Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » O.U.G. nr. 53/2015 pentru stabilirea unor masuri aplicabile in cazul aparitiei la frontiera de stat a Romaniei a unui aflux masiv de imigranti

O.U.G. nr. 53/2015 pentru stabilirea unor masuri aplicabile in cazul aparitiei la frontiera de stat a Romaniei a unui aflux masiv de imigranti

  Publicat: 10 Nov 2015       5428 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 832 din data de 6 noiembrie 2015 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor masuri aplicabile in cazul aparitiei la frontiera de stat a Romaniei a unui aflux masiv de imigranti.

Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Mijloc de reclama care poate imbina imaginea sugestiva cu mesajul cuvintelor
Persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, care,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;

Avand in vedere:

-instabilitatea existenta in mai multe regiuni ale lumii care a generat, in ultima perioada de timp, o amplificare a fenomenului migrationist, cu efecte directe asupra unui numar semnificativ de state europene;

-contextul in care tarile cele mai afectate de dezvoltarea acestui fenomen au adoptat diverse masuri de combatere a migratiei, fara ca acestea sa aiba un caracter unitar si fara a se contura perspectiva solutionarii acestui fenomen;

-legatura directa dintre evenimentele internationale si fenomenul migratiei ilegale la frontierele Romaniei, exemplificata prin cresterea, incepand cu anul 2011, a intentiei de organizare a unor rute de migratie bine conturate direct spre Spatiul Schengen, ca urmare a evenimentelor din Siria;

-pozitionarea geografica a Romaniei in calea a patru potentiale rute de migratie catre Europa de Vest, respectiv:

a)ruta estica de migratie, la frontierele cu Ucraina si Republica Moldova;

b)ruta de migratie a Balcanilor de Vest (Turcia-Grecia-Macedonia-Serbia-Croatia/Ungaria), la frontiera cu Serbia;

c)ruta terestra est-mediteraneana (Turcia-Grecia-Bulgaria), la frontiera cu Bulgaria;

d)ruta Marii Negre, la frontiera maritima;

-conturarea, pe teritoriul tarii noastre, incepand cu anul 2011, a unei noi rute de migratie care se desprinde din cea a Balcanilor de Vest, avand ca principala sursa de migranti tot zona Turcia-Grecia si Albania-Kosovo;

-faptul ca intensificarea fenomenului imigrationist la nivelul Romaniei poate determina aparitia, in unele regiuni, a unor potentiale efecte negative, din punct de vedere socioeconomic si al securitatii nationale;

-necesitatea cresterii capacitatii operative a institutiilor si autoritatilor publice implicate in managementul situatiei imigrantilor ilegali si a persoanelor aflate in nevoie de protectie internationala, inclusiv prin cooperarea dintre acestea in cadrul unor centre ad-hoc in care sa fie integrate toate instrumentele prevazute de legislatia in vigoare ca masuri concrete de raspuns la diferitele situatii generate de strainii care intra sau incearca sa intre intr-un numar foarte mare si intr-un timp foarte scurt pe teritoriul Romaniei,

luand in considerare faptul ca neadoptarea de urgenta a unor masuri de ordin legislativ ar conduce la consecinte grave asupra utilizarii prompte si cat mai eficiente a intregii capacitati a institutiilor si autoritatilor publice cu atributii in managementul situatiilor generate de imigrantii ilegali sau de persoanele aflate in nevoie de protectie internationala, care intra sau intentioneaza sa intre pe teritoriul Romaniei intr-un numar foarte mare,

in considerarea faptului ca reglementarile propuse vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115alin. (4)din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta Ordonanta de Urgenta .

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1.

(1)Prezenta ordonanta de urgenta stabileste masurile necesare pentru integrarea activitatilor de control la trecerea frontierei de stat, de protectie a sanatatii publice si de clarificare a situatiei strainilor care intra sau incearca sa intre in Romania, prevazute de legislatia in vigoare, in cazul constatarii la frontiera de stat a Romaniei a unui aflux masiv de imigranti, actual sau iminent.

(2)In scopul prevenirii si inlaturarii amenintarilor la adresa securitatii nationale, precum si al mentinerii climatului de ordine si siguranta publica in cazul unui aflux masiv de imigranti, prezenta ordonanta de urgenta stabileste un instrument de coordonare integrata a actiunilor autoritatilor romane cu atributii in aceste domenii.

