Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

  Publicat: 16 Aug 2013       23619 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 201

Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Art. 30 C.Fam.: bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri - se prezuma ca sunt bunuri comune.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Reglementate in sectiunea I, cap. I, t. III, C. proc pen., partea speciala,
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

(6) Institutia din comunitate abilitata, prin incheierea judecatorului delegat, se inscrie in baza de date constituita in acest sens la nivel national.
(7) Directia, din oficiu sau la sesizarea serviciilor de probatiune, poate solicita judecatorului delegat cu executarea din cadrul tribunalului care a acordat abilitarea, retragerea abilitarii institutiei din comunitate in conditiile si pentru motivele stabilite in Regulamentul de aplicare al prezentei legi.

Art. 116
(1) Institutia din comunitate poate fi implicata in procesul de executare a pedepselor si masurilor neprivative de libertate, in cazurile prevazute de lege, prin decizie a consilierului de probatiune.
(2) Activitatile in care poate fi implicata institutia din comunitate sunt:
a) urmarea unui curs de pregatire scolara ori calificare profesionala; />b) urmarea unui program de reintegrare sociala;
c) prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii;
d) supunerea la unele masuri de control, tratament sau ingrijire medicala;
e) urmarea unor cursuri de formare civica;
f) alte activitati concrete stabilite in continutul masurilor educative neprivative de libertate.
(3) Institutia din comunitate are
obligatia de a asigura derularea activitatii pentru care este responsabila pe perioada mentionata de consilierul de probatiune in continutul deciziei.

Art. 117
(1) Pe parcursul derularii activitatii pentru care este responsabila, institutia din comunitate are obligatia de a pune la dispozitia consilierului de probatiune orice informatie solicitata de catre acesta, considerata relevanta pentru caz.
(2) La solicitarea institutiilor din comunitate, consilierul de probatiune pune la dispozitia acestora informatiile necesare, in vederea indeplinirii atributiilor prevazute la art. 116 alin. (2).
(3) Consilierul de probatiune are dreptul de a exercita controlul asupra modului in care institutia aduce la indeplinire atributiile pe care le are in derularea activitatii prevazute la art. 116 alin. (2) si asupra respectarii standardelor minime de lucru in probatiune pentru institutiile din comunitate .
(4) In situatia in care constata ca institutia nu isi indeplineste atributiile sau nu le indeplineste in mod corespunzator si aspectele constatate afecteaza procesul de supraveghere, consilierul de probatiune, cu avizul sefului ierarhic superior, sesizeaza judecatorul delegat cu executarea .


Titlul IV - DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE


Art. 118
(1) Directia Nationala de Probatiune si structurile teritoriale functioneaza cu un numar maxim de posturi stabilit prin hotarare a Guvernului.
(2) Prin reorganizarea Ministerului Justitiei si constituirea Directiei, personalul incadrat la Directia de Probatiune din Ministerul Justitiei, posturile aferente acestuia, precum si posturile vacante din Directia de Probatiune vor fi preluate de Directia Nationala de Probatiune.
(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, personalul incadrat la serviciile de probatiune, posturile aferente acestuia, precum si posturile vacante de consilier de probatiune vor fi preluate de catre Directia Nationala de Probatiune.

Art. 119
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, patrimoniul serviciilor de probatiune si al Directiei de Probatiune, inclusiv parcul auto, trec in administrarea si in patrimoniul Directiei Nationale de Probatiune. Modalitatile de predare - primire a elementelor patrimoniale se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.
(2) In vederea atingerii scopurilor activitatii sistemului de probatiune, Guvernul aloca resursele financiare, materiale si logistice, prin bugetul Ministerului Justitiei, in vederea functionarii Directiei.
(3) In vederea atingerii scopurilor activitatii sistemului de probatiune, institutiile publice au obligatia de a pune la dispozitia Directiei si a structurilor sale teritoriale, si in limita resurselor disponibile, spatii necesare derularii in bune conditii a activitatii specifice. Modalitatea de punere la dispozitie a spatiilor necesare se realizeaza in baza unor acte normative sau prin protocoale de colaborare intre Directie si institutia publica ce pune la dispozitie spatiul respectiv.
(4) Sediile serviciilor de probatiune stabilite in cadrul instantelor de judecata isi pastreaza destinatia. In cadrul sediilor instantelor de judecata pot fi stabilite si alte spatii pentru serviciile de probatiune. Cheltuielile ocazionate de functionarea serviciilor de probatiune in cadrul instantelor se stabilesc prin protocol de colaborare, incheiat intre Directie si instantele de judecata .
(5) Paza sediilor structurilor teritoriale, a bunurilor si a valorilor apartinand acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii in aceste sedii se asigura, in mod gratuit, de catre Jandarmeria Romana, prin structurile sale specializate.

Art. 120
(1) Prezenta lege intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 16 - 30, care intra in vigoare in termen de 40 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta, prin hotarare, Regulamentul de aplicare a dispozitiilor acesteia.
(3) In termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, ministrul justitiei va adopta, prin ordin:
a) Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune;
b) Regulamentul privind conditiile si modalitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea functiilor de conducere din cadrul Directiei Nationale de Probatiune;
c) Ordinul privind activitatea Consiliului consultativ de pe langa Directia Nationale de Probatiune;
d) Regulamentul privind conditiile si modalitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de sef serviciu si sef birou din cadrul serviciilor si birourilor de probatiune.

Art. 121
(1) In termen de 90 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, Guvernul va supune Parlamentului, spre adoptare, proiectul Legii privind statutul personalului de probatiune.
(2) Pana la data intrarii in vigoare a legii prevazute la alin. (1), se aplica dispozitiile Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului de probatiune, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Functiile de director si director adjunct din cadrul Directiei se salarizeaza prin asimilare cu functiile si salariile de baza prevazute in anexele Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, aplicabile categoriei de personal din care fac parte persoanele care ocupa functiile respective.
(4) In termen de cel mult 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii prevazute la alin. (1), se organizeaza concursul pentru ocuparea functiilor de conducere de la nivelul Directiei, potrivit prevederilor legale.
Afişează Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Serviciu de probatiune    Legea 252/2013    Directia Nationala de Probatiune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.