din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1667 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Noul Cod Civil » Despre familie. Dispozitii generale (Art. 258 - 265 - Noul Cod Civil)

Despre familie. Dispozitii generale (Art. 258 - 265 - Noul Cod Civil)

  Publicat: 28 Jun 2011       31116 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Noul Cod Civil  


Cartea a II-a. Despre familie

Titlul I. Dispozitii generale

Persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, care,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Modalitate legala portivit careia o persoana fizica disparuta poate fi declarata prin hotarare a justitiei judecatoresti ca fiind moarta la o anumita data.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Data la care este platibil (incasat, rascumparat, rambursat) un instrument financiar (depozit, certificat de depozit, obligatiune, bon de trezorerie, credit si altele).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Art. 258. Familia. (1) Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora, precum si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea si educarea copiilor lor.
(2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului.
(3) Statul este obligat sa sprijine, prin masuri economice si sociale, incheierea casatoriei, precum si dezvoltarea si consolidarea familiei.
(4) In sensul prezentului Cod civil, prin soti se intelege barbatul si femeia uniti prin casatorie.
Art. 259. Casatoria. (1) Casatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata in conditiile legii.
(2) Barbatul si femeia au dreptul de a se casatori in scopul de a intemeia o familie .
(3) Celebrarea religioasa a casatoriei poate fi facuta numai dupa incheierea casatoriei civile.
(4) Conditiile de incheiere si cauzele de nulitate ale casatoriei se stabilesc prin prezentul Cod civil.
(5) Casatoria inceteaza prin decesul sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti.
(6) Casatoria poate fi desfacuta prin divort, in conditiile legii.
Art. 260. Egalitatea in drepturi a copiilor. Copiii din afara casatoriei sunt egali in fata legii cu cei din casatorie, precum si cu cei adoptati.
Art. 261. Indatorirea parintilor. Parintii sunt cei care au, in primul rand, indatorirea de crestere si educare a copiilor lor minori.
Art. 262. Relatiile dintre parinti si copii. (1) Copilul nu poate fi separat de parintii sai fara incuviintarea acestora, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
(2) Copilul care nu locuieste la parintii sai sau, dupa caz, la unul dintre ei are dreptul de a avea legaturi personale cu acestia. Exercitiul acestui drept nu poate fi limitat decat in conditiile prevazute de lege, pentru motive temeinice, luand in considerare interesul superior al copilului.
Art. 263. Principiul interesului superior al copilului. (1) Orice masura privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie sa fie luata cu respectarea interesului superior al copilului.
(2) Pentru rezolvarea cererilor care se refera la copii, autoritatile competente sunt datoare sa dea toate indrumarile necesare pentru ca partile sa recurga la metodele de solutionare a conflictelor pe cale amiabila.
(3) Procedurile referitoare la relatiile dintre parinti si copii trebuie sa garanteze ca dorintele si interesele parintilor referitoare la copii pot fi aduse la cunostinta autoritatilor si ca acestea tin cont de ele in hotararile pe care le iau.
(4) Procedurile privitoare la copii trebuie sa se desfasoare intr-un timp rezonabil, astfel incat interesul superior al copilului si relatiile de familie sa nu fie afectate.
(5) In sensul prevederilor legale privind protectia copilului, prin copil se intelege persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nici nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, potrivit legii.
Art. 264. Ascultarea copilului. (1) In procedurile administrative sau judiciare care il privesc, ascultarea copilului care a implinit varsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate acestea, poate fi ascultat si copilul care nu a implinit varsta de 10 ani, daca autoritatea competenta considera ca acest lucru este necesar pentru solutionarea cauzei.
(2) Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere si a primi orice informatie, potrivit cu varsta sa, de a-si exprima opinia si de a fi informat asupra consecintelor pe care le poate avea aceasta, daca este respectata, precum si asupra consecintelor oricarei decizii care il priveste.
(3) Orice copil poate cere sa fie ascultat, potrivit prevederilor alin. (1) si (2). Respingerea cererii de catre autoritatea competenta trebuie motivata.
(4) Opiniile copilului ascultat vor fi luate in considerare in raport cu varsta si cu gradul sau de maturitate.
(5) Dispozitiile legale speciale privind consimtamantul sau prezenta copilului, in procedurile care il privesc, precum si prevederile referitoare la desemnarea de catre instanta a unui reprezentant in caz de conflict de interese raman aplicabile.
Art. 265. Instanta competenta . Toate masurile date prin prezenta carte in competenta instantei judecatoresti, toate litigiile privind aplicarea dispozitiilor prezentei carti, precum si masurile de ocrotire a copilului prevazute in legi speciale sunt de competenta instantei de tutela. Dispozitiile art. 107 sunt aplicabile in mod corespunzator.


