Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Start-up Nation - 2019: OUG 108/2018 pentru stimularea, in anul 2019, infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii

Start-up Nation - 2019: OUG 108/2018 pentru stimularea, in anul 2019, infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii

  Publicat: 18 Dec 2018       3207 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Documente atasate
Anexa_OUG_108_2018.docx
ORDONANTA DE URGENTA nr. 108 din 13 decembrie 2018 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Contabilitatea care se refera la contabilitatea clientilor si a furnizorilor.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală

Ordonanta de urgenta are ca obiect modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 112/2017, in vederea cresterii eficientizarii Programului "Start-up Nation - Romania", prin crearea unui cadru favorabil pentru obiectivul asumat prin Programul de guvernare, care are drept scop simplificarea conditiilor de accesare si imbunatatirea metodelor de implementare a acestuia, prin acordarea unei sume forfetare, cu conditia crearii a minimum doua locuri de munca, pe durata nedeterminata si cu norma intreaga, in conditiile stabilite prin intermediul schemei de ajutor de minimis.


In scopul crearii unui cadru favorabil pentru obiectivul asumat prin Programul de guvernare de realizare a unei cresteri economice inteligente, sustenabile si inclusive bazate pe o forta de munca calificata si retribuita conform calificarii,


luand in considerare ca in prezent exista entitati publice si companii nationale cu disponibilitati banesti care depasesc necesarul proiectelor proprii de investitii,


tinand cont ca dezvoltarea economica nu este la acelasi nivel in toate judetele, decalajele intre judete fiind in continuare semnificative, ceea ce necesita o relocare a fondurilor publice disponibile catre judete si localitati cu potential financiar mai redus, avand in vedere ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va genera blocaje, in eficienta si pierderi, precum si afectarea in continuare a unei mari parti a antreprenorilor Romaniei care se confrunta cu fenomenul lipsei acute de finantare, va descuraja initiativele antreprenorilor din cauza inexistentei unui instrument motivant de accesare a programului, conceput si adaptat nevoilor acestora,


tinand cont de faptul ca densitatea populatiei de IMM-uri variaza semnificativ intre statele membre, Romania situandu-se pe ultimul loc, cu numai 2,2 IMM/100 locuitori, ceea ce reprezinta mai putin de jumatate din media Uniunii Europene, de 4,5 IMM/100 locuitori,


In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Articol unic


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 112/2017, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1.La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 2


(1) Intreprinderile beneficiare ale Programului A«Start-up Nation - RomaniaA» sunt intreprinderile infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017 in baza prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, si care indeplinesc, la data depunerii cererii de finantare, criteriile de eligibilitate impuse de legislatia in domeniul ajutoarelor de minimis si conditiile de eligibilitate prevazute in schema de ajutor de minimis care va fi aprobata potrivit art. 5."


2.La articolul 3, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(2) Sumele necesare implementarii Programului A«Start-up Nation - RomaniaA» se asigura anual de la bugetul de stat cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.


(3) In procesul de implementare a Programului A«Start-up Nation - RomaniaA» se utilizeaza mecanismul rambursarii cheltuielilor efectuate si cel al decontarii cererilor de plata, stabilit prin intermediul schemei de ajutor de minimis prevazuta la art. 5."


3.La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:


"(4) In cadrul Programului A«Start-up Nation - RomaniaA» se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de pana la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate in conditiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevazuta la art. 5.


(5) In cadrul Programului A«Start-up Nation - RomaniaA» se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, o suma forfetara, din transa a II-a, care nu necesita depunerea documentelor justificative, pentru cheltuielile aferente salariilor, chiriilor, utilitatilor si serviciilor de contabilitate . Suma forfetara va fi acordata cu conditia crearii a minimum 2 locuri de munca, pe durata nedeterminata si cu norma intreaga, in conditiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevazuta la art. 5."


4. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta de urgenta .

Documente Atasate
Anexa_OUG_108_2018.docx

Afişează Start-up Nation - 2019: OUG 108/2018 pentru stimularea, in anul 2019, infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Start-up Nation 2019    OUG 108/2018    OUG 10/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.