Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG 35/2019 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului

OUG 35/2019 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului

  Publicat: 30 May 2019       1806 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 35/2019 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 427 din 30.05.2019.

Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Inscris compus din talon si mai multe cupoane.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
A fost promulgat la 11.09.1865
Dobanda aplicata in perioada constructiei investitiei finantata pe baza de credit.
Acea parte de capital social detinuta de stat sau de alta entitate implicata in procesul de privatizare la o societate comerciala neprivatizata, in tot sau in parte, care nu este afectata de alte drepturi izvorând din contractele de privatizare incheiate deja in baza legilor de privatizare;
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Articolul I
(1) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) si art. 63 alin. (41) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de la prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, unitatile administrativ-teritoriale pot solicita, in cursul anului 2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 700.000 mii lei, pentru plata subventiilor restante aferente furnizarii energiei termice catre populatie, in urmatoarele conditii:
a) rata de dobanda: ROBOR la 3 luni comunicata de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii anterioare autorizarii imprumutului plus o marja in functie de scadenta imprumuturilor, rata dobanzii rezultata ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului. Marja se stabileste astfel:
(i) 1,5 puncte procentuale pentru scadente de pana la 3 ani, inclusiv;
(ii) 2,0 puncte procentuale pentru scadente intre 3 si 5 ani, inclusiv;
(iii) 2,5 puncte procentuale pentru scadente intre 5 si 10 ani, inclusiv;
(iv) 3,0 puncte procentuale pentru scadente intre 10 si 15 ani, inclusiv;
(v) 3,5 puncte procentuale pentru scadente intre 15 si 20 de ani, inclusiv;
b) perioada de rambursare: care este stabilita potrivit scadentei imprumutului acordat, cu posibilitatea rambursarii anticipate, partial sau integral;
c) limita de indatorare: 30%;
d) termenul-limita de depunere la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice a documentelor prevazute la alin. (9), pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale: 31 iulie 2019.
(2) Sumele acordate cu titlu de imprumut din veniturile din privatizare, contractate de unitatile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate cu respectarea destinatiei prevazute la alin. (1). Responsabilitatea cu privire la utilizarea sumelor in scopul pentru care se contracteaza imprumutul revine in totalitate autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.
(3) Rambursarea imprumuturilor prevazute la alin. (1) se efectueaza in transe trimestriale, egale, incepand cu trimestrul urmator acordarii acestora. Dobanda aferenta reprezinta un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculeaza lunar prin aplicarea ratei dobanzii la soldul imprumutului, incepand cu luna acordarii imprumutului, si se plateste trimestrial, in suma cumulata pana la zi.
(4) Drepturile si obligatiile partilor, termenii si conditiile de derulare a imprumuturilor contractate conform alin. (1) se stabilesc prin conventie de imprumut .
(5) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si a dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda, pentru fiecare zi de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data stingerii obligatiei. Dobanda reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(6) Unitatea administrativ-teritoriala restituie imprumutul si dobanzile aferente intr-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al acesteia, nepurtator de dobanda . Obligatiile de plata se sting in urmatoarea ordine: dobanzi calculate pentru fiecare zi de intarziere, dobanzile si ratele de capital . Eventualele sume virate in plus de unitatile administrativ-teritoriale fata de suma scadenta se pastreaza in conturi pana la scadenta urmatoare. Pentru imprumuturile rambursate integral, sumele ramase in conturi se restituie de Ministerul Finantelor Publice in conturile indicate de titulari.
(7) In cazul in care unitatile administrativ-teritoriale inregistreaza restante la plata ratelor si dobanzilor datorate aferente imprumuturilor contractate, directorii directiilor generale regionale ale finantelor publice/sefii administratiilor judetene ale finantelor publice sisteaza alimentarea, atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente atunci cand nu pot fi asigurate din venituri proprii, in baza listei transmise lunar de directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
(8) Unitatile administrativ-teritoriale pot contracta imprumuturile prevazute la alin. (1) numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si numai daca la data depunerii documentatiei nu prezinta restante la imprumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.
(9) Documentele in baza carora se acorda imprumutul, precum si cele care stau la baza obtinerii avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale vor fi stabilite prin ordinul ministrului finantelor publice prevazut la alin. (12).
(10) Responsabilitatea cu privire la documentele prevazute la alin. (9), precum si incadrarea in scopul pentru care se contracteaza imprumutul revin in totalitate autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.
(11) Ordonatorii principali de credite si autoritatile deliberative au obligatia ca la elaborarea si aprobarea bugetelor locale sa prevada plata serviciului datoriei publice locale aferent imprumuturilor acordate de Ministerul Finantelor Publice.
(12) Mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale conform prevederilor prezentului articol, precum si modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institutiilor publice locale se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 15 zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


Articolul II
Dupa articolul 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017, aprobata prin Legea nr. 258/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 61, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 61
Prin derogare de la prevederile art. 167 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, restituirea sumelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se face fara a opera compensarea."


Articolul III
Alineatul (5) al articolului 122 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.


Articolul IV
Dupa alineatul (3) al articolului 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal- bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.116 din 29 decembrie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc trei noi alineate, alineatele (4) - (6), cu urmatorul cuprins:
"(4) Pentru personalul incadrat in unitatile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitatile administrativ- teritoriale, aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, influentele financiare determinate de cresterile salariale prevazute la alin. (1) se asigura prin transferuri din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, de la titlul VI AA«Transferuri intre unitati ale administratiei publiceAA».
(5) In aplicarea prevederilor alin. (4), influentele financiare determinate de cresterile salariale se acorda pe baza de documente justificative in conditiile stabilite prin contractele incheiate intre casele de asigurari de sanatate si unitatile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitatile administrativ-teritoriale, reglementate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
(6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) sumele aferente platii influentelor financiare determinate de cresterile salariale prevazute la alin. (1) se asigura pe anul 2019 prin virari de credite de angajament si credite bugetare de la titlul II AA«Bunuri si serviciiAA»."

Afişează OUG 35/2019 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 35/2019    Masuri fiscal-bugetare    Imprumuturi    Trezoreria statului    OUG 114/2018    Legea 222/2015    Legea 207/2015    Legea 258/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 43/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG nr. 57/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

Procedura acordarii voucherelor de vacanta in anul 2018 pentru unitatile de invatamant, MEN si alte unitati din subordinea/coordonarea acestuia
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Impozitul pe veniturile din activitati agricole
Sursa: EuroAvocatura.ro

Masurile simplificare pentru taxarea anumitor operatiuni
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cazuri in care nu se plateste timbrul de mediu. Reduceri ale taxei
Sursa: EuroAvocatura.ro