Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

  Publicat: 21 Dec 2017       36426 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 103/2017 - modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale

Publicata Monitorul Oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

OUG 103/2017 modifica legea pensiilor nr. 236/2010

Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Afectiune care se produce ca urmare a executarii unei meserii
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.

(2) Persoanele prevazute la art. 19 alin (6) sunt obligate sa depuna la casele teritoriale de pensii, din raza administrativ-teritoriala in care isi au sediul social, exemplarul 2 al certificatului de concediu medical, in vederea recuperarii sumelor reprezentand indemnizatii platite asiguratilor.
(3) Pentru situatiile in care persoana asigurata desfasoara activitatea la mai multi angajatori indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala se achita o singura data ."
27. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 42. -Au dreptul la o compensatie pentru atingerea
integritatii asiguratii sau persoanele care au avut calitatea de asigurat conform prevederilor prezentei legi si care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, au ramas cu leziuni permanente care produc deficiente si reduc capacitatea de munca intre 20-50%, exclusiv persoanele care beneficiaza de pensie de invaliditate."
28. La articolul 44, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritatii se stabileste in functie de gravitatea leziunii, in limita unui plafon maxim de 12 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata la data confirmarii caracterului profesional al accidentului sau al bolii.``
29. La articolul 49 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``b) confectionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, in situatia in care acestea sunt necesare sau au fost deteriorate ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale;``.
30. La articolul 50, alineatul (3) se abroga.
31. La articolul 51, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Declararea bolilor profesionale se realizeaza conform prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, iar un exemplar din formularul de declarare a bolii respective va fi inaintat casei teritoriale de pensii de catre autoritatea competenta .``
32. La articolul 52, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 52. - (1) Pentru stabilirea drepturilor de asigurare, asiguratorul are acces si recurge la procesul-verbal de cercetare si a formularului de inregistrare a accidentului de munca - FIAM, intocmite, potrivit legii.
(2) In cazul in care constata erori sau inadvertente in documentele mentionate la alin. (1) asiguratorul are dreptul de a contesta aceste documente si de a solicita autoritatilor competente reanalizarea acestora.``
33. La articolul 52, alineatul (3) se abroga.
34. La articolul 53, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``a) pentru accidente de munca, in baza procesului-verbal de cercetare a evenimentului si a FIAM, intocmite si/sau avizate potrivit Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;
b) pentru boli profesionale, in baza formularului de declarare finala a bolii profesionale si a procesului verbal, intocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta, respectiv directiile de sanatate publica.``
35. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 54. - Pana la stabilirea caracterului de munca al accidentului sau caracterului profesional al bolii, conform documentelor prevazute la art. 53, contravaloarea serviciilor medicale acordate va fi suportata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, urmand ca decontarea sa se realizeze ulterior din sumele prevazute pentru asigurarea la accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale de stat .``
36. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 55. - Raspunderea pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate la locurile de munca revine angajatorilor.``
37. La articolul 62, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 62. - (1) Asiguratorul sprijina angajatorii in activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
(2) Activitatile de prevenire se realizeaza de catre casele teritoriale de pensii, in conformitate cu atributiile stabilite prin lege.``
38. La articolul 63 alineatul (1), literele e) si h) se abroga.
39. La articolul 68, literele d), g), h), j), k) m), o), p) si r) se abroga.
40. Articolul 75 se abroga.
41. Articolul 76 se abroga.
42. Articolul 77 se abroga.
43. Articolul 78 se abroga.
44. Articolul 79 se abroga.
45. Articolul 80 se abroga.
46. Articolul 81 se abroga.
47. Articolul 82 se abroga.
48. Articolul 83 se abroga.
49. Articolul 84 se abroga.
50. Articolul 85 se abroga.
51. Articolul 86 se abroga.
52. Articolul 87 se abroga.
53. Articolul 88 se abroga.
54. Articolul 89 se abroga.
55. Articolul 90 se abroga.
56. Articolul 91 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 91. - Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se constituie din contributia asiguratorie pentru munca, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.``
57. La articolul 92, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 92. - (1) Veniturile sistemului de asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se prevad distinct la partea de venituri a bugetului asigurarilor sociale de stat .``
58. La articolul 93 alineatul (2), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``j) servicii medicale acordate in unitati sanitare cu personalitate juridica si sectii/compartimente de boli profesionale/medicina muncii sau in sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii aflate in structura spitalelor pentru tratamentul acordat bolilor profesionale si accidentelor de munca .``
Afişează OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 103/2017    Legea pensiilor 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.