Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice

Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice

  Publicat: 06 Oct 2012       9515 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice

Publicata in Monitorul Oficial nr. 680 din 1 octombrie 2012

Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.

(1) Titularul dreptului instituit in conditiile art. 13 sau 14 poate solicita titularului dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune, de folosinta cu titlu gratuit ori de inchiriere, dupa caz, in situatia in care nu exista o solutie alternativa, taierea, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei mediului, a arborilor sau arbustilor, precum si a ramurilor ori radacinilor care ingreuneaza sau ar ingreuna efectuarea lucrarilor de acces pe proprietati. Aceste operatiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului si cu acordarea unei despagubiri, in conditiile art. 13 alin. (7) lit. d).
(2) Daca, in termen de 45 de zile de la primirea solicitarii, titularul dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune, de folosinta cu titlu gratuit sau de inchiriere, dupa caz, nu efectueaza operatiunile prevazute la alin. (1), furnizorul de retele de comunicatii electronice poate realiza aceste operatiuni, dupa transmiterea unei notificari cu cel putin doua zile lucratoare in avans .
(3) Operatiunile prevazute la alin. (1) se vor realiza intr-o maniera care sa afecteze cat mai putin aspectul exterior al proprietatii si mediului inconjurator.

Art. 19
(1) Titularul dreptului instituit in conditiile art. 13 sau 14 are obligatia sa reaseze elementele retelelor de comunicatii electronice ori elementele de infrastructura necesare sustinerii acestora, in cadrul aceleiasi proprietati, pe cheltuiala proprie, cand aceasta reasezare este necesara pentru constructia de cladiri sau pentru efectuarea de lucrari de catre proprietar, de catre titularul dreptului de administrare, de concesiune, de folosinta cu titlu gratuit ori de inchiriere, dupa caz, in conditiile convenite prin contractul incheiat potrivit prevederilor art. 13 sau prin hotararea judecatoreasca pronuntata in conditiile art. 14.
(2) Cand reasezarea elementelor retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora este necesara pentru efectuarea unor lucrari de catre alte persoane decat proprietarul ori, dupa caz, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de folosinta cu titlu gratuit sau de inchiriere, cheltuielile vor fi suportate de acestea, daca prin contractul prevazut la art. 13 ori prin hotararea judecatoreasca prevazuta la art. 14 nu s-a stabilit altfel.


Capitolul III - Utilizarea partajata a infrastructurii


Art. 20
(1) Furnizorii de retele de comunicatii electronice au dreptul de a negocia cu persoanele care detin sau controleaza elementele de infrastructura acorduri de utilizare partajata a infrastructurii.
(2) In cazul in care nu se ajunge la un acord in termen de doua luni de la data primirii unei solicitari ferme de negociere sau in cazul refuzului de negociere, oricare dintre parti se poate adresa ANCOM.

Art. 21
(1) In cazul prevazut la art. 20 alin. (2), ANCOM, cu respectarea principiului proportionalitatii, poate impune unei persoane care detine sau controleaza elemente de infrastructura obligatia de a permite unui furnizor de retele de comunicatii electronice utilizarea acestor elemente, inclusiv cladiri ori intrari in cladiri, cablaje din cladiri, piloni, antene, turnuri si alte constructii de sustinere, canale, conducte, camere de vizitare si cabinete, precum si elemente de retea pasive, in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic si fezabil economic.
(2) Obligatia de utilizare partajata a infrastructurii prevazuta la alin. (1) poate fi impusa atunci cand este necesar in vederea protectiei mediului, a igienei si a sanatatii publice sau a ordinii publice ori atunci cand este necesar pentru indeplinirea unor cerinte specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului.
(3) In cazul in care impune unei persoane care detine sau controleaza elemente ale infrastructurii obligatia prevazuta la alin. (1), ANCOM stabileste si conditiile in care se realizeaza utilizarea partajata a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare a costurilor.

Art. 22
(1) In cazuri bine justificate, avand in vedere aria de acoperire a elementelor de infrastructura si disponibilitatea unor elemente similare in anumite zone, ANCOM poate impune unei persoane care detine sau controleaza elemente de infrastructura obligatia de a negocia utilizarea partajata a infrastructurii, precum si de a aduce la cunostinta oricarui solicitant conditiile in care se poate realiza aceasta.
(2) Acolo unde duplicarea elementelor de infrastructura este ineficienta din punct de vedere economic sau imposibila fizic, ANCOM poate impune unui furnizor de retele de comunicatii electronice ori proprietarului infrastructurii obligatia de a permite altor furnizori de retele de comunicatii electronice sa utilizeze in mod partajat cablajele instalate in cladiri sau pana la primul punct de concentrare ori de distributie a retelei din afara cladirii.
(3) In cazul in care impune obliatia prevazuta la alin. (2), ANCOM stabileste si conditiile in care se realizeaza utilizarea partajata a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare a costurilor, tinandu-se seama de riscul implicat de realizarea investitiei initiale.

Art. 23
Impunerea obligatiei si a conditiilor in care se realizeaza utilizarea partajata a infrastructurii, in conditiile art. 21 si 22, se stabileste prin decizie a presedintelui ANCOM, cu respectarea procedurii de consultare publica prevazuta la art. 135 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012.


Capitolul IV - Dispozitii privind autorizarea construirii retelelor de comunicatii electronice


Art. 24
(1) La realizarea planurilor de amenajare a teritoriului, a lucrarilor de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori retelelor de utilitati publice se va avea in vedere necesitatea instalarii de retele de comunicatii electronice.
(2) In cazul realizarii lucrarilor prevazute la alin. (1) asupra unor imobile proprietate publica sau privata, autoritatile administratiei publice care elibereaza autorizatii de construire ori care coordoneaza realizarea respectivelor lucrari vor publica anunturi privind inregistrarea unei cereri de eliberare a autorizatiei de construire pentru lucrarile prevazute la alin. (1) sau privind realizarea altor categorii de lucrari, in termen de 10 zile de la data inregistrarii cererii ori de la data la care autoritatile administratiei publice locale cunosc realizarea respectivelor lucrari, astfel incat sa existe posibilitatea realizarii coordonate a unor lucrfari de instalare, intretinere, inlocuire sau mutare a retelelor de comunicatii electronice ori a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, in conditiile prezentei legi.
(3) Anuntul va fi publicat pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice, va fi afisat, in locuri vizibile, la sediul autoritatii si va cuprinde informatii cu privire la zona in care urmeaza a fi realizate lucrarile prevazute la alin. (1), precum si data estimativa a inceperii lucrarilor.
(4) Daca furnizorii de retele publice de comunicatii nu opteaza pentru realizarea coordonata a lucrarilor de acces pe proprietati in acelasi timp cu lucrarile de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a retelelor de utilitati publice, potrivit prevederilor prezentului articol, autoritatile administratiei publice pot stabili conditii restrictive pentru acordarea autorizatiilor de construire in zona respectiva, pentru o perioada de cel mult 2 ani, in cazul lucrarilor prevazute la alin. (1) anuntate in conditiile prezentului articol cu cel putin 6 luni in avans .

Art. 25
(1) In cuprinsul proiectelor pentru autorizarea si realizarea lucrarilor de constructii se vor prevedea trasee sistematizate pentru instalarea de retele de comunicatii electronice.
(2) Autorizarea lucrarilor de infrastructura a retelelor publice de comunicatii electronice, inclusiv emiterea avizului coordonator pentru astfel de lucrari, respectiv proiectarea si realizarea traseelor sistematizate ale retelor de comunicatii electronice se vor face pe baza normelor tehnice specifice.
(3) La elaborarea normelor tehnice prevazute la alin. (2) se vor avea in vedere propunerile asociatiilor profesionale legal constituite ale furnizorilor de retele de comunicatii electronice, precum si ale altor asociatii legal constituite si ale autoritatilor publice interesate.
(4) Normele tehnice prevazute la alin. (2) vor cuprinde si vor stabili caracteristicile constructive, capacitatea minima necesar a fi asigurata de traseele corespunzatoare diferitelor categorii de lucrari de constructii, zonele de protectie pentru anumite elemente ale retelelor de comunicatii electronice sau elemente ale infrastructurii necesare sustinerii acestora, procedura de emitere a avizului ehnic care atesta conformitatea cu aceste norme, aviz necesar in vederea emiterii autorizatiei de construire, precum si categoriile de avize si acorduri solicitae pentru autorizarea lucrarilor de infrastructura a retelelor publice de comunicatii electronice.
(5) Adoptarea normelor tehnice prevazute la alin. (2) se va realiza numai dupa publicarea proiectului acestora in vederea consultarii publice, cel putinpe paginile de internet ale autoritatilor publice, pentru o perioada de cel putin 30 de zile.
(6) Orice persoana interesata poate transmite propuneri si observatii cu privire la proiectul normelor tehnice supus consultarii, in termenul prevazut la alin. (5). Pentru definitivarea acestui proiect vor fi avute in vedere observatiile si propunerile primite.

Art. 26
(1) Lucrarile de acces pe proprietati se vor efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la:
a) amplasarea, proiectarea, autorizarea executarii, executarea, utilizarea si postutilizarea constructiilor;


Afişează Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 154/2012    Comunicatii electronice    Internet    OUG 111/2011    Furnizor de retele publice de comunicatii electroniceComentează: Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice


Articole Juridice

Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in derularea raporturilor de munca
Sursa: Irina Maria Diculescu

Cum obtii autorizarea executarii lucrarilor de constructii? Ghid actualizat 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE: Furnizorii de servicii de comunicatii electronice nu pot fi obligati sa pastreze datele privind traficul si a datelor de localizare ale utilizatorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

RECHIZITORIUL conform Noului cod de procedura penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA privind conservarea datelor informatice
Sursa: EuroAvocatura.ro

Orientarile Comisiei privind analiza pietei si evaluarea puterii semnificative pe piata nu impun obligatii particularilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un stat membru poate interzice conditionarea incheierii unui contract de furnizare de servicii de telecomunicatii de incheierea unui alt contract de catre utilizatorul final
Sursa: