Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi

OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi

  Publicat: 05 Nov 2014       3972 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi

Publicata in Monitorul Oficial nr. 768 din 22 octombrie 2014

Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Credit in urma caruia imprumutatul primeste o suma de bani, pe care se angajeaza sa o restituie in rate constante periodice plus dobanzile.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Denumire data monedei unice europene.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Reprezinta sistemul general de acordare a creditelor si presupune stabilirea unui plafon maxim al creditelor ce urmeaza a fi acordate.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Reprezinta riscul asumat de banca in caz de faliment al unuia dintre clientii sai.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
A fost promulgat la 11.09.1865
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Cont destinat inregistrarii resurselor obtinute in urma exploatarii capitalului.

Avand in vdere necesitatea respectarii angajamentelor asumate in acordurile incheiate cu organizatiile internationale, pentru evitarea riscului ratarii tintelor, se impun, in regim de urgenta, deblocarea procesului de creditare si facilitarea accesului persoanelor fizice la finantare, aspect ce impune implementarea de masuri anticriza de Guvernul Romaniei pentru sustinerea sectoarelor economice prioritare.

Pentru ca in lipsa unor amsuri urgente de stimulare a consumului cresterea economica poate fi afectata, iar unele sectoare din economie, cum ar fi constructiile de masini si serviciile, ar fi semnificativ afectate de conditiile economico-financiare, se impun deblocarea procesului de creditare si dinamizarea activitatii cu efecte asupra cresterii economice si impact pozitiv in privinta locurilor de munca .

Prin adoptarea prezentului act normativ se doreste implementarea unui mecanism de garantare care va conduce la diversificarea paletei de produse de credite auto la costuri inferioare celor practicate la momentul actual, avand in vedere gradul ridicat de colateralizare a unui credit pentru achizitia de autoturisme in comparatie cu un credit de consum pentru nevoi personale fara garantii materiale.

In vederea mentinerii unor perspective incurajatoare in ceea ce priveste reluarea cresterii consumului prin asigurarea suportului sistemului bancar in cadrul unei oferte specifice de finantare dedicate persoanelor fizice, adaptata cererii potentiale,

avand in vedere necesitatea crearii unui cadru favorabil pentru adoptarea si pregatirea implementarii strategiei nationale pentru competitivitate 2014-2020, care plaseaza industria auto si componente printre sectoarele economice prioritare, fiind unul dintre cele 10 sectoare de viitor,

lipsa unei oferte de finantare adecvate persoanelor fizice pentru sectorul auto afecteaza cresterea consumului populatiei, gradul de utilizare a capacitatilor de productie existente ale producatorilor de autoturisme si componente, precum si volumul comertului si serviciilor specializate pentru autovehicule. Acesti factori reprezinta contributori importanti la formarea valorii adaugate din economie si care nu beneficiaa de suportul sistemului bancar intr-o oferta specifica de finantare dedicata persoanelor fizice, proportionala cu cererea potentiala.

Considerand ca se impune luarea unor masuri urgente in vederea atragerii de fonduri in activitati de productie existente ale producatorilor de autoturisme si componente care produc valoare adaugata si cu impact pozitiv la nivel macroeconomic, se impune adoptarea prezentului act normativ, care sa vizeze accesul persoanelor fizice la credite destinate achizitionarii de autoturisme noi.

Intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,

in temeiul art. 115 alin. (40 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. 1

(1) Se aproba Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, denumit in continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat .

(2) Prin Program persoanele fizice pot achizitiona un singur autoturism.

Art. 2

In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) autoturism nou - se intelege autovehiculul - bun nou definit conform prevederilor art. 3 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, produs in spatiul intracomunitar sau provenit din import, care indeplineste cel putin cerintele minime ale standardului EURO 5, achizitionat de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vanzarea autovehiculelor si al carui pret de achizitie nu depaseste suma de 50.000 lei, la care se adauga TVA, dupa caz;

b) beneficiarul Programului este persoana fizica ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

1. la data solicitarii creditului garantat, declara pe propria raspundere ca nu a mai detinut in proprietate un autoturism - bun nou;

2. nu inregistreaza obligatii de plata restante la bugetul general consolidat;

3. nu inregistreaza restante la plata altor credite bancare;

c) credit - linia de credit pe care institutia de credit sau institutia financiara nebancara o pune la dispozitia beneficiarului cu respectarea normelor interne proprii si in baza unui contract de credit;

d) contract de garantare - contractul incheiat intre beneficiarul Programului, institutia de credit sau institutia financiara nebancara si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A., denumit in continuare F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finantelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se obliga sa garanteze creditul acordat de institutia de credit sau de institutia financiara nebancara si beneficiarul isi asuma obligatia sa ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executarii garantiei de catre institutia de credit sau de institutia financiara nebancara, in cazul producerii riscului de credit;

e) garant - statul, prin Ministerul Finantelor Publice - F.N.G.C.I.M.M.;

f) procent garantat - partea din credit care este acoperita de garantia de stat, exprimata in valoare procentuala. Procentul garantat poate fi de maximum 50% din valoarea creditului;

g) valoarea garantiei - valoarea mentionata in contractul de garantare, al carei nivel poate fi de maximum 50% din valoarea creditului. Dobanzile, comisioanele si orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse in valoarea garantiei;

h) riscul de credit - neplata partiala sau integrala a creditului, principal, de catre beneficiarul Programului;

i) valoarea de executare a garantiei - suma rezultata din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, principal, suma care urmeaza a fi platita institutiei de credit sau institutiei financiare nebancare de catre Ministerul Finantelor Publice in cazul producerii riscului de credit;

j) prima de garantare - suma datorata de beneficiarul Programului constituita din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finantelor Publice si din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al carei nivel se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget;

k) comision de risc - suma datorata de beneficiarul Programului destinata acoperirii riscului de garantare si finantarii anuale a capitalului necesar Programului;

l) comision de administrare - suma datorata de beneficiarul Programului care acopera costurile de evaluare, acordare si administrare a garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;

m) garantie guvernamentala - garantie asumata de F.N.G.C.I.M.M., in numele si in contul statului, materializata intr-un contract de garantare, care acopera pierderea suportata de finantator, ca urmare a producerii riscului de credit, si care trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si expresa, conform reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei relevante din perspectiva recunoasterii calitatii de diminuator de risc de credit al garantiilor.

Art. 3

(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, prezentul act normativ instituie un mecanism de garantare in baza caruia Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze F.N.G.C.I.M.M. in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului, in favoarea institutiilor de credit si a institutiilor financiare nebancare care acorda credite persoanelor fizice eligibile pentru achizitia unui autoturism nou in cadrul Programului.

(2) In exercitarea atributiilor delegate potrivit prezentei ordonante de urgenta, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat sa mandateze filialele sale in scopul derularii Programului.

(3) Sursa de plata a garantiilor acordate de catre F.N.G.C.I.M.M. in numele si in contul statului pentru creditele obtinute de beneficiarii eligibili in cadrul Programului este Fondul de risc pentru intreprinderi mici si mijlocii.

(4) Plafonul anual al garantiilor, modalitatea si conditiile de acordare, conditiile de eligibilitate a institutiilor de credit si a institutiilor financiare nebancare si a persoanelor fizice beneficiare ale Programului, regulile de gestionare a garantiilor se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(5) Garantiile se acorda in limita plafonului aprobat si in functie de criteriile specifice prevazute in normele si procedurile interne de creditare ale institutiilor de credit, respectiv institutiilor financiare nebancare si in normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.

(6) Mecanismul de garantare inclus in Program se deruleaza cu respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii (2008/C 155/02), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.

Art. 4

In baza contractului de garantare se inscrie in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare o ipoteca legala mobiliara asupra autoturismelor achizitionate in cadrul Programului in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, valabila pana la stingerea tuturor obligatiilor de plata aferente creditului garantat acordat in cadrul Programului.

Art. 5

Contractele prin care F.N.G.C.I.M.M. acorda garantiile prevazute la art. 2 constituie titluri executorii si au valoare de inscrisuri autentice.

Art. 6

Intre Ministerul Finantelor Publice si F.N.G.C.I.M.M. se incheie o conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea Programului.

Art. 7

(1) Beneficiarul Programului se obliga sa constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, o ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la institutia de credit finantatoare, respectiv institutia financiar nebancara, valabila pana la stingerea creantelor datorate de acesta in baza contractului de garantare, in limita liniei de credit contractate.

(2) Contractul de ipoteca mobiliara prevazut la alin. (1) va fi inscris la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare de catre institutia de credit finantatoare, respectiv institutia financiar nebancara, care va primi un mandat special in acest sens, conform normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Intre institutia de credit sau institutia financiara nebancara, beneficiarul Programului si statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se poate incheia o conventie, in conditiile legii, prin care se stabileste ca institutia de credit finantatoare, respectiv institutia financiar nebancara, fara a solicita consimtamantul beneficiarului, va urma instructiunile prin care statul roman dispune de sumele aflate in cont .

Art. 8

Afişează OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 66/2014    Prima masina

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.