Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM)

Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM)

  Publicat: 17 Mar 2009       29811 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM).

Completari si modificari
- Hotarare nr. 452/2007
- Hotarare nr. 81/2008

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Auditorii de justitie raspund pentru pagubele aduse patrimoniului Institutului, conform dispozitiilor legale.

Art. 41
Pe durata celor 2 ani de studii, dosarul profesional al auditorilor de justitie se pastreaza la Institut.

Capitolul IX - Personalul Institutului

Sectiunea 1 - Dispozitii comuneArt. 42
In cadrul Institutului isi desfasoara activitatea urmatoarele categorii de personal:
a) judecatori si procurori;
b) personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor;
c) functionari publici;
d) personal contractual;
e) cadre didactice din invatamantul juridic superior, acreditat conform legii.

Art. 43
(1) Personalul de instruire al Institutului este asigurat, de regula, din randul judecatorilor si procurorilor in functie, care pot fi detasati in cadrul Institutului, cu acordul lor si cu avizul Consiliului stiintific, in conditiile legii.
(2) Pentru desfasurarea procesului de formare profesionala Institutul poate folosi, in conditiile legii, si cadre didactice din invatamantul juridic superior, acreditat potrivit legii, alti specialisti romani si straini, precum si personal de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Personalul de instruire al Institutului are obligatia de a asigura desfasurarea programelor de formare profesionala initiala, de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor, precum si de formare a formatorilor, pe baza programelor aprobate.

Art. 44
(1) Personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor indeplineste atributii specifice de organizare si instruire in cadrul departamentelor de formare profesionala initiala, de formare profesionala continua si de formare a formatorilor.
(2) Salarizarea personalului de instruire al Institutului prin plata cu ora se face in functie de numarul de ore de seminar sau de curs sustinute, de indemnizatia bruta lunara a functiei de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de norma didactica stabilita conform art. 80 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Personalul prevazut la alin. (1) beneficiaza de drepturile si are indatoririle prevazute de lege pentru judecatori si procurori.

Art. 45
(1) Posturile de functionari publici se ocupa in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ocuparea posturilor de catre personalul contractual se face in conformitate cu prevederile Codului muncii.
(3) Personalul de conducere al Institutului, personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, functionarii publici si personalul contractual raspund penal, disciplinar si civil, conform legii.

Art. 46
Colaboratorii externi ai Institutului sunt salarizati conform legii.


Sectiunea 2 - Ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilorArt. 47
(1) Poate ocupa un post de executie de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, in departamentele de formare a judecatorilor si procurorilor din cadrul Institutului, persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si care ocupa postul potrivit dispozitiilor art. 48 sau care promoveaza concursul organizat de Institut.
(2) Numirea pe posturi de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor a persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) se face prin decizie a directorului Institutului.

Art. 48
(1) Candidatii la concursul de admitere la Institut care indeplinesc conditiile prevazute la art. 27 alin. (1) din Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, dar care nu au fost declarati admisi in limita locurilor scoase la concurs, pot ocupa posturile vacante de personal asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Institutului, mentionate in lista publicata odata cu anuntul referitor la concursul de admitere la Institut, dupa promovarea probei eliminatorii constand in verificarea cunostintelor de limba straina, reglementata de art. 50 alin. (1) din prezentul regulament.
(2) Ocuparea posturilor vacante se face in ordinea descrescatoare a notei obtinute ca medie aritmetica intre nota de la concursul de admitere la Institut si nota obtinuta la proba eliminatorie constand in verificarea cunostintelor de limba straina. Departajarea candidatilor cu note egale se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la cele 3 probe ale concursului de admitere la Institut, in ordinea sustinerii acestora.
(3) Rezultatele concursului de admitere la Institut pot fi valorificate in termen de un an de la data finalizarii concursului. Posturile de personal asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Institutului National al Magistraturii care se vacanteaza ulterior validarii concursului pot fi ocupate de candidatii mentionati la alin. (1), care opteaza, in termen de doua saptamani de la anuntul referitor la vacantarea posturilor, pentru ocuparea acestora si care promoveaza proba eliminatorie constand in verificarea cunostintelor de limba straina, reglementata de art. 50 alin. (1) din prezentul regulament. Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(4) Posturile vacante de personal asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Institutului, care nu se ocupa potrivit dispozitiilor alin. (1) sau (3), se scot la concursul organizat de Institut.

Afişează Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice