Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

  Publicat: 01 Aug 2018       495075 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor (Noua lege a asociatiilor de proprietari care inlocuieste Legea 230/2007)

Publicata in Monitorul Oficial numarul 660 din data de 30 iulie 2018

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana juridica ce se constituie, pe fiecare cladire cu mai multe apartamente sau pe un grup de cladiri, fiind alcatuita din cel mult 600 de membri,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Conform art. 323 Cod Penal, fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Conform art. 323 Cod Penal, fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
A fost promulgat la 11.09.1865
Activitate prin care se realizeaza strangerea probelor necesare pentru descoperirea infractorilor si antecedentelor penale ale acestora.
Persoana juridica ce se constituie, pe fiecare cladire cu mai multe apartamente sau pe un grup de cladiri, fiind alcatuita din cel mult 600 de membri,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
A fost promulgat la 11.09.1865

Articolul 15
(1)Anterior constituirii asociatiei de proprietari, proprietarii unitatilor de proprietate imobiliara din condominii se intrunesc pentru a hotari cu privire la infiintarea asociatiei de proprietari sau, dupa caz, la reorganizarea asociatiei de locatari in asociatie de proprietari. Totodata, se hotaraste si cu privire la persoana fizica sau juridica insarcinata cu intocmirea acordului de asociere si a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora, data de convocare a adunarii de constituire si la modalitatea de decontare a costurilor generate de aceasta actiune . Hotararea proprietarilor se consemneaza intr-un proces-verbal care se semneaza de toti cei prezenti.
(2)Cu cel putin 10 zile inaintea datei fixate pentru adunarea proprietarilor de constituire a asociatiei de proprietari, proprietarii se convoaca prin afisare la avizier si prin tabel convocator. Tabelul convocator se semneaza de cel putin cincizeci la suta plus unu din numarul proprietarilor din condominiu.
(3)In cadrul adunarii proprietarilor pentru constituirea asociatiei de proprietari se prezinta si se adopta statutul asociatiei de proprietari, care cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
a)denumirea, sediul, durata de functionare ale asociatiei de proprietari;
b)scopul asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale;
c)structura veniturilor si a cheltuielilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
d)membrii asociatiei de proprietari, precum si drepturile si obligatiile acestora;
e)structura organizatorica si modul de functionare, cu respectarea prevederilor prezentei legi;
f)repartizarea cheltuielilor asociatiei de proprietari, conform legii;
g)conditiile in care se dizolva asociatia de proprietari;
h)modalitatea de solutionare a litigiilor, relatiile contractuale, penalizarile, cazurile de urgenta in care se permite, in conditiile legii, accesul in proprietatea individuala al presedintelui sau al unui membru al comitetului executiv;
i)asigurarea, dupa caz, a unui spatiu de administrare special amenajat, unde se va putea desfasura serviciul de administrare si in care pot fi pastrate in siguranta documentele asociatiei.
(4)Statutul asociatiei de proprietari stabileste modul de organizare, regulile generale de functionare si atributiile asociatiei de proprietari, ale adunarii generale, ale comitetului executiv, cenzorului/comisiei de cenzori si administratorului de condominii, denumit in continuare administrator, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Articolul 16
(1)Hotararea proprietarilor privind constituirea asociatiei de proprietari se consemneaza prin proces-verbal, inregistrat in registrul unic al asociatiei de proprietari care cuprinde procesele-verbale ale adunarii generale, comitetului executiv si cenzorului/comisiei de cenzori, semnate de toti proprietarii care si-au dat consimtamantul. Procesul-verbal semnat de catre proprietarii care au hotarat, in conditiile art. 13 alin. (1), constituirea asociatiei de proprietari constituie anexa la acordul de asociere .
(2)Proprietarii isi dau consimtamantul, de regula, in adunarea proprietarilor in vederea constituirii asociatiei de proprietari. In cazul proprietarilor absenti, consimtamantul poate fi exprimat prin semnarea procesului-verbal prevazut la alin. (1), in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de constituire, in conditiile art. 15.

Articolul 17
(1)Cererea pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari impreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii de constituire se depun si se inregistreaza la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla condominiul.
(2)Statutul si acordul de asociere se intocmesc in baza prezentei legi.
(3)Acordul de asociere trebuie sa contina:
a)adresa si individualizarea proprietatii individuale, potrivit actului de proprietate;
b)numele si prenumele tuturor proprietarilor asociati;
c)descrierea proprietatii, cuprinzand: descrierea condominiului, structura condominiului, numarul de etaje, numarul de proprietati individuale structurate pe numar de camere, numarul de cladiri, numarul spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, suprafata terenului aferent condominiului, numarul cadastral sau topografic al imobilului si numarul de carte funciara, pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si carte funciara;
d)enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietate comuna, precum si regulile de folosinta a partilor comune potrivit prezentei legi;
e)cota-parte indiviza ce revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna;
f)declaratiile pe propria raspundere ale proprietarilor privind informatiile referitoare la suprafetele utile si construite in situatia in care acestea difera de cele inscrise in actele de proprietate asupra locuintelor sau a spatiilor cu alta destinatie.
(4)Asociatia de proprietari dobandeste personalitate juridica in baza incheierii judecatorului desemnat de presedintele judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla condominiul.
(5)Incheierea se da fara citarea partilor si este executorie.
(6)Incheierea este supusa numai apelului in termen de 5 zile de la comunicare, presedintele asociatiei fiind obligat sa informeze in scris toti proprietarii in aceeasi zi, prin afisare la avizier. Apelul se judeca cu citarea partilor.
(7)Inscrierea ulterioara in asociatie a proprietarilor care nu au fost prezenti la adunarea proprietarilor in vederea constituirii asociatiei de proprietari sau care au dobandit calitatea de proprietari ulterior adunarii de constituire, dupa caz, se face la cererea scrisa a acestora, prin semnarea unui act aditional la acordul de asociere . Prin grija presedintelui asociatiei de proprietari, actele aditionale se ataseaza dosarului de infiintare a asociatiei, se pastreaza la sediul asociatiei si se prezinta compartimentelor de specialitate din cadrul primariei, la solicitarea acestora.
(8)Acordul de asociere si statutul asociatiei de proprietari, actualizate, se depun de catre presedintele asociatiei de proprietari, ori de cate ori sunt modificari, la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla condominiul.
(9)Odata cu pierderea calitatii de proprietar in condominiu inceteaza statutul de membru al respectivei asociatii de proprietari.

Articolul 18
Daca numarul proprietarilor dintr-un condominiu scade sub 3 ca urmare a unor acte de instrainare, proprietarul sau proprietarii cer judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla imobilul incetarea personalitatii juridice.

Articolul 19
(1)Dupa dobandirea personalitatii juridice, asociatia de proprietari se inregistreaza la organul fiscal local in a carui raza teritoriala se afla condominiul.
(2)Dupa infiintarea asociatiei de proprietari, aceasta se identifica prin denumire, adresa condominiului, incheierea presedintelui judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla condominiul sau orice alt document emis la infiintare in baza legii si prin codul de identificare fiscala al asociatiei. Actele emise de catre asociatiile de proprietari cuprind obligatoriu datele de identificare .
(3)Toate asociatiile de proprietari sunt obligate sa afiseze, la loc vizibil, pe peretele exterior al imobilului, in imediata apropiere a caii de acces in condominiu, sediul si denumirea asociatiei respective.

Articolul 20
(1)Fiecare asociatie de proprietari este obligata sa detina un singur cont bancar.
(2)In vederea platii cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, datele de identificare ale contului bancar prevazut la alin. (1) se comunica tuturor proprietarilor prin afisare la avizier, odata cu lista de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari.
(3)Prin datele de identificare ale contului bancar mentionate la alin. (2) se intelege numele titularului contului, banca la care este deschis contul, sucursala si codul IBAN.

Articolul 21
Afişează Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2018    Noua lege a asociatiilor de propritari    Legea asociatiilor de proprietari 2018    Legea asociatiilor de proprietari 2019    Legea 230/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.