Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG 49/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli

OUG 49/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli

  Publicat: 16 Sep 2012       3731 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta 49/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli

Publicata in Monitorul Oficial nr. 650 din 12 septembrie 2012

(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.

Potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu anul scolar 2012-2013 grupul-tinta alcatuit in prezent din elevii claselor I-VIII se extinde prin includerea clasei pregatitoare.

Avand in vedere scrisoarea Comisiei Europene Ares (2012) 175.182 din 15 februarie 2012, prin care se solicita Romaniei argumente privind capacitatea de absorbtie a fondurilor europene solictate pentru programul de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli aferent anului scolar 2012-2013, in valoare de 9.790.748 euro, si scrisoarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din 24 februarie 2012, prin care se angajeaza sa modifice legislatia in vigoare in scopul cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene,
intrucat noul cadru legislativ trebuie sa fie in vigoare inainte de inceperea noului an scolar pentru ca si elevii din clasa pregatitoare sa poata beneficia de drepturile instituite prin aceasta ordonanta de urgenta si pentru a permite, de asemenea, aplicabilitatea in timp util a actelor subsecvente,
aceasta constituie o situatie extraordinara, in conformitate cu art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, care impune adoptarea actului normativ sub forma ordonantei de urgenta, iar neadoptarea actului normativ nu va permite elevilor din clasa pregatitoare sa beneficieze de drepturile instituite de acest act, ceea ce in final va conduce la o rata de absorbtie redusa a fondurilor Uniunii Europene,
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Incepand cu anul scolar 2012-2013, fructele proaspete distribuite elevilor, perioada si frecventa distributiei, limita valorii zilnice/elev, precum si fondurile necesare pentru distributia de fructe se stabilesc si se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia preturilor si tarifelor. Limita valorica cuprinde pretul integral de achizitie a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
......
(4) Caietele de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se elaboreaza de consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu respectarea ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind furnizarea fructelor proaspete, ce se va elabora in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, si cu incadrarea in limita fondurilor aprobate anual prin hotarare a Guvernului, potrivit dispozitiilor alin. (2)."

2. La articolul 1, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

"(6) Incepand cu anul scolar 2012-2013, de prevederile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza si elevii din clasa pregatitoare, prevazuta la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat."

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Incepand cu anul scolar 2012-2013, sumele aferente acordarii drepturilor prevazute la art. 1 alin. (1) si (6) se suporta din bugetele locale ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(2) Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta se acorda sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru bugetele locale, avandu-se in vedere sumele aprobate prin hotarare a Guvernului potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (2) si (5).
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata acordate potrivit dispozitiilor alin. (2) ramase neutilizate la sfarsitul exercitiului bugetar se regularizeaza cu bugetul din care au fost acordate."

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
In cazul utilizarii sumelor prevazute la art. 3 alin. (2), consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor solicita sprijin financiar de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin depunerea unei cereri de plata la centrele judetene ale Agentiei, in vederea recuperarii sumelor utilizate cu aceasta destinatie."

5. La articolul 5, alineatele (1), (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Consiliile judetene si consiliile lcoale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sunt responsabile de organizarea procedurilor de achizitie publica, desemnarea castigatorilor, incheierea contractelor cu furnizorii, monitorizarea si controlul distributiei fructelor proaspete.
(2) Fructele proaspete, transportul si distributia acestora la unitatile de invatamant se contracteaza de catre consiliile judetene si de consiliile lcoale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata acordate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat, avandu-se in vedere numarul de elevi beneficiari comunicat de inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
......
(4) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea platilor catre furnizori sunt presedintii consiliilor judetene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti.
(5) Plata fructelor proaspete si a serviciilor contractate se efectueaza la solicitarea furnizorilor de fructe proaspete si de servicii, pe baza documentelor de receptie calitativa si cantitativa, intocmite si aprobate de directorii untiatilor de invatamant."

6. La articolul 6, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Ordonatorii principali de credite si directorii unitatilor de invatamant raspund in mod direct de asigurarea conditiilor de primire, receptie si distributie a fructelor proaspete, precum si de confirmarea documentelor care stau la baza platii acestora.
(3) Presedintii consiliilor judetene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia de a urmari si a verifica buna desfasurare a procesului de aprovizionare, iar directorii unitatilor de invatamant raspund de respectarea conditiilor de igiena privind distributia fructelor proaspete catre elevi."

7. La articolul 9, alineatul (1), partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se constituie ca solicitanti de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe proaspete in scoli. In acest sens depun inainte de inceperea anului scolar, la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, angajamente scrise conform carora:
a) distribuie numai fructele proaspete stabilite potrivit art. 1 alin. (2) si numai elevilor prevazuti la art. 1 alin. (1) si (6), cu nominalizarea unitatilor de invatamant;".

8. La articolul 12, alinatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia transmiterii tuturor datelor solicitate, referitoare la programul de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Sanatatii si catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, dupa caz."

Afişează OUG 49/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 49/2012    Scoli    OUG 24/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Recuperarea drepturilor banesti incasate necuvenit
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 11 din data 24.02.2012Articole Juridice

Exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre unul dintre parinti in contextul divortului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II – pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Dreptul la viata privata pe retelele de socializare, intre victima si iresponsabil
Sursa: Irina Maria Diculescu

Exemple de date si informatii care constituie date cu caracter personal
Sursa: MCP Cabinet avocati