Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM)

Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM)

  Publicat: 17 Mar 2009       29809 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM).

Completari si modificari
- Hotarare nr. 452/2007
- Hotarare nr. 81/2008

Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

(1) Consiliul stiintific hotaraste asupra problemelor care privesc organizarea si functionarea Institutului.
(2) Consiliul stiintific are urmatoarele atributii:
a) propune Consiliului Superior al Magistraturii planurile de invatamant pentru cursurile de formare profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, organizate sau, dupa caz, coordonate de Institut;
b) propune Consiliului Superior al Magistraturii numarul anual de cursanti ai Institutului, data si locul organizarii concursului de admitere la Institut, tematica si bibliografia pentru concursul de admitere si programul de formare profesionala a auditorilor de justitie;
c) propune Consiliului Superior al Magistraturii programul de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor;
d) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea si revocarea din functie a directorului si a directorilor adjuncti ai Institutului;
e) avizeaza numirea si eliberarea din functie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor;
f) propune Consiliului Superior al Magistraturii structura organizatorica, statele de functii si statele de personal ale Institutului;
g) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea comisiilor de organizare, de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor pentru concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului, concursul de admitere in magistratura, examenul sustinut de persoanele numite fara concurs in functia de judecator sau de procuror, la finalizarea cursului de 6 luni de formare profesionala in cadrul Institutului, examenul de capacitate, concursul pentru promovarea judecatorilor si procurorilor in functii de executie si concursul sau examenul pentru numirea acestora in functii de conducere, in conditiile legii;
h) avizeaza proiectul de buget al Institutului;
i) aproba Regulamentul de ordine interioara al caminului auditorilor de justitie si Regulamentul bibliotecii Institutului;
j) propune Consiliului Superior al Magistraturii modificarea regulamentului Institutului;
k) aproba programul relatiilor externe ale Institutului.
(3) Consiliul stiintific hotaraste asupra oricaror alte probleme care privesc organizarea si functionarea Institutului, stabilite de lege, regulamente ori de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 8
(1) Consiliul stiintific isi desfasoara activitatea in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) Sedintele Consiliului stiintific sunt ordinare sau extraordinare.
(3) Consiliul stiintific se intruneste lunar in sedinta ordinara.
(4) Lucrarile sedintei se inregistreaza si se consemneaza intr-un proces-verbal care va fi semnat de participantii la sedinta.
(5) Hotararile Consiliului stiintific se semneaza de directorul Institutului sau, dupa caz, de membrul desemnat care a prezidat sedinta.

Art. 9
(1) Consiliul pedagogic este organul consultativ al Consiliului stiintific.
(2) Din Consiliul pedagogic fac parte directorul si directorii adjuncti ai Institutului, sefii de catedra, titularii de disciplina, precum si 2 reprezentanti ai coordonatorilor de practica, unul pentru grupele de judecatori si unul pentru grupele de procurori.
(3) Cei 2 reprezentanti ai coordonatorilor de practica sunt alesi anual, in adunarile generale ale acestora, convocate si prezidate de directorul Institutului.

Art. 10
Consiliul pedagogic analizeaza si formuleaza propuneri privind:
a) directiile de studiu ale Institutului;
b) programul de invatamant si programele analitice intocmite pentru fiecare disciplina din cadrul formarii profesionale initiale;
c) domeniile si temele cuprinse in programul de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor;
d) modul de organizare a activitatii de formare profesionala initiala si activitatii de formare profesionala continua, precum si masurile necesare indeplinirii obiectivelor de studiu ale Institutului;
e) orice alte aspecte privind activitatea de studiu desfasurata de Institut.

Art. 11
(1) Consiliul pedagogic se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea directorului Institutului sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(2) Consiliul pedagogic isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.
(3) Lucrarile Consiliului pedagogic sunt conduse de persoana desemnata la inceputul sedintei dintre membrii sai.
(4) Lucrarile Consiliului pedagogic se inregistreaza si se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de participantii la sedinta.
(5) Hotararile Consiliului pedagogic se semneaza de persoana care a prezidat sedinta.

Art. 12
(1) Directorul Institutului si directorii adjuncti sunt numiti pentru un mandat de 3 ani de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului, din randul personalului de instruire de specialitate juridica al Institutului, al judecatorilor si procurorilor sau al cadrelor didactice din invatamantul superior juridic, acreditat potrivit legii.
(2) Directorul Institutului si adjunctii acestuia pot fi revocati din functie in conformitate cu dispozitiile art. 51 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.
(3) Directorul executiv este numit si revocat din functie in conditiile legii.

Art. 13
(1) Directorul Institutului are, in principal, urmatoarele atributii:
a) asigura conducerea curenta a activitatii Institutului;
Afişează Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice