Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara

Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara

  Publicat: 19 Apr 2019       5384 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 299 din 18.04.2019

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Document publicat de Comisia Europeana pentru a stimula discutia pe o anumita tema la nivel european.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Lucratorii salariati precum si cei independenti din statele membre ale UE au dreptul de a se stabili si lucra in oricare alt stat membru decat cel ai carui cetateni sunt, beneficiind de avantajele sociale ale tarii de resedinta in aceleasi conditii ca si resortisantii acelei tari, fara nici o discriminare bazata pe nationalitate.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,

a) la misiunile diplomatice, prin diplomatii cu atributii consulare;
b) la oficiile consulare de cariera, prin functionarii consulari.
(2) Angajatii consulari de la misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera indeplinesc in cadrul activitatii consulare sarcini de ordin tehnic si administrativ, fara a detine si a exercita drept de decizie si semnatura in cadrul procedurilor consulare.

Articolul 16
Activitatea consulara este coordonata metodologic si evaluata in baza unui set unitar de criterii, cantitative si calitative, de catre departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Obiectivele, criteriile si procedura de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Articolul 17
(1) La misiunile diplomatice, activitatea consulara este prestata in cadrul sectiilor consulare, care pot fi incadrate cu diplomati cu atributii consulare si cu angajati consulari.
(2) Organizarea si prestarea activitatii sectiei consulare sunt coordonate de diplomatul cu atributii consulare.
(3) La sectiile consulare incadrate cu cel putin 5 membri, incluzand angajatii consulari pe plan local, ministrul afacerilor externe poate numi, prin ordin, un coordonator al sectiei consulare dintre diplomatii cu atributii consulare care au cel putin 5 ani de experienta in activitatea consulara, in activitati cu profil juridic ca magistrat, notar public, avocat ori consilier juridic sau in activitati profesionale desfasurate in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale ori locale din Romania avand ca obiect procedurile legale in materie de cetatenie romana, stare civila, documente de calatorie, acte notariale ori vize. Propunerea de numire este formulata de catre departamentul de specialitate din Centrala Ministerului Afacerilor Externe, dupa consultarea sefului misiunii diplomatice.
(4) La sectiile consulare incadrate cu cel putin 2 diplomati cu atributii consulare, unde nu este numit un coordonator al sectiei consulare in conditiile prevazute la alin. (3), seful misiunii diplomatice deleaga unuia dintre acesti diplomati responsabilitatea de a coordona organizarea si prestarea activitatii sectiei consulare.
(5) In perioada in care diplomatul cu atributii consulare prevazut la alin. (2) sau coordonatorul sectiei consulare numit in conditiile prevazute la alin. (3) ori, dupa caz, desemnat in conditiile prevazute la alin. (4) se afla in concediu de odihna sau este in imposibilitate de a-si exercita functiile consulare, seful misiunii diplomatice deleaga temporar responsabilitatea de coordonare a organizarii si prestarii activitatii sectiei consulare altui diplomat cu atributii consulare sau, in absenta unui astfel de diplomat, altui diplomat din cadrul misiunii diplomatice, caruia, in aceeasi perioada, i se deleaga, cu notificarea prealabila a statului de resedinta, si exercitarea functiilor consulare.
(6) La birourile consulare prevazute la art. 7 alin. (7), organizarea si prestarea activitatii consulare sunt coordonate de diplomatul cu atributii consulare sau, dupa caz, de functionarul consular incadrat la acel birou consular. La birourile consulare incadrate cu cel putin 2 diplomati cu atributii consulare sau functionari consulari, seful misiunii diplomatice sau, dupa caz, al oficiului consular deleaga unuia dintre acesti diplomati sau functionari consulari responsabilitatea de a coordona organizarea si prestarea activitatii consulare. Prevederile alin. (5) se aplica in mod corespunzator.

Articolul 18
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 15 alin. (2), in situatii in care numarul redus, in raport cu volumul activitatii consulare, al diplomatilor cu atributii consulare din cadrul unei misiuni diplomatice sau al functionarilor consulari din cadrul unui oficiu consular conduce la aglomerarea excesiva a sarcinilor acestora si la disfunctionalitati ale activitatii consulare, Ministerul Afacerilor Externe poate aproba exercitarea de catre unul sau mai multi angajati consulari, temporar sau pe durata misiunii in strainatate, a tuturor sau doar a anumitor functii consulare, inclusiv prin delegarea dreptului de decizie si semnatura in cadrul procedurilor consulare, cu mentinerea sarcinilor specifice fiecarui post de angajat consular. Conditiile in care poate avea loc aceasta delegare a exercitarii functiilor consulare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(2) Functiile consulare a caror exercitare este prevazuta de legile speciale exclusiv in sarcina sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera se deleaga altor membri ai personalului consular in conditiile stabilite prin acele legi.

Articolul 19
Serviciile consulare se presteaza la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular. In situatii temeinic justificate, misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera pot organiza consulate itinerante prin deplasarea personalului consular, impreuna cu documentele si echipamentele de lucru transportabile, in vederea prestarii de servicii consulare in afara sediilor reprezentantelor in cauza, in localitati sau regiuni unde se inregistreaza comunitati de cetateni romani, precum si la domiciliul sau resedinta persoanelor netransportabile ori in centre unde sunt detinute persoane supuse unor masuri sau pedepse privative de libertate, cu respectarea legilor, a regulamentelor si a uzantelor statului acreditar.

CAPITOLUL IV
Functii consulare

SECTIUNEA 1
Cadru juridic si functii generale

Articolul 20
(1) Activitatea consulara se desfasoara potrivit legii romane si instructiunilor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe in aplicarea acestora, prevederilor legislatiei Uniunii Europene, normelor de drept international si practicii internationale in materie, cu respectarea reglementarilor interne si a uzantelor statelor acreditare.
(2) In cadrul activitatii consulare, membrii personalului consular coopereaza, dupa caz, cu omologii din statele membre ale Uniunii Europene.

Articolul 21
In vederea extinderii cadrului juridic bilateral si multilateral al Romaniei, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari sprijina, prin demersuri pe langa autoritatile statelor acreditare, incheierea de catre Romania a unor tratate si intelegeri internationale, cu respectarea legislatiei Uniunii Europene si a normelor de drept international.

Articolul 22
(1) La misiunile diplomatice si la oficiile consulare de cariera in a caror circumscriptie nu isi desfasoara activitatea consilieri economici trimisi in misiune in strainatate de catre ministerul de resort, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari sprijina comertul si cooperarea economica prin actiuni de prospectare si promovare in mediul de afaceri sau de comunicare publica a intereselor romanesti, asigurand conditii favorabile operatorilor economici romani si dezvoltarii ansamblului relatiilor bilaterale cu statele de resedinta. Ei nu au dreptul sa actioneze ca operatori economici ori sa desfasoare activitati cu caracter lucrativ.
(2) In activitatea specifica, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari sprijina cercurile de afaceri, societatile comerciale si celelalte companii straine sa faca investitii de capital in Romania, sa infiinteze reprezentante pe teritoriul statului roman, sa incurajeze exporturile de produse romanesti, sa dezvolte cooperarea economica si tehnico-stiintifica.

Articolul 23
In domeniile cultural, stiintific si mediatic, diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari sprijina derularea acordurilor culturale si programele de aplicare a acestora, promoveaza cunoasterea si prezentarea valorilor culturii, stiintei si invatamantului romanesc, faciliteaza participarea la manifestari in statele acreditare, precum festivaluri, congrese, reuniuni, expozitii sau targuri de carte .

Articolul 24
(1) Activitatea de informare consulara are drept scop promovarea si apararea intereselor nationale, infaptuirea obiectivelor politicii externe a statului roman, precum si favorizarea participarii Romaniei la viata internationala.
(2) Activitatea de informare consulara trebuie sa contribuie la aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene, la extinderea cadrului juridic bilateral si multilateral, la asigurarea dreptului cetatenilor romani la tratament egal cu cetatenii altor state, inclusiv la libera circulatie .

Articolul 25
Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari tin evidenta cetatenilor romani domiciliati sau rezidenti in statele acreditare, care se inregistreaza la misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera, potrivit legii. De asemenea, sunt luati in evidenta si cetatenii romani aflati in statele acreditare pentru sederi de scurta durata, care se inregistreaza voluntar la misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera, in vederea facilitarii eventualelor demersuri de asistenta si protectie consulara.

SECTIUNEA a 2-a
Servicii consulare

Articolul 26
(1) Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera presteaza servicii consulare la cererea cetatenilor romani si, dupa caz, a cetatenilor straini si a apatrizilor, in conditiile si in limitele stabilite de legea romana, de legislatia Uniunii Europene si de normele de drept international aplicabile, cu respectarea reglementarilor interne ale statelor acreditare.
(2) Serviciile consulare destinate cetatenilor romani pot fi prestate si la solicitarea apatrizilor cu domiciliul in Romania sau a strainilor beneficiari ai statutului de refugiat ori ai protectiei subsidiare acordate de Romania, in limitele prevazute de lege si in masura in care reglementarile interne ale statului de resedinta nu se opun.

Articolul 27
(1) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari indeplinesc, la cerere, formalitatile prevazute in Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul procedurilor de acordare sau redobandire a cetateniei romane in temeiul prevederilor art. 81, 10 si 11 din aceasta lege, precum si in cadrul procedurii de renuntare la cetatenia romana.
(2) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari preiau si solutioneaza, cu sprijinul, dupa caz, al autoritatilor romane competente, cereri de verificare a statutului juridic al persoanelor fizice in raport cu statul roman.
(3) In cazul in care un solicitant depune o cerere pentru prestarea unui serviciu consular, altul decat cel prevazut la alin. (2), dar nu poate dovedi detinerea cetateniei romane, iar o astfel de dovada este necesara pentru solutionarea cererii respective, diplomatul cu atributii consulare sau functionarul consular competent efectueaza in prealabil, din oficiu, verificarile necesare, cu sprijinul, dupa caz, al autoritatilor romane abilitate.

Articolul 28
(1) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari indeplinesc procedurile si actele notariale prevazute in competenta misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare de cariera la art. 18 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata.
(2) Diplomatii cu atributii consulare si functionarii consulari pot efectua traduceri si pot aduce la cunostinta partilor care nu vorbesc limba romana continutul inscrisurilor notariale intocmite in cadrul activitatii consulare, atunci cand cunosc limba straina in care sau din care se efectueaza traducerea, respectiv limba straina inteleasa de parti.
(3) Metodologia de exercitare a atributiilor notariale de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare se stabileste prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului justitiei.

Articolul 29

Afişează Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 62/2019    Activitate consulara    Ministerul Afacerilor Externe    Misiune diplomatica    Birou consular    HG 780/1995    HG 760/1999    HG 868/2008

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.