Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM)

Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM)

  Publicat: 17 Mar 2009       29837 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM).

Completari si modificari
- Hotarare nr. 452/2007
- Hotarare nr. 81/2008

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Veriga structurala de baza din cadrul unei institutii de invatamant superior
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Confirmare intr-o anumita functie
Act adoptat de organele de stat,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Act adoptat de organele de stat,

(5) Evaluarea proiectelor extracurriculare se realizeaza cu "admis" sau "respins", la finalul celui de-al doilea an de studiu. Auditorii de justitie care primesc la evaluare calificativul "respins" nu se pot inscrie pentru sustinerea examenului de absolvire, avand posibilitatea inscrierii in urmatoarea sesiune a examenului, in situatia completarii proiectului si evaluarii cu calificativul "admis".

Art. 20
(1) Activitatea auditorilor de justitie din cel de-al doilea an de studiu se desfasoara conform programului de practica, in cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si al altor institutii, sub indrumarea coordonatorilor de practica sau a persoanelor de contact din cadrul respectivelor institutii, alternativ cu modulele stabilite conform programei Institutului.
(2) Stagiile de practica, desfasurate la alte institutii, nationale si internationale, vor avea o durata minima totala de 15 zile.
(3) Coordonatorii de practica sunt judecatori si procurori de la instante si, respectiv, parchete, ce fac parte din personalul de instruire al Institutului. Coordonatorii sunt propusi de Consiliul stiintific si numiti de Consiliul Superior al Magistraturii. Persoanele de contact din cadrul institutiilor in care se desfasoara stagiile de practica sunt desemnate de conducerea acestor institutii.
(4) Auditorii de justitie din cel de-al doilea an de studiu vor primi o nota reprezentand evaluarea continua a activitatii in stagiu, constand in media ponderata a evaluarilor coordonatorilor pentru perioadele de stagiu de la instante si parchete. Media ponderata se calculeaza in functie de numarul de zile alocate fiecarui stagiu, conform programului de stagiu aprobat. Aceasta nota va avea o pondere egala cu a celorlalte note acordate auditorilor de justitie in al doilea an de studiu, conform alin. (6).
(5) Pe perioada stagiului, auditorii completeaza caietul de practica, continand toate lucrarile cu caracter practic efectuate in perioada de stagiu, in conformitate cu structura aprobata de Consiliul stiintific la inceputul fiecarui an. Evaluarea caietelor de practica se realizeaza de o comisie formata din reprezentanti ai coordonatorilor de practica si ai titularilor de catedra. Nota primita la evaluarea caietelor de practica reprezinta 50% din nota ce reprezinta evaluarea continua a activitatii de stagiu, conform alin. (4).
(6) Nota acordata auditorilor de justitie la sfarsitul celui de-al doilea an de studiu reprezinta media dintre notele obtinute la testarile mentionate la alin. (8) si la evaluarea continua a stagiilor mentionata la alin. (4) si (5), conform programului de formare initiala.
(7) Auditorii de justitie din cel de-al doilea an de studiu continua, in paralel cu stagiile de practica, formarea in cadrul Institutului, conform programului de formare initiala, sub forma de module, cu caracter preponderent practic.
(8) Auditorii de justitie din cel de-al doilea an de studiu sustin pe parcursul anului testari la sfarsitul fiecarei etape a stagiului de practica, precum si la terminarea fiecarui modul, conform programului de practica si programului de invatamant.

Art. 21
(1) Formatorii sunt obligati sa respecte programa analitica si orarul. In mod exceptional, modificarea orarului si a programei analitice sau inlocuirea formatorilor se poate face de directorul Institutului, cu acordul Consiliului stiintific.
(2) In cadrul fiecarei catedre/discipline se organizeaza lunar sau ori de cate ori este nevoie sedinta membrilor acesteia, la convocarea titularului de catedra/disciplina, in scopul asigurarii pregatirii unitare a auditorilor de justitie.

Art. 22
(1) Personalul de instruire evalueaza activitatea desfasurata de auditorii de justitie, prin acordarea de note sau, dupa caz, calificative, intr-o fisa individuala.
(2) Criteriile de evaluare se aproba de Consiliul stiintific al Institutului, la propunerea Consiliului pedagogic.
(3) Notele si calificativele se centralizeaza la incheierea fiecarei perioade de studiu sau stagiu de practica si au pondere in media finala de absolvire.
(4) Nota minima admisa la fiecare proba este 5,00 (cinci).
(5) Auditorii de justitie au dreptul sa ceara recorectarea lucrarilor in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor la sediul Institutului. Cererea de recorectare trebuie sa contina motivele pe care se intemeiaza, prin raportare la baremul afisat.
(6) Proba sau examenul la care nu s-a obtinut nota minima prevazuta la alin. (4) mai poate fi sustinuta/sustinut o singura data, in prima sesiune anuntata de Institut. Nepromovarea la cea de-a doua sesiune atrage exmatricularea din Institut, in baza hotararii Consiliului stiintific.

Art. 23
Trimestrial sau ori de cate ori este necesar Consiliul stiintific face analiza modului de desfasurare a procesului de invatamant si a stagiilor de practica, avand in vedere si opiniile auditorilor de justitie.

Capitolul V - Departamentul de formare profesionala continua style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Art. 24
Departamentul de
formare profesionala continua este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute, aprobat prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 25
Institutul elaboreaza programul anual de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor, pe care il supune aprobarii Consiliului Superior al Magistraturii pana cel mai tarziu in luna noiembrie a anului in curs, pentru anul urmator.

Art. 26
Institutul coordoneaza activitatea de formare profesionala continua descentralizata a judecatorilor si procurorilor, realizata de curtile de apel si de parchetele de pe langa acestea, prin avizarea tematicii de pregatire, furnizarea materialelor documentare si formarea formatorilor.

Capitolul VI - Departamentul de formare a formatorilorArt. 27
Institutul realizeaza formarea formatorilor, conform dispozitiilor art. 103 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 28
Selectia candidatilor care si-au anuntat intentia de a deveni formatori ai Institutului se realizeaza de catre o comisie numita prin hotarare a Consiliului stiintific, conform unei proceduri publice si transparente, cu aplicarea unor criterii obiective stabilite prin strategia de recrutare a formatorilor Institutului, aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii.

Afişează Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice