Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

  Publicat: 01 Aug 2018       495050 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor (Noua lege a asociatiilor de proprietari care inlocuieste Legea 230/2007)

Publicata in Monitorul Oficial numarul 660 din data de 30 iulie 2018

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Drept de proprietate pe care il au doua sau mai multe persoane, simultan si concurent, a caror proprietate este divizata intre ele in cote-parti, fara ca bunul respectiv sa fie fractionat in materialitatea sa.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Conform art. 323 Cod Penal, fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni,

(4)In aplicarea prevederilor prezentei legi, dovada dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra unei unitati de proprietate imobiliara se face potrivit dispozitiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.

Articolul 5
In cazul modificarii suprafetei utile a unei proprietati individuale, toate cotele-parti indivize din condominiu se modifica proportional.

Articolul 6
(1)In vederea inscrierii condominiului se aplica prevederile art. 26 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Inscrierea condominiului se face de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara in circumscriptia caruia se situeaza acesta, la solicitarea oricarui proprietar din condominiu sau a asociatiei de proprietari.
(3)Condominiile se identifica prin adresa postala si, acolo unde exista, prin numar cadastral si numar de carte funciara .

Articolul 7
In cazul unitatilor de proprietate imobiliara cu mai mult de un proprietar, raporturile de coproprietate sunt reglementate potrivit dreptului comun.

Articolul 8
Unitatile detinatoare ale cartii tehnice a cladirilor sunt obligate sa transmita asociatiilor de proprietari, cu titlu gratuit, cartile tehnice ale constructiilor, la solicitarea acestora. Unitatile in arhiva carora se gasesc proiectele cladirilor sunt obligate sa elibereze asociatiilor de proprietari copii ale proiectelor de cladiri elaborate. Costul executarii copiilor este suportat de asociatia de proprietari solicitanta. In lipsa cartii tehnice a constructiei si/sau a proiectului, asociatia de proprietari are obligatia reconstituirii acestora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
SECTIUNEA 3: Raportul dintre autoritatile administratiei publice si asociatiile de proprietari

Articolul 9
(1)Autoritatile administratiei publice centrale ori locale sau orice alte institutii publice care detin in proprietate locuinte sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta in condominii au aceleasi drepturi si obligatii ca oricare alt proprietar din condominiu si au obligatia sa mandateze persoane fizice sau juridice pentru a fi reprezentate in cadrul asociatiei de proprietari.
(2)In cazul in care in condominiu sunt locuinte sau locuinte si spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, care apartin domeniului public sau privat al statului, persoana fizica/juridica care exercita unul dintre celelalte drepturi reale asupra locuintei sau spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, decat dreptul de proprietate, poate, cu acordul proprietarului, reprezenta statul in cadrul asociatiei de proprietari.

Articolul 10
(1)Autoritatile administratiei publice locale organizeaza in cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment specializat in sprijinirea, indrumarea si controlul asociatiilor de proprietari.
(2)Autoritatile administratiei publice locale, prin compartimentele prevazute la alin. (1), asigura, la cerere, informarea asociatiilor si proprietarilor din condominii cu privire la cadrul normativ privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.
(3)Compartimentele prevazute la alin. (1) informeaza asociatiile de proprietari cu privire la interdictiile prevazute in regulamentul local de urbanism sau in regulamentele de interventie aferente zonelor de interventie prioritara, aplicabile condominiilor, stabilite in cadrul programelor multianuale destinate cresterii calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, de reabilitare termica si de reducere a riscului seismic al constructiilor existente, precum si cu privire la obligativitatea montarii contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuala, conform legislatiei in vigoare.
(4)Compartimentele prevazute la alin. (1) exercita controlul asupra activitatii financiar-contabile din cadrul asociatiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociatiei de proprietari.
(5)La propunerea compartimentelor specializate in sprijinirea, indrumarea si controlul asociatiilor de proprietari din cadrul autoritatii administratiei publice locale, primarul, in baza unei hotarari a consiliului local, atesta persoanele fizice in vederea dobandirii calitatii de administrator de condominii.
(6)Atestatul prevazut la alin. (5) se emite in baza urmatoarelor documente:
a)certificatul de calificare profesionala pentru ocupatia de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f);
b)cazierul judiciar care sa ateste ca nu a suferit nicio condamnare, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune de natura economico-financiara;
c)cazierul fiscal.
CAPITOLUL II: Infiintarea si inregistrarea asociatiei de proprietari
SECTIUNEA 1: Procedura de infiintare si inregistrare a asociatiilor de proprietari

Articolul 11
(1)Asociatia de proprietari este forma juridica de organizare si de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor dintr-un condominiu, cu personalitate juridica, fara scop lucrativ, infiintata in conditiile prezentei legi, care are ca scop administrarea, exploatarea, intretinerea, repararea, reabilitarea si modernizarea proprietatii comune, mentinerea in stare buna a imobilului, respectarea drepturilor si asumarea obligatiilor de catre toti proprietarii.
(2)Consecintele neluarii masurilor de organizare si functionare cu privire la administrarea si gestiunea proprietatii comune sunt in raspunderea juridica a tuturor proprietarilor sau a reprezentantilor acestora, dupa caz.

Articolul 12
Pentru realizarea scopului mentionat la art. 11 alin. (1), asociatia de proprietari infiintata in conditiile prezentei legi dobandeste drepturi si isi asuma obligatii fata de terti, in ceea ce priveste administrarea condominiului.

Articolul 13
(1)Asociatia de proprietari se infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor dintr-un condominiu.
(2)In condominiile cu mai multe tronsoane sau scari se pot constitui asociatii de proprietari pe fiecare tronson ori scara in parte numai in conditiile in care proprietatea comuna aferenta tronsoanelor sau scarilor poate fi delimitata si in conditiile in care exista bransamente separate pe fiecare scara sau tronson.
(3)Divizarea unei asociatii de proprietari existente in doua sau mai multe asociatii, pe scari sau tronsoane, se face numai in conditiile in care proprietatea comuna aferenta tronsoanelor sau scarilor poate fi delimitata si in conditiile in care exista bransamente separate pe fiecare scara sau tronson, la propunerea majoritatii proprietarilor din scara sau tronsonul respectiv, cu acordul majoritatii proprietarilor din asociatia ce urmeaza a se diviza.
(4)Daca este cazul, asociatiile de proprietari infiintate pe scari sau tronsoane de cladire isi reglementeaza intre ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o anexa la acordul de asociere .

Articolul 14
In cazul condominiilor din ansamblurile rezidentiale, proprietarii/dezvoltatorii ansamblurilor rezidentiale, in calitate de vanzatori, trebuie sa ii informeze la momentul instrainarii pe cumparatori cu privire la necesitatea constituirii asociatiilor de proprietari, in conditiile prezentei legi.
Afişează Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2018    Noua lege a asociatiilor de propritari    Legea asociatiilor de proprietari 2018    Legea asociatiilor de proprietari 2019    Legea 230/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.