Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

  Publicat: 17 Mar 2009       65653 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Text actualizat avandu-se in vedere urmatoarele acte:
- Legea nr. 208/2005
- O.G. nr. 41/2005
- Legea nr. 97/2006.

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Este o conventie internationala in domeniul financiar-valutar si monetar, incheiata in anul 1944 cu ocazia Conferintei monetare internationale care a avut loc la Bretton Woods.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.Art. 26. - (1) Intermediarii si agentii pentru servicii de investitii financiare sunt obligati sa respecte regulile de conduita emise de C.N.V.M., precum si regulile emise de pietele reglementate pe care acestia tranzactioneaza.

(2) Implementarea si supravegherea respectarii regulilor de conduita de catre toti intermediarii care presteaza servicii de investitii financiare pe teritoriul Romaniei vor fi asigurate de catre C.N.V.M.

Art. 27. - (1) Reglementarile C.N.V.M. vor implementa principii, care vor lua in considerare calitatea persoanei pentru care este prestat serviciul. Conform acestor principii, intermediarul trebuie, cel putin:

a) sa actioneze onest, impartial si cu diligenta profesionala in scopul protejarii intereselor investitorilor si a integritatii pietei;

b) sa angajeze toate resursele, sa elaboreze si sa utilizeze eficient procedurile interne necesare prestarii serviciilor de investitii financiare;

c) sa solicite de la investitori informatii referitoare la situatia lor financiara, experienta investitionala si obiectivele cu privire la serviciile solicitate;

d) sa transmita investitorilor toate informatiile relevante privind tranzactiile in care contrapartea este intermediarul;

e) sa incerce sa evite conflictele de interese, iar in cazul in care acestea nu pot fi evitate, sa asigure investitorilor un tratament impartial;

f) sa desfasoare activitatea in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. aplicabile administrarii activitatii, in scopul protejarii intereselor investitorilor si a integritatii pietei.

(2) In cazul in care un intermediar executa un ordin, in vederea aplicarii regulilor prevazute la alin. (1), va fi evaluata natura profesionala a investitorului, pornind de la persoana care a dat ordinul, indiferent daca acest ordin a fost plasat direct de investitor sau indirect printr-un alt intermediar.

Art. 28. - (1) Prestarea de servicii de investitii financiare, in contul investitorilor, se va face pe baza unui contract, redactat in doua exemplare, dintre care unul va fi remis clientului.

(2) Reglementarile C.N.V.M. vor stipula continutul si clauzele minime ale contractelor incheiate cu investitorii, inclusiv pentru contractele la distanta.

(3) Prin contract la distanta se intelege orice contract, referitor la servicii de investitii financiare, incheiat intre un intermediar, in calitate de ofertant, si un investitor, in calitate de beneficiar de servicii de investitii financiare, in cadrul unui sistem de vanzari sau prestari de servicii de investitii financiare la distanta, organizat de catre ofertant, care, pentru derularea contractului, foloseste exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanta, incepand cu momentul incheierii contractului, pana la expirarea acestuia.

(4) Reglementarile prevazute la alin. (2) vor cuprinde modalitatile prin care pot fi furnizate servicii de investitii financiare la distanta, in baza unui contract la distanta, precizand expres mijloacele de comunicare la distanta, inclusiv cele de comunicare electronica, precum si perioada pentru care acesta a fost incheiat.

(5) Reglementarile prevazute la alin. (2) vor cuprinde, in plus, prevederi referitoare la obligatia intermediarului de a informa investitorul, precum si consimtamantul acestuia de a incheia un astfel de contract, care sa-i permita intermediarului sa presteze servicii de investitii financiare la distanta.

(6) Prin mijloace de comunicare la distanta se intelege orice mijloc care, fara a necesita prezenta fizica simultana a ofertantului si a beneficiarului de servicii de investitii financiare, poate fi utilizat pentru realizarea acordului de vointa intre parti si a obiectului contractului.

(7) Investitorul va avea o perioada de 14 zile, de la incheierea contractului, pentru a rezilia unilateral contractul incheiat la distanta, fara a-i fi percepute acestuia comisioane penalizatoare sau fara a-si motiva decizia de retragere. In cazul in care investitorul reziliaza unilateral contractul, el va putea fi obligat sa plateasca serviciile prestate in concordanta cu clauzele contractului. Derularea contractului se va realiza numai dupa ce investitorul si-a exprimat acordul .

(8) Dreptul de a rezilia unilateral un astfel de contract nu se va aplica serviciilor de investitii financiare al caror pret depinde de fluctuatiile de pe pietele financiare care pot aparea in timpul perioadei de retragere din contract si sunt independente de prestatorii de servicii de investitii financiare, fiind legate de:

a) operatiuni de schimb valutar;

b) instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit;

c) valori mobiliare;

d) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

e) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri;

f) contracte forward pe rata dobanzii (FRA);

g) swap-uri pe rata dobanzii, curs de schimb si actiuni;

h) optiuni pe orice instrument financiar prevazut la lit. b) - c), inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; aceasta categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe rata dobanzii.

(9) Reglementarile prevazute la alin. (2), (4) si (5) pot prevedea, pentru crearea si dezvoltarea unui sistem eficient si adecvat, procedura plangerii prealabile si proceduri de consiliere a litigiilor privind serviciile de investitii financiare.CAPITOLUL VI
TraderiArt. 29. - Traderii sunt persoane juridice care efectueaza exclusiv in nume si pe cont propriu tranzactii cu instrumente financiare derivate, de natura contractelor futures si cu optiuni.

Art. 30. - (1) Traderii vor fi autorizati in conditiile prevazute prin reglementarile C.N.V.M. si vor fi inscrisi in Registrul C.N.V.M.

(2) Cerintele privind capitalul traderilor vor fi stabilite prin reglementarile C.N.V.M.

Art. 31. - Traderii pot opera numai cu acordul operatorului de piata si in conformitate cu reglementarile respectivei piete reglementate.

Art. 32. - (1) Compensarea si decontarea tranzactiilor efectuate de traderi se realizeaza numai prin intermediari, actionand in cadrul aceleiasi piete reglementate, ca membri compensatori.

(2) Responsabilitatea cu privire la obligatiile ce decurg din derularea tranzactiilor efectuate de traderi revine si membrilor compensatori cu care acestia au incheiate contracte de compensare.

Art. 33. - Traderilor le este interzis:

a) sa detina fonduri sau instrumente financiare ale altor persoane;

b) sa negocieze si sa incheie tranzactii, in numele si in contul altor persoane;

c) sa incheie cu alte persoane intelegeri exprese sau tacite, cu scopul de a actiona concertat pe pietele reglementate;

d) sa se afle in relatii de munca cu un alt intermediar sau cu un operator de piata .

Art. 34. - Prevederile art. 4 alin. (3), art. 23, art. 24 alin. (1) lit. d) si ale art. 26 vor fi aplicate corespunzator si traderilor, conform reglementarilor emise de C.N.V.M.

Afişează Legea nr. 297/2004, privind piata de capital pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice