din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3173 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » A fost modificat regimul strainilor in Romania

A fost modificat regimul strainilor in Romania

  Publicat: 09 Nov 2018       3768 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost modificata si completata prin Legea nr. 247/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial nr. 941 din 7 noiembrie 2018.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Sistem de organizare
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Sistem de organizare
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Principalele modificari si completari ale O.U.G. nr. 194/2002 aduse de Legea nr. 247/2018 sunt urmatoarele:


- la art. 11 au fost introduse alin. (3) si (4), cu urmatorul cuprins: ``(3) Strainilor intrati in Romania in baza conventiilor internationale sau actelor normative prin care acestia sunt exonerati de la obligativitatea obtinerii vizei le inceteaza dreptul de sedere in urmatoarele situatii:


a) se constata ca la data intrarii in tara acestia nu indeplineau conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;


b) strainii au intrat in tara pe baza unor documente sau informatii false;


c) strainii au introdus sau au incercat sa introduca ilegal in Romania alti straini ori au inlesnit transportul sau cazarea acestora;


d) au incalcat reglementarile vamale ori au trecut sau au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat;


e) au intrat in Romania in perioada de interdictie, dispusa anterior;


f) nu respecta scopul declarat la intrarea pe teritoriul Romaniei ori au incalcat reglementarile referitoare la angajarea in munca a strainilor;


g) dupa intrarea in tara impotriva strainilor a fost dispusa masura interzicerii intrarii in Romania sau au fost declarati indezirabili.


(4) Masura incetarii dreptului de sedere pentru situatiile prevazute la alin. (3) se comunica strainului prin decizia de returnare.";


- art. 45 a fost modificat si are urmatorul cuprins: ``(1) Viza de lunga sedere pentru studii poate fi acordata, la cerere, strainilor care solicita intrarea pe teritoriul Romaniei in calitate de student, stagiar, elev sau care participa la un program de schimb de elevi sau proiect educational (2) Solicitarea trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:


a) in cazul studentilor:


(i) dovada de acceptare la studii eliberata de Ministerul Educatiei Nationale, din care sa rezulte ca va urma o forma de invatamant cu frecventa, la o institutie de invatamant superior de stat sau particulara, acreditata ori autorizata provizoriu potrivit legii;


(ii) dovada achitarii taxei de studii pentru cel putin un an de studii;


(iii) dovada mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, lunar, pentru intreaga perioada inscrisa in viza;


(iv) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica;


(v) asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei;


(vi) incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea in scop de studii pe teritoriul Romaniei, daca strainul este minor;


(vii) dovada cunoasterii limbii in care se va desfasura programul de studii pe care il va urma, cu exceptia anului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini;


b) in cazul strainilor care participa la un program de schimb de elevi sau proiect educational:


(i) dovada acceptarii la studii eliberata de Ministerul Educatiei Nationale, din care sa rezulte ca va urma o forma de invatamant cu frecventa;


(ii) dovada participarii intr-un program de schimb de elevi sau proiect educational, realizat de o organizatie constituita in conditiile legii si recunoscuta pentru acest scop;


(iii) dovada din partea organizatiei care realizeaza schimbul de elevi sau proiectul educational, din care sa rezulte ca aceasta va asigura mijloacele de intretinere, inclusiv cheltuielile de scolarizare, precum si eventualele costuri privind executarea masurilor de indepartare;


(iv) asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei;


(v) dovada privind asigurarea cazarii la o familie selectata de catre organizatia care realizeaza schimbul de elevi sau proiectul educational si care detine un spatiu de locuit considerat normal pentru o familie din Romania sau intr-o unitate speciala de cazare selectionata de catre organizatia care realizeaza schimbul de elevi sau proiectul educational;


(vi) incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea in scop de studii pe teritoriul Romaniei, daca strainul este minor;


c) in cazul stagiarilor care participa la un program de formare profesionala neremunerata:


(i) acord de formare profesionala;


(ii) angajament scris al entitatii-gazda in sensul ca, in cazul in care un stagiar ramane in mod ilegal pe teritoriul Romaniei, entitatea respectiva raspunde de rambursarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru sederea si indepartarea stagiarului respectiv;


(iii) dovada detinerii unei diplome de absolvire a invatamantului superior in ultimii doi ani care preceda data cererii sau dovada participarii la un ciclu de studii care conduce la obtinerea unei astfel de diplome;


(iv) dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de cel putin nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;


(v) dovada asigurarii conditiilor de cazare.


(3) Acordul de formare profesionala prevazut la alin. (2) lit. c) pct. (i) cuprinde cel putin urmatoarele elemente:


(i) o descriere a programului de formare profesionala, inclusiv obiectivul educational sau componentele de invatare ale acestuia;


(ii) durata stagiului;


(iii) conditiile de plasare si de monitorizare ale stagiului;


(iv) orarul stagiului;


(v) raporturile juridice dintre stagiar si entitatea-gazda.


(4) Strainii care participa la un program de schimb de elevi sau proiect educational trebuie sa aiba varsta cuprinsa intre 13 si 19 ani.


(5) Strainii bursieri ai statului roman nu sunt obligati sa prezinte documentele prevazute la alin. (2) lit. a) pct. (ii) si (iii), iar cei de origine romana nu sunt obligati sa prezinte documentele prevazute la alin. (2) lit. a) pct. (iii).


(6) Viza prevazuta la alin. (1) se acorda si strainilor acceptati la studii in baza tratatelor internationale la care Romania este parte .


(7) La rubrica AA�observatiiAA� a autocolantului de viza aferent vizei de lunga sedere pentru studii se inscrie, dupa caz, mentiunea AA�studentAA�, AA�elevAA� sau AA�stagiarAA�.";


- art. 48 a fost modificat si are urmatorul cuprins:``(1) Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica se acorda strainilor in baza avizului Ministerului Cercetarii si Inovarii si al Inspectoratului General pentru Imigrari.


(2) Avizul Ministerului Cercetarii si Inovarii se elibereaza la solicitarea unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:


a) unitatile de cercetare-dezvoltare sa fie atestate in conditiile legii;


b) sa existe un acord de primire intre unitatile prevazute la lit. a) si cercetatorul care a fost acceptat sa desfasoare activitati in cadrul unui proiect de cercetare stiintifica. Forma si conditiile in care se incheie acordul de primire vor fi stabilite prin ordin al ministrului cercetarii si inovarii.


(3) Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:


a) acordul de primire avizat de Ministerul Cercetarii si Inovarii;


b) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de domiciliu sau de resedinta;


c) asigurarea medicala valabila pe perioada valabilitatii vizei.


(4) Acordul de primire contine cel putin urmatoarele elemente:


a) titlul sau scopul activitatii de cercetare sau al domeniului de cercetare;


b) angajamentul strainului ca va face eforturi pentru finalizarea activitatii de cercetare;


c) angajamentul unei unitati de cercetare-dezvoltare privind primirea strainului in scopul finalizarii activitatii de cercetare;


d) data de inceput si data de sfarsit sau durata estimata a activitatii de cercetare;


e) informatii privind intentiile de mobilitate in alte state membre, in cazul in care mobilitatea este cunoscuta la momentul depunerii cererii;


f) o mentiune privind incetarea in mod automat a acordului de primire, in cazul in care strainul nu este admis sau in cazul in care raportul juridic dintre cercetator si unitatea de cercetare-dezvoltare inceteaza.


(5) La rubrica AA�observatiiAA� a autocolantului de viza aferent vizei de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica se inscrie mentiunea AA�cercetatorAA�.";


- la art. 56, alineatele (1) si (2) au fost modificat si au urmatorul cuprins: ``(1) Strainilor intrati in Romania in scopul incadrarii in munca li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de munca daca prezinta contractul individual de munca cu norma intreaga, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor, din care rezulta ca salariul este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata . In cazul lucratorilor inalt calificati, salariul trebuie sa fie la nivelul de cel putin doua ori castigul salarial mediu brut. (2) Prevederile alin. (1) referitoare la nivelul salariului inscris in contractul de munca nu se aplica in cazul strainilor angajati in sistemul bugetar, al caror salariu este stabilit potrivit legislatiei privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu exceptia lucratorilor inalt calificati.";


-dupa art. 58 a fost introdus art. 581, cu urmatorul cuprins: ``(1) Strainul, titular al unui permis de sedere in scop de studii sau al unei vize de lunga sedere in scop de studii, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra si ramane pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de pana la 360 de zile, denumita in continuare mobilitatea studentului, fara obligativitatea obtinerii unei vize, daca:


a) participa la cursurile unei institutii de invatamant superior in cadrul unor programe ale Uniunii Europene sau multilaterale care cuprind masuri de mobilitate sau al unui acord intre doua sau mai multe institutii de invatamant superior;b) a fost transmisa o notificare de catre institutia de invatamant superior la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari pe a carei raza strainul urmeaza sa isi desfasoare activitatea .

(2) Notificarea prevazuta la alin. (1) lit. b) se transmite cu cel putin 30 de zile inaintea inceperii cursurilor si cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmatoarele documente:

a) copia documentului de trecere a frontierei, valabil;

b) copia permisului de sedere sau a vizei de lunga sedere eliberate de primul stat membru;

c) dovada ca studiile sunt desfasurate in cadrul unui program al Uniunii Europene sau multilateral care cuprinde masuri de mobilitate sau in baza unui acord intre doua sau mai multe institutii de invatamant superior;

d) scrisoarea de acceptare la studii eliberata de institutia de invatamant superior acreditata;

e) dovada duratei si a datelor planificate pentru participarea la studii in cazul in care acestea nu sunt specificate in dovada de acceptare la studii;

f) dovada ca studentul detine asigurare de sanatate pentru toate riscurile impotriva carora sunt in mod normal asigurati cetatenii romani;

g) dovada ca pe perioada sederii in Romania studentul detine mijloace de intretinere in cuantum de cel putin salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, pentru o perioada de cel putin 6 luni;

h) adresa la care studentul va locui pe teritoriul Romaniei.

(3) In termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificarii, formatiunea teritoriala competenta a Inspectoratului General pentru Imigrari poate formula obiectii cu privire la mobilitatea studentului, atunci cand:

a) strainul se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 77 alin. (3) lit. b) si c) sau art. 81 alin. (2) lit. a)-d) si f);

b) notificarea nu contine documentele prevazute la alin. (2);

c) valabilitatea documentelor prevazute la alin. (2) a expirat;

d) notificarea nu a fost transmisa in termenul prevazut la alin. (2).

(4) Obiectiile la mobilitatea studentului se comunica in scris, in termen de pana la 5 zile de la data formularii acestora, autoritatilor competente ale primului stat membru si institutiei de invatamant superior care a transmis notificarea si au drept consecinta interzicerea participarii la cursurile institutiei de invatamant superior pe teritoriul Romaniei."


- art. 67 a fost modificat si are urmatorul cuprins: ``(1) Strainilor intrati in Romania in scopul desfasurarii de activitati de cercetare stiintifica li se prelungeste dreptul de sedere temporara daca prezinta acordul de primire avizat de Ministerul Cercetarii si Inovarii.


(2) Dreptul de sedere in acest scop se prelungeste pentru o perioada egala cu durata prevazuta in acordul de primire, dar nu mai mult de 5 ani consecutiv.


(3) Cercetatorul, posesor al unui permis de sedere in acest scop eliberat de un alt stat membru, aflat pe teritoriul Romaniei, poate depune cerere pentru prelungirea dreptului de sedere temporara in scopul desfasurarii de activitati de cercetare stiintifica fara a mai fi necesara obtinerea in prealabil a unei vize de lunga sedere in acest scop. Permisul de sedere se acorda in baza avizului Ministerului Cercetarii si Inovarii, prevazut la art. 48 alin. (2), in conditiile alin. (2).


(4) Dreptul de sedere temporara pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica se poate prelungi cu 9 luni dupa incheierea cercetarii, in vederea cautarii unui loc de munca si efectuarea formalitatilor de angajare in munca sau deschiderii unei afaceri, cu prezentarea documentelor care atesta finalizarea activitatii de cercetare stiintifica.


(5) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere al strainilor carora li s-a prelungit dreptul de sedere temporara in conditiile alin. (4) se acorda in conditiile art. 55 sau art. 56, dupa caz, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere.";


- dupa art. 67 a fost introdus art. 671, cu urmatorul cuprins: ``(1) Strainul, titular al unui permis de sedere in scop de cercetare stiintifica sau al unei vize de lunga sedere in scop de cercetare stiintifica, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra si ramane pe teritoriul Romaniei pentru a desfasura activitati de cercetare pentru o perioada de pana la 180 de zile in orice perioada de 360 de zile, denumita in continuare mobilitate pe termen scurt, fara obligativitatea obtinerii unei vize, de la data notificarii transmise de catre unitatea de cercetare-dezvoltare la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari pe a carei raza urmeaza sa isi desfasoare activitatea strainul.


(2) Membrii de familie, posesori ai unor permise de sedere in scop de reintregire a familiei sau a unor vize de lunga sedere in scop de reintregire a familiei, eliberate de primul stat membru si care insotesc strainii prevazuti la alin. (1), pot intra si ramane pe teritoriul Romaniei in aceleasi conditii cu acestia.


(3) Notificarea prevazuta la alin. (1) cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmatoarele documente:


a) copia documentului de trecere a frontierei a cercetatorului, respectiv a membrilor de familie ale acestuia;


b) copia permisului de sedere al cercetatorului sau a vizei de lunga sedere, eliberate de primul stat membru, respectiv al membrilor de familie ale acestuia;


c) acordul de primire incheiat cu entitatea-gazda din Romania;


d) dovada duratei si a datelor planificate pentru mobilitate, in cazul in care acestea nu sunt specificate in acordul de primire;


e) copia avizului Ministerului Cercetarii si Inovarii, prevazut la art. 48 alin. (2).


(4) In termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificarii, formatiunea teritoriala competenta a Inspectoratului General pentru Imigrari poate formula obiectii la mobilitatea cercetatorului si a membrilor de familie, atunci cand:


a) se constata incidenta uneia dintre situatiile prevazute la art. 77 alin. (3) lit. a)-c) sau art. 81 alin. (2) lit. a)-d) si f);


b) notificarea nu contine documentele prevazute la alin. (3);


c) valabilitatea documentelor prevazute la alin. (3) a expirat.


(5) Obiectiile formulate la mobilitatea cercetatorilor si a membrilor de familie se comunica in scris autoritatilor competente ale primului stat membru si unitatii de cercetare-dezvoltare care a transmis notificarea si au drept consecinta interzicerea desfasurarii activitatii cercetatorului pe teritoriul Romaniei.


(6) In scopul desfasurarii de activitati de cercetare stiintifica pentru o perioada mai mare de 180 de zile, denumita in continuare mobilitate pe termen lung, strainul titular al unui permis de sedere in scop de cercetare stiintifica sau al unei vize de lunga sedere in scop de cercetare stiintifica, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si membrii de familie care il insotesc, posesori ai unor permise de sedere in scop de reintregirea familiei sau ai unor vize de lunga sedere in scop de reintregirea familiei eliberate de primul stat membru, pot intra si solicita prelungirea dreptului de sedere pe teritoriul Romaniei, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere.


(7) Strainilor prevazuti la alin. (6) li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de cercetare stiintifica, respectiv in scop de reintregirea familiei, dupa caz, in cadrul mobilitatii pe termen lung daca prezinta urmatoarele documente:


a) permisul de sedere sau viza de lunga sedere, eliberate de primul stat membru;


b) acordul de primire incheiat cu unitatea de cercetare-dezvoltare din Romania;


c) dovada duratei si a datelor planificate pentru mobilitate in cazul in care acestea nu sunt specificate in acordul de primire;


d) avizul Ministerului Cercetarii si Inovarii, prevazut la art. 48 alin. (2);


e) dovada detinerii mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru o perioada de cel putin 6 luni.


(8) Cercetatorul prevazut la alin. (6) poate desfasura activitati de cercetare stiintifica de la data depunerii cererii de prelungire a dreptului de sedere.


(9) Dreptul de sedere in scop de cercetare se prelungeste pentru o perioada egala cu durata prevazuta in acordul de primire.


(10) Prelungirea, revocarea sau anularea dreptului de sedere pentru strainii prevazuti la alin. (6) se comunica de catre Inspectoratul General pentru Imigrari autoritatilor competente din primul stat membru, in termen de 30 zile de la data luarii masurii.".


Aceste modificari, precum si celelalte dispozitii ale Legii nr. 247/2018 pentru completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, pot fi studiate aici.


Autor: Avocat Mirela Nedelea, Colaborator MCP Cabinet Avocati Pitesti - Arges

Citeşte mai multe despre:    straini    viza de sedere    salariu de baza minim brut    mijloace de intretinere    incadrare in munca    drept de sedere temporara    cercetare stiintifica

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Contractul de munca si lucratorul �au pair�
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I � in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Regimul de sanctiuni aferent taxei maghiare pe publicitate nu este compatibil cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Modul de calcul al indemnizatiilor de concediere si de reorientare profesionala ale unui salariat. Discriminare indirecta pe criterii de sex
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

CEDO: Hassine impotriva Romaniei. Garantii procedurale in cazul expulzarilor de straini
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Muhammad si Muhammad impotriva Romaniei. garantii procedurale in cazul expulzarilor de straini
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Discriminare directa sau tratament diferentiat, justificat si rezonabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 39 din data de 17.01.2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