Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 19/2019, de modificare a OUG 114/2018 si a altor acte normative

OUG 19/2019, de modificare a OUG 114/2018 si a altor acte normative

  Publicat: 30 Mar 2019       7074 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 19/2019 - modificarea si completarea unor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial nr. 245 din 29 martie 2019

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Structurile de cooperare cu personalitate juridica, de drept privat si de utilitate publica, infiintate, in conditiile legii,
Reprezinta formularul completat de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Structurile de cooperare cu personalitate juridica, de drept privat si de utilitate publica, infiintate, in conditiile legii,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Structurile de cooperare cu personalitate juridica, de drept privat si de utilitate publica, infiintate, in conditiile legii,
Comune, orase, municipii si judete.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
(Near money) (1) Instrumente financiare echivalente cu numerarul sau alte active care pot fi convertite cu usurinta in numerar fara a inregistra nici o pierdere, cum ar fi instrumentele financiare de credit guvernamentale si titlurile de participare la fondurile de piata monetara.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Masura a importantei relative a unei intreprinderi, in interiorul unei ramuri de activitate sau al unei piete date, raportata la productie, la vanzari sau la capacitatea ansamblului intreprinderilor din aceasta ramura sau de pe aceasta piata.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Indicatori utilizati in contabilitatea unei firme, care prezinta situatia acesteia.

2. La articolul 3, alineatele (1) si ( 2) vor avea urmatorul cuprins:
``(1) Fondul poate angaja sume pentru finantarea proiectelor de dezvoltare ale beneficiarilor prevazuti la art. 1 alin. (2) si pentru finantarea proiectelor de investitii ale beneficiarilor prevazuti la art. 1 alin. (3), in limita plafoanelor de trageri, prevazute la art. 1 alin. (5), disponibile la data solicitarii finantarii.
(2) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara pot solicita finantare din Fond pentru obiectivele de dezvoltare ce se incadreaza in domeniile prevazute la art. 1 alin. (2), in urmatoarele conditii:
a) sa detina autorizatia de construire sau devizele de lucrari si memoriile tehnice, dupa caz, necesare demararii executiei lucrarilor;
b) beneficiarii pot sa detina concomitent cel mult doua proiecte finantate din Fond, iar solicitarea de finantare pentru un proiect se face numai in ordinea domeniilor prevazute la art. 1 alin. (2);
c) sa solicite finantare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai dupa finalizarea integrala a proiectelor din domeniul prioritar principal;
d) suma solicitata la finantare sa nu fie mai mare decat diferenta dintre valoarea proiectului si excedentul bugetului local neutilizat la data solicitarii finantarii. In intelesul prezentei ordonante de urgenta, la stabilirea excedentului bugetului local nu se iau in calcul sumele a caror destinatie a fost stabilita prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finantare;
e) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond sa nu existe o alta cerere de finantare din fonduri externe nerambursabile aprobata sau in curs de analiza;
f) sa nu existe finantare dubla concomitenta pentru aceleasi lucrari aferente proiectelor de dezvoltare solicitate a fi finantate din Fond, provenite inclusiv din contracte de imprumut semnate cu institutii de credit sau institutii financiare interne sau internationale."
3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
``Art. 4. - Categoriile de investitii eligibile a fi finantate din Fond sunt investitiile noi si extinderea/finalizarea investitiilor existente, constand in constructii, modernizari si dotari, precum si lucrari de intretinere si reparatii curente pentru unitatile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale si asociatiile de dezvoltare intercomunitara.``
4. La articolul 5, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
``In vederea acordarii granturilor din Fond, unitatile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociatiile de dezvoltare intercomunitara, respectiv universitatile depun o solicitare catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza in care mentioneaza urmatoarele:``.
5. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(1) In termen de 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului de finantare, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza vireaza beneficiarului intr-un cont de disponibil cu destinatie speciala suma solicitata la art. 5 lit. d). In executie, in termen de 3 zile de la incasare, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, respectiv universitatile transfera suma aflata in contul de disponibil in bugetul local sau in bugetele de venituri si cheltuieli ale universitatilor, dupa caz, in vederea utilizarii acesteia. Avansul neutilizat pana la data de 31 decembrie a fiecarui an se restituie in contul Fondului din care a fost virata.``
6. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
``(1) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum
si asociatiile de dezvoltare intercomunitara prin unitatile administrativ-teritoriale componente au obligatia de a restitui anual, pe o perioada fixa de 20 de ani, o suma reprezentand contributia proprie la proiect, calculata ca diferenta intre nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si serviciul datoriei publice locale anuale, dar nu mai mult decat valoarea finantata. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecarui an se vireaza la bugetul de stat pana la finele primului trimestru al anului urmator. Calculul sumei datorate se efectueaza de catre beneficiar si se verifica de catre structuri din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau Ministerului Finantelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finantelor publice.``
7. La articolul 61, punctul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``12. La articolul 124, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu urmatorul cuprins:
AA«(11) Pentru perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, producatorii, inclusiv filialele acestora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economic care desfasoara atat activitati de extractie, cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei au obligatia sa vanda cu pretul de 68 lei/MWh cantitatile de gaze naturale rezultate din activitatea de productie interna curenta catre furnizorii clientilor casnici si ai producatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinata consumului populatiei. In aceasta perioada, producatorul are obligatia sa vanda in primul rand catre furnizori sau clienti, dupa caz, in conditii reglementate de ANRE, pentru asigurarea intregului necesar de consum al clientilor casnici si al producatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinata consumului populatiei, din productia curenta si/sau din depozitele de inmagazinare.
(12) Producatorii, inclusiv filialele acestora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economic care desfasoara atat activitati de extractie, cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei nu vor mai incheia contracte de vanzare cu livrare pe teritoriul Romaniei, la preturi mai mari de 68 lei/MWh pentru cantitatile de gaze naturale destinate acoperirii consumului clientilor casnici si al producatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinata consumului populatiei. Diferentele de costuri de achizitie din anii 2018 si 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin preturile practicate, se vor recupera pana la data de 30 iunie 2022, conform reglementarilor ANRE.
(13) Pretul de achizitie platit pentru gazele din productia interna curenta necesare pentru acoperirea consumului clientilor casnici si al producatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinata consumului populatiei, nu poate depasi valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de vanzator.AA»``.
8. La articolul 61, punctul 14 se abroga.
9. Articolele 86-88 vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 86. - (1) Institutiile bancare sunt obligate la plata taxei pe active financiare nete, denumita in continuare taxa pe active .
(2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) institutie bancara - institutie de credit, persoana juridica romana, inclusiv sucursalele din strainatate ale acesteia si sucursala din Romania a institutiei de credit, persoana juridica straina;
b) active financiare nete - activele financiare ale institutiei bancare existente la sfarsitul semestrului, respectiv anului pentru care se datoreaza taxa pe active, astfel cum sunt inregistrate in evidenta contabila, ajustate, dupa caz, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, respectiv:
(i) numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere;
(ii) active financiare detinute in vederea tranzactionarii;
(iii) active financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere;
(iv) active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere;
(v) active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global;
(vi) active financiare evaluate la cost amortizat;
(vii) instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire;
(viii) modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii;
(ix) investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate;
c) cota de piata - raportul dintre valoarea totala a activelor institutiei bancare si valoarea totala a activelor agregate pentru sistemul bancar, inclusiv sucursale;
d) rata medie ponderata a dobanzii la creditele, denominate in lei, acordate de o institutie bancara societatilor ne financiare si gospodariilor populatiei- reprezinta media aritmetica a ratelor medii ponderate a dobanzii la creditele denominate in lei, acordate de o institutie bancara societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei, calculate lunar la nivelul semestrului, respectiv al anului pentru care se datoreaza taxa . Rata medie ponderata a dobanzii la creditele denominate in lei, la sfarsitul lunii, reprezinta media ponderata a ratelor de dobanda cu soldul creditelor acordate societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei;
e) rata medie ponderata a dobanzii la depozitele, denominate in lei, atrase de o institutie bancara de la societatile nefinanciare si gospodariile populatiei - reprezinta media aritmetica a ratelor medii ponderate a dobanzii la depozitele denominate in lei, atrase de o institutie bancara de la societatile nefinanciare si gospodariile populatiei, calculate lunar la nivelul semestrului, respectiv al anului pentru care se datoreaza taxa . Rata medie ponderata a dobanzii la depozitele denominate in lei, la sfarsitul lunii, reprezinta media ponderata a ratelor de dobanda cu soldul depozitelor atrase de la societatile nefinanciare si gospodariile populatiei;
f) marja de dobanda - diferenta intre rata medie ponderata a dobanzii la creditele, denominate in lei, acordate de o institutie bancara societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei, si rata medie ponderata a dobanzii la depozite, denominate in lei, atrase de la societati nefinanciare si gospodariile populatiei, definite conform Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2014 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta marja de dobanda se calculeaza la nivelul semestrului, respectiv al anului pentru care se datoreaza taxa pe active si al anului precedent si se exprima in puncte procentuale;
g) marja de referinta a dobanzii - marja de dobanda sub care taxa pe active se reduce la jumatate, respectiv cu 50%;
h) cresterea soldului creditelor - diferenta pozitiva dintre soldul creditelor acordate de o institutie bancara societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei existent la sfarsitul semestrului/anului pentru care se datoreaza taxa pe active si soldul creditelor acordate societatilor nefinanciare si populatiei la sfarsitul anului precedent, raportata la soldul creditelor acordate societatilor nefinanciare si populatiei la sfarsitul anului precedent, exprimata in procente;
i) diminuarea marjei de dobanda - diferenta negativa dintre marja de dobanda calculata la nivelul semestrului/anului pentru care se datoreaza taxa pe active fata de marja de dobanda calculata la nivelul anului precedent, raportata la marja de dobanda, calculata la nivelul anului precedent, exprimata in procente;
j) tinta de crestere a creditarii - valoarea de crestere a volumului de credite acordate de o institutie bancara societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei, stabilita pentru anul curent fata de anul precedent, exprimata in procente;
k) tinta de diminuare a marjei de dobanda - valoarea de scadere a marjei de dobanda, stabilita pentru anul curent fata de anul precedent, exprimata in procente.
(3) Pentru determinarea indicatorului prevazut la alin. (2) lit. h) se vor lua in considerare si creditele performante vandute in cursul semestrului/anului de catre institutia bancara si nu se vor lua in considerare creditele performante cumparate in cursul semestrului/anului de catre institutia bancara. Creditele performante cumparate de o institutie bancara se vor lua in considerare la determinarea indicatorului prevazut la alin. (2) lit. h) incepand cu anul urmator. Aceleasi credite performante vandute si cumparate in cursul aceluiasi an de institutia bancara nu se iau in considerare la determinarea indicatorului prevazut la alin. (2) lit. h).
(4) Pentru determinarea indicatorului prevazut la alin. (2) lit. d) se vor lua in considerare si creditele performante vandute in cursul lunii de institutia bancara, iar creditele performante cumparate de la institutiile bancare din Romania se vor lua in considerare la determinarea acestui indicator incepand cu luna urmatoare momentului cumpararii. Aceleasi credite performante vandute si cumparate in cursul aceluiasi an de institutia bancara nu se iau in considerare la determinarea acestui indicator .
Afişează OUG 19/2019, de modificare a OUG 114/2018 si a altor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 19/2019    OUG 114/2018    OUG 50/2010    OUG 52/2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014Articole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro