din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4718 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » CJUE: Furnizorii de servicii de comunicatii electronice nu pot fi obligati sa pastreze datele privind traficul si a datelor de localizare ale utilizatorilor

CJUE: Furnizorii de servicii de comunicatii electronice nu pot fi obligati sa pastreze datele privind traficul si a datelor de localizare ale utilizatorilor

  Publicat: 28 Dec 2016       1927 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


Dreptul Uniunii se opune unei pastrari generalizate si nediferentiate a datelor privind traficul si a datelor de localizare, insa statele membre pot prevedea, cu titlu preventiv, o pastrare directionata a acestor date doar in scopul combaterii infractionalitatii grave, cu conditia ca o astfel de pastrare sa fie, in ceea ce priveste categoriile de date care trebuie pastrate, mijloacele de comunicare vizate, persoanele in cauza, precum si durata de pastrare retinuta, limitata la strictul necesar.

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Indatorire a debitorului intr-un raport de obligatie, de a transmite creditorului
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Regula a CE privind disponibilitatea in timp a sumelor alocate unui program operational.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Sunt acele mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba, inscrisurile, depozitiile martorilor, marturisirea, cercetarea la fata locului si expertiza.
Practicile comerciale anticoncurentiale (inclusiv exploatarea incorecta a clientilor sau eliminarea concurentilor) in care o firma dominanta se poate angaja, pentru a-si mentine sau intari pozitia pe piata.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Solutie dispusa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Ansamblu de reguli privind utilizarea cailor de comunicatie si de masuri tehnice cu privire la functionarea mijloacelor de transport,
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Infractiunea se consuma in momentul in care,
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

Accesul autoritatilor nationale la datele pastrate trebuie supus unor conditii, printre care existenta unui control prealabil din partea unei autoritati independente si pastrarea datelor pe teritoriul Uniunii Prin Hotararea Digital Rights Ireland din 20141 , Curtea de Justitie a declarat nevalida directiva privind pastrarea datelor2 pentru motivul ca ingerinta in drepturile fundamentale la respectarea vietii private si la protectia datelor cu caracter personal pe care o presupune obligatia generala de pastrare a datelor privind traficul si a datelor de localizare impuse de aceasta nu era limitata la strictul necesar.


In urma acestei hotarari, Curtea a fost sesizata cu doua cauze privind obligatia generala impusa furnizorilor de servicii de comunicatii electronice, in Suedia si in Regatul Unit, de a pastra datele referitoare la aceste comunicatii, a caror pastrare era prevazuta de directiva declarata nevalida. In ziua urmatoare pronuntarii Hotararii Digital Rights Ireland, societatea de telecomunicatii Tele2 Sverige a notificat autoritatii suedeze pentru monitorizarea serviciilor postale si a telecomunicatiilor decizia sa de a inceta pastrarea datelor, precum si intentia sa de a sterge datele deja inregistrate (cauza C-203/15). Astfel, dreptul suedez ii obliga pe furnizorii de servicii de comunicatii electronice sa pastreze in mod sistematic si continuu, fara nicio exceptie, ansamblul datelor privind traficul si al datelor de localizare ale tuturor abonatilor si utilizatorilor inregistrati ai acestora, in ceea ce priveste toate mijloacele de comunicare electronica.


In cauza C-698/15, domnii Tom Watson, Peter Brice si Geoffrey Lewis au formulat actiuni impotriva sistemului britanic de pastrare a datelor care permite ministrului de interne sa oblige operatorii de telecomunicatii publice sa pastreze toate datele referitoare la comunicatii pentru o durata maxima de 12 luni, subintelegandu-se ca este exclusa pastrarea continutului acestor comunicatii.


Sesizata de KammarrA�tten i Stockholm (Curtea Administrativa de Apel din Stockholm, Suedia) si de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Sectia civila a Curtii de Apel din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit), Curtea trebuie sa stabileasca daca sistemele nationale care impun furnizorilor o obligatie generala de pastrare a datelor si care prevad accesul autoritatilor nationale competente la datele pastrate, printre altele fara a limita acest acces doar la scopul combaterii infractionalitatii grave si fara a supune accesul respectiv unui control prealabil din partea unei instante sau a unei autoritati administrative independente, sunt compatibile cu dreptul Uniunii (in speta cu Directiva ``viata privata si comunicatiile electroniceE�3 interpretata in lumina Cartei drepturilor fundamentale a UE4 ). In hotararea pronuntata astazi, Curtea raspunde ca dreptul Uniunii se opune unei reglementari nationale care prevede o pastrare generalizata si nediferentiata a datelor. Curtea confirma mai intai ca masurile nationale in cauza intra in domeniul de aplicare al directivei. Astfel, protectia confidentialitatii comunicatiilor electronice si a datelor de transfer, garantata de directiva, se aplica masurilor adoptate de orice alte persoane decat utilizatorii, indiferent ca este vorba despre persoane sau entitati private ori despre entitati statale. Curtea constata in continuare ca, desi aceasta directiva permite statelor membre sa restranga sfera de aplicare a obligatiei de principiu de a asigura confidentialitatea comunicatiilor si a datelor de transfer aferente acestora, ea nu poate sa justifice ca derogarea de la aceasta obligatie de principiu si, in special, de la interdictia de a stoca aceste date, prevazuta de directiva mentionata, sa devina regula .


In plus, Curtea aminteste jurisprudenta sa constanta potrivit careia protectia dreptului fundamental la respectarea vietii private impune ca derogarile de la protectia datelor cu caracter personal sa fie efectuate in limitele strictului necesar. Curtea aplica aceasta jurisprudenta la normele care reglementeaza pastrarea datelor si la cele care reglementeaza accesul la datele pastrate. Curtea constata, in ceea ce priveste pastrarea, ca datele pastrate considerate in ansamblul lor pot permite deducerea unor concluzii foarte precise privind viata privata a persoanelor ale caror date au fost pastrate.


Ingerinta care rezulta dintr-o reglementare nationala care prevede pastrarea datelor privind traficul si a datelor de localizare trebuie considerata deosebit de grava. Faptul ca pastrarea datelor este efectuata fara ca utilizatorii serviciilor de comunicatii electronice sa fie informati cu privire la aceasta este susceptibil sa genereze, in mintea persoanelor vizate, sentimentul ca viata lor privata face obiectul unei supravegheri constante. Prin urmare, numai combaterea infractionalitatii grave poate justifica o asemenea ingerinta.


Curtea arata ca o reglementare care prevede o pastrare generalizata si nediferentiata a datelor nu impune o relatie intre datele a caror pastrare este prevazuta si o amenintare pentru securitatea publica si nu se limiteaza printre altele sa prevada o pastrare a datelor aferente unei perioade si/sau unei zone geografice si/sau unui cerc de persoane care pot fi implicate intr-o infractiune grava. O asemenea reglementare nationala depaseste, asadar, limitele strictului necesar si nu poate fi considerata justificata, intr-o societate democratica, astfel cum impune directiva interpretata in lumina cartei.


Curtea explica in schimb ca directiva nu se opune unei reglementari nationale care impune o pastrare directionata a datelor, in scopul combaterii infractionalitatii grave, cu conditia ca o asemenea pastrare sa fie, in ceea ce priveste categoriile de date care trebuie pastrate, mijloacele de comunicare vizate, persoanele in cauza, precum si durata de pastrare retinuta, limitata la strictul necesar. Potrivit Curtii, orice reglementare nationala care contine dispozitii in acest sens trebuie sa fie clara si precisa si sa prevada garantii suficiente pentru a proteja datele impotriva riscurilor de abuz . Aceasta trebuie sa indice imprejurarile si conditiile in care o masura de pastrare a datelor poate fi luata, cu titlu preventiv, astfel incat sa garanteze ca amploarea acestei masuri sa fie limitata efectiv, in practica, la strictul necesar. Printre altele, o asemenea reglementare trebuie sa se intemeieze pe elemente obiective care sa permita sa fie vizate persoanele ale caror date pot prezenta o legatura cu acte de infractionalitate grava, care sa contribuie la combaterea infractionalitatii grave sau care sa previna un risc grav pentru securitatea publica.


In ceea ce priveste accesul autoritatilor nationale competente la datele pastrate, Curtea confirma ca reglementarea nationala in cauza nu se poate limita la a impune ca accesul sa raspunda unuia dintre obiectivele vizate de directiva, chiar daca acesta consta in combaterea infractionalitatii grave, ci trebuie sa prevada si conditiile materiale si procedurale care guverneaza accesul autoritatilor nationale competente la datele pastrate. Respectiva reglementare trebuie sa se intemeieze pe criterii obiective pentru a defini imprejurarile si conditiile in care trebuie sa se permita autoritatilor nationale competente accesul la date . In principiu, accesul nu poate fi permis, in raport cu obiectivul de combatere a infractionalitatii, decat la datele persoanelor banuite de a pregati, de a savarsi sau de a fi savarsit o infractiune grava sau de a fi implicate in orice mod intr-o astfel de infractiune . Cu toate acestea, in situatii speciale, precum cele in care interese vitale privind securitatea nationala, apararea sau securitatea publica sunt amenintate de activitati teroriste, ar putea de asemenea sa fie permis accesul la datele altor persoane, in cazul in care exista elemente obiective care permit sa se considere ca aceste date ar putea aduce, intr-un caz concret, o contributie efectiva la combaterea unor asemenea activitati .


In plus, Curtea considera ca este esential ca accesul la datele pastrate sa fie conditionat, cu exceptia unor situatii de urgenta, de un control prealabil efectuat de o instanta sau de o entitate independenta. De asemenea, autoritatile nationale competente carora le-a fost acordat accesul la datele pastrate trebuie sa informeze persoanele in cauza in privinta acestui aspect. Tinand seama de cantitatea datelor pastrate, de caracterul sensibil al respectivelor date, precum si de riscul de acces ilicit la acestea, reglementarea nationala trebuie sa prevada ca datele sa fie pastrate pe teritoriul Uniunii si ca ele sa fie distruse iremediabil la finalul duratei de pastrare a acestora.


Hotararea in cauzele conexate C-203/15 Tele2 Sverige AB/Post-och telestyrelsen si C-698/15 Secretary of State for the Home Department/Tom Watson si altii


1 Hotararea Curtii din 8 aprilie 2014, Digital Rights Ireland si Seitlinger si altii (cauzele conexate C-293/12 si C-594/12, a se vedea si comunicatul de presa nr. 54/14).


2 Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 martie 2006 privind pastrarea datelor generate sau prelucrate in legatura cu furnizarea serviciilor de comunicatii electronice accesibile publicului sau de retele de comunicatii publice si de modificare a Directivei 2002/58/CE (JO 2006, L 105, p. 54, Editie speciala, 13/vol. 53, p. 51).


3 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice (Directiva asupra confidentialitatii si comunicatiilor electronice) (JO 2002, L 201, p. 37, Editie speciala, 13/vol. 36, p. 63), astfel cum a fost modificata prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 noiembrie 2009 (JO 2009, L 337, p. 11, rectificare in JO 2013, L 241, p. 9).


4 Articolul 7, articolul 8 si articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Citeşte mai multe despre:    Date cu caracter personal    CJUE    Viata privata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCPJurisprudenţă

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019