din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4475 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Actiune intemeiata pe dispozitiile O.G. nr. 79/2003. Competenta materiala a tribunalului

Actiune intemeiata pe dispozitiile O.G. nr. 79/2003. Competenta materiala a tribunalului

  Publicat: 03 Dec 2010       7243 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Daca impunerea calculata potrivit O.U.G. nr. 79/2003 este in cuantum de pana la 500.000 lei, revine tribunalului ca instanta de contencios administrativ, competenta de judecata a cererii conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004.

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordonanta Guvernului privind regimul juridic al contravenţiilor
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordonanta Guvernului privind regimul juridic al contravenţiilor
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Forma de reprezentare a raportului de egalitate valorica stabilit intre conturile corespondente, pe baza dublei inregistrari a unei operatii economico-financiare.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Puterile publice existente in stat.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Puterile publice existente in stat.
(Current liabilities) Datorie sau alta obligatie scadenta in maxim un an.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Creante comerciale, valori de recuperat, credite acordate inclusiv pe baza valorilor primite in pensiune, nerambursate la scadenta,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Puterile publice existente in stat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Puterile publice existente in stat.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Prevazute in sectiunea I, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala.
(Current liabilities) Datorie sau alta obligatie scadenta in maxim un an.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Venituri fiscale care sunt mobilizate la bugetul de stat; ele sunt incasate de la contribuabil in mod indirect
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,

Prin actiune reclamantul consiliul local a chemat in judecata pe parata Agentia de Plati si Interventie Pentru Agricultura - Directia Antifrauda si Control Intern, solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea Deciziei nr. 5703/03.04.2009 emisa de parata ca fiind netemeinica si nelegala.
Prin sentinta civila nr. 33/26.01.2010 pronuntata in dosarul nr. 1121/59/2009 Curtea de Apel Timisoara si-a declinat competenta materiala in favoarea Tribunalului Caras-Severin cu motivarea ca litigiul are de obiect legalitatea actelor emise de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura in vederea recuperarii unor sume acordate reclamantului potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 125/2006, pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura.
Curtea subliniaza ca Ordonanta de Urgenta nr. 125/2006 stabileste cadrul general de acordare a platilor directe in agricultura, in sectoarele vegetal si zootehnic, in conformitate cu mecanismele prevazute de legislatia europeana, si anume:
- Regulamentul Consiliului (CE) nr.1.782/2003 (privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directa in cadrul politicii agricole comune si stabilirea altor regimuri de sustinere in favoarea agricultorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 270 din 21 octombrie 2003);
- Regulamentul Consiliului (CE) nr.1.290/2005 cu privire la finantarea politicii agricole comune si
- Regulamentul Consiliului (CE) nr.1.698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurala, finantat din Fondul european pentru agricultura si dezvoltare rurala (FEADR), si in conformitate cu Tratatul.
Temeiul legal al controlului efectuat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura este Ordonanta de Guvern nr.79 din 28 august 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, ordonanta care a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.622 din 30 august 2003, fiind ulterior modificata prin Legea nr.529/2003; Ordonanta Guvernului nr.94/2004; Ordonanta Guvernului nr. 53/2005; Ordonanta Guvernului nr.12/2007; Legea nr.205/2007 si prin Ordonanta Guvernului nr.20/2008.
In privinta textelor legale relevante, Curtea observa ca, potrivit art. 2 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr.79/2003, ``in sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
d) creantele bugetare rezultate din nereguli reprezinta sume de recuperat la bugetul general al Comunitatii Europene si/sau la bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, precum si/sau la bugetele de cofinantare aferente, ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a fondurilor comunitare si a sumelor de cofinantare aferente si/sau ca urmare a obtinerii necuvenite de sume in cadrul masurilor care fac parte din sistemul de finantare integrala ori partiala a acestor fonduri``.
De asemenea, potrivit dispozitiilor art.3 alin. (4) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 79/2003,
(4) ``Titlul de creanta specificat la alin. (2) lit. a) constituie instiintare de plata si cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevazute de , precum si elemente specifice, acolo unde este necesar.
(6) Impotriva titlului de creanta debitorul poate formula contestatie la organul emitent, in conditiile si termenele stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 174/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare``.
Curtea a retinut, fata de dispozitiile art.3 alin. 4 din actul normativ citat, ca titlul de creanta este asimilat actului administrativ fiscal, de vreme ce cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevazute de .
Aceasta interpretare este confirmata si de dispozitiile art.4 alin.2 din Ordonanta Guvernului nr.79/2003, potrivit carora ``creantele bugetare rezultate din nereguli sunt asimilate creantelor fiscale, in sensul drepturilor si obligatiilor care revin creditorilor, autoritatilor cu competente in gestionarea asistentei financiare comunitare nerambursabile si debitorilor``.
Totodata, deoarece - potrivit art. 3 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 - impotriva acestui titlu de creanta debitorul poate formula contestatie la organul emitent, in conditiile si termenele stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind , Curtea retine aplicabilitatea dispozitiilor din Codul de Procedura Fiscala in cazul contestarii actelor emise de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura in baza Ordonantei de Urgenta nr. 79/2003.
Or, conform art. 218 alin. (2) Cod de procedura fiscala, ``deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi atacate de catre contestatar sau de catre persoanele introduse in procedura de solutionare a contestatiei potrivit art. 212, la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conditiile legii``.
Asadar, art. 218 alin. (2) Cod de procedura fiscala face trimitere - in privinta competentei de solutionare a actiunilor judiciare indreptate impotriva deciziilor emise in solutionarea contestatiilor administrativ fiscale prealabile - la dispozitiile ``legii``, respectiv, in lipsa altor precizari, la dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, care constituie dreptul comun in materia competentei instantelor de contencios administrativ.
Or, conform art. 10 din Legea nr. 554/2004, ``litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pana la 500.000 de lei se solutioneaza in fond de catre tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se solutioneaza in fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege organica speciala nu se prevede altfel``.
Avand in vedere ca solicitarea reclamantului are ca obiect anularea unor acte administrative care privesc o creanta bugetara care nu depaseste 500.000 lei - creanta bugetara asimilata unei creante fiscale, conform art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr.79/2003 - instanta apreciaza ca prezentul litigiu este de competenta Sectiei de contencios administrativ a tribunalului, in conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
In acest sens, instanta apreciaza ca este lipsit de relevanta faptul ca reclamantul solicita in acest litigiu si anularea unui act emis de o autoritate centrala (respectiv de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, care a solutionat contestatia administrativ fiscala formulata de reclamant, respingand-o). Instanta subliniaza ca art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 face o dubla distinctie pentru stabilirea competentei instantelor de contencios administrativ:
Astfel, pe de o parte, se distinge intre actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene (litigii ce sunt date in competenta tribunalelor administrativ-fiscale), si acte administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale (litigii ce sunt date in competenta sectiilor de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel).
Pe de alta parte, legea distinge intre actele administrative care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pana la 500.000 de lei (litigii ce sunt date in competenta tribunalelor administrativ-fiscale), si acte administrative care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei (litigii ce sunt date in competenta sectiilor de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel).
In speta, obiectul litigiul este reprezentat de acte emise de o autoritate administrativa centrala, respectiv de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, insa toate actele contestate de reclamant se refera la o creanta bugetara (fiscala) care nu depaseste 500.000 lei, iar astfel de litigii sunt date in competenta tribunalelor administrativ-fiscale.
Asadar, intrucat prezenta actiune in justitie priveste un act administrativ fiscal, si cum din interpretarea art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 rezulta ca in cazul litigiilor privind taxe, impozite si contributii, competenta se stabileste prin raportare exclusiv la criteriul valoric, iar nu la nivelul institutiei emitente a actului fiscal atacat, avand in vedere ca valoarea obiectului cererii se situeaza sub pragul de 500.000 lei prevazut de art. 10 alin. (1) din Legea nr.554/2004, Curtea apreciaza intemeiata exceptia necompetentei materiale, litigiul nefiind de competenta de prima instanta a curtii de apel.
Avand in vedere si dispozitiile art. 158 alin. (1) Cod de procedura civila, conform carora ``cand in fata instantei de judecata se pune in discutie competenta acesteia, ea este obligata sa stabileasca instanta competenta ori, daca este cazul, un alt organ cu activitate jurisdictionala competent``, precum si dispozitiile art. 159 alin. (1) pct. 2 Cod de procedura civila, potrivit carora necompetenta este de ordine publica ``cand pricina este de competenta unei instante de alt grad``, in raport cu cele aratate mai sus, instanta a admis exceptia necompetentei materiale si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Caras-Severin.
Pronuntata de: Curtea de Apel Timisoara, Decizia civila nr. 33 din 26 ianuarie 2010, Sectia contencios administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:    Competenta materiala    Taxa de timbru    APIA    OUG 79/2003
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Criterii de stabilire a competentei materiale procesuale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2020

Actiune in restituirea unei plati nedatorate. Bilet la ordin emis in cursul procedurii insolventei. Consecinte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1274 din 7 iulie 2020

Teren vandut in baza unui titlu constatat nul. Actiune in restituirea pretului. Prescriptia dreptului material la actiune
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 961 din 27 mai 2020Articole Juridice

Contestarea deciziei de pensionare conform Noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023)
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Concedierea pe motiv de forta majora este mai usor de contestat decat concedierea individuala si decat concedierea colectiva?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu