din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul nr. 520/2019 privind modificarea anexelor la Ministrului mediului nr 591/2017

INTEGRAL: Ordinul nr. 520/2019 privind modificarea anexelor la Ministrului mediului nr 591/2017


Ordinul nr. 520/2019 privind modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 478 din 12.06.2019.

Articolul I
Anexele la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La anexa nr. 1, punctul IV, tabelul I se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Tab 1 - Cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala de catre operatorii economici responsabili si cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate. Acesta poate fi consultat aici.
SECTIUNEA a 4-a
Data privind cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala de catre operatorii economici responsabili
In coloana a A«Tip materialA» din Tab 1 se inscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piata nationala (de exemplu: sticla, plastic, hartie si carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se incadreaza in functie de materialul preponderent.
In coloana b A«Cantitatea introdusa pe piata nationala (kg)A» din Tab 1 se inscriu cu cifre arabe, pe tip de material, in kilograme, cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala de catre operatorii economici responsabili in perioada de raportare.
In coloana c A«Cantitatea pentru care se realizeaza obiectivele prin transfer catre operatori economici autorizati (kg) A» din Tab 1 se inscriu cu cifre arabe, pe tip de material, in kilograme, cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala in perioada de raportare de operatorii economici responsabili, pentru care s-a transferat, prin contract, responsabilitatea pentru indeplinirea obiectivelor de valorificare unui operator economic autorizat conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada de raportare.
In coloana d A«Cantitatea pentru care se realizeaza obiectivele in mod individual (kg)A» din Tab 1 se inscriu cu cifre arabe, pe tip de material, in kilograme, cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala de catre operatorii economici responsabili in perioada de raportare, in cazul carora operatorii economici responsabili au optat pentru realizarea obiectivelor de valorificare in mod individual, in perioada de raportare.
In coloana A«Cantitatea de deseu de ambalaj valorificata in mod individual (kg)A» din Tab 1 se inscriu cu cifre arabe, pe tip de material, in kilograme, cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie de catre operatorii economici responsabili in perioada de raportare, in mod individual, astfel:
a) in coloana e A«Cantitatea de deseu de ambalaj valorificata, in mod individual, prin alta operatiune de valorificare decat reciclarea (kg)A» din Tab 1 se inscriu cu cifre arabe, pe tip de material, in kilograme, cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate prin alta operatiune de valorificare decat reciclare sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie de catre operatorii economici responsabili, in perioada de raportare, realizate in mod individual. Programul de asistenta va prelua cantitatile inscrise in coloana e A«Cantitatea de deseu de ambalaj valorificata prin alta operatiune de valorificare decat reciclarea (kg)A» in Tab 2;
b) in coloana f A«Cantitatea de deseu de ambalaj valorificata, in mod individual, prin reciclare (kg)A» din tabelul Tab 1 se inscriu cu cifre arabe, pe tip de material, in kilograme, cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate prin reciclare de catre operatorii economici responsabili, in perioada de raportare, realizate in mod individual. Programul de asistenta va prelua cantitatile inscrise in coloana A«Cantitatea de deseu de ambalaj valorificata prin reciclare (kg)A» in Tab 3.
Coloana e din tabelul Tab 1 referitoare la A«Cantitatea de deseu de ambalaj valorificata, in mod individual, prin alta operatiune de valorificare decat reciclarea (kg)A» se detaliaza in tabelul Tab 2, dupa cum urmeaza:
a) in coloana A«Tip materialA» din tabelul Tab 2 se inscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piata nationala (de exemplu: sticla, plastic, hartie si carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se incadreaza in functie de materialul preponderent;
b) in coloana A«Cantitatea de deseu de ambalaj valorificata prin alta operatiune de valorificare decat reciclarea (kg)A» din tabelul Tab 2 se inscrie cu cifre arabe, in kilograme, cantitatea valorificata prin alte operatiuni decat reciclarea, pe tip de material, conform facturii de prestare servicii emisa, in baza contractului incheiat de operatorul economic colector, in perioada de raportare;
c) in coloana A«CUI colector deseu de ambalajA» din tabelul Tab 2 se inscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscala al operatorului economic autorizat pentru colectarea deseurilor de ambalaje in vederea valorificarii prin alte operatiuni decat reciclarea, pe tip de material, conform prevederilor legale;
d) in coloana A«Nr. /data contract prestare serviciiA» din tabelul Tab 2 se inscriu cu cifre arabe si/sau litere numarul si data contractului de prestare servicii incheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul economic autorizat pentru colectarea deseurilor de ambalaje in vederea valorificarii prin alte operatiuni decat reciclarea, pe tip de material, conform prevederilor legale;
e) in coloana A«Nr. /data document prestare serviciiA» din tabelul Tab 2 se inscriu cu cifre arabe si/sau litere numarul si data facturii de prestare servicii emisa in conformitate cu prevederile legale de catre operatorul economic autorizat pentru colectarea deseurilor de ambalaje in vederea valorificarii prin alte operatiuni decat reciclarea, pe tip de material, in calitate de prestator, pe numele operatorului economic responsabil, in calitate de beneficiar;
f) in coloana A«CUI valorificator deseu de ambalajA» din tabelul Tab 2 se inscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscala al operatorului economic autorizat pentru valorificarea deseurilor de ambalaje prin alte operatiuni de valorificare decat reciclarea, pe tip de material, care a realizat respectiva operatiune pentru indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare ale operatorului economic responsabil.
Coloana f din tabelul Tab 1 referitoare la A«Cantitatea de deseu de ambalaj valorificata, in mod individual, prin reciclare (kg)A» se detaliaza in tabelul Tab 3, dupa cum urmeaza:
a) in coloana A«Tip materialA» din tabelul Tab 3 se inscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piata nationala (de exemplu: sticla, plastic, hartie si carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se incadreaza in functie de materialul preponderent;
b) in coloana A«Cantitatea de deseu de ambalaj valorificata prin reciclare (kg)A» din tabelul Tab 3 se inscrie cu cifre arabe, in kilograme, cantitatea valorificata prin reciclare, pe tip de material, conform facturii de prestare servicii emisa, in baza contractului incheiat, de operatorul economic colector, in perioada de raportare;
c) in coloana A«CUI colector deseu de ambalajA» din tabelul Tab 3 se inscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscala al operatorului economic autorizat pentru colectarea deseurilor de ambalaje, pe tip de material, in vederea valorificarii prin reciclare, conform prevederilor legale;
d) in coloana A«Nr. /data contract prestare serviciiA» din tabelul Tab 3 se inscriu cu cifre arabe si/sau litere numarul si data contractului de prestare servicii incheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul economic autorizat pentru colectarea deseurilor de ambalaje in vederea valorificarii prin reciclare, pe tip de material, conform prevederilor legale;
e) in coloana A«Nr. /data document prestare serviciiA» din tabelul Tab 3 se inscriu cu cifre arabe si/sau litere numarul si data facturii de prestare servicii emisa, in conformitate cu prevederile legale, de catre operatorul economic autorizat pentru colectarea deseurilor de ambalaje in vederea valorificarii prin reciclare pe tip de material, in calitate de prestator, pe numele operatorului economic responsabil, in calitate de beneficiar;
f) in coloana A«CUI reciclator deseu de ambalajA» din tabelul Tab 3 se inscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscala al operatorului economic autorizat pentru reciclarea deseurilor de ambalaje, pe tip de material, care a realizat respectiva operatiune pentru indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare prin reciclare ale operatorului economic responsabil.
In situatia in care, pentru perioada de raportare, nu rezulta cantitati de ambalaje sau deseuri de ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt raspunzatori, se inscrie cifra 0 (zero) la pozitia corespunzatoare din tabel."
3. La anexa nr. 2, capitolul III, punctul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala; cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala pentru care se realizeaza obiectivele in mod individual; cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala pentru care se realizeaza obiectivele prin transferul responsabilitatii catre operatori economici autorizati; cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate prin alte operatiuni de valorificare decat reciclarea, realizate in mod individual; cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate prin reciclare in mod individual. Aceste cantitati se declara in vederea stabilirii diferentei dintre obiectivul anual de realizat in mod individual si cel efectiv realizat in mod individual. Declaratiile se completeaza si se depun/se transmit de catre operatorii economici responsabili;".


Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Formularul 230 model editabil 2024 PDF. Completeaza Declaratia 230!
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice