Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

  Publicat: 17 Mar 2009       68552 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Text actualizat avandu-se in vedere urmatoarele acte:
- Legea nr. 208/2005
- O.G. nr. 41/2005
- Legea nr. 97/2006.

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Principiu al relatiilor internationale, consacrat in acorduri, in tratate si in conventii de asistenta juridica,
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

(3) In situatia in care se modifica continutul informatiilor transmise in conformitate cu alin. (1) lit. b), S.S.I.F. va comunica aceasta modificare, in scris, C.N.V.M. si statului membru gazda, inainte de aplicarea acesteia, in vederea transmiterii, daca este necesar, a oricarei modificari sau completari ce trebuie aduse informatiilor comunicate.

Art. 40. - (1) Supravegherea prudentiala a serviciilor de investitii financiare prestate de S.S.I.F., in statele membre si nemembre, fie direct, fie prin infiintarea de sucursale, va fi asigurata de C.N.V.M., fara a prejudicia atributiile autoritatilor competente din statele gazda.

(2) In vederea exercitarii atributiilor sale de supraveghere, C.N.V.M. va coopera cu autoritatile competente din statele membre in cadrul carora S.S.I.F. presteaza direct servicii de investitii financiare sau isi infiinteaza sucursale.

(3) In situatia in care dispune sanctiuni, restrictii sau retragerea autorizatiei unei S.S.I.F., C.N.V.M. va notifica, imediat, autoritatea competenta din statul membru in care respectiva societate presteaza servicii de investitii financiare.

(4) Prevederile speciale din legislatia bancara referitoare la operatiunile transfrontaliere vor fi aplicabile institutiilor de credit autorizate in Romania, ce intentioneaza sa presteze servicii de investitii financiare, principale si conexe, in strainatate, precum si prevederile referitoare la prestarea unor asemenea servicii de investitii in Romania, de catre institutii de credit din state membre sau din state nemembre.Sectiunea a 2-a
Intermediari din state membreArt. 41. - (1) Intermediarii autorizati si supravegheati de autoritatea competenta dintr-un stat membru pot presta in Romania, in limita autorizatiei acordate de statul membru de origine, servicii de investitii financiare, conform art. 5 alin. (1), in mod direct sau printr-o sucursala, in baza principiului liberei circulatii a serviciilor, fara a fi necesara obtinerea unei autorizatii din partea C.N.V.M.

(2) Intermediarii prevazuti la alin. (1) vor avea sediul central in statul membru care le-a acordat autorizatia si in care isi desfasoara activitatea .

(3) Intermediarii prevazuti la alin. (1) isi pot promova serviciile prin toate mijloacele de comunicare disponibile in Romania, cu respectarea regulilor de publicitate stabilite de C.N.V.M.

(4) In termen de 2 luni de la primirea comunicarii din partea autoritatii competente din statul membru de origine, privind prestarea de servicii prin intermediul unei sucursale, cuprinzand informatiile prevazute la art. 38 alin. (1), C.N.V.M. va comunica intermediarului in cauza, daca este necesar, conditiile, regulile de conduita, in conformitate cu care, in scopul protejarii interesului general, sucursala din Romania urmeaza sa isi desfasoare activitatea .

(5) Sucursala isi poate incepe activitatea la data comunicarii C.N.V.M. sau la data expirarii termenului prevazut la alin. (4).

(6) Orice intentie de modificare a informatiilor cuprinse in comunicarea primita de C.N.V.M., potrivit alin. (4), trebuie sa fie notificata de catre intermediarul in cauza, cu cel putin o luna inainte de data la care modificarea respectiva urmeaza sa fie efectuata.

(7) C.N.V.M. va emite reglementari pentru aplicarea prezentei sectiuni, cu respectarea legislatiei comunitare aplicabile.

Art. 42. - (1) Intermediarii autorizati in statele membre pot avea acces pe o piata reglementata din Romania sa presteze servicii de natura celor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b) si c), precum si in sistemele de compensare-decontare aferente acestor piete, fie:

a) direct, in baza liberei circulatii a serviciilor sau prin infiintarea de sucursale;

b) indirect, prin infiintarea de filiale ori achizitionarea unei S.S.I.F. care este deja membra sau are acces pe o piata reglementata sau intr-un sistem de compensare-decontare.

(2) Accesul pe o piata reglementata sau intr-un sistem de compensare-decontare al intermediarilor prevazuti la alin. (1) este conditionat de respectarea reglementarilor emise de operatorul de piata si de sistemele de compensare-decontare, aprobate de C.N.V.M., a regulilor de conduita si a standardelor profesionale impuse persoanelor care desfasoara activitati in numele acestor intermediari.Sectiunea a 3-a
Intermediari din state nemembreArt. 43. - Infiintarea de sucursale pe teritoriul Romaniei de catre intermediarii din statele nemembre va fi supusa autorizarii C.N.V.M. Conditiile de autorizare sunt:

a) satisfacerea de catre sucursala a cerintelor prevazute la art. 8;

b) autorizatia societatii si prevederile legale din tara de origine, in legatura cu serviciile de investitii financiare pe care societatea de servicii de investitii financiare intentioneaza sa le presteze pe teritoriul Romaniei, prin intermediul sucursalei;

c) existenta in tara de origine a unor prevederi legale de autorizare, supraveghere, precum si structura organizatorica, similare cu cele din Romania;

d) existenta unui acord de cooperare intre C.N.V.M. si autoritatea competenta din tara de origine;

e) indeplinirea conditiilor de reciprocitate in tara de origine, in limitele permise de acordul international.CAPITOLUL IX
Fondul de compensare a investitorilorArt. 44. - (1) Fondul de compensare a investitorilor, denumit in continuare Fond, este persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, in baza actului constitutiv, aprobat in prealabil de C.N.V.M.

(2) Actionarii Fondului sunt intermediarii si societatile de administrare a investitiilor, care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii. Pot fi actionari ai Fondului operatorii de piata, depozitarul central si alte entitati reglementate si supravegheate de C.N.V.M.

(3) C.N.V.M. va stabili, prin reglementari, principiile privind organizarea si functionarea Fondului, procedura de compensare, inclusiv cu privire la termene, si obligatii de transparenta.

Art. 45. - (1) Intermediarii autorizati sa presteze servicii de investitii financiare si societatile de administrare a investitiilor, care administreaza portofolii individuale de investitii, trebuie sa fie membri ai Fondului.

Afişează Legea nr. 297/2004, privind piata de capital pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice