Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » LEGEA nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

LEGEA nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

  Publicat: 08 Dec 2018       7310 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 297 din 3 decembrie 2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Publicata in Monitorul Oficial numarul 1040 din data de 7 decembrie 2018

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
A fost promulgat la 11.09.1865
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Registru official in care se inscriu actele si faptele de stare civila, nasterea, casatoria, decesul, recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul,
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Sunt tratate in t. III, (art. 208-221), C. pen. partea speciala,
Reglementate in t. VII, C. pen., partea speciala,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Registru official in care se inscriu actele si faptele de stare civila, nasterea, casatoria, decesul, recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul,
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.

(8) Consiliul director exercita nemijlocit, prin presedinte sau membrul Consiliului director desemnat de acesta, activitatea de administrare a Corpului Operatorilor.
(9) Pierderea calitatii de director de Registru antreneaza pierderea calitatii de reprezentant al operatorului in Corpul Operatorilor.
(10) Hotararile Adunarii generale se publica, in termen de 3 zile de la adoptare, pe pagina de internet a Corpului Operatorilor.
(11) Corpul Operatorilor propune Autoritatii de Supraveghere reguli pentru administrarea Registrului si inregistrarea in Registru, cu stricta respectare a dispozitiilor legii.

Articolul 15
(1) Formarea profesionala a personalului salariat al operatorilor/agentilor imputerniciti se realizeaza in conditiile art. 192 si urmatoarele din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmarindu-se dobandirea de catre acesta a competentelor de operare a programului informatic al Registrului de Publicitate Mobiliara si a notiunilor juridice de baza .
(2) Serviciile de formare profesionala pentru personalul salariat al operatorilor/agentilor imputerniciti se efectueaza de furnizori de servicii de formare profesionala autorizati de Autoritatea Nationala pentru Calificari, in baza unor programe de formare profesionala, intemeiate pe standardele ocupationale aprobate de Autoritatea Nationala pentru Calificari, potrivit legii.
(3) Formarea profesionala se realizeaza prin intermediul furnizorilor de servicii de formare profesionala specifici respectivelor profesii.
(4) Formarea profesionala a personalului operatorilor persoane de drept public si ai birourilor teritoriale ale acestora este reglementata de legea specifica.

Articolul 16
(1) Inregistrarea formularelor de aviz de inscriere care presupun verificarea documentelor care stau la baza inscrierii se va efectua de catre Corpul Operatorilor.
(2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) , Corpul Operatorilor va inregistra in Registru urmatoarele categorii de formulare:
a) formularul de aviz de nulitate a avizelor de inscriere;
b) formularul de aviz de reactivare a avizelor de inscriere;
c) formularul de aviz de executare privind incetarea executarii pe baza hotararii instantei judecatoresti;
d) formularul de aviz de preluare privind Anularea preluarii bunului ipotecat in contul creantei pe baza hotararii judecatoresti;
e) formularele de aviz de inscriere transmise de organele judiciare penale, precum si orice alte formulare care presupun verificarea documentelor care stau la baza inscrierii, conform deciziilor Autoritatii de Supraveghere .
(3) Formularele care necesita efectuarea verificarilor potrivit alin. (1) si (2) se inregistreaza dupa urmatoarea procedura: dupa primirea solicitarii de inscriere si verificarea documentelor se va completa formularul corespunzator si se va transmite solicitantului pentru a fi semnat, urmand ca acesta sa il returneze, semnat, in doua exemplare, pentru a putea fi inregistrat in Registru . Un exemplar al formularului va fi inapoiat solicitantului dupa efectuarea inregistrarii in Registru, pe suport hartie, vizat de Corpul Operatorilor, ori, dupa caz, in forma electronica, semnat cu semnatura electronica calificata, cu mentionarea numarului si datei inregistrarii formularului, precum si a numarului de identificare a inscrierii.

Articolul 17
(1) Pentru obtinerea autorizatiei de operator, persoanele interesate inainteaza Autoritatii de Supraveghere:
a) cerere prin care isi manifesta intentia de a deveni operator al Registrului, care se semneaza de solicitanti sau de persoanele care au calitatea de a le reprezenta legal, potrivit actelor constitutive; cererea cuprinde atributele de identificare ale directorilor de Registru si ale persoanei solicitante, precum: numele/denumirea, domiciliul/sediul, cetatenia/nationalitatea, contul bancar, numarul de ordine in registrul comertului/numarul de inregistrare in registrul asociatiilor si fundatiilor/alt atribut de identificare echivalent, dupa caz, codul de identificare fiscala, numarul de telefon, adresa de e-mail;
b) copia actului administrativ care a autorizat constituirea si functionarea pe teritoriul Romaniei a persoanei solicitante, copia certificata pentru conformitate cu originalul a actului constitutiv intocmit potrivit dispozitiilor legale specifice, precum si documentele care fac dovada indeplinirii conditiilor de autorizare.
(2) In vederea solutionarii cererii de autorizare, Autoritatea de Supraveghere verifica indeplinirea conditiilor de autorizare.
(3) Conditiile de autorizare, care trebuie indeplinite cumulativ de catre solicitantul autorizarii, sunt urmatoarele:
a) sa subscrie o polita de asigurare pentru raspundere profesionala, conform prevederilor art. 22 si 23, valabila cu incepere de la data autorizarii si a carei plata se va face anticipat si integral;
b) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie si de serviciu, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; conditia trebuie indeplinita si de persoana fizica imputernicita sa reprezinte legal persoana juridica;
c) sa nu fi fost sanctionat definitiv pentru fapte prevazute de legislatia privind disciplina fiscala, contabila si financiara;
d) sa nu fie in stare de insolventa, facand dovada acestui fapt printr-o declaratie pe propria raspundere;
e) sa nu inregistreze, la data solicitarii, debite fata de bugetul de stat care sunt stabilite prin titluri executorii, potrivit legii;
f) sa faca dovada acoperirii teritoriale prin birouri teritoriale in cel putin 15 judete si in municipiul Bucuresti.

Articolul 18
(1) Autoritatea de Supraveghere solutioneaza cererea de acordare a autorizatiei in termen de 30 de zile.
(2) In situatia in care documentatia depusa nu este completa, Autoritatea de Supraveghere comunica solicitantului completarile sau clarificarile necesare. Solicitantul trebuie sa transmita completarile/clarificarile solicitate de Autoritatea de Supraveghere in termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea adresei; in caz contrar cererea de autorizare se respinge.
(3) In termen de 30 de zile de la data inregistrarii completarilor/clarificarilor, Autoritatea de Supraveghere solutioneaza cererea prin acordarea autorizatiei sau refuzul acordarii autorizatiei.
(4) In situatia in care se respinge cererea de autorizare, pentru obtinerea autorizatiei este necesara o noua solicitare cu indeplinirea procedurii de autorizare.
(5) Autorizarea se realizeaza prin ordin al ministrului justitiei si se acorda pe o durata de 3 ani, cu posibilitatea reautorizarii.
(6) Conditiile de autorizare trebuie indeplinite de solicitanti la momentul solicitarii autorizatiei de operator, pe toata durata functionarii si pentru orice birou teritorial infiintat ulterior momentului autorizarii.
(7) Agentii imputerniciti dupa autorizarea operatorului trebuie sa indeplineasca conditiile de autorizare in vigoare la momentul imputernicirii acestora.
(8) Reautorizarea unui operator se face pe baza declaratiei pe propria raspundere, data de operatorii autorizati si agentii imputerniciti, ca sunt indeplinite conditiile de autorizare care au stat la baza autorizarii. In vederea reautorizarii, operatorul va depune declaratiile sale si ale agentilor imputerniciti la Autoritatea de Supraveghere, cu cel putin doua luni inainte de expirarea autorizarii anterioare, aceasta din urma fiind obligata sa emita ordinul de autorizare cu cel putin o luna inainte de expirarea autorizatiei curente.

Articolul 19
(1) Operatorii sunt abilitati sa imputerniceasca agenti, care vor actiona in numele si pe seama acestora, sa opereze direct in Registru .
(2) Operatorul este raspunzator solidar pentru toate prejudiciile cauzate de agentul acestuia in exercitarea atributiilor incredintate.
(3) Agentul imputernicit este obligat sa mentioneze pe toate documentele emise de el calitatea de agent imputernicit, precum si numele/denumirea operatorului care l-a imputernicit .
(4) Raporturile dintre operatori si agentii acestora se stabilesc pe baze contractuale.
Afişează LEGEA nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Registrul National de Publicitate Mobiliara    Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare    OG 89/2000    Legea 297/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Constestatie la tabelul preliminar al creantelor. Procedura simplificata a falimentului
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr. 736 din data 08.05.2012Articole Juridice

Noul Cod Civil: Conditiile de forma la incheierea contractului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice (Art. 18 - 24 - Noul Cod Civil)
Sursa:

Fiducia (Art. 773 - 791 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Inscrierea ipotecilor mobiliare (Art. 2.413 - 2.419 - Noul Cod civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Inscrierea unui contract la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de mandat comercial
Sursa: EuroAvocatura.ro