Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » O.U.G. nr. 53/2015 pentru stabilirea unor masuri aplicabile in cazul aparitiei la frontiera de stat a Romaniei a unui aflux masiv de imigranti

O.U.G. nr. 53/2015 pentru stabilirea unor masuri aplicabile in cazul aparitiei la frontiera de stat a Romaniei a unui aflux masiv de imigranti

  Publicat: 10 Nov 2015       5009 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 832 din data de 6 noiembrie 2015 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor masuri aplicabile in cazul aparitiei la frontiera de stat a Romaniei a unui aflux masiv de imigranti.

1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Mijloc de reclama care poate imbina imaginea sugestiva cu mesajul cuvintelor
Mijloc de reclama care poate imbina imaginea sugestiva cu mesajul cuvintelor
Mijloc de reclama care poate imbina imaginea sugestiva cu mesajul cuvintelor
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Mijloc de reclama care poate imbina imaginea sugestiva cu mesajul cuvintelor
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Stiinta multidisciplinara auxiliara dreptului, cu metode proprii de cercetare,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Se refera la dreptul persoanelor fizice sau juridice care sunt parti supuse unei investigatii a Comisiei, sa consulte dosarul Comisiei, de fiecare data cand aceasta intentioneaza adoptarea unei decizii care le-ar fi defavorabila acestor parti.
Stiinta multidisciplinara auxiliara dreptului, cu metode proprii de cercetare,
Mijloc de reclama care poate imbina imaginea sugestiva cu mesajul cuvintelor
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.

(1)Prin dispozitia de infiintare a unui centru integrat se stabilesc cel putin urmatoarele:

a)amplasamentul centrului integrat si schema acestuia;

b)seful centrului integrat, precum si celelalte persoane cu functii de conducere, de coordonare si control al fortelor participante;

c)modalitatea de cooperare a institutiilor care desfasoara activitati in cadrul centrului integrat, inclusiv organizarea accesului, protectiei, supravegherii si insotirii strainilor in si din centrul integrat, potrivit competentelor acestora;

d)regulile de ordine interioara;

e)modul de realizare a informarilor reciproce cu privire la evolutia situatiei operative;

f)periodicitatea evaluarii activitatilor desfasurate.

(2)La dispozitie se anexeaza planurile de cooperare incheiate intre autoritatile si institutiile care desfasoara activitati in cadrul centrelor.

Art. 7.

Autoritatile administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa acorde sprijin Politiei de Frontiera Romane in identificarea si stabilirea locurilor in care sa fie amplasate centrele integrate, inclusiv prin punerea la dispozitie cu titlu gratuit si pentru o perioada determinata a unor cladiri sau terenuri, potrivit dispozitiilor legale aplicabile.

AA§2.Desfiintarea centrelor integrate

Art. 8.

(1)Centrele integrate se desfiinteaza prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.

(2)Decizia cu privire la desfiintarea centrelor integrate se ia numai dupa consultarea autoritatilor sau a institutiilor care participa la activitatile realizate in cadrul acestora.

Art. 9.

(1)Autoritatile si institutiile publice reprezentate in cadrul Grupului de coordonare a implementarii Strategiei nationale privind imigratia, constituit prin Hotararea Guvernuluinr. 572/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, asigura buna desfasurare a activitatii centrelor integrate, potrivit competentelor proprii, cu logistica, tehnica si personal.

(2)Trierea epidemiologica in cadrul centrelor se realizeaza de catre personalul spitalelor si unitatilor sanitare ale Ministerului Sanatatii sau ale ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii, potrivit dispozitiilor legale in materie.

(3)Activitatile prevazute la art. 5lit. b)-f)se realizeaza de catre personalul Politiei de Frontiera Romane, al Inspectoratului General pentru Imigrari si al altor autoritati publice, potrivit atributiilor stabilite de legislatia in vigoare si de prezenta ordonanta de urgenta .

(4)Masurile de ordine publica pe timpul desfasurarii activitatilor prevazute laart. 5se asigura de catre Jandarmeria Romana.

Art. 10.

(1)Conducerea de ansamblu a activitatii centrelor integrate se asigura de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.

(2)In cadrul centrelor integrate, conducerea nemijlocita a activitatilor specifice fiecarei institutii sau autoritati participante se asigura de catre conducatorii acestora, potrivit atributiilor si competentelor proprii.

SECTIUNEA a 3-a Dispozitii speciale si derogatorii

AA§1.Trecerea frontierei de stat

Art. 11.

(1)Politia de Frontiera Romana organizeaza activitatea din cadrul punctelor de trecere a frontierei din zona in care se manifesta afluxul masiv de imigranti astfel incat trecerea frontierei de stat de catre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de lege sa fie cat mai putin afectata.

(2)In scopul limitarii efectelor negative ale unui aflux masiv de imigranti asupra activitatii punctelor de trecere a frontierei, Politia de Frontiera Romana este abilitata sa organizeze, in zona in care functioneaza un centru integrat, trecerea frontierei de stat a Romaniei de catre straini prin alte locuri decat punctele de trecere a frontierei, in conditiile prevazute la art. 4 alin. (2)lit. b)din Regulamentul (CE)nr. 562/2006al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de catre persoane (Codul Frontierelor Schengen).

AA§2.Prelucrarea unor date cu caracter personal

Art. 12.

(1)In scopul apararii ordinii si sigurantei publice, odata cu efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat in cadrul centrelor integrate, personalul Politiei de Frontiera Romane preia impresiunile digitale si imaginea faciala ale tuturor strainilor care, potrivit documentelor prezentate sau declaratiilor acestora, au implinit cel putin varsta de 14 ani.

(2)Prevederile art. 44alin. (1)din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica in cazul strainilor care depun cerere de acordare a protectiei internationale dupa ce le-au fost preluate impresiunile digitale si imaginea faciala potrivit alin. (1).

Art. 13.

(1)Impresiunile digitale preluate potrivit art. 12alin. (1)sunt comparate, cautate si stocate in format electronic in sistemul AFIS national, intr-o partitie special constituita in acest scop, asociate cu urmatoarele date:

a)numele si prenumele;

b)cetatenia;

c)data nasterii;

d)sexul;

e)imaginea faciala;

f)data si locul preluarii imaginii faciale si a impresiunilor digitale.

(2)Datele stocate in sistemul AFIS national potrivit alin. (1) sunt pastrate pentru o perioada de 5 ani de la data preluarii imaginii faciale si a impresiunilor digitale, dupa care sunt sterse.

Art. 14.

(1)Datele stocate in sistemul AFIS national potrivit art. 13alin. (1)pot fi accesate, pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, de:

a)personalul Politiei de Frontiera Romane, in scopul verificarii identitatii strainilor care au trecut sau au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat a Romaniei ori pentru care se solicita Politiei de Frontiera Romane readmiterea pe teritoriul Romaniei in baza unui acord de readmisie;

b)personalul Inspectoratului General pentru Imigrari, in scopul indeplinirii activitatilor prevazute la art. 44alin. (3)din Legea nr. 122/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru verificarea identitatii strainilor luati in custodie publica ori pentru care se solicita Inspectoratului General pentru Imigrari readmiterea pe teritoriul Romaniei in baza unui acord de readmisie.

(2)Datele stocate in sistemul AFIS national potrivit art. 13alin. (1)pot fi puse la dispozitia personalului autoritatilor cu atributii de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice si securitatii nationale, pentru indeplinirea atributiilor de serviciu in cadrul unui dosar penal sau al unei investigatii.

Art. 15.

(1)Pentru punerea la dispozitie in conditiile prevazute la art. 14alin. (2)se transmite catre Institutul National de Criminalistica din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane o cerere scrisa, care cuprinde in mod obligatoriu mentiuni referitoare la identitatea si functia solicitantului, dosarul penal sau lucrarea care face necesar accesul si scopul in care se solicita accesul .

(2)Institutul National de Criminalistica din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza verificari in sistemul AFIS national si comunica rezultatul acestora.

Art. 16.

(1)Datele cu caracter personal care fac obiectulart. 12-15sunt prelucrate in conformitate cu prevederile Legiinr. 677/2001pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Afacerilor Interne in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice, republicata.

Afişează O.U.G. nr. 53/2015 pentru stabilirea unor masuri aplicabile in cazul aparitiei la frontiera de stat a Romaniei a unui aflux masiv de imigranti pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    O.U.G. nr. 53/2015    O.U.G. nr. 194/2002    H.G. nr. 572/2008    H.G. nr. 1213/2003    Legea nr. 238/2009    Legea nr. 122/2006    imigranti

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Depasirea termenului de sedere legala. Contestarea masurii de returnare si invocarea dreptului la un proces echitabil. Desfasurarea p
Pronuntaţă de: Decizia nr. 170 din 18 ianuarie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Masura de luare in custodie publica si de returnare. Acordarea tolerarii pe teritoriul Romaniei. Aplicabilitatea masurii returnarii l
Pronuntaţă de: Decizia nr.954 din 15 februarie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Depasirea termenului de sedere legala. Contestarea masurii de returnare si invocarea dreptului la un proces echitabil. Desfasurarea p
Pronuntaţă de: Decizia nr. 170 din 18 ianuarie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Masura de luare in custodie publica si de returnare. Acordarea tolerarii pe teritoriul Romaniei. Aplicabilitatea masurii returnarii l
Pronuntaţă de: Decizia nr.954 din 15 februarie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa:

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania
Sursa: Euroavocatura.ro