Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

  Publicat: 26 Dec 2016       8244 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Publicata in Monitorul Oficial nr. 882 din data de 3 noiembrie 2016

Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
A fost promulgat la 11.09.1865
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, care,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii,

7.nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la pct. 1-5;
8.a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la pct. 1-5;
e) persoane care locuiesc si gospodaresc impreuna - persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
1.locuiesc impreuna in acelasi imobil/locuinta si/sau, dupa caz, au domiciliul ori resedinta comuna, inscrisa in actele de identitate;
2.contribuie impreuna la achizitionarea sau la realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora;
f) persoane fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, denumite in continuare persoane fara adapost - persoanele care nu detin o locuinta principala sau, dupa caz, o locuinta secundara, in conditiile legii, si care traiesc in strada sau in adaposturi improvizate ori in centre rezidentiale pentru persoanele fara adapost;
g) copil in intretinere - persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, in conditiile legii, precum si tanarul in varsta de pana la 26 de ani care urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii. Sunt considerati in intretinere si copiii incredintati in vederea adoptiei, cei aflati in plasament la o persoana sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii, tinerii in varsta de peste 18 ani care, in conditiile legii, sunt declarati persoane cu handicap grav sau accentuat;
h) drept - termen utilizat pentru definirea oricaruia dintre beneficiile de asistenta sociala;
i) conditii de eligibilitate - conditiile obligatorii prevazute de lege pentru acordarea uneia sau mai multor componente ale venitului minim de incluziune;
j) consumator vulnerabil - clientul casnic, persoana singura sau familia care nu isi poate asigura din bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor legate de incalzirea locuintei si ale carei venituri sunt situate in limitele prevazute de prezenta lege;
k) sezon rece - perioada de 5 luni cuprinsa intre data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului urmator. Perioada sezonului rece poate fi prelungita intr-unul sau mai multe judete, la solicitarea consiliilor judetene. Conditiile in care se prelungeste perioada sezonului rece, perioada de prelungire, precum si procedura de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei in aceasta perioada se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
l) zona de temperatura - gruparea judetelor in functie de temperaturile medii multianuale inregistrate, prevazute in anexa nr. 1;
m) locuinta de domiciliu sau de resedinta - constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea titularului ajutorului/ajutoarelor financiare ori inchiriata sau asupra careia se exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale persoanei singure/membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
n) testarea mijloacelor de trai - evaluarea veniturilor banesti, a bunurilor si a veniturilor ce pot fi obtinute prin valorificarea/utilizarea bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea ori folosinta familiei sau persoanei singure;
o) venituri nete - reprezinta totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singura, respectiv de fiecare membru al familiei. Acestea includ veniturile neimpozabile prevazute la art. 62 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele reprezentand valoarea obtinuta dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatii legale de intretinere fata de copii si/sau fata de parinti si alte creante legale, cu exceptia celor prevazute la art. 10 alin. (2) ;
p) venituri din activitati agricole - veniturile obtinute individual sau intr-o forma de asociere, fara personalitate juridica, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea, cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala;
q) varsta scolara - varsta de la care copilul este integrat in invatamantul scolar obligatoriu;
r) varsta prescolara - varsta de la care copilul poate fi integrat in invatamantul prescolar, respectiv intr-o unitate de educatie timpurie: cresa sau gradinita;
s) venit net lunar ajustat - suma care revine fiecarui membru de familie din venitul net lunar total al acesteia, dupa aplicarea coeficientilor de echivalenta corespunzatori dimensiunii familiei;
t) coeficienti de echivalenta - unitate de masura utilizata la calculul venitului net lunar ajustat;
u) verificare in teren - procedura de stabilire a veridicitatii informatiilor furnizate de solicitanti, la domiciliul/resedinta acestora, in scopul stabilirii indeplinirii conditiilor de acordare a dreptului;
v) saracie energetica - desemneaza imposibilitatea consumatorului vulnerabil definit la lit. j) de acoperire a nevoilor energetice minimale privind incalzirea optima a locuintei pe timpul sezonului rece;
w) analiza de risc - reprezinta utilizarea sistematica a informatiilor disponibile pentru a diminua riscul de eroare si frauda in acordarea beneficiilor de asistenta sociala, pentru identificarea pericolelor din perspectiva utilizarii eficiente a fondurilor publice.
(2) Parintii si copiii lor necasatoriti in varsta de peste 18 ani care nu frecventeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii sau parintii si copiii lor necasatoriti in varsta de peste 26 de ani care frecventeaza o forma de invatamant organizata conform legii, care locuiesc si/sau gospodaresc impreuna, constituie familii separate.
(3) In intelesul prezentei legi, persoana singura definita la alin. (1) lit. a) , in calitatea sa de beneficiar al venitului minim de incluziune, se considera membru de familie .
(4) In sensul prevederilor alin. (1) lit. m) nu se considera locuinta de domiciliu sau de resedinta institutiile de asistenta sociala sau alte asezaminte cu caracter social, inclusiv cele infiintate si administrate de cultele religioase cu scop monahal.
Articolul 7
(1) Beneficiaza de reglementarile prezentei legi familiile si persoanele singure, cetateni romani, care au domiciliul sau resedinta in Romania.
(2) Familiile si persoanele singure, cetateni romani, fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, denumite in continuare persoane fara adapost, beneficiaza de venit minim de incluziune numai pe perioada in care se afla in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in care traiesc.
(3) Beneficiaza de venit minim de incluziune si familiile si persoanele singure care nu au cetatenie romana, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene sau straini, denumiti in continuare cetateni straini, pe perioada in care au domiciliul ori, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane;
b) sunt cetateni straini sau apatrizi carora li s-a acordat o forma de protectie in conditiile legii;
c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii.
CAPITOLUL II: Stabilirea cuantumului venitului minim de incluziune
SECTIUNEA 1: Conditii generale
Articolul 8
(1) Cuantumul venitului minim de incluziune prevazut de prezenta lege, precum si nivelul veniturilor se raporteaza la indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) -(4) din Legea nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare.
(2) Daca din calculul in lei al venitului minim de incluziune rezulta fractiuni in bani, acestea se rotunjesc la 1 leu in favoarea beneficiarului.
(3) In situatia in care apar modificari cu privire la veniturile si/sau la numarul membrilor de familie din cauza carora rezulta majorari sau diminuari ale sumei acordate ca venit minim de incluziune de pana la 10 lei, respectiv 0,020 ISR, cuantumul acestuia nu se modifica.
Articolul 9
(1) Pot beneficia de venit minim de incluziune familia si persoana singura lipsita de venituri sau ale carei venituri nu acopera nivelul de trai minimal, daca indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute de prezenta lege si ale caror venituri nete lunare ajustate sunt de pana la 600 de lei, inclusiv, respectiv 1,200 ISR.
(2) Coeficientii de echivalenta corespunzatori dimensiunii familiei, denumiti in continuare coeficienti de echivalenta utilizati in stabilirea venitului net lunar ajustat, sunt:
a) 1 - pentru persoana singura sau pentru un singur membru de familie;
b) 0,5 - pentru fiecare persoana in plus, adult sau copil.
(3) Venitul minim de incluziune se constituie din totalitatea sumelor aferente ajutoarelor financiare prevazute la art. 3 alin. (2) , care se stabilesc in functie de incadrarea in veniturile nete lunare ajustate realizate de familie in urmatoarele limite:
a) pentru ajutorul de incluziune, pana la un venit mediu net lunar ajustat de 260 de lei inclusiv, respectiv 0,520 ISR, care se ia in calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei, respectiv pana la un venit mediu net lunar ajustat de 300 de lei inclusiv, respectiv 0,600 ISR, care se ia in calcul la stabilirea veniturilor persoanei singure cu varsta de cel putin 60 de ani;
b) pentru ajutorul pentru familia cu copii, pana la un venit net lunar ajustat de 600 de lei, inclusiv, respectiv 1,200 ISR;
c) pentru suplimentul pentru locuire, pana la un venit net lunar ajustat de 600 de lei, inclusiv, respectiv 1,200 ISR, iar in cazul persoanelor singure cu varsta de cel putin 60 de ani, pana la un venit net lunar ajustat de 800 de lei, inclusiv, respectiv 1,600 ISR.
Articolul 10
(1) Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau in considerare toate veniturile nete definite conform art. 6 alin. (1) lit. o) , pe care membrii familiei sau persoana singura lea realizat in luna anterioara solicitarii venitului minim de incluziune .
Afişează LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2016    Venitul minum    Incluziune    Venitul minim de incluziune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.