Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019

Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019

  Publicat: 16 Apr 2019       3258 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 284 din 15.04.2019 si aprobate prin Ordinul MFP nr. 1998/2019.

Situatie contrara deficitului sau penuriei; Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi.
Situatie contrara deficitului sau penuriei; Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi.
Acele situatii in care efectele contractului se produc fata de alte persoane care nu au calitatea de parti contractante sau de succesori in drepturi ai partilor.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
A fost promulgat la 11.09.1865
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Procedura de a obtine informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate anterioare si anticipate, care face parte din actiunea de evaluare a impactului asupra mediului.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada

- cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie;
- cu sumele transferate din excedentul anului precedent in situatia reorganizarilor.
La sfarsitul exercitiului financiar, sumele raportate la rd. 14.1 si 14.2 trebuie sa fie egale, cu urmatoarele exceptii:
- sumele transferate din excedentul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii, care se preiau ca venit la bugetul local;
- sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie, precum si in situatia reintregirii excedentului cu depozitele, daca operatiunile au avut loc in exercitii financiare diferite;
- sumele din excedentul anilor precedenti ale sistemului asigurarilor pentru somaj utilizate pentru acoperirea deficitului din anii anteriori al acestuia;
- sumele primite/transferate in/din excedentul anului precedent in situatia reorganizarilor.
Ordonatorii de credite cuprind in raportul de analiza pe baza de bilant, ce insoteste situatiile financiare anuale, informatii cu privire la situatiile mentionate ca exceptii .
Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, precum si pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe, cu sumele neutilizate la finele anului precedent, transferate la inceputul anului din conturile de disponibil in conturile bugetelor respective.
La rd. 15 "Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei", coloana 13 "Buget imprumuturi interne si externe", la raportarile anuale, se completeaza soldul final al conturilor: 5130301 "Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de stat", 5130302 "Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de stat", 5140301 "Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi garantate de stat", 5140302 "Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi garantate de stat", 5160301 "Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale", 5160302 "Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale", 5170301 "Disponibil in lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale", 5170302 "Disponibil in lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale".
La rd. 15 "Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei", coloana 14 "Bugetul fondurilor externe nerambursabile", la raportarile anuale, se completeaza soldul final al contului 5150600 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator".
Sumele primite din prefinantare sau din rambursarile provenite din fonduri externe nerambursabile postaderare (codurile bugetare: 45.xx, 48.xx, 41.04) se raporteaza la activitatea operationala la incasari, in formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 si anexa nr. 4 la situatiile financiare).
Sumele incasate la codul bugetar 40.16.00 "Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata" se raporteaza in "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare) la activitatea operationala.
Institutiile publice care inregistreaza in creditul contului 8077000 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget" sumele rambursate in conturile de venituri ale bugetului de stat sau local nu raporteaza in formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare).
Sumele recuperate in anul curent din finantarea anilor precedenti incasate la codurile bugetare: 85.01.01 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local" si 85.01.03 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice" se raporteaza in formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare) la activitatea operationala.
Sumele recuperate in anul curent din finantarea anilor precedenti incasate la codurile bugetare: 85.01.02 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local" si 85.01.04 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice" se raporteaza in formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare) la activitatea de investitii.
Sumele recuperate in anul curent din finantarea anilor precedenti incasate la codul bugetar: 85.01.05 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile" se raporteaza in formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare) pe cele 3 grupe: din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare, in functie de natura acestora.
Sumele incasate la codurile bugetare 41.02 "Sume aferente creditelor interne" si 41.03 "Sume aferente creditelor externe" se raporteaza in formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexele nr. 3 si 4 la situatiile financiare) la activitatea de finantare .
In formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare) care se depune de catre unitatile de invatamant preuniversitar la unitatea administrativ-teritoriala nu se mai completeaza coloana 3 pentru finantarea de la bugetul de stat .
1.5.(1).2. Institutiile publice au obligatia sa verifice corespondenta datelor inscrise in fluxul de trezorerie (anexele nr. 3 si 4 la situatiile financiare) cu cele din extrasele de cont eliberate de unitatile Trezoreriei Statului sau de institutiile de credit, dupa caz.
Institutiile publice au obligatia sa prezinte la unitatile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare) pentru obtinerea vizei privind exactitatea soldurilor conturilor de disponibilitati si pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiilor publice cu cele din contabilitatea unitatilor Trezoreriei Statului.
Datele inscrise in formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situatiile financiare) trebuie sa corespunda cu datele din evidenta Trezoreriei Statului, altfel aceasta restituie situatia institutiei publice respective pentru a introduce corectiile corespunzatoare. Viza Trezoreriei Statului se acorda pentru datele inscrise pe randurile 14 si 15, coloana 15.
1.5.(2).1. Formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 4 la situatiile financiare) prezinta existenta si miscarile de numerar aflate in conturile de disponibilitati deschise la institutiile de credit si in casieria (in valuta) institutiilor publice.
In formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 4 la situatiile financiare), la randurile 15 si 16 se inscriu numai diferentele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei de raportare.
1.5.(2).2. La depunerea la ordonatorul de credite superior, formularul "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 4 la situatiile financiare) este insotit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilitati deschise la institutiile de credit .
1.5.(3).1. La intocmirea conturilor de executie - venituri (anexele nr. 5, 9, 12, 17) si a conturilor de executie - cheltuieli (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16, 18) in anul 2019 se au in vedere urmatoarele:
- Informatiile referitoare la prevederi bugetare se completeaza potrivit structurii indicatorilor aprobati prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 47/2019, prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celorlalte acte normative in vigoare;
- cap. IV pct. 4.2. (1), 4.2. (2), 4.3. (3), 4.4, 4.5-4.8 si 4.10-4.13 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2018 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 129/2019.
1.5.(3).2. Formularele "Contul de executie bugetara - Cheltuieli" (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 si 18 la situatiile financiare), la raportarea trimestriala, se completeaza dupa cum urmeaza:
- credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare (coloana 1);
- credite de angajament trimestriale cumulate (coloana 2);
- credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare (coloana 3);
- credite bugetare trimestriale cumulate (coloana 4).
La formularele "Contul de executie bugetara - Cheltuieli" (anexele nr. 7b, 11, 13, 15, 16 si 18 la situatiile financiare), la raportarea trimestriala, coloanele 1 si 2 se completeaza la institutiile publice definite potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru actiunile multianuale.
1.5.(3).3. La intocmirea conturilor de executie - venituri (anexele nr. 5, 9, 12, 17) se au in vedere si veniturile incasate in numerar nedepuse in conturile de trezorerie.
Sumele raportate in conturile de executie - venituri la coloana 4 reprezentand "Drepturi constatate din anii precedenti" trebuie sa corespunda cu sumele raportate la coloana 8 "Drepturi constatate de incasat" din aceleasi formulare, intocmite la 31 decembrie 2018.
1.5.(3).4. Unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice subordonate acestora care nu au bugetul aprobat pana la data depunerii situatiilor financiare aferente trimestrului I 2019 raporteaza in "Conturile de executie - Venituri" si, respectiv, "Conturile de executie - Cheltuieli" urmatorii indicatori, astfel:
- "Prevederile bugetare aprobate la finele perioadei de raportare" (col. 1) se completeaza cu prevederile din proiectul de buget intocmit pentru anul 2019.
- "Prevederile bugetare trimestriale cumulate" (col. 2) se completeaza la nivelul incasarilor realizate in trimestrul I 2019.
- "Creditele de angajament la finele perioadei de raportare" (col. 1) se completeaza cu prevederile din anexele la proiectul de buget intocmit pentru anul 2019.
- "Creditele de angajament trimestriale cumulate" (col. 2) nu se completeaza.
- "Creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare" (col. 3) se completeaza cu prevederile din proiectul de buget intocmit pentru anul 2019.
- "Creditele bugetare trimestriale cumulate" (col. 4) se completeaza la nivelul platilor efectuate in trimestrul I 2019.
Unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice subordonate acestora care au bugetul aprobat pana la data depunerii situatiilor financiare aferente trimestrului I 2019 raporteaza "Conturile de executie - Venituri" si, respectiv, "Conturile de executie - Cheltuieli" conform bugetului aprobat.
1.5.(3).5. Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de catre agentii/autoritati de implementare in numele institutiei publice, care se raporteaza in "Conturile de executie a bugetului - Cheltuieli" (anexele nr. 6 si 7 la situatiile financiare), intocmite de autoritatile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordine, in coordonare sau sub autoritatea lor, poarta viza agentiilor/autoritatilor de implementare prin care se confirma exactitatea platilor raportate in conturile de executie de catre institutiile publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.
Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de catre agentii/autoritati de implementare in numele institutiei publice, care se raporteaza in formularul "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situatiile financiare) si in formularul "Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa nr. 18 la situatiile financiare), se pun de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritatilor de implementare.
1.5.(4).1. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinatie speciala" (anexa nr. 14a la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice de subordonare centrala.
Randul 12 "Alte fonduri cu destinatie speciala" se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilant .
La completarea formularului se au in vedere prevederile pct. 2.(11), mai putin tezele 1 si 3, din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completarile ulterioare.
1.5.(4).2. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinatie speciala" (anexa nr. 14b la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice de subordonare locala.
Afişează Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Situatii financiare lunare    Institutii Publice    Raportari financiare    Ordinul 1998/2019    Ministerul Finantelor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

RIL admis. Competenta de solutionare a litigiilor promovate de ANCP sau/si alte institutii publice impotriva bancilor comerciale/profesionistilor apartine sectiilor sau completelor specializate civile ale Tribunalului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Taxa de timbru. Categorii de actiuni scutite de taxa de timbru
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud, Decizie din 17.01.2012

Categorii de actiuni scutite de taxa judiciara de timbru
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud - Decizia nr. 381/R din 16 decembrie 2010

Competenta Directiei Nationale Anticoruptie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 796 din 2 martie 2010Articole Juridice

Constituirea unei fundatii. Patrimoniu si documente necesare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Descentralizarea in Noul Cod Administrativ. Principiu si componenta esentiale in desfasurarea activitatilor administrative (III)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in derularea raporturilor de munca
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu