Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 19/2019, de modificare a OUG 114/2018 si a altor acte normative

OUG 19/2019, de modificare a OUG 114/2018 si a altor acte normative

  Publicat: 30 Mar 2019       7451 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 19/2019 - modificarea si completarea unor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial nr. 245 din 29 martie 2019

Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Se acorda autoritatilor publice sau organismelor private autorizate care infiinteaza, organizeaza si dezvolta servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Denumire data monedei unice europene.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

``a) pentru creditele acordate in valuta, dobanda va fi compusa dintr-un indice de referinta EURIBOR/LIBOR la o anumita perioada, in functie de valuta creditului, la care creditorul adauga o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului;".
2. La articolul 37, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
,,a1) pentru creditele acordate in moneda nationala, dobanda va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului. Indicele de referinta pentru credite acordate in lei cu dobanda variabila se publica in fiecare zi lucratoare pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei si reprezinta rata de dobanda calculata ca medie ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara. Indicele de referinta se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica de fiecare institutie de credit pentru trimestrul urmator;``.

Articolul III. -Alineatul (1) al articolului 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 727 din 20 septembrie 2016, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(1) In contractele de credit cu dobanda variabila se vor aplica urmatoarele reguli:
a) pentru creditele in valuta, dobanda va fi compusa dintr-un indice de referinta EURIBOR/LIBOR la o anumita perioada, in functie de valuta creditului, la care creditorul adauga o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului;
b) pentru creditele acordate in moneda nationala, dobanda va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului. Indicele de referinta pentru credite acordate in lei cu dobanda variabila se calculeaza si se publica in fiecare zi lucratoare pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei si reprezinta rata de dobanda calculata ca medie ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara. Indicele de referinta se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica de fiecare institutie de credit pentru trimestrul urmator;
c) in acord cu politica comerciala a fiecarui creditor, acesta poate reduce marja si/sau aplica un nivel mai redus al indicelui de referinta, avand dreptul ca, pe parcursul derularii contractului, sa revina la valoarea marjei mentionate in contract la data incheierii acestuia si/sau la nivelul indicelui de referinta;

d) modul de calcul al dobanzii trebuie indicat in mod expres in contract, cu precizarea periodicitatii si/sau a conditiilor in care survine modificarea ratei dobanzii variabile, atat in sensul majorarii datorate indicelui de referinta EURIBOR/indicelui de referinta pentru creditele acordate in lei cu dobanda variabila/LIBOR, cat si in cel al reducerii acesteia;
e) valoarea indicilor de referinta utilizati in formula de calcul a dobanzii variabile va fi afisata si permanent actualizata, pe website-urile creditorilor si la toate punctele de lucru ale acestora.``

Articolul IV. - Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, publicata in Monitorul Oficial al Roman ei, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 22, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
,,(11) Pentru perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022, pentru clientii casnici furnizarea de energie electrica se realizeaza in conditii reglementate de catre ANRE.``
2. La articolul 76, alineatul (4) ce modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(4) Preturile de vanzare a energiei electrice livrate de producatori furnizorilor de ultima instanta conform prevederilor art. 28 lit. b1) se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate de ANRE.``
3. La articolul 79, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
``(8) Pentru calculul tarifelor de transport si distributie a energiei electrice, in perioada de reglementare 2019-2024, rata de rentabilitate a capitalului investit, reprezentand costul mediu al capitalului investit, exprimat in termeni reali, inainte de impozitare este de 6,9%.``
4. La articolul 104, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:
``(61) Concedentul/concesionarul, in vederea infiintarii sistemului de distributie a gazelor naturale, are obligatia obtinerii in prealabil a autorizatiilor specifice prevazute de legislatia in vigoare.``
5. La articolul 104, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(7) Dupa adjudecarea concesiunii, in vederea desfasurarii activitatii, concesionarul solicita licentele specifice prevazute de legislatia in vigoare. Acesta are obligatia sa asigure si furnizarea gazelor naturale in regim reglementat la clientii casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate pana la data eliminarii preturilor reglementate, scop pentru care are obligatia sa detina si licenta pentru activitatea de furnizare de gaze naturale; pentru operatorul economic care, potrivit prevederilor legale, are obligatia de a realiza separarea legala a activitatilor de distributie si furnizare, operatorul economic afiliat acestuia detine licenta pentru activitatea de furnizare de gaze naturale si are obligatia sa asigure furnizarea gazelor naturale in regim reglementat la clientii casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate pana la data eliminarii preturilor reglementate.``
6. Articolul 105 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Asigurarea urmaririi executarii lucrarilor

Articolul 105. -Concedentul/concesionarul serviciului public de distributie a gazelor naturale trebuie sa asigure urmarirea executarii lucrarilor prevazute in autorizatia de infiintare/ contractul de concesiune, prin personal propriu sau prin personal contractual, autorizat conform reglementarilor ANRE.``
7. La articolul 178, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
``(6) Pentru calculul tarifelor de transport si distributie a gazelo" naturale, in perioada de reglementare 2019-2024, rata de rentabilitate a capitalului investit, reprezentand costul mediu al capitalului investit, exprimat in termeni reali, inainte de impozitare, este de 6,9%.``
8. La articolul 179 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
,,b) furnizarea gazelor naturale la pret reglementat si in baza contractelor-cadru pana la 30 iunie 2022 pentru clientii casnici;``.

Articolul V. -Articolul 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea 160/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatele (3) si (31) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(3) Nivelul tarifelor si contributiilor prevazute la alin. (2) se stabileste anual prin ordin al presedintelui ANRE, cu exceptia contributiei anuale percepute de la titularii de licente in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(31) Contributia anuala perceputa de la titularii de licente in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale este egala cu 2% din cifra de afaceri anuala realizata de acestia din activitatile ce fac obiectul licentelor acordate de ANRE. Cifra de afaceri ce se constituie ca baza de calcul pentru perceperea contributiei anuale este definita si calculata conform reglementarilor ANRE aprobate prin ordin al presedintelui ANRE cu avizul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.``
2. La articolul 2, dupa alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu urmatorul cuprins:
,,(32) Prin derogare de la prevederile alin. (3) si (31), contributia anuala perceputa de la titularii licentelor de exploatare comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice pe baza de carbune, precum si a celor de producere a energiei electrice si termice in cogenerare, se stabileste anual prin ordinul presedintelui ANRE prevazut la alin. (3)."

Articolul VI. -Alineatul (6) al articolului 143 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
``(6) In cazul utilizarii frecventelor radio prevazute la art. 28 alin. (1) fara licenta, cuantumul amenzii aplicate potrivit alin. (1) este de 0,1% din cifra de afaceri inregistrata in anul precedent de catre persoana care savarseste fapta pentru fiecare zi de utilizare fara licenta .``
Art VII. -Aplicarea prevederilor art. 42 alin. (11) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 25 iulie 2016, cu completarile ulterioare, se suspenda pana la data de 1 septembrie 2019.

Articolul VIII. - (1) Aplicarea art. 60 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pana la data de 31 mai 2019.
(2) Pe perioada suspendarii prevazuta la alin. (1), capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data constituirii, al sumei de 4 milioane euro.

Articolul IX. - Prevederile art. I pct. 9 se aplica pentru taxa datorata de institutiile bancare incepand cu anul 2019.
Art X. - Metodologia privind determinarea cotei de piata, marjei de dobanda, a activelor financiare nete si a celor care se scad din baza impozabila, precum si raportarea indicatorilor necesari calcularii taxei pe active, prevazute la art. 86-88 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta se stabileste prin norme metodologice, care se aproba prin hotarare a Guvernului, cu consultarea Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Afişează OUG 19/2019, de modificare a OUG 114/2018 si a altor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 19/2019    OUG 114/2018    OUG 50/2010    OUG 52/2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014Articole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro