Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 520/2019 privind modificarea anexelor la Ministrului mediului nr 591/2017

Ordinul nr. 520/2019 privind modificarea anexelor la Ministrului mediului nr 591/2017

  Publicat: 12 Jun 2019       875 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 520/2019 privind modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 478 din 12.06.2019.

Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
A fost promulgat la 11.09.1865
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
A fost promulgat la 11.09.1865
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
A fost promulgat la 11.09.1865
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
A fost promulgat la 11.09.1865
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Tabelul care cuprinde toate creantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul I
Anexele la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La anexa nr. 1, punctul IV, tabelul I se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Tab 1 - Cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala de catre operatorii economici responsabili si cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate. Acesta poate fi consultat aici.
SECTIUNEA a 4-a
Data privind cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala de catre operatorii economici responsabili
In coloana a A«Tip materialA» din Tab 1 se inscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piata nationala (de exemplu: sticla, plastic, hartie si carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se incadreaza in functie de materialul preponderent.
In coloana b A«Cantitatea introdusa pe piata nationala (kg)A» din Tab 1 se inscriu cu cifre arabe, pe tip de material, in kilograme, cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala de catre operatorii economici responsabili in perioada de raportare.
In coloana c A«Cantitatea pentru care se realizeaza obiectivele prin transfer catre operatori economici autorizati (kg) A» din Tab 1 se inscriu cu cifre arabe, pe tip de material, in kilograme, cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala in perioada de raportare de operatorii economici responsabili, pentru care s-a transferat, prin contract, responsabilitatea pentru indeplinirea obiectivelor de valorificare unui operator economic autorizat conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada de raportare.
In coloana d A«Cantitatea pentru care se realizeaza obiectivele in mod individual (kg)A» din Tab 1 se inscriu cu cifre arabe, pe tip de material, in kilograme, cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala de catre operatorii economici responsabili in perioada de raportare, in cazul carora operatorii economici responsabili au optat pentru realizarea obiectivelor de valorificare in mod individual, in perioada de raportare.
In coloana A«Cantitatea de deseu de ambalaj valorificata in mod individual (kg)A» din Tab 1 se inscriu cu cifre arabe, pe tip de material, in kilograme, cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie de catre operatorii economici responsabili in perioada de raportare, in mod individual, astfel:
a) in coloana e A«Cantitatea de deseu de ambalaj valorificata, in mod individual, prin alta operatiune de valorificare decat reciclarea (kg)A» din Tab 1 se inscriu cu cifre arabe, pe tip de material, in kilograme, cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate prin alta operatiune de valorificare decat reciclare sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie de catre operatorii economici responsabili, in perioada de raportare, realizate in mod individual. Programul de asistenta va prelua cantitatile inscrise in coloana e A«Cantitatea de deseu de ambalaj valorificata prin alta operatiune de valorificare decat reciclarea (kg)A» in Tab 2;
b) in coloana f A«Cantitatea de deseu de ambalaj valorificata, in mod individual, prin reciclare (kg)A» din tabelul Tab 1 se inscriu cu cifre arabe, pe tip de material, in kilograme, cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate prin reciclare de catre operatorii economici responsabili, in perioada de raportare, realizate in mod individual. Programul de asistenta va prelua cantitatile inscrise in coloana A«Cantitatea de deseu de ambalaj valorificata prin reciclare (kg)A» in Tab 3.
Coloana e din tabelul Tab 1 referitoare la A«Cantitatea de deseu de ambalaj valorificata, in mod individual, prin alta operatiune de valorificare decat reciclarea (kg)A» se detaliaza in tabelul Tab 2, dupa cum urmeaza:
a) in coloana A«Tip materialA» din tabelul Tab 2 se inscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piata nationala (de exemplu: sticla, plastic, hartie si carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se incadreaza in functie de materialul preponderent;
b) in coloana A«Cantitatea de deseu de ambalaj valorificata prin alta operatiune de valorificare decat reciclarea (kg)A» din tabelul Tab 2 se inscrie cu cifre arabe, in kilograme, cantitatea valorificata prin alte operatiuni decat reciclarea, pe tip de material, conform facturii de prestare servicii emisa, in baza contractului incheiat de operatorul economic colector, in perioada de raportare;
c) in coloana A«CUI colector deseu de ambalajA» din tabelul Tab 2 se inscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscala al operatorului economic autorizat pentru colectarea deseurilor de ambalaje in vederea valorificarii prin alte operatiuni decat reciclarea, pe tip de material, conform prevederilor legale;
d) in coloana A«Nr. /data contract prestare serviciiA» din tabelul Tab 2 se inscriu cu cifre arabe si/sau litere numarul si data contractului de prestare servicii incheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul economic autorizat pentru colectarea deseurilor de ambalaje in vederea valorificarii prin alte operatiuni decat reciclarea, pe tip de material, conform prevederilor legale;
e) in coloana A«Nr. /data document prestare serviciiA» din tabelul Tab 2 se inscriu cu cifre arabe si/sau litere numarul si data facturii de prestare servicii emisa in conformitate cu prevederile legale de catre operatorul economic autorizat pentru colectarea deseurilor de ambalaje in vederea valorificarii prin alte operatiuni decat reciclarea, pe tip de material, in calitate de prestator, pe numele operatorului economic responsabil, in calitate de beneficiar;
f) in coloana A«CUI valorificator deseu de ambalajA» din tabelul Tab 2 se inscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscala al operatorului economic autorizat pentru valorificarea deseurilor de ambalaje prin alte operatiuni de valorificare decat reciclarea, pe tip de material, care a realizat respectiva operatiune pentru indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare ale operatorului economic responsabil.
Coloana f din tabelul Tab 1 referitoare la A«Cantitatea de deseu de ambalaj valorificata, in mod individual, prin reciclare (kg)A» se detaliaza in tabelul Tab 3, dupa cum urmeaza:
a) in coloana A«Tip materialA» din tabelul Tab 3 se inscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piata nationala (de exemplu: sticla, plastic, hartie si carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se incadreaza in functie de materialul preponderent;
b) in coloana A«Cantitatea de deseu de ambalaj valorificata prin reciclare (kg)A» din tabelul Tab 3 se inscrie cu cifre arabe, in kilograme, cantitatea valorificata prin reciclare, pe tip de material, conform facturii de prestare servicii emisa, in baza contractului incheiat, de operatorul economic colector, in perioada de raportare;
c) in coloana A«CUI colector deseu de ambalajA» din tabelul Tab 3 se inscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscala al operatorului economic autorizat pentru colectarea deseurilor de ambalaje, pe tip de material, in vederea valorificarii prin reciclare, conform prevederilor legale;
d) in coloana A«Nr. /data contract prestare serviciiA» din tabelul Tab 3 se inscriu cu cifre arabe si/sau litere numarul si data contractului de prestare servicii incheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul economic autorizat pentru colectarea deseurilor de ambalaje in vederea valorificarii prin reciclare, pe tip de material, conform prevederilor legale;
e) in coloana A«Nr. /data document prestare serviciiA» din tabelul Tab 3 se inscriu cu cifre arabe si/sau litere numarul si data facturii de prestare servicii emisa, in conformitate cu prevederile legale, de catre operatorul economic autorizat pentru colectarea deseurilor de ambalaje in vederea valorificarii prin reciclare pe tip de material, in calitate de prestator, pe numele operatorului economic responsabil, in calitate de beneficiar;
f) in coloana A«CUI reciclator deseu de ambalajA» din tabelul Tab 3 se inscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscala al operatorului economic autorizat pentru reciclarea deseurilor de ambalaje, pe tip de material, care a realizat respectiva operatiune pentru indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare prin reciclare ale operatorului economic responsabil.
In situatia in care, pentru perioada de raportare, nu rezulta cantitati de ambalaje sau deseuri de ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt raspunzatori, se inscrie cifra 0 (zero) la pozitia corespunzatoare din tabel ."
3. La anexa nr. 2, capitolul III, punctul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala; cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala pentru care se realizeaza obiectivele in mod individual; cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala pentru care se realizeaza obiectivele prin transferul responsabilitatii catre operatori economici autorizati; cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate prin alte operatiuni de valorificare decat reciclarea, realizate in mod individual; cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate prin reciclare in mod individual. Aceste cantitati se declara in vederea stabilirii diferentei dintre obiectivul anual de realizat in mod individual si cel efectiv realizat in mod individual. Declaratiile se completeaza si se depun/se transmit de catre operatorii economici responsabili;".


Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Afişează Ordinul nr. 520/2019 privind modificarea anexelor la Ministrului mediului nr 591/2017 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ministerul mediului    Ordinul 520/2019    Ordinul 591/2017    Fondul pentru mediu    Declaratie    Instructiuni de completare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Declaratie de utilitate publica a imobilului proprietate privata.Nedovedirea prejudiciului cert
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1111 din 18 mai 2016

Dispozitii legale aplicabile in stabilirea competentei de atributiune in situatia in care exista o clauza compromisorie impusa de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 1167 din 29 aprilie 2015

Criterii de stabilire a caracterului unui act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1718 din 26 februarie 2013

Incheierea unui act aditional la un contract de achizitie publica aflat in curs de executare la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 34/2006
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1126 din 1 martie 2012

Termenul de contestare a procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.2211/28.10.2010Articole Juridice

Accesul publicului la informatiile despre mediu poate fi refuzat de un minister cu conditia ca acestea sa intre sub incidenta unei proceduri legislative la care participa ministerul
Sursa: EuroAvocatura.ro

Procedura de obtinere a etichetei ecologica europeana
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acte necesare obtinerii subventiei pentru panouri solare
Sursa: mmediu.ro

Panouri solare pentru 16.000 de romani
Sursa: Romania Libera