Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » HOTARARE nr. 1307/2010 privind acordarea unui sprijin financiar producatorilor pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat

HOTARARE nr. 1307/2010 privind acordarea unui sprijin financiar producatorilor pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat

  Publicat: 01 Nov 2012       4870 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
HOTARARE nr. 1307 din 24 octombrie 2010 privind acordarea unui sprijin financiar producatorilor pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat

Publicata in Monitorul Oficial cu nr 734 din data de 31 octombrie 2012

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

Avand in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (``Regulamentul unic OCP``), cu modificarile sl completarile ulterioare, ale Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 160/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 de stabilire in avans, pentru 2012, a valorii ajutorului pentru depozitarea privata a untului, ale Regulamentului (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privata a anumitor produse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 in ceea ce priveste autorizarea agentiilor de plati si a altor entitati, precum si lichidarea conturilor FEGA si FEADR, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .- Art. 1
Prezenta hotarare are ca obiect asigurarea cadrului legislativ pentru acordarea unui sprijin financiar producatorilor pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat, pentru o perioada de 90-210 zile.
- Art. 2
(1)Se acorda ajutor financiar producatorilor care depoziteaza untul sarat sau nesarat pentru o perioada de 90-210 zile.
(2)Valoarea totala a ajutorului financiar stabilit in avans pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat este de maximum 7.000 euro.
(3)Plata ajutorului financiar se efectueaza in lei la cursul de schimb stabilit in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) si art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.913/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro in sectorul agricol si de modificare a anumitor regulamente, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4)Finantarea sumelor aprobate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare APIA, ce reprezinta ajutorul financiar pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat, se asigura ca sprijin financiar aferent Fondului european de garantare agricola - FEGA, fiind prefinantate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din sume ce se aloca pe anul 2012 temporar din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului de catre Ministerul Finantelor Publice daca plata se face ca urmare a unei cereri de plata in avans, respectiv din bugetul national aferent anului 2013 daca plata se face ca urmare a unei cereri de plata la termen
- Art. 3
(1)Perioada de depunere a cererilor de ajutor financiar stabilit in avans pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat este cea stabilita la art. 4 alin. (2) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 160/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 de stabilire in avans, pentru 2012, a valorii ajutorului pentru depozitarea privata a untului.
(2)Perioada de depozitare a untului sarat sau nesarat care face Obiectul ajutorului financiar pentru depozitare privata este stabilita la art. 4 alin. (3) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 160/2012.
(3)Retragerea din depozit la sfarsitul perioadei de depozitare se realizeaza in conformitate cu procedura prevazuta la art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privata a anumitor produse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Art. 4
Prevederile prezentei hotarari se aplica persoanelor fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoanelor juridice, platitoare de TVA, denumite operatori, stabiliti pe teritoriul Uniunii Europene si care indeplinesc conditiile prevazute in Regulamentul (CE) nr. 826/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Art. 5
Categoriile de produse eligibile pentru ajutorul financiar, precum si sumele corespunzatoare perioadelor de depozitare sunt cele stabilite la pct. III din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 826/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si in art. 4 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 160/2012.
- Art. 6
(1)APIA elaboreaza metodologia de aplicare a masurii de acordare a ajutorului pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat si ghidul solicitantului cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 826/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 160/2012, care se aproba prin decizie de catre directorul general al APIA.
(2)APIA pune la dispozitia solicitantilor formularele si documentatia necesare aplicarii corecte a masurii de acordare a ajutorului pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat si le afiseaza pe site-ul oficial al acesteia.
-****-

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Daniel Constantin

Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orfoan

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu

Afişează HOTARARE nr. 1307/2010 privind acordarea unui sprijin financiar producatorilor pentru depozitarea privata a untului sarat sau nesarat pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    APIA    FEGA    FEADR

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Raspunderea penala a persoanei juridice. Abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 217/A din 16 iulie 2014

Cerere de restituire sprijin financiar pentru producatorii agricoli. Competenta materiala a Judecatoriei
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman - Sentinta civila 1903 din 15.06.2010

Actiune intemeiata pe dispozitiile O.G. nr. 79/2003. Competenta materiala a tribunalului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Decizia civila nr. 33 din 26 ianuarie 2010, Sectia contencios administrativ si fiscal

Asociatie familiala. Legea nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala decizia nr.1798 din 27 mai 2008

Actiune in decaderea din dreptul la marca. Calculul termenului de 5 ani a lipsei de folosinta a marcii. Exceptia prematuritatii actiunii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia civila nr.7172 din 18 noiembrie 2008Articole Juridice

Reglementarea Uniunii privind publicarea de informatii referitoare la beneficiarii de fonduri europene agricole este in parte nevalida
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
Sursa: CartiAgricole.ro