Note si Comentarii!


Articol actualizat prin Legea 71/2011

Noul Cod prevede ca orice masura privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie sa fie luata cu respectarea interesului superior al copilului, prin copil intelegandu-se, conform aliniatului ultim, ``persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nici nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, potrivit legii``.

In aliniatul 2 se prevede ca pentru A�rezolvarea cererilor care se refera la copii, autoritatile competente sunt datoare sa dea toate indrumarile necesare pentru ca partile sa recurga la metodele de solutionare a conflictelor pe cale amiabilaA�, deschizandu-se astfel calea medierii, ca si in legislatia din provincia canadiana.


Procedurile referitoare la relatiile dintre parinti si copii trebuie sa garanteze ca dorintele si interesele parintilor privind copiii lor pot fi aduse la cunostinta autoritatilor si ca aceste autoritati tin cont de ele in hotararile pe care le iau.


Totodata, aceste proceduri trebuie sa se desfasoare intr-un timp rezonabil, astfel incat interesul superior al copilului si relatiile de familie sa nu fie afectate.


In Romania, inainte de dispozitiile exprese ale noului Cod civil, intalnim consacrata notiunea de interes superior al copilului intr-un pachet de legi ce reglementeaza domeniul adoptiilor, protectia si drepturile copilului, in deplina concordanta cu Conventia cu privire la drepturile copilului, adoptata de Adunarea Generala a Natiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 si intrata in vigoare in septembrie 1990, Conventie la care Romania a aderat inca din 1990. In acest sens amintim Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si urmatoarele, Legile 274 si 275, in acelasi domeniu .


Prin noul Cod civil, legiuitorul statueaza acest principiu, dupa modelul legislatiilor moderne, prinzandu-l in opera de codificare, ca principiu de baza a societatii romanesti, extinzand sfera de reglementare, depasind cadrul in care vorbim despre copilului aflat in dificultate.


Cu privire la continutul concret al acestui principiu, apreciem ca se va analiza doctrina si jurisprudenta existente pana la acest moment in Romania si care fac vorbire, direct sau indirect de notiunile care stau la baza acestui principiu. Apreciem ca acest principiu se va raporta intotdeauna la societatea in cadrul careia va fi analizat, chiar daca vom incerca sa prezentam comparativ diferite legislatii ce il consacra.


Avand in vedere totusi studiul comparativ pe care l-am propus, putem spune ca legiuitorul din provincia Quebec consacra acest principiu in cadrul Codului sau civil, prin articolele 32, 33 si 34, intr-un capitol distinct intitulat ``Du respect des droits de l`enfant``. Interesul superior al copilului este cunoscut sub denumirea de ``le meilleur interet de la��enfant``. Jurisprudenta este cea care a fost principala sursa de analiza si dezvoltare a acestui principiu. Aplicabilitatea cea mai mare a acestui principiu o intalnim in cazurile de stabilire a modalitatilor de incredintare a copilului in cazul in care parintii se separa.


In ceea ce priveste notiunea de autoritate parinteasca Tezele prealabile ale proiectului de lege statueaza ca ``va fi consacrata notiunea de autoritate parinteasca dupa modelul Codului civil francez si al celui al provinciei Quebec din Canada, iar ca elemente de noutate se va prevedea ca, in principiu, parintii vor exercita impreuna aceasta autoritate, chiar si atunci cand sunt divortati; va fi definita notiunea de locuinta a copilului si va fi stabilit regimul juridic al administrarii bunurilor copilului``

Iolanda Bota
Citeşte mai multe despre:    Familia    Casatoria    Mediere    Capacitate deplina de exercitiu    Legea 272/2004    Legea 273/2004    Adoptia    Autoritatea parinteasca    Locuinta copilului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

GDPR: Legalitatea publicarii declaratiei de casatorie pe internet de catre autoritatea administratiei publice locale
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Intreprinderile farmaceutice nu pot distribui in mod gratuit farmacistilor mostre de medicamente care se elibereaza numai pe baza de prescriptie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de munca si lucratorul �au pair�
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Sursa: avocat Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Greva, context in care angajatorul poate dispune concedierea salariatilor?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati