Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM)

Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM)

  Publicat: 17 Mar 2009       29815 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM).

Completari si modificari
- Hotarare nr. 452/2007
- Hotarare nr. 81/2008

Dovada scrisa prin care
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
(de incasare) Formular tipizat fara regim special.
Lista recapitulativa de marfuri,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Tabel care infatiseaza rezultatele unor calcule efectuate pe baza de elemente
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.

i) doua fotografii color, dimensiunea 2/3 cm;
j) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare.
(2) Candidatii vor depune si o recomandare privind profilul moral si profesional de la ultimul loc de munca sau de la ultima institutie de invatamant absolvita, dupa caz.
(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta insotite de documentele originale si vor fi certificate spre conformitate cu originalul de Serviciul resurse umane.

Art. 60
(1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice sau a unei probe practice, precum si a unei probe orale.
(2) Materiile de concurs, tematica si bibliografia se propun de sefii compartimentelor in care se afla postul vacant si se aproba de conducerea Institutului.

Art. 61
(1) Data si locul sustinerii concursului, numarul posturilor si termenul pentru depunerea actelor de inscriere la concurs se aduc la cunostinta celor interesati la sediul Institutului, prin intermediul mass-mediei si prin publicarea pe pagina de internet a Institutului cu cel putin 30 de zile inainte de data concursului.
(2) Tematica si bibliografia se afla in permanenta pe pagina de internet a Institutului, incepand cu data anuntarii concursului si pe toata durata desfasurarii acestuia.
(3) Cererile pentru inscrierea la concurs se adreseaza directorului Institutului si se depun, cu cel putin 10 zile inainte de data concursului, la Serviciul resurse umane.

Art. 62
In functie de specificul posturilor scoase la concurs si de numarul candidatilor, conducerea Institutului stabileste comisia de examinare, precum si comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 63
(1) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari sau in rezolvarea unor teste-grila.
(2) Comisia de examinare intocmeste cu o zi inaintea concursului 3 variante de subiecte (cu exceptia probei constand in test-grila), care se depun in plicuri sigilate.
(3) Seturile de subiecte pentru proba scrisa se semneaza de toti membrii comisiei de examinare si se inchid in plicuri sigilate.
(4) Durata probei scrise se stabileste de comisia de examinare, in functie de gradul de dificultate si de complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
(5) Cele 3 plicuri sigilate vor fi prezentate de un delegat al comisiei de examinare, in ziua concursului, in sala in care acesta se desfasoara.
(6) Un reprezentant al candidatilor va proceda la tragerea la sorti a plicului cu subiecte, care va fi desigilat si prezentat de delegatul comisiei de examinare.
(7) Delegatul comisiei de examinare comunica subiectele, ora de incepere si ora de incheiere a concursului.

Art. 64
(1) Intrarea candidatilor in salile de concurs se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala si a actului de identitate. Dupa verificarea identitatii, fiecare candidat va pastra la vedere actul de identitate, pana la predarea lucrarii scrise. Pe lista se va mentiona prezenta fiecarui candidat.
(2) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba .
(3) Inainte de a se dicta subiectele, candidatii isi inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza a fi lipit, dupa care se aplica stampila Institutului.
(4) Pe toata durata desfasurarii probei scrise, in salile de concurs au acces numai membrii comisiei de examinare, persoanele care supravegheaza desfasurarea probei si persoanele desemnate cu aplicarea stampilei pe coltul indoit al colilor destinate probei scrise.
(5) In vederea elaborarii lucrarii scrise, candidatii vor primi coli de hartie avand stampila Institutului. Se va putea folosi numai cerneala de culoare neagra sau pix cu pasta de culoare neagra.
(6) La expirarea timpului prevazut la art. 63 alin. (4) delegatul care a supravegheat desfasurarea probei strange toate lucrarile, in ordinea predarii lor de catre candidati, sub semnatura, dupa care le preda comisiei de examinare, care le inscrie intr-un borderou .
(7) Daca examinarea se face in mai multe sali, se va intocmi cate un borderou pentru lucrarile din fiecare sala.
(8) Lucrarea se considera predata de candidat dupa verificarea starii acesteia de catre delegatul care a supravegheat desfasurarea probei si dupa semnarea borderoului de catre candidat.
(9) Pe toata durata desfasurarii probei scrise este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidati. In cazuri exceptionale, parasirea temporara a salii de concurs se face numai cu insotitor.
(10) Frauda dovedita se sanctioneaza cu eliminarea din concurs. In acest caz, responsabilul de sala intocmeste un proces-verbal despre constatarile facute si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda". Procesul-verbal va fi comunicat candidatului si comisiei de examinare.

Art. 65
(1) Corectarea lucrarilor scrise de verificare a cunostintelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de examinare.
(2) Lucrarea scrisa la fiecare dintre materiile de concurs se noteaza cu note de la 1,00 (unu) la 10,00 (zece). Nota 1,00 (unu) se acorda atunci cand punctajul obtinut este mai mic sau egal cu aceasta nota.
(3) Nota lucrarii scrise de verificare a cunostintelor teoretice este media aritmetica a notelor obtinute la fiecare dintre materiile de concurs.

Art. 66
Pentru a fi declarati admisi la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice, candidatii trebuie sa obtina cel putin media 7,00 (sapte).

Art. 67
(1) Candidatii nemultumiti de notele acordate pot depune contestatie la Serviciul resurse umane din cadrul Institutului, in termen de 48 de ore de la data afisarii rezultatelor.
(2) In vederea solutionarii contestatiilor, coltul lucrarii se lipeste din nou.
(3) Contestatiile se solutioneaza de comisia de contestatii, in termen de 48 de ore de la inregistrare . Nota obtinuta la contestatie este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.
Afişează Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice