Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, actualizata

Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, actualizata

  Publicat: 19 Sep 2016       28749 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adoptiei.

Actualizata prin Legea nr. 57/2016.

Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Pedeapsa complementara ce se aplica persoanei juridice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Rude colaterale, de gradul II, care au aceiasi parinti ori au un parinte comun.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Art. 24

Obtinerea atestatului nu este necesara in urmatoarele cazuri:

a) pentru adoptia persoanei care a dobandit capacitate deplina de exercitiu;

b) pentru adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv.

Art. 25

Pe parcursul procesului de evaluare, adoptatorul sau familia adoptatoare este obligata sa colaboreze cu specialistii care realizeaza evaluarea, refuzul acestora de a participa la toate etapele evaluarii constituind motiv pentru formularea propunerii privind neacordarea atestatului.

SECTIUNEA 2: Deschiderea procedurii adoptiei interne

Art. 26

(1) Planul individualizat de protectie, astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, are ca finalitate adoptia interna daca:

a) dupa instituirea masurii de protectie speciala a trecut un an si parintii firesti ai copilului, in grija carora acesta nu a putut fi lasat din motive neimputabile parintilor, precum si rudele pana la gradul al patrulea ale acestuia, care au putut fi gasite, nu realizeaza niciun demers pentru reintegrarea sau integrarea copilului in familie;

b) dupa instituirea masurii de protectie speciala au trecut 6 luni si parintii firesti ai copilului si rudele pana la gradul al patrulea ale acestuia, care au putut fi gasite, nu colaboreaza cu autoritatile in vederea realizarii demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului in familie;

c) dupa instituirea masurii de protectie speciala au trecut 6 luni si parintii si rudele copilului pana la gradul al patrulea nu au putut fi gasite;

d) dupa instituirea masurii de protectie speciala, parintii si rudele copilului pana la gradul al patrulea care au putut fi gasite declara in scris ca nu doresc sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului si in termen de 30 de zile nu au revenit asupra declaratiei. Directia are obligatia inregistrarii acestor declaratii, precum si a celor prin care parintii si rudele pana la gradul al patrulea revin asupra declaratiilor initiale;

e) copilul a fost inregistrat din parinti necunoscuti. In acest caz, adoptia ca finalitate a planului individualizat de protectie se stabileste in maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de nastere al acestuia.

(2) In termenele prevazute la alin. (1) lit. b) si, respectiv, la lit. c), directia are obligatia sa faca demersurile necesare identificarii si contactarii parintilor firesti/rudelor copilului pana la gradul al patrulea, sa informeze periodic parintii firesti si rudele copilului care au putut fi gasite asupra locului in care se afla efectiv copilul, asupra modalitatilor concrete in care pot mentine relatii personale cu acesta, precum si asupra demersurilor necesare in vederea reintegrarii sau integrarii.

(3) Planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia si in situatia in care parintii si rudele copilului pana la gradul al patrulea, care au putut fi gasite, desi nu doresc sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului, refuza sa semneze declaratia prevazuta la alin. (1) lit. d). In acest caz, directia intocmeste un proces-verbal in care se mentioneaza aceste imprejurari si care se contrasemneaza de secretarul/reprezentantul unitatii administrativ-teritoriale unde locuiesc, in fapt, parintii sau rudele.

Art. 27

(1) In situatia copilului pentru care s-a instituit plasamentul la o ruda pana la gradul al patrulea, planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia interna, numai in situatia in care managerul de caz apreciaza ca este in interesul copilului deschiderea procedurii adoptiei.

(2) In situatia copiilor care au implinit varsta de 14 ani, planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia daca exista solicitari de adoptie a acestora din partea unor familii/persoane atestate. In situatia fratilor care nu pot fi separati, daca unul dintre ei a implinit varsta de 14 ani, planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia numai daca exista solicitari de adoptie a acestora impreuna din partea unor familii sau persoane atestate.

Art. 271

(1) In situatia stabilirii adoptiei ca finalitate a planului individualizat de protectie, managerul de caz are obligatia de a informa persoanele alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie pentru o perioada de minimum 6 luni, cu privire la acest demers. Data la care a fost realizata informarea, precum si modalitatea concreta in care s-a realizat aceasta se consemneaza intr-un proces-verbal.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) , care intentioneaza sa adopte copilul alaturi de care s-au bucurat de viata de familie pentru o perioada de minimum 6 luni, au obligatia sa depuna cererea privind eliberarea atestatului in termen de maximum 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal. Pentru motive obiective, neimputabile solicitantului, la cererea motivata a acestuia, termenul poate fi prelungit cu maximum 10 zile.

(3) Nedepunerea cererii in termenele prevazute la alin. (2) conduce la pierderea prioritatii in realizarea potrivirii cu copilul respectiv.

Art. 28

(1) Dosarul copilului pentru care s-a stabilit adoptia interna, ca finalitate a planului individualizat de protectie, se transmite compartimentului de adoptii si postadoptii din cadrul directiei, in vederea luarii in evidenta a cazului si sesizarii instantei judecatoresti de la domiciliul copilului, pentru deschiderea procedurii adoptiei interne.

(2) Directia in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul va sesiza instanta judecatoreasca de la domiciliul copilului pentru incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne in termen de 30 de zile de la luarea in evidenta a cazului de catre compartimentul de adoptii si postadoptii.

(3) Judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului se face cu citarea parintilor firesti ai copilului sau, dupa caz, a tutorelui si a directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului. In cazul cererilor de deschidere a procedurii adoptiei in care sunt incidente prevederile art. 8 alin. (4) , citarea parintilor firesti care nu au putut fi gasiti se face prin afisarea citatiei la usa instantei si la ultimul domiciliu cunoscut al acestora. Dispozitiile Codului de procedura civila cu privire la numirea curatorilor in cazul in care se dispune citarea prin publicitate nu sunt aplicabile. Procedura de Citare se socoteste indeplinita in a 5-a zi de la afisarea citatiei .

(4) Comunicarea hotararii judecatoresti in situatia in care parintii firesti nu au putut fi gasiti se face, pentru acestia, prin afisare la usa instantei.

Art. 29

(1) Incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne se face numai daca:

a) planul individualizat de protectie are ca finalitate adoptia interna;

b) sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 26 sau, dupa caz, cele prevazute la art. 27;

c) parintii copilului sau, dupa caz, tutorele, isi exprima consimtamantul la adoptie, in conditiile legii. Dispozitiile art. 8, precum si prevederile legale care reglementeaza situatiile speciale privind consimtamantul parintilor se aplica in mod corespunzator.

(2) Directia are obligatia sa faca dovada efectuarii corespunzatoare a demersurilor prevazute la art. 26 alin. (2) .

(3) In situatia copilului pentru care s-a instituit tutela, incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne se face la solicitarea directiei in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul, numai daca instanta constata indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. c) si apreciaza ca deschiderea procedurii adoptiei interne este in interesul superior al copilului.

(4) In cazul admiterii cererii de deschidere a procedurii adoptiei interne, in dispozitivul hotararii judecatoresti se va face mentiune despre constatarea existentei consimtamantului ambilor parinti, al unui singur parinte, al tutorelui sau, dupa caz, despre suplinirea consimtamantului in conditiile art. 8 si se va incuviinta deschiderea procedurii adoptiei interne.

(5) Hotararea judecatoreasca irevocabila prin care instanta admite cererea directiei produce urmatoarele efecte:

a) drepturile si obligatiile parintesti ale parintilor firesti sau, dupa caz, cele exercitate de persoane fizice ori juridice se suspenda si vor fi exercitate de catre presedintele consiliului judetean sau, dupa caz, de catre primarul sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala domiciliaza copilul;

b) drepturile si obligatiile parintesti exercitate la momentul admiterii cererii de catre presedintele consiliului judetean, primarul sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala domiciliaza copilul sau, dupa caz, de tutore se mentin.

(6) Efectele hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii adoptiei se mentin pana la implinirea de catre copil a varstei de 14 ani. Prin exceptie, efectele hotararii se prelungesc peste aceasta data, pana la incuviintarea adoptiei, in cazul copilului pentru care exista solicitari de adoptie din partea unor familii sau persoane atestate.

(7) In situatia fratilor care nu pot fi separati, odata cu implinirea varstei de 14 ani de catre cel putin unul dintre acestia, efectele hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii adoptiei inceteaza de drept pentru fratii inseparabili. Prin exceptie, efectele hotararii se prelungesc peste aceasta data, pana la incuviintarea adoptiei, daca exista solicitari de adoptie a respectivilor frati impreuna, din partea unor familii sau persoane atestate.

Art. 30

(1) Daca, ulterior ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii adoptiei, dispare cauza care, potrivit legii, a facut imposibila exprimarea de catre unul dintre parinti a consimtamantului la adoptie, impotriva hotararii se poate face cerere de revizuire.

(2) Cererea de revizuire se poate introduce pana la data pronuntarii hotararii de incuviintare a adoptiei de oricare dintre parintii firesti ai copilului sau de catre directia care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne.

(3) Cererea de revizuire se solutioneaza in camera de consiliu, cu citarea parintilor firesti, a directiei care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne si, daca este cazul, a directiei in a carei raza administrativ-teritoriala se afla domiciliul adoptatorului sau al familiei adoptatoare. Participarea procurorului este obligatorie.

Art. 31

(1) Cererea de revizuire suspenda solutionarea cererii de incredintare a copilului in vederea adoptiei sau, dupa caz, de incuviintare a adoptiei, daca vreuna dintre acestea se afla pe rolul instantei judecatoresti.

(2) Directia care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne are obligatia de a informa de indata instanta prevazuta la alin. (1) despre depunerea cererii de revizuire.

(3) Masura de protectie a copilului sau, dupa caz, incredintarea in vederea adoptiei se prelungeste de drept pe perioada solutionarii revizuirii. Dispozitiile art. 45 sunt aplicabile in mod corespunzator.Afişează Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, actualizata pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 273/2004    legea adoptiei    legea adoptiei actualizata 2016    legea 273/2004 actualizata 2016    concediul de acomodare    legea 57/2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Adoptie. Refuzul de acordare a consimtamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.330 din data 24.03.2011

Incuviintare adoptie internationala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 73 din data 26.01.2011

Deschiderea procedurii adoptiei interne
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt - Sentinta civila nr. 206 din data 05.10.2011

Conditii pentru adoptarea unei persoane majore
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Minori si familie - Sentinta civila nr. 33/S din data 17.03.2009

Criteriile de apreciere a unei adoptii ca fiind adoptie nationala sau internationala in lumina dispozitiilor Legii nr.273/2004
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE - DOSAR NR.12126/2/2010 - DECIZIA CIVILA NR.73/26.01.2011Articole Juridice

Despre familie. Dispozitii generale (Art. 258 - 265 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Adoptia interna in viziunea legii 273/2004
Sursa: EuroAvocatura.ro