(3)Aplicarea prezentei ordonante de urgenta nu este conditionata de constatarea printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene a existentei afluxului masiv de imigranti.

Art. 2.

In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a)aflux masiv de imigranti - trecerea frontierei de stat a Romaniei de catre straini, intr-un numar care determina depasirea capacitatii operationale a structurilor Politiei de Frontiera Romane competente teritorial si limitrofe locului unde are loc trecerea;

b)clarificarea situatiei strainilor - inregistrarea, verificarea si dispunerea, in cel mai scurt timp posibil si in functie de situatia fiecarui strain, a masurilor prevazute de lege;

c)sistemul AFIS national - sistem automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice, organizat potrivit legii la nivelul Politiei Romane.

Art. 3.

In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta autoritatile romane respecta urmatoarele principii:

a)principiul nereturnarii, care reprezinta interdictia de a returna un strain catre un teritoriu unde viata ori libertatea ii pot fi puse in pericol;

b)principiul proportionalitatii si eficientei in privinta masurilor luate si a mijloacelor utilizate pentru solutionarea situatiei strainilor;

c)principiul nediscriminarii, constand in interdictia de a dispune masuri impotriva strainilor intemeiate exclusiv pe motive de rasa, culoare, sex, etnie sau origine sociala, limba, religie ori convingeri, opinie politica sau de alta natura, apartenenta la o minoritate nationala, situatia materiala, gradul si tipul unei deficiente, statutul la nastere, handicap, varsta sau orientare sexuala;

d)principiul respectarii demnitatii umane, prin interdictia de a aplica orice tratamente care pot fi considerate degradante ori care sunt in conflict cu convingerile religioase sau de alta natura ale strainilor;

e)principiul respectarii unitatii familiei si a vietii de familie .

CAPITOLUL II Managementul unui aflux masiv de imigranti prin intermediul centrelor integrate

SECTIUNEA 1 Centrele integrate

AA§1.Infiintarea centrelor integrate

Art. 4.

In situatia in care constata prezenta sau iminenta unui aflux masiv de imigranti, inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera infiinteaza, prin dispozitie, unul sau mai multe centre de integrare a activitatilor de control la trecerea frontierei de stat, de protectie a sanatatii publice si de clarificare a situatiei strainilor care se prezinta la frontiera, denumite in continuare centre integrate.

Art. 5.

Centrele integrate sunt locuri special amenajate, avand regimul zonei de tranzit, destinate realizarii urmatoarelor activitati:

a)trierea epidemiologica;

b)controlul pentru trecerea frontierei de stat;

c)primirea, inregistrarea si solutionarea cererilor de acordare a protectiei internationale;

d)clarificarea situatiei juridice a strainilor din centrele integrate care nu solicita protectie internationala si dispunerea masurilor specifice;

e)cazarea strainilor care fac obiectul activitatilor realizate in centrele integrate;

f)alte activitati specifice, destinate clarificarii situatiei strainului.

Art. 6.

Afişează O.U.G. nr. 53/2015 pentru stabilirea unor masuri aplicabile in cazul aparitiei la frontiera de stat a Romaniei a unui aflux masiv de imigranti pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    O.U.G. nr. 53/2015    O.U.G. nr. 194/2002    H.G. nr. 572/2008    H.G. nr. 1213/2003    Legea nr. 238/2009    Legea nr. 122/2006    imigranti

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Depasirea termenului de sedere legala. Contestarea masurii de returnare si invocarea dreptului la un proces echitabil. Desfasurarea p
Pronuntaţă de: Decizia nr. 170 din 18 ianuarie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Masura de luare in custodie publica si de returnare. Acordarea tolerarii pe teritoriul Romaniei. Aplicabilitatea masurii returnarii l
Pronuntaţă de: Decizia nr.954 din 15 februarie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Depasirea termenului de sedere legala. Contestarea masurii de returnare si invocarea dreptului la un proces echitabil. Desfasurarea p
Pronuntaţă de: Decizia nr. 170 din 18 ianuarie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Masura de luare in custodie publica si de returnare. Acordarea tolerarii pe teritoriul Romaniei. Aplicabilitatea masurii returnarii l
Pronuntaţă de: Decizia nr.954 din 15 februarie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa:

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania
Sursa: Euroavocatura.ro