din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2603 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Recuperarea drepturilor banesti incasate necuvenit

Recuperarea drepturilor banesti incasate necuvenit

  Publicat: 08 Oct 2012       9103 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Act procesual prin care reclamantul pune in miscare actiunea civila, sesizand instanta judecatoreasca cu rezolvarea acesteia.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin cererea inregistrata sub nr. _____ reclamantul SINDICATUL INVATAMANTULUI____, in numele membrilor de sindicat ___a formulat cerere de chemare in judecata a paratei ___solicitand ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna anularea Deciziei nr._____ privind recuperarea drepturilor banesti incasate necuvenit in perioada ianuarie ´┐Ż februarie 2010 si a actelor anexe emise de directorul Scolii cu clasele I-VIII _____ ca fiind nelegale si sa fie obligata parata sa restituie petentilor sumele ce le-au fost retinute pana la momentul pronuntarii sentintei in baza acestei decizii nelegale.

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.

Reclamantul a motivat ca petentii sunt angajati ai Scolii ____ca personal didactic.
La data de 22.11.2011, conducerea unitatii scolare a comunicat petentilor, cu adresa, decizia prin care s-a dispus imputarea sumelor reprezentand drepturi banesti incasate necuvenit. Aceasta decizie s-a bazat, in principal, pe Decizia nr. 26/30.08.2011 a Camerei de Conturi Buzau si adresa Primariei ____nr. 6709/09.11.2011.
Reclamantul ___ considera ca decizia nr. 123/15.11.2011 este lovita de nulitate absoluta, intrucat dispozitia emisa de parata nu are corespondenta in Codul Muncii actual si deci temei juridic, iar calea de recuperat a prejudiciului aleasa de catre parata excede mijlocului juridic prevazut de legiuitor in cuprinsul Codului Muncii.
Ca atare, decizia de imputare nu mai constituie in prezent titlu executoriu decat in anumite domenii in care exista o norma speciala care prevede expres acest lucru, fapt ce nu poate fi invocat in prezenta speta.
Intrucat parata a retinut, fara acordul lor, pe statul de plata, o parte din sumele mentionate in decizie a carei anulare se solicita, reclamantul solicita si obligarea paratei la restituirea catre petenti a sumelor retinute in baza acestei decizii nule.
In drept, reclamantul si -a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 169, 254 si urmatoarele din Codul Muncii.
In sustinerea actiunii, reclamantul a depus la dosar inscrisuri___ Parata, desi legal citata conform dovezii aflata la fila 15 dosar, nu a formulat intampinare si nici nu s-a prezentat in instanta.
Tribunalul examinand probele administrate in cauza constata urmatoarele:
Petentii au calitatea de personal didactic al unitatii scolare parate si incepand cu data de 15.11.2011, angajatorul a dispus prin decizia nr. 123/15.11.2011 infiintarea popririi pe veniturile acestora.
Parata a dispus infiintare popririi pe salariu, pentru recuperarea prejudiciului constatat de Curtea de Conturi ___ prin Decizia nr. 26/30.08..
Codul muncii, la art. 270 prevede ca salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.
Pin acest text de lege, legiuitorul a eliminat institutia juridica a raspunderii materiale, introducand o institutie noua a raspunderii patrimoniale, ca o garantie in plus in ocrotirea drepturilor salariatului.
Pentru antrenarea raspunderii patrimoniale in lumina noilor reglementari, se impune ca angajatorul sa obtina titlul executoriu impotriva salariatului, astfel incat decizia de imputare si angajamentul de plata ca forme specifice de actiune prin care se materializeaza dreptul de creanta al unitatii pagubite fata de autorul faptei ilicite si prejudiciabile nu -si mai au reglementarea legala in noile dispozitii ale Codului muncii.
Indiferent de existenta actului de control, decizia de imputare nu mai are in prezent un suport juridic, iar calea de recuperat a prejudiciului aleasa de catre parata excede mijlocului juridic prevazut de legiuitor in continutul articolului in discutie.
Conform art. 164 din Codul muncii, retinerile din salariu nu pot fi operate decat daca datoria salariatului a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
Ipoteza reglementata de art. 164 alin. 2 din Codul muncii se refera doar la situatiile in care salariatul nu acopera de bunavoie dauna cauzata angajatorului. Or, in speta, conform dovezilor depuse la dosar, reclamantii au semnat angajamentul de plata cu mentiunea `` nu sunt de acord cu retinerea sumei``.
Ca atare, in mod ilegal a procedat parata la recuperarea prejudiciului prin emiterea unui titlu executoriu nevalabil juridic si prin retinerea din salariu cu incalcarea dispozitiilor art. 164 din Codul Muncii.
Fata de cele retinute, se va admite actiunea ca intemeiata si se va constata nulitatea absoluta a Deciziei nr. 123/15.11.2011, cu consecinta obligarii paratei la restituirea catre reclamanti a sumelor retinute din salariu in baza acestei decizii nule.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 11 din data 24.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Personal didactic    Drepturi banesti    Camera de Conturi Buzau    Nulitate absoluta    Titlu executoriu    Raspundere patrimoniala    Raspundere civila contractuala    Salariat    Angajat    Angajator    Prejudiciu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

Prescrierea dreptului la actiune pentru recuperarea foloaselor nerealizate
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 157/2017, in sedinta publica din 22 martie 2017

Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 146/2017, in sedinta publica din 24 februarie 2017

Sporul de predare simultana este acordat atat pentru invatamantul primar, cat si gimnazial
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna Sectia Civila, Sentinta civila nr. 117/2017, in sedinta publica din data de 09 februarie 2017