Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM)

Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM)

  Publicat: 17 Mar 2009       29810 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM).

Completari si modificari
- Hotarare nr. 452/2007
- Hotarare nr. 81/2008

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,Art. 35
(1) Auditorii de justitie au, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa beneficieze de o pregatire unitara pentru functia de judecator sau procuror;
b) sa utilizeze mijloacele de documentare puse la dispozitie prin intermediul bibliotecii Institutului;
c) sa beneficieze de cazare in caminul Institutului, in limita locurilor disponibile, potrivit Regulamentului de ordine interioara al caminului auditorilor de justitie;
d) sa participe la elaborarea unor publicatii sau studii de specialitate, a unor lucrari literare ori stiintifice sau la emisiuni audiovizuale, cu exceptia celor cu caracter politic.
(2) Auditorii de justitie au orice alte drepturi prevazute de lege sau de regulamente.

Art. 36
(1) Auditorii de justitie au, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa-si indeplineasca in mod corespunzator indatoririle ce le revin si sa-si respecte obligatiile cu caracter administrativ stabilite prin legi, regulamente sau ordine de serviciu;
b) sa respecte Regulamentul Institutului, Regulamentul bibliotecii si Regulamentul de ordine interioara al caminului auditorilor de justitie;
c) sa respecte orarul fixat de conducerea Institutului, precum si normele de conduita prevazute de lege;
d) sa nu se serveasca de actele pe care le indeplinesc in exercitarea atributiilor de serviciu pentru a-si exprima sau manifesta convingeri politice;
e) sa aiba o atitudine echidistanta, fara influente legate de rasa, sex, religie, nationalitate, precum si de statutul socioeconomic, politic si cultural al unei persoane ori alte asemenea criterii discriminatorii;
f) sa nu dezvaluie sau sa foloseasca pentru alte scopuri decat cele legate direct de exercitarea profesiei informatiile pe care le-au obtinut in aceasta calitate;
g) in cazul in care, potrivit legii, lucrarile au un caracter confidential, sa pastreze materialele respective in incinta Institutului, instantei, parchetului sau altei institutii si sa nu permita consultarea lor decat in cadrul prevazut de lege sau regulament;
h) sa foloseasca resursele si mijloacele materiale care le sunt puse la dispozitie, conform destinatiei lor, exclusiv in interesul dobandirii de cunostinte profesionale.
(2) Auditorii de justitie au orice alte obligatii prevazute de lege sau de regulamente.
(3) Absentele auditorilor de justitie de la programul de formare profesionala initiala se consemneaza in foile de prezenta de catre personalul de instruire sau, dupa caz, de coordonatorii de practica ori persoanele de contact prevazute la art. 20 alin. (1).

Art. 37
(1) In cazul in care auditorii de justitie savarsesc o abatere de la indatoririle ce le revin potrivit dispozitiilor legale sau regulamentare, pot fi sanctionati disciplinar de catre directorul Institutului sau, dupa caz, de Consiliul stiintific, in conformitate cu art. 18 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) desfasurarea de activitati publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice in exercitarea atributiilor ce le revin;
b) atitudinile ireverentioase fata de colegi, de personalul de instruire si de conducere al Institutului, precum si fata de persoanele cu care intra in contact in perioada efectuarii stagiului;
c) absentele nemotivate de la programul de formare profesionala initiala, daca acestea depasesc 8 ore intr-o luna.
(3) Sanctiunile disciplinare ce pot fi aplicate auditorilor de justitie sunt urmatoarele:
a) avertismentul;
b) diminuarea indemnizatiei proportional cu numarul absentelor nemotivate, daca acestea depasesc 8 ore intr-o luna;
c) diminuarea indemnizatiei cu pana la 15% pe o perioada de la o luna la 3 luni;
d) exmatricularea din Institut.

Art. 38
(1) Avertismentul se aplica, in scris, de catre directorul Institutului, in termen de 30 de zile de la constatarea abaterii, si poate fi contestat la Consiliul stiintific, in termen de 30 de zile de la comunicare .
(2) Sanctiunile prevazute la art. 26 alin. (3) lit. b), c) si d) se aplica de Consiliul stiintific al Institutului, in termenul prevazut la alin. (1).
(3) Decizia sau, dupa caz, hotararea de sanctionare se motiveaza si se comunica in termen de 10 zile de la aplicarea sanctiunii.
(4) Hotararile Consiliului stiintific prevazute la alin. (1) si
(2) pot fi atacate la instanta de contencios administrativ si fiscal.
(5) Sanctiunile aplicate auditorilor de justitie prin hotarari irevocabile se consemneaza in dosarul personal al acestora.

Art. 39
(1) Aplicarea sanctiunii disciplinare este in mod obligatoriu precedata de efectuarea cercetarii cu privire la faptele care constituie incalcari ale prevederilor legale sau regulamentare.
(2) Cercetarea prealabila se efectueaza de catre unul dintre directorii adjuncti. In cursul acestei proceduri se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei si orice alte date concludente. Sunt obligatorii ascultarea auditorului de justitie cercetat si verificarea apararilor acestuia.
(3) Cercetarea se finalizeaza printr-un referat, in care se consemneaza rezultatul constatarilor. Persoana cercetata are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa solicite probe in aparare.
(4) Raspunderea disciplinara se prescrie in termen de un an de la savarsirea faptei .

Art. 40

Afişează Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice