Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM)

Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM)

  Publicat: 17 Mar 2009       29814 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM).

Completari si modificari
- Hotarare nr. 452/2007
- Hotarare nr. 81/2008

Tabel care infatiseaza rezultatele unor calcule efectuate pe baza de elemente
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Condamnari anterioare suferite de o persoana,

(4) Dispozitiile art. 51 alin. (5)-(14) se aplica in mod corespunzator.

Art. 53
(1) Corectarea lucrarilor scrise de verificare a cunostintelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de examinare. Baremul de corectare se afiseaza la centrul de concurs cu 15 minute inainte de incheierea probei. In termen de 24 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la barem, care se solutioneaza de comisia de contestatii in cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit in urma solutionarii contestatiilor se afiseaza la sediul Institutului si se publica pe pagina de internet a Institutului.
(2) Lucrarea scrisa la fiecare dintre materiile de concurs se noteaza cu note de la 1,00 (unu) la 10,00 (zece). Nota 1,00 (unu) se acorda atunci cand punctajul obtinut este mai mic sau egal cu aceasta nota.
(3) Nota lucrarii scrise de verificare a cunostintelor teoretice o reprezinta media aritmetica a notelor obtinute la fiecare dintre materiile de concurs.
(4) Pentru a fi declarati admisi la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice, candidatii trebuie sa obtina cel putin media 7,00 (sapte), dar nu mai putin de nota 5,00 (cinci) la fiecare materie de concurs.
(5) Dispozitiile art. 51 alin. (17)-(20) se aplica in mod corespunzator.

Art. 54
(1) Candidatii care au fost declarati admisi la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice sustin un interviu in fata comisiei de examinare, in scopul identificarii aptitudinilor specifice functiei pentru care candideaza.
(2) Prestatia candidatului la interviu se noteaza cu note de la 1,00 (unu) la 10,00 (zece) de catre fiecare membru al comisiei.
(3) Nota finala la interviu o reprezinta media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare membru al comisiei.
(4) Nu se admit contestatii cu privire la notele obtinute la interviu.

Art. 55
(1) Media generala de promovare a concursului este cel putin 7,00 (sapte).
(2) Media generala a concursului o reprezinta media aritmetica a notelor obtinute la proba scrisa la limba straina, proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice si interviu.
(3) Candidatii care au obtinut media 7,00 (sapte) vor fi declarati admisi.
(4) Repartizarea candidatilor declarati admisi la concurs se face in ordinea descrescatoare a mediilor generale obtinute, in limita posturilor vacante pentru care s-a organizat concursul si in functie de optiunea candidatilor si de probele de concurs sustinute.
(5) Rezultatele concursului pot fi valorificate in termen de 1 an de la data afisarii rezultatelor finale, posturile vacante urmand a fi ocupate de candidatii declarati admisi, in ordinea mediilor obtinute.

Art. 56
In termen de 3 zile de la data sustinerii interviului, comisiile de examinare predau intregul material de concurs Serviciului resurse umane din cadrul Institutului, care va lua masuri pentru afisarea rezultatelor concursului la sediul Institutului si pe pagina de internet a acestuia.

Art. 57
(1) Lucrarile scrise si celelalte documente relevante privind concursul se anexeaza la dosarele profesionale ale candidatilor admisi.
(2) Orice alte documente privind concursul se arhiveaza si se pastreaza potrivit nomenclatoarelor arhivistice.
(3) Taxa de inscriere se restituie candidatilor care isi anunta retragerea cu cel putin 15 zile inainte de prima proba de concurs.

Sectiunea 3 - Ocuparea posturilor vacante de personal contractual din cadrul Departamentului economico-financiar si administrativArt. 58
Poate ocupa un post de personal contractual in cadrul Institutului persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman cu domiciliul in Romania si are capacitate deplina de exercitiu;
b) are studii ce corespund functiei;
c) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie;
d) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;
e) a promovat concursul sau examenul organizat potrivit prezentului regulament.

Art. 59
(1) Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere-tip;
b) actul de identitate, in copie;
c) certificatul de nastere si, dupa caz, certificatul de casatorie, in copie;
d) actul doveditor al studiilor urmate, in copie;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) certificatul de cazier fiscal;
g) curriculum vitae;
h) carnetul de munca sau alte acte doveditoare ale vechimii in munca, in copie;

Afişează Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice