Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul politistului, Actualizat 2014

Statutul politistului, Actualizat 2014

  Publicat: 25 Dec 2013       147408 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


LEGEA 360/2002 privind Statutul politistului, actualizata 2014

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Consimtamantul exprimat de un stat privind numirea unei persoane in calitatea de sef de misiune diplomatica sau de consul al unui stat strain
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Calitate procesuala pe care o are faptuitorul odata cu declansarea procesului penal,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

b)decontarea cheltuielilor de transport in situatia mutarii politistului in interes de serviciu in alta localitate.
Articolul 36
In sensul prevederilor prezentei legi, familia politistului cuprinde sotul/sotia, copiii si parintii aflati in intretinerea legala a acestuia.
Articolul 37
(1) Copiii aflati in intretinerea politistului decedat sau incadrat intr-un grad de invaliditate ca urmare a ranirii acestuia in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu pot fi inmatriculati, la cerere, in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Copiii aflati in intretinerea politistului decedat sau incadrat intr-un grad de invaliditate ca urmare a ranirii acestuia in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, precum si sotul sau sotia acestuia pot fi numiti in functii de politist ori angajati ca personal contractual, fara examen sau concurs, in unitati ale Ministerului Afacerilor Interne, daca indeplinesc conditiile legale.
(3) Identificarea functiei in vederea numirii, respectiv angajarii potrivit alin. (2) se face tinand cont de studiile solicitantului si de cerintele postului.
(4) Prin ordin al ministrului afacerilor interne se stabilesc conditiile si procedura de aplicare a prevederilor prezentului articol .
Articolul 371
La decesul unui politist, Ministerul Administratiei si Internelor acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu de trei ori salariul de baza avut.
Articolul 38
Politistul pensionat si sotia/sotul acestuia au dreptul gratuit la asistenta medicala si medicamente, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate specific apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, si au acces la casele de odihna, sanatoriile, bazele sportive si alte spatii pentru odihna si agrement, care apartin sau sunt in administrarea Ministerului de Interne.
(2) Politistul pensionat si sotul/sotia acestuia, care au acces la casele de odihna, sanatoriile, bazele sportive si alte spatii pentru odihna si agrement care apartin sau sunt in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, beneficiaza de inlesniri stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
Articolul 39
(1) Durata programului de lucru al politistului este de 8 ore pe zi si 5 zile pe saptamana, stabilita astfel incat sa se asigure continuitatea serviciului politienesc si refacerea capacitatii de munca, in conditiile prevazute de lege.
(2) Programul de lucru, formele de organizare a acestuia si acordarea repausului saptamanal se stabilesc prin ordin al ministrului de interne, dupa consultarea Corpului National al Politistilor.
(3) Daca interesele serviciului o impun, acordarea zilelor de odihna saptamanale ce se cuvin politistului poate fi amanata, in mod exceptional, cel mult de doua ori intr-o luna.
Articolul 40
Politistul si membrii familiei sale au dreptul la protectie din partea structurilor specializate ale statului fata de amenintarile sau violentele la care ar putea fi supusi ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu sau in legatura cu acestea.

SECTIUNEA 2: Indatoririle politistului
Articolul 41

Politistul este dator:
a)sa fie loial institutiei din care face parte, sa respecte principiile statului de drept si sa apere valorile democratiei;
b)sa dovedeasca solicitudine si respect fata de orice persoana, in special fata de grupurile vulnerabile, sa isi consacre activitatea profesionala indeplinirii cu competenta, integritate, corectitudine si constiinciozitate a indatoririlor specifice de serviciu prevazute de lege;
c)sa isi perfectioneze continuu nivelul de instruire profesionala si generala;
d)sa fie disciplinat si sa dovedeasca probitate profesionala si morala in intreaga activitate;
e)sa fie respectuos, cuviincios si corect fata de sefi, colegi sau subalterni;
f)sa acorde sprijin colegilor in executarea atributiilor de serviciu;
g)sa informeze seful ierarhic si celelalte autoritati abilitate cu privire la faptele de coruptie savarsite de alti politisti, de care a luat cunostinta;
h)prin intregul sau comportament, sa se arate demn de consideratia si increderea impuse de profesia de politist.
Articolul 42
Politistul este obligat:
a)sa pastreze secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite in timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea acestora;
b)sa manifeste corectitudine in rezolvarea problemelor personale, in asa fel incat sa nu beneficieze si nici sa nu lase impresia ca beneficiaza de datele confidentiale obtinute in calitatea sa oficiala;
c)sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal ale acestora, potrivit competentelor legal stabilite;
d)sa aiba o conduita corecta, sa nu abuzeze de calitatea oficiala si sa nu compromita, prin activitatea sa publica ori privata, prestigiul functiei sau al institutiei din care face parte.
e)sa informeze de indata structura de resurse umane a unitatii din care face parte despre dobandirea calitatii procesuale de invinuit sau inculpat, precum si despre masurile procesuale penale dispuse ori hotararile penale pronuntate impotriva sa.
Articolul 43
Politistului ii este interzis, in orice imprejurare:
a)sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori sa faca sa i se promita, pentru sine sau pentru altii, in considerarea calitatii sale oficiale, daruri sau alte avantaje;
b)sa rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de sefii ierarhici sau sa inter-vina pentru solutionarea unor asemenea cereri, in scopurile prevazute la lit. a);
c)sa foloseasca forta, altfel decat in conditiile legii;
d)sa provoace unei persoane suferinte fizice ori psihice cu scopul de a obtine de la aceasta persoana sau de la o terta persoana informatii sau marturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terta persoana l-a comis ori este banuita ca l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terte persoane;
e)sa colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
f)sa redacteze, sa imprime sau sa difuzeze materiale ori publicatii cu caracter politic, imoral sau care instiga la indisciplina;
g)sa aiba, direct sau prin intermediari, intr-o unitate supusa controlului unitatii de politie din care face parte, interese de natura sa compromita impartialitatea si independenta acestuia.
Articolul 44
(1) Serviciul politienesc are caracter permanent si obligatoriu.
(2) Politistul este obligat sa se prezinte la programul de lucru stabilit, precum si in afara acestuia, in situatii temeinic justificate, pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii.

Afişează Statutul politistului, Actualizat 2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 360/2002    Legea 360/2002 actualizata 2014    Statutul politistului    Statutul politistului actualizat 2014

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Politist. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Deosebire.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2220 din 13 iunie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Politist. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Deosebire.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2220 din 13 iunie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Politist. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Deosebire.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2220 din 13 iunie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Decizie pensionare. Functionar public
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 821 din 29.02.2012

Functionar public cu statut special. Plata drepturi banesti reprezentand spor de fidelitate, prima de concediu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 172 din data 02.02.2009

Luare de mita. Primire de foloase necuvenite. Interzicerea dreptului de a exercita functia de agent de politie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta penala nr. 29 din data 01.03.2012

Litigiu functionari publici cu statut special. Eliberare din functie politist
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov , Decizia nr. 763/R din 10/11/2009

Politist - mutare in interesul serviciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Decizie nr. 206 din 05/06/2008

Politist. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Deosebire.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2220 din 13 iunie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Politist. Raspundere disciplinara. Prescriptia aplicarii sanctiunii disciplinare. Autoritatea competenta sa aplice sanctiunea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - sectia de contencios administrativ, decizia nr. 2095 din 25 mai 2004.Articole Juridice

Competenta instantelor dupa calitatea persoanei in cazul infractiunilor savarsite de ofiterii de politie
Sursa: PNA.ro | Autor: Aurelian Niculita