Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Hotararea nr. 11/2019 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019

Hotararea nr. 11/2019 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019

  Publicat: 25 Apr 2019       1051 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 315 din 23.04.2019

Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Articolul 1
La alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019, Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, denumit in continuare SIMPV, are urmatoarele functionalitati principale:
a) faciliteaza verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;
b) semnaleaza cazurile in care datele de identificare ale alegatorilor care se prezinta la vot figureaza deja ca fiind inscrise in SIMPV;
c) semnaleaza cazurile in care, potrivit evidentelor prevazute de art. 2, persoanele care se prezinta la vot nu au drept de vot sau figureaza cu interdictii de exercitare a dreptului de vot;
d) semnaleaza cazurile in care este posibil ca actele de identitate ale alegatorilor sa se afle in afara perioadei de valabilitate;
e) asigura unicitatea inscrierii in listele electorale suplimentare;
f) faciliteaza exercitarea dreptului de vot;
g) agrega date statistice privind prezenta alegatorilor la vot;
h) asigura transmiterea de mesaje si informari ale birourilor electorale;
i) asigura inregistrarea video-audio neintrerupta a operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor;
j) asigura intocmirea, in format electronic, a proceselor- verbale privind consemnarea rezultatelor votarii la nivelul sectiilor de votare, precum si verificarea electronica a corectitudinii corelatiilor dintre datele care urmeaza a fi consemnate in procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii;
k) asigura semnarea electronica a proceselor-verbale electronice prevazute de lit. j), prin intermediul certificatelor pentru semnatura electronica puse la dispozitie de Serviciul de Telecomunicatii Speciale;
l) asigura transmiterea proceselor-verbale electronice prevazute de lit. j) catre Sistemul informatic de centralizare prevazut de Decizia Biroului Electoral Central nr. 16D din 29.03.2019 privind organizarea activitatii de verificare si centralizare a proceselor-verbale utilizate pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din data de 26 mai 2019;
m) asigura fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii, intocmite pe suport hartie, precum si transmiterea fotografiilor catre Sistemul informatic de centralizare prevazut de Decizia Biroului Electoral Central nr. 16D din 29.03.2019.

Articolul 2
La alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019, SIMPV va utiliza urmatoarele evidente:
a) Registrul electoral;
b) Registrul sectiilor de votare;
c) tabelul care cuprinde alegatorii comunitari inscrisi in listele electorale speciale, prevazut de art. 27 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata, cu modificarile ulterioare;
d) tabelul cuprinzand cetatenii romani care isi exercita dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene, prevazut de art. 28 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 33/2007, republicata, cu modificarile ulterioare.

Articolul 3
La alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019, prevederile art. 1 si 2, art. 3 alin. (3), art. 4 si 5, art. 7-15, art. 24-26, art. 27 alin. (2), (7) si (8), art. 28 si 29 din Normele metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia si desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, aprobate prin Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr. 9/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Articolul 4
(1) La alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019, in cadrul operatiunii de verificare a codului numeric personal al alegatorului roman care se prezinta la sectia de votare, in interfata aplicatiei informatice pentru verificarea dreptului de vot, denumita in continuare ADV, pot aparea unul sau mai multe din urmatoarele mesaje:
a) pentru alegatorul roman care se regaseste in listele electorale permanente ale sectiei respective, mesajul va fi "Alegatorul . . . . . . . . . ., (Se inscriu numele si prenumele) cu CNP . . . . . . . . . ., este inscris in lista electorala permanenta a acestei sectii de votare la pozitia nr. . . . . . . . . . .";
b) pentru alegatorul roman care se prezinta la vot la o sectie de votare unde nu este inscris in lista electorala permanenta, mesajul va fi "Alegatorul roman . . . . . . . . . ., (Se trec numele si prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . ., este inscris in lista electorala permanenta a Sectiei de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . .";
c) pentru alegatorul roman care detine pasaport simplu electronic ori pasaport simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu, mesajul va fi "Alegatorul roman CRDS cu CNP . . . . . . . . . . nu este inscris in listele electorale permanente.";
d) pentru persoana care nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii inclusiv, mesajul va fi "Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu a implinit varsta de 18 ani!";
e) pentru persoana careia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusa sub interdictie, mesajul va fi "Persoana . . . . . . . . . ., (Se inscriu numele si prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza cu dreptul de vot interzis!";
f) pentru alegatorul roman care figureaza ca a fost inscris deja in SIMPV la acelasi scrutin in tara, mesajul va fi "Alegatorul roman . . . . . . . . . ., (Se inscriu numele si prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a fost inscris in SIMPV la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . .";
g) pentru alegatorul roman care figureaza ca a fost inscris deja in SIMPV la acelasi scrutin in strainatate, mesajul va fi "Alegatorul roman . . . . . . . . . ., (Se inscriu numele si prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a fost inscris in SIMPV la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., statul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . .";
h) pentru alegatorul roman care este omis din lista electorala permanenta si nu detine pasaport simplu electronic ori pasaport simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu, mesajul va fi "Alegatorul roman cu CNP . . . . . . . . . . nu este inscris in listele electorale permanente.";
i) pentru alegatorul roman in privinta caruia Autoritatea Electorala Permanenta a fost informata ca a fost inscris in listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene, mesajul va fi "Alegatorul roman . . . . . . . . . . (Se inscriu numele si prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . ., figureaza ca a fost inscris in listele electorale ale statului . . . . . . . . . .".
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), dupa ce valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului roman care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator preda, de indata, actul de identitate presedintelui biroului electoral al sectiei de votare sau altui membru desemnat de catre acesta, cu indicarea numarului pozitiei la care este inscris alegatorul.
(3) In cazurile prevazute de alin. (1) lit. b) si c), operatorul de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului roman care s-a prezentat la vot numai in baza acordului verbal al presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
(4) In cazurile prevazute de alin. (1) lit. d) -i), operatorul de calculator are obligatia de a preda, de indata, actul de identitate al alegatorului roman presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si de a-i aduce la cunostinta mesajul sau mesajele aparute in interfata ADV.
(5) In cazurile prevazute de alin. (1) lit. e) -i), operatorul de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului roman care s-a prezentat la vot numai in baza deciziei presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
(6) Cazurile prevazute de alin. (1) lit. d) -i) si deciziile presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemneaza in scris in formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV al carui model este prevazut la anexa nr. 1.

Articolul 5
(1) La alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019, in cadrul operatiunii de verificare a cetateniei, numelui, prenumelui si datei nasterii alegatorului comunitar care se prezinta la sectia de votare, in interfata ADV pot aparea unul sau mai multe din urmatoarele mesaje:
a) pentru alegatorul comunitar care se regaseste in copiile de pe listele electorale speciale ale sectiei respective, mesajul va fi "Alegatorul comunitar . . . . . . . . . ., (Se inscriu numele si prenumele.) nascut in data de . . . . . . . . . ., este inscris in copia de pe lista electorala speciala a acestei sectii de votare la pozitia nr. . . . . . . . . . . .";
b) pentru alegatorul comunitar care se prezinta la vot la o sectie de votare unde nu este inscris in copia de pe lista electorala speciala, mesajul va fi "Alegatorul comunitar . . . . . . . . . ., (Se trec numele si prenumele.) nascut in data de . . . . . . . . . ., este inscris in copia de pe lista electorala speciala a Sectiei de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . . .";
c) pentru alegatorul comunitar care figureaza ca a fost inscris deja in SIMPV la acelasi scrutin in tara, mesajul va fi "Alegatorul comunitar . . . . . . . . . ., (Se inscriu numele si prenumele.) nascut in data de . . . . . . . . . ., figureaza ca a fost inscris in SIMPV la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., judetul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";
d) pentru alegatorul comunitar care figureaza ca a fost inscris deja in SIMPV in strainatate, mesajul va fi "Alegatorul comunitar . . . . . . . . . ., (Se inscriu numele si prenumele.) nascut in data de . . . . . . . . . ., figureaza ca a fost inscris in SIMPV la Sectia de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., statul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";
e) pentru alegatorul comunitar care este omis din copia de pe lista electorala speciala, mesajul va fi "Persoana . . . . . . . . . ., (Se inscriu numele si prenumele.) nascuta in data de . . . . . . . . . ., nu este inscrisa in copiile de pe listele electorale speciale."
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), dupa ce valideaza operatiunea de preluare a datelor personale ale alegatorului comunitar care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator preda, de indata, documentul de identitate presedintelui biroului electoral al sectiei de votare sau altui membru desemnat de catre acesta, cu indicarea numarului pozitiei la care este inscris alegatorul.
(3) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b), operatorul de calculator valideaza operatiunea de preluare in ADV a codului numeric personal al alegatorului comunitar care s-a prezentat la vot numai in baza acordului verbal al presedintelui biroului electoral al sectiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
(4) In cazurile prevazute de alin. (1) lit. c) -e), operatorul de calculator are obligatia de a preda, de indata, documentul de identitate presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si de a-i aduce la cunostinta mesajul sau mesajele aparute in interfata ADV.

Afişează Hotararea nr. 11/2019 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AEP    Alegeri Europarlamentare    SIMPV    Monitorizarea prezentei la vot    ADV    Operator de calculator    Hotararea AEP 11/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea CEDO in Cauza Martocian impotriva Romaniei. Buna administrare a justitiei si respectarea principiului securitatii juridice. Discriminare
Pronuntaţă de: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI, SECTIA A PATRAArticole Juridice

Operatorul unui motor de cautare raspunde pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motoarele de cautare nu sunt raspunzatoare pentru protectia datelor cu caracter personal indexate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cele mai faimoase asasinate din istorie
Sursa: Ziare.com, Autor: Bogdana Boga