei reclamantei. A invederat ca C. a. S. C. a dat dovada de deschidere fata de reclamanta, chiar s-a interesat cu privire la stadiul eliberarii formularului R/TR1 respectiv de dificultatile intampinate la C.N.P.P., cu privire la eliberarea acestui formular. Mai mult, s-a comunicat acesteia faptul ca in lumina dispozitiilor legale aplicabile in aceasta materie, este necesar ca C.N.P.P. sa elibereze formularul R/TR1, iar dupa primirea acestui document, C. a. S. C.va elibera form ularul R/TR3.


In temeiul celor precizate mai sus, a apreciat ca, in speta dedusa judecatii culpa exclusiva apartine C.N.P.P., pentru refuzul eliberarii formularului R/TR1. In temeiul argumentelor mai sus precizate, a considerat ca nu i se poate retine vreo culpa, motiv pentru care a solicitat respingerea petitului privind obligarea la daune materiale.


Referitor la acordarea daunelor morale, a precizat ca acestea reprezinta atingerea adusa existentei fizice a persoanei, integritatii corporale si sanatatii, cinstei, demnitatii si onoarei, prestigiului profesional, iar pentru acordarea de despagubiri nu este suficienta stabilirea culpei ci trebuie dovedite daunele morale suferite. Reclamanta nu a facut dovada ca a avut/are un anumit statut, de persoana publica si foarte cunoscuta in societate, astfel incat sa se considere ca i-a fost in mod grav afectat acest statut, astfel incat imaginea si felul in care este perceputa in societate poate sa ii influenteze profesia sau cariera sau ca aceasta a fost deosebit de afectata de fapta paratului. In consecinta, a aratat ca nu se poate retine existenta unui prejudiciu care sa justifice acordarea despagubirilor solicitate, elementele raspunderii civile delictuale nefiind dovedite. Partea care solicita acordarea daunelor morale este obligata sa dovedeasca producerea prejudiciului si legatura de cauzalitate existenta intre prejudiciu si fapta autoritatii. In acest sens, s-a pronuntat si Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 2356/2011.


In probatiune a depus, in copie certificata: adresa raspuns (f.111- 112), corespondenta (f.113- 114), notificare (f.115- 118), corespondenta (f.119- 124).


La data de 07.10.2019, reclamanta a depus o precizare de actiune, prin care a aratat ca parata de randul 2 este C.Nationala de P.P. si nu C.Judeteana de P.C. De asemenea a depus si raspuns la intampinarea depusa de catre C.Judeteana de P.C. si la intampinarea depusa de C.de a. de Sanatate C.


Prin raspunsul la intampinarea depusa de catre parata de randul 1 a aratat ca eliberarea formularului R/TR3 nu este conditionata de eliberarea formularului R/TR1 de catre parata de randul 2 C.N.P.P.


Prin intampinarea depusa la data de 07.01.2020, parata C.Nationala de P.P., a solicitat respingerea cererii ca netemeinica si nelegala (f.144- 147). A mentionat ca urmare solicitarii reclamantei B.V.referitoare la eliberarea formularului R/TR1 conform Acordului dintre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, ratificat prin Legea nr. 551 din 14 octombrie 2002, a fost formulat raspunsul C_- DRI nr. x/21.12.2018, argumentele care au stat la baza formularii acestuia fiind prevederile Partii a Ii-a din Acord .


Contrar sustinerilor reclamantei, a precizat ca determinarea legislatiei aplicabile este activitatea prin care, in urma analizarii unei documentatii specifice se stabileste daca o persoana indeplineste conditiile legale pentru a avea obligatia de plata a asigurarilor sociale in Romania sau intr-un alt stat pe teritoriul caruia obtine venituri de natura salariala si cu care exista relatii bilaterale de securitate sociala, aceasta actiune fiind necesara pentru ca o persoana sa nu fie supusa, in acelasi timp, mai multor legislatii de securitate sociala sau sa nu faca obiectul niciunei legislatii, fiind vizate, in aplicarea acestui instrument juridic bilateral, asigurarile sociale de stal (pentru pensie), pentru accidente de munca si boli profesionale, a. sociale de sanatate.


Din corespondenta transmisa prin email de catre reclamanta B.V., reiese ca este angajata la un angajator din Romania, are domiciliul in Romania cu resedinra temporara pe teritoriul Turciei. Conform informaliilor comunicate, reclamanta se aflla in raporturi de munca cu un angajator din Romania si desfasoara activitate in interesul angajatorului roman de la adresa de resedinta din Turcia. A precizat ca i-a comunicat reclamantei faptul ca nu este in masura sa elibereze formularul R/TR1 privind legislatia aplicabila, pentru ca nu se incadreaza in niciuna din situatiile stabilite in Partea a Ii-a din Acord, iar formularul R/TR1 se emite doar in aplicarea art. 8 din Acord (potrivit art. 7 din Aranjamentul de aplicare al Acordului). Mai mult, in conformitate cu prevederile art. 7 din Acordul bilateral de securitate sociala, ``persoana care desfasoara o activitate remunerata pe teritoriul unei parti contractante este supusa numai legislatiei acestei parti, chiar daca are domiciliul pe teritoriul celeilalte parti sau daca angajatorul are domiciliul ori sediul pe teritoriul celeilalte parti contractante", in speta Turcia. A subliniat ca ANAF nu are competenta de a stabili care este legislatia de securitate sociala aplicabila in cazul reclamantei, prin urmare determinarea rezidentei fiscale neavand implicatii asupra domeniului securitalii sociale. Institutia detasarii reprezinta o exceptie de la regula generala si, in consecinta, este de stricta interpretare si aplicare, fiind prevazuta pentru a evita ca persoanele care desfasoara, in mod obisnuit, activitate pentru un angajator si care se deplaseaza, pentru o durata scurta, determinata in timp, pe teritoriul celeilalte parti contractante, in vederea indeplinirii unei sarcini determinate in contul angajatorului sau sa fie supuse obligatiei de a se inregistra si de a plati contributii la sistemul de securitate sociala al acestei parti contractante.


Astfel, conform art. 7 din Aranjamentul administrativ, formularul privind legislatia aplicabila R/TR1 este eliberat, in aplicarea art. 8 din Acord, lucratorilor detasati de angajatorul acestora sa desfasoare, temporar, o activitate profesionala pe teritoriul Republicii Turcia.


Intrucat reclamanta nu este trimisa de angajatorul din Romania pe teritoriul Republicii Turcia pentru a desfasura temporar o activitate profesionala in interesul acestuia, ci se afla acolo in interes propriu, situatia in care se regaseste in prezent nu poate fi incadrata in prevederile art. 8 din Acord si in consecinta nu exista temei legal pentru emiterea formularului privind legislatia aplicabila R/TR1. A mentionat ca in masura in care reclamanta ar fi reglementat situatia, din punctul de vedere al legislatiei aplicabile, prin inscrierea in sistemul turc de securitate sociala, ar fi beneficiar de toate drepturile de securitate sociala, inclusiv de ingrijiri medicale pe teritoriul Turciei, in aceeasi masura ca si asiguratii turci, conform principiului egalitatii de tratament instituit de acordul bilateral de securitate sociala .


In ceea ce priveste obligarea in solidar cu C.- C.Judeteana de a. de Sanatate C.la plata daunelor materiale in suma de 6. 928 lei, a precizat ca dauna materiala este atingerea adusa dreptului patrimonial iar prejudiciile materiale sunt cele care rezulta din atingerea unui interes patrimonial, acestea fiind pretuite in bani . Constituie un prejudiciu material pierderea in tot sau in parte a unui drept patrimonial . Din analizarea situatiei prezentate, a considerat ca nu a adus nicio atingere dreptului patrimonial al reclamantului, motiv pentru care solicitam respingerea acestui capat de cerere ca neintemeiat.


Cu privire la obligarea la plata in solidar cu C_- C.de a. de Sanatate C.de daune morale in suma de 20.000 lei, dauna morala consta in atingerea adusa valorilor care definesc personalitatea umana, valori care se refera la existenta fizica a omului, sanatatea si integritatea corporala, la cinste, demnitate, onoare si alte valori similare. Reclamantei ii revine dovada existentei preju diciului moral incercat, a caracterului ilicit al faptei paratului, savarsita de acesta cu vinovatie si a raportului de cauzalitate dintre prejudiciul respectiv si fapta paratului, insa in cauza nu s-au produs nici un fel de probatorii care sa dovedeasca producerea unei fapte ilicite cu vinovatie, un raport de cauzalitate intre prejudiciul respectiv si fapta paratului sau producerea unor suferinte morale. Reclamanta nu a oferit nici un indiciu din care sa rezulte in ce masura drepturile ocrotite prin Constitutie, i-au fost afectate, acesta nu a facut dovada suferintei psihice si a cuantumului efectiv suferit, nefiind incidente art. 1357 Cod civil.


La termenul din data de 14 ianuarie 2020, fata de precizarea cererii de chemare in judecata, instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei C.Judeteana de P.C.


Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri si a retinut cauza in pronuntare.


Analizand actele si lucrarile dosarului, Tribunalul retine urmatoarele:


In fapt, reclamanta este angajata la S.C. SIG COMBIBLOC SERVICES S.R.L., pentru o perioada nedeterminata, dupa cum rezulta din Contractul individual de munca nr. 51/21.12.2016 (f. 50- 59). La data de 07.05.2018, intre aceleasi parti, s-a semnat Actul Aditional nr. 5 la Contractului Individual de Munca nr. 51/21.12.2016, care a modificat Locul Muncii initial, prin reglementarea unei clauze de telemunca, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 81/2018. In concret, incepand cu data de 01.07.2018, reclamanta urma sa-si desfasoare activitatea la resedinta sa din . barka nr. 72, x, Sayer, Istambul Turcia, in conditii de telemunca, folosind tehnologia informatiei si a comunicatiilor. Restul prevederilor Contractului Individual de Munca nr. 51/21.12.2016 au ramas nemodificate, pastrandu-si functia si atributiile initiale, continunad sa desfasoare o activitate salariala, remunerata in Romania (f. 50).


La data de 24.09.2018, a inregistrat sub nr. x o solicitare de eliberare a formularului R/TR3, in conformitate cu prevederile Legii nr. 551/2002, privind ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale, dupa ce, in prealabil, a obtinut un Permis de Resedinta, eliberat de Ministerul de Interne din Turcia, cu o valabilitate temporara din 31.08.2018 pana in 31.08.2020 (f.15- 16)


Parata C.de Asigurari de Sanatate Judeteana C.i-a transmis prin Adresa nr. x/09.05.2019 ca pentru eliberarea Formularului R/TR3 mai, este nevoie de completarea dosarului cu Formularul R/TR1, a carei emitere cade in competenta exclusiva a C.N.P.P. (f.19).


Reclamanta a inregistrat pe rolul C.N.P.P., sub nr. K25712/13.12.2018, o solicitare de eliberare a Formularului R/TR1, iar prin Adresa nr. x/21.12.2018, emisa de C.N.P.P. - Directia R.Internationale, i-a fost comunicat refuzul de eliberare a Formularului R/TR1, pe motiv ca nu se incadreaza in nici unul din cazurile expres si limitativ prevazute de art. 8 din Acordul incheiat .Turcia in domeniul securitatii sociale, aprobat prin Legea nr. 551/2002 (f. 37).


La data de 22.01.2019, a transmis catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, ca autoritate ierarhic superioara, o Notificare prin care a solicitat revocarea refuzului C.N.P.P. - Directia R.International si obligarea acestei institutii la eliberarea Formularului R/TR1.


M. M. J. S. a raspuns Notificarii cu Adresa nr. 171/06.03.2019, prin care i-a comunicat ca C.N.P.P. este singura institutie cu atributii legale in eliberarea Formularului RTR/1 si a informat atat C.N.P.P. cat si C. N. a. S., despre petitie . In cuprinsul Adresei nr. 171/06.03.2019 a fost informata ca C.N.P.P. si-a mentinut pozitia potrivit careia eliberarea Formularului R/TR1 nu este posibila deoarece nu se incadreaza in niciunul din cazurile prevazute la art. 8 din Legea nr. 551/2002. Prin aceeasi adresa M. M. J. S. a aratat ca poate beneficia de tratament medical de urgenta, in caz de boala si maternitate in baza dispozitiilor art. 14 pct. 2 din Acordul incheiat .Turcia in domeniul securitatii sociale, aprobat prin Legea nr. 551/2002 (f.27- 29).


Fata de cele mai sus mentionate, reclamanta a apreciat ca cererile au fost refuzate nejustificat, avand ca obiect eliberarea Formularelor R/TR3 si R/TR1, care sunt asimiliate, potrivit art. 2 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, motiv pentru care a inregistrat, la data de 2 august 2019, cererea de chemare in judecata .


In drept, potrivit art. 2 lit. i) din Legea nr. 554/2004, refuz nejustificat de a solutiona o cerere - exprimarea explicita, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea unei persoane; este asimilata refuzului nejustificat si nepunerea in executare a actului administrativ emis ca urmare a solutionarii favorabile a cererii sau, dupa caz, a plangerii prealabile.


Potrivit art. 7 din Acordul dintre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale, Daca prezentul acord nu prevede altfel: a) persoana care desfasoara o activitate remunerata pe teritoriul unei parti contractante este supusa numai legislatiei acestei parti, chiar daca are domiciliul pe teritoriul celeilalte parti sau daca angajatorul are domiciliul ori sediul pe teritoriul celeilalte parti contractante; b) lucratorii independenti care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unei parti contractante sunt supusi legislatiei acestei parti, chiar daca au domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante; c) functionarii publici si personalul asimilat acestora sunt supusi legislatiei partii contractante in a carei administratie sunt angajati.


Potrivit art. 8 din acord, 1. Persoana angajata pe teritoriul unei parti contractante, detasata de angajatorul sau pentru a desfasura o anumita activitate pe teritoriul celeilalte parti contractante, va continua sa fie supusa legislatiei primei parti contractante pentru o perioada care sa nu depaseasca 24 de luni, cu conditia ca aceasta sa isi mentina statutul de angajat la acelasi angajator . Aceasta perioada poate fi prelungita pana la 60 de luni, inclusiv perioada mentionata mai sus, cu aprobarea prealabila a autoritatilor competente ale ambelor parti contractante.2. Lucratorul independent care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unei parti contractante si isi muta temporar locul de desfasurare a activitatii pe teritoriul celeilalte parti contractante va continua sa fie supus legislatiei primei parti pentru o perioada care sa nu depaseasca 24 de luni. Aceasta perioada poate fi prelungita pana la 60 de luni, inclusiv perioada mentionata mai sus, cu aprobarea prealabila a autoritatilor competente ale ambelor parti contractante.


art. 7 din Aranjamentul administrativ pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Turcia, prevede: art. 7: Eliberarea formularelor privind legislatia aplicabila 1. Conform prevederilor art. 8 din Acord, institutia competenta a unei parti contractante va elibera un formular in care se va specifica faptul ca un angajat sau un lucrator independent ramane supus legislatiei acestei parti contractante pentru perioada mentionata in formular.2. Pentru prelungirea perioadei de detasare potrivit prevederilor art. 8 din Acord, autoritatea competenta va solicita, la cererea institutiei competente, aprobarea prealabila a autoritatii competente a celeilalte parti contractante. In urma primirii aprobarii, institutia competenta va inregistra in formular numarul si data aprobarii si va trimite celeilalte institutii competente doua exemplare ale acestuia.


In speta, instanta retine ca initial reclamanta a solicitat paratei de randul 1 C.Judeteana de a. de Sanatate emiterea formularului R/TR3, iar ca urmare a raspunsului primit de la aceasta, potrivit caruia, pentru eliberarea acestuia este necesar sa depuna la dosar si formularul R/TR1 a formulat o cerere si catre parata C.Nationala de P.P.in sensul eliberarii acestui formular.


Cu privire la cererea de eliberare a fomularului R/TR1


Formularul R/TR1 privind legislatia aplicabila se elibereaza in aplicarea art. 8 din Acord, adica lucratorilor detasati de angajatorul sau pentru a desfasura o anumita activitate pe teritoriul celeilalte parti contractante, sau lucratorul independent care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unei parti contractante si isi muta temporar locul de desfasurare a activitatii pe teritoriul celeilalte parti contractante.


Potrivit art. 45 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), d etasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.


In intelesul Acordului, prin datasare se intelege situatia in care persoana unui angajator se deplaseaza pentru o scurta durata, determinata in timp, pe teritoriu celeilalte parti contractante, in scopul indeplinirii unei sarcini determinate in contul angajatorului sau.


Indiferent care din cele doua interpretari ale detasarii vor fi avute in vedere, se constata ca reclamanta nu se afla in situatia prevazuta de art. 8 din Acord, deoarece aceasta nu este detasata in Republica Turcia, ea neavand schimbat locul de munca de la un angajatorul S.C. SIG COMBIBLOC SERVICES S.R.L. la un alt angajator si nici nu s-a deplasat in Turcia, in interesul angajatorului, pentru a presta anumite sarcini in contul angajatorului sau. In realitate, reclamanta s-a deplasat in Republica Turcia, impreuna cu sotul acesteia, care, potrivit Adeverintei emise de catre Ministerul Apararii Nationale, a fost incadrat intr-un post intr-o structura militara internationala la Istambul (f. 65).


Apoi, potrivit art. 2 lit. a) din Legea nr. 81/2018, in sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) telemunca - forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor. Desi, cu privire la locul muncii, singura conditie impusa de textul legal este ca acest loc sa fie alt loc decat locul de munca organizat al angajatorului, si deci, prin urmare, locul muncii poate fi stabilit si in alt stat, intrucat legea nu distinge dupa cum locul muncii poate fi stabilit in Romania sau in alt stat, cu toate acesta nu ne aflam in situatia unei detasari.


Asa fiind, in mod corect a refuzat parata de randul 2 C.Nationala de P.P.eliberarea formularului R/TR1, deoarece reclamanta nu se incadreaza in niciuna din situatiile prevazute de art. 8 din Acord .


Cu privire la cererea de eliberare a fomularului R/TR3


Potrivit art. 14 pct. 1 din Aranjamentul Administrativ, formularul R/TR3 se elibereaza persoanelor mentionate la art. art. 14 paragrafele 1, 2, 3 si la art. 16 paragraful 3 din Acord . Asadar, pentru ca reclamanta sa fie indreptatita la eliberarea formularului R/TR3, ar trebui sa se incadreze in vreuna din aceste ipoteze.


art. 14 din Acord prevede ca:


1. Persoana asigurata care a fost detasata de angajatorul sau pe teritoriul celeilalte parti contractante pentru a desfasura temporar un proiect special si membrii de familie care au resedinta cu aceasta, a caror stare necesita tratament medical, vor primi prestatii in caz de boala sau de maternitate pe cheltuiala institutiei competente situate pe teritoriul partii contractante unde angajatorul isi are inregistrat sediul .


Reclamanta nu se incadreaza in aceasta ipoteza, deoarece nu a fost detasata pe teritoriu Turciei, dupa cum s-a aratat deja.


Potrivit paragrafului 2 al art. 14 din Acord, p ersoana angajata in conformitate cu legislatia unei parti contractante si membrii de familie ai acesteia, care isi au resedinta pe teritoriul acestei parti contractante, a caror stare necesita tratament medical de urgenta in cursul unei sederi temporare pe teritoriul celeilalte parti contractante, vor primi prestatii in caz de boala sau maternitate pe cheltuiala institutiei competente situate pe teritoriul partii contractante unde persoana in cauza este asigurata.


Instanta retine ca reclamanta este angajata in conformitate cu legislatia Statului Roman, si isi au resedinta pe teritoriul Romaniei, si care in momentul de fata se afla intr-o sedere temporara pe teritoriul Turciei (24 luni), adica se incadreaza in dispozitiile art. 14 paragraful 2 din Acord, ceea ce face ca in conformitate cu prevederile art. 14 pct. 1 din Acordul Administrativ adoptat in baza art. 29 din Acordul dintre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale, era indreptatita sa i se elibereze Formularul R/TR3 de catre institutia competenta, adica de catre C.de a. de Sanatate C.


Instanta arata ca pentru eliberarea formularului R/TR3 nu era necesar ca in prealabil sa fie eliberat formularul R/TR1, cum in mod eronat a sustinut parata de randul1 C.de a. de Sanatate C., deoarece o asemenea conditie era necesara doar in situatia in care reclamanta s-ar fi aflat in ipoteza de la art. 14 paragraful 1 din Acord, adica daca ar fi fost o persoana delegata. Or, s-a aratat deja ca reclamanta nu s-a aflat in aceasta situatie.


Concluzionand, instanta retine ca parata de randul 1 C.de a. de Sanatate C.in mod nejustificat a refuzat eliberarea formularului R/TR3, la solicitarea reclamantei.


Cu privire la daunele interese


Reclamanta a solicitat obligarea celor doua parate, in solidar, la plata sumei de 26. 928 lei, cu titlu de despagubiri, din care suma de 6928 lei, cu titlu de daune materiale si 20.000 lei, cu titlu de daune morale.


In ceea ce priveste daunele interese solicitate, instanta retine ca raspunderea in dreptul administrativ este diferita de raspunderea civila delictuala. Consecinta consta in faptul ca in vederea stabilirii raspunderii nu este necesara verificarea tuturor conditiilor prevazute de Codul civil, ci doar pe cele prevazute de Legea contenciosului administrativ. Or, art. 1 si 8 din Legea nr. 554/2004 permite persoanei vatamate intr-un drept sau intr-un interes legitim printr-un act cu caracter unilateral sa solicite daune morale si materiale fara sa pretinda in acest sens conditia existentei culpei autoritatii p.sau a inexistentei unui abuz . Premisa pentru acordarea de daune materiale si morale este in dreptul administrativ existenta unui act administrativ nelegal, aceasta fiind cea care da dreptul persoanei vatamate la despagubiri, si bineinteles existenta vatamarii sub forma unui prejudiciu.


Verificand daca sunt indeplinite conditiile acestei raspunderi, instanta arata ca, fata de solutiile date primului capat de cerere, singura persoana care poate fi trasa la raspundere este C.de a. de Sanatate C., pentru refuzul nejustificat de eliberare a formularului R/TR3, in conditiile in care reclamanta va dovedi existenta unui prejudiciu.


Cu privire la prejudiciu sub forma daunelor materiale, reclamanta a solicitat suma de 3332 lei, constand in asistenta juridica in faza prelitigioasa. Aceasta suma a fost dovedita prin cele doua facturi emise de catre SCA L_&Pareterii, in suma de 2124 lei si 1190 lei, in total 3332 lei (f. 94). Cu toate acestea, avand in vedere ca aceste cheltuieli au vizat atat efectuarea demersurilor pe langa parata de randul1 C.de a. de Sanatate C., cat si a demersurilor pe langa C.N.P.P., concluzia care se desprinde este ca doar o parte din acest prejudiciu poate fi imputatat paratei C.de a. de Sanatate C., adica jumatate din aceasta suma, mai exact 1666 lei.


In ceea ce priveste suma de 3596 lei, aferenta deplasarilor facute pe ruta Turcia - Romania si retur, pentru investigatii medicale, instanta constata ca aceasta nu reprezinta un prejudiciu care sa fi fost generat de fapta ilicita (refuzul nejustificat) al paratei de randul 1. Dupa cum rezulta din art. 14 paragraful 2 din Acord, care ii este aplicabil reclamantei, aceasta se putea prevala de formularul R/TR3, pentru a beneficia de prestatii in caz de boala sau maternitate, doar daca starea ei necesita tratament medical de urgenta in cursul unei sederi temporare pe teritoriul celeilalte parti contractante. Or, din actele medicale depuse in probatiune, nu rezulta ca reclamanta a necesitat un tratament medical de urgenta. Fisa medicala depusa la dosar emisa de catre Medicover la data de 10.06.2019 se refera la o consultatie oftalmologica, fiind recomandata corectie optica permanenta (f. 68). Nu rezulta din cuprinsul acesteia ca ar fi fost vorba despre o urgenta medicala. O a doua scrisoare medicala depusa la dosar se refera la lucrari stomatologice stabilite in septembrie 2018, cand a fost stabilit un plan de tratament care a inceput in 21.09.2018 cu detartraj cu ultrasunete, air-flow si periaj dentar - si s-a finalizat in 11.06.2019, cu cimentarea coroana 2. 5 si insurubare coroana pe implant 1. 6. Este evident ca nici in acest caz nu ne aflam in prezenta unei urgente medicale. Tot in data de 10.06.2019, reclamanta a efectuat un consult dermatologic la MEDICOVER - o dermatoscopie clasica (f. 73). Nici in acest caz, din rezultatul consultatiei nu rezulta sa fi existat nevoia unui tratament medical de urgenta. Se constata ca toate consultatiile medicale depuse la dosar fac parte din categoria consultatiilor de rutina periodice pe care o persoana si le face, pentru a se ingriji de starea sa de sanatate, dupa cum rezulta din centralizatorul analizelor medicale efectuate de catre reclamanta la Clinica Medicover (f. 76). Mai mult chiar, instanta subliniaza ca tratamentul medical de urgenta de care ar fi putut beneficia reclamanta in Turcia se refera la afectiuni urgente, care nu sunt compatibile, prin definitie cu deplasare din Istambul la o unitate spitaliceasca din Romania. Nu in ultimul rand, instanta arata ca daca reclamanta s-ar fi aflat in vreuna din situatiile in care sa fie nevoita sa beneficieze de formularul R/TR3, ar fi trebuit sa solicite ajutor medical in Turcia, iar contravaloarea acelor servicii ar fi putut fi solicitate pe calea prezentei actiuni .


Referitor la daunele morale solicitate, in valoare de 20.000 lei, instanta le va respinge, ca nedovedite.


Pentru a hotari in acest sens, instanta arata ca dupa cum s-a aratat si de catre I.C.C.J. in Decizia nr. 302/2018, in materia daunelor morale, data fiind natura prejudiciului care le genereaza, practica judiciara si literatura de specialitate au subliniat ca nu exista criterii precise pentru cuantificarea lor, respectiv ca problema stabilirii despagubirilor morale nu trebuie privita ca o cuantificare economica a unor drepturi si valori nepatrimoniale (cum ar fi demnitatea, onoarea, ori suferinta psihica incercata de cel ce le pretinde), ci ca o evaluare complexa a aspectelor in care vatamarile produse se exteriorizeaza, supusa puterii de apreciere a instantelor de judecata . Desi stabilirea cuantumului despagubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial include o doza de aproximare, instanta trebuie sa aiba in vedere o .criterii, cum ar fi: consecintele negative suferite de cel in cauza pe plan fizic si psihic, importanta valorilor morale lezate, masura in care au fost lezate aceste valori si intensitatea cu care au fost percepute consecintele vatamarii, masura in care i-a fost afectata situatia familiala, profesionala si sociala.


Principiul ce se degaja si din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in materia daunelor morale, pe care instantele nationale sunt obligate sa il aplice, este acela al statuarii in echitate asupra despagubirii acordate victimei, in raport de circumstantele particulare ale fiecarui caz in parte . De asemenea, conform aceleiasi jurisprudente, despagubirile acordate trebuie sa pastreze un raport rezonabil de proportionalitate cu dauna suferita, sens in care a fost consacrat principiul proportionalitatii daunei cu despagubirea acordata. Suma de bani acordata cu titlu de daune morale nu trebuie sa devina o sursa de imbogatire pentru victima, dar nici sa aiba numai un caracter pur simbolic, ci ea trebuie sa reprezinte doar atat cat este necesar pentru a-i usura ori compensa, in masura posibila, suferintele pe care le-a indurat sau eventual mai trebuie sa le indure.


Aplicand aceste principii de drept care se desprind, in egala masura, atat cin jurisprudenta I.C.C.J. cat si din cea conventionala, in prezenta cauza, se observa, in primul rand, ca reclamanta nu a aratat care ar fi consecintele negative suferite. s-a sustinut ca este vorba despre un prejudiciu moral cauzat de refuzul de solutionare a cererilor sale.


Or, instanta arata ca in prezenta cauza nu ne aflam in prezenta unui refuz nejustificat generat de dorinta de a-i face rau reclamantei, cu rea-credinta, bazat pe o anumita situatie personala a acesteia, care sa ii afecteze onoarea, demnitatea, ci ne aflam intr-o situatia de fapt mai putin obisnuita, care a creat dificultati partilor litigante in identificarea normei legale aplicabile. Apoi, referindu-ne la importanta valorilor lezate, acestea sunt importante, deoarece privesc dreptul la sanatate. Dar cu toate acestea, cand analizam masura in care aceste valori au fost lezate in concret, constatam ca masura este foarte mica, spre deloc, deoarece din actele depuse la dosar nu s-a facut dovada ca reclamanta ar fi avut nevoie, in perioada cat si-a avut resedinta in Turcia, de tratament medical de urgenta, care se putea acorda in baza formularului R/TR3. Concluzionand, instanta constata ca nu s-a facut dovada existentei unui prejudiciu moral.


Pentru toate aceste considerente, instanta va admite in parte cererea de chemare in judecata si va dispune respingerea cererii formulate impotriva paratei C.Judeteana de P.C., ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva, respingerea cererii de chemare in judecata formulata impotriva Casei Nationale de P.P., ca neintemeiata. Va admite in parte cererea de chemare in judecata formulata impotriva paratei C. N. a. S. - C.de a. de Sanatate C. si va dispune eliberarea in favoarea reclamantei a formularului R/TR 3 potrivit cererii inregistrate sub nr. x/24.09.2018 precum si la plata in favoarea reclamantei a sumei de 1666 lei, reprezentand daune materiale si va respinge, in rest, ca neintemeiate, restul pretentiilor.


In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, instanta constata ca reclamanta si-a precizat cererea in sensul ca va solicita cheltuielile pe cale separata.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Respingere cererea de chemare in judecata formulata de catre reclamanta B.V., cu domiciliul procesual ales in C_- N., 24, jud. C.impotriva paratei C.Judeteana de P.C., cu sediul in C_- N., 2, jud. C.ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.


Respingere cererea de chemare in judecata formulata de catre reclamanta B.V.impotriva Casei Nationale de P.P., cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, ca neintemeiata.


Admite, in parte, cererea de chemare in judecata formulata de catre reclamanta impotriva paratei C. N. a. S. - C.de a. de Sanatate C., cu sediul in C_- N., jud. C.


Obliga parata C. N. a. S. - C.de a. de Sanatate C.sa elibereze in favoarea reclamantei a formularului R/TR 3 potrivit cererii inregistrate sub nr. x/24.09.2018 precum si la plata in favoarea reclamantei a sumei de 1666 lei, reprezentand daune materiale.


Respinge, ca neintemeiate, restul pretentiilor.


Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul C.
Pronuntata de: Tribunalul Cluj - Sentinta civila nr. 580 pronuntata la data de 07.04.2020


Citeşte mai multe despre:    Telemunca    telesalariat    Formularul R/TR1    rezidenta fiscala    Formularul R/TR3    asigurare medicala    Legea 81/2018    Legea 551/2002
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

State de plata semnate ´┐Żin alb´┐Ż. Obligarea angajatorului la plata drepturilor restante.
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad - Sentinta Civila nr. 657 din 21.09.2020

Suspendarea ordinului de destituire din functie. Cercetarea disciplinara a functionarului public pe perioada starii de urgenta.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Decizia nr. 675 din 15.07.2020

Refuzul angajatorului de aproba cererea de concediu fara plata. Concediere ca urmare a neindeplinirii atributiilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 4839 din data de 01.10.2020

Comunicarea deciziei de concediere prin posta electronica. Inserarea motivelor concedierii in notificarea de preaviz
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5926 din data de 04.11.2020

Functie bugetara. Neacordarea sporului pentru conditii de munca ca urmare a necuprinderii acestor cheltuieli in buget.
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 3628 din data de 29.07.2020

Anulare decizie de incetare a contractului individual de munca prin acordul partilor. Lipsa consimtamantului salariatului.
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 2982 pronuntata la data de 10.11.2020

Telesalariat. Suspendarea sporului pentru conditii vatamatoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 3134/2020 din data de 17.11.2020Articole Juridice

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

GDPR: Prelucrarea datelor angajatilor in contextul derularii activitatii de telemunca
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dialogurile MCP (III) - Dreptul la deconectare al salariatului. Respectarea timpului normal de lucru in era digitala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Interviu avocat Predut: Oportunitatea digitalizarii relatiilor de munca. Efecte imediate si pe termen lung
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP ´┐Ż Digitalizarea raporturilor de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati