Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 120/2019 privind unele masuri necesare pentru realizarea lucrarilor si implementarea proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport

Legea nr. 120/2019 privind unele masuri necesare pentru realizarea lucrarilor si implementarea proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport

  Publicat: 27 Jun 2019       943 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 517 din 25.06.2019.

Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

(8) In situatia prevazuta la alin. (5), sumele datorate pentru ocuparea temporara a terenului forestier, inclusiv valoarea masei lemnoase valorificate, se consemneaza cu titlu de indemnizatie intr-un cont bancar deschis pe numele initiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii retelei electrice de transport si se elibereaza ulterior prin dispozitia acestuia, in conditiile prezentei legi, cu exceptia situatiei in care nu se ajunge la o intelegere cu proprietarul cunoscut, caz in care sumele datorate acestuia se consemneaza pe numele proprietarului prin procedura legala prevazuta de Codul civil si Codul de procedura civila.
(9) Ocuparea temporara a terenurilor forestiere proprietate privata, altele decat cele aflate in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, pentru care nu au fost emise documentele care fac dovada proprietatii, se face pe baza unei adeverinte eliberate de catre comisia locala pentru reconstituirea dreptului de proprietate, aprobata de catre primar, care confirma aceasta situatie.
(10) Prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (11) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru realizarea lucrarilor aferente proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport, la distante mai mici de 50 m de liziera padurii nu este necesara obtinerea avizului structurii teritoriale a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(11) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea realizarii lucrarilor aferente proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport, autoritatea competenta emite pentru initiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii retelei electrice de transport autorizatia de construire/desfiintare in baza licentei sau a contractului de concesiune.
(12) Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobarea ocuparii temporare din fondul forestier national se acorda in baza urmatoarei documentatii:
a) solicitarea initiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii retelei electrice de transport de ocupare temporara a terenului/scoatere definitiva din fondul forestier national adresata autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
b) memoriul tehnico-justificativ privind necesitatea ocuparii temporare/scoaterii definitive a terenului din fondul forestier national, intocmit de catre initiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii retelei electrice de transport, care sa contina prezentarea detaliilor tehnice referitoare la obiectiv, insotit de contractul de concesiune sau licenta;
c) planul de detaliu al amplasamentului obiectivului;
d) copia hartii amenajistice pe care este materializat amplasamentul obiectivului, vizata de ocolul silvic care asigura administrarea/serviciile silvice, in situatia in care exista;
e) fisa tehnica de transmitere-defrisare pentru ocuparea temporara a terenului/scoaterea definitiva si avizul ocolului silvic;
f) planul topografic al suprafetei care face obiectul ocuparii temporare/scoaterii definitive din fondul forestier national intocmit de persoane fizice/juridice autorizate, receptionat tehnic de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara si insusit in termen de 5 zile de la solicitare de ocolul silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice, dupa caz;
g) documentele, in copie, prin care se face dovada detinerii terenului, daca exista, inclusiv acordul detinatorului, asupra terenului solicitat pentru ocuparea temporara din fondul forestier national sau declaratia prevazuta la alin. (7), dupa caz; pentru dovada detinerii terenurilor proprietate publica a statului se prezinta acte de proprietate sau, in lipsa acestora, copii ale descrierii parcelare, inclusiv de pe datele complementare si evidenta lucrarilor executate, preluate din amenajamentul silvic in vigoare, vizate de catre ocolul silvic sau extrase de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat de Guvern in conditiile legii, certificate pentru conformitate;
h) acordul de mediu sau punctul de vedere al autoritatii de mediu, dupa caz, care sa mentioneze denumirea obiectivului, amplasamentul stabilit pe baza amenajamentului silvic si suprafata, iar in cazul in care realizarea lucrarilor aferente retelei electrice de transport implica defrisarea, se vor mentiona inclusiv amplasamentul stabilit pe baza amenajamentului silvic si suprafata care se defriseaza;
i) avizul conducatorului structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, care se emite in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea solicitarii.
(13) Competenta pentru aprobarea ocuparii temporare/scoaterii definitive a terenurilor din fondul forestier national pentru realizarea lucrarilor aferente proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport apartine Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(14) Pentru realizarea lucrarilor aferente proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport, prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.

Articolul 4
(1) Prin derogare de la prevederile art. 94-96 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, scoaterea temporara/definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole situate in extravilan, afectate de lucrarile definite la art. 2 alin. (1) lit. l), se realizeaza prin efectul prezentei legi, pe baza unei hotarari a Guvernului, prin care se aproba lista terenurilor agricole situate in extravilan care fac obiectul lucrarilor aferente proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport, fara a fi conditionata de obtinerea avizului/aprobarea organelor agricole cu atributii in domeniu .
(2) Initiatorul proiectului/Beneficiarul concesiunii retelei electrice de transport are obligatia sa depuna la autoritatea competenta cererea privind emiterea autorizatiei de construire/desfiintare pentru realizarea lucrarilor aferente proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport, insotita de lista terenurilor prevazute la alin. (1), precum si de avizul tehnic, dupa caz, pentru amplasarea constructiilor care se executa in zona amenajarilor de imbunatatiri funciare, eliberat de Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare.
(3) Lista suprafetelor de teren scoase temporar/definitiv din circuitul agricol conform alin. (1) si fisierele in format electronic vectorial in Sistemul de proiectie stereografic 1970 se transmit de initiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii retelei electrice de transport, cu informarea autoritatii competente, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in termen de 7 zile de la data depunerii documentatiei prevazute la alin. (2).
(4) Terenurile inscrise in lista terenurilor prevazuta la alin. (1) sunt scoase temporar din circuitul agricol pe intreaga durata de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare pentru realizarea lucrarilor aferente proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport, fara a fi necesara obtinerea acordului prealabil al persoanelor indreptatite/titularilor de drepturi reale/titularilor de activitati .
(5) Autoritatile/Institutiile competente au obligatia de redare in circuitul agricol a terenurilor inscrise in lista prevazuta la alin. (1), scoase temporar din circuitul agricol prin efectul prezentei legi, la categoria de folosinta avuta anterior scoaterii din circuitul agricol, in termen de un an de la expirarea duratei de valabilitate a autorizatiei de construire pentru proiectele de importanta nationala privind reteaua electrica de transport, pe baza unei hotarari a Guvernului, care se transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale conform prevederilor alin. (3).
(6) Prin derogare de la prevederile art. 93 si 931 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru scoaterea temporara/definitiva din circuitul agricol prin efectul prezentei legi a terenurilor care fac obiectul proiectelor de importanta nationala aferente retelei electrice de transport nu se plateste tariful la Fondul de ameliorare a fondului funciar.

CAPITOLUL II
Drepturi asupra terenurilor, stabilite si recunoscute in favoarea initiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii retelei electrice de transport

Articolul 5
(1) In cazul lucrarilor de construire aferente proiectelor de importanta nationala la reteaua electrica de transport, precum si in cazul lucrarilor de dezvoltare, modernizare, retehnologizare, exploatare, interventii in caz de avarie, revizii, reparatii, intretinere, de relocare si de realizare a conditiilor de coexistenta, aferente retelei electrice de transport, pentru exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra imobilelor, initiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii retelei electrice de transport va plati:
a) indemnizatii pentru proprietarii de imobile in schimbul limitarilor aduse dreptului de folosinta pe timpul efectuarii lucrarilor;
b) despagubiri pentru pagubele cauzate proprietarilor de imobile afectati de exercitarea dreptului de uz si servitute.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (5) din Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul retelei electrice de transport care face obiectul proiectelor de importanta nationala sau de interes comun, realizate dupa intrarea in vigoare a acestei legi, initiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii retelei electrice de transport exercita dreptul de uz si servitute incepand cu data finalizarii lucrarilor de construire, cu titlu gratuit si pentru proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, in virtutea prezentei legi, pe toata durata de viata a capacitatii energetice.
(3) Pentru toate lucrarile aferente proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport, exercitarea dreptului de uz si servitute asupra imobilelor afectate de lucrari se realizeaza de drept, fara a necesita obtinerea unui acord prealabil al proprietarilor sau al altor titulari de drepturi sau activitati desfasurate in legatura cu imobilele ce ar urma sa fie afectate de lucrari cu conditia indeplinirii procedurii de notificare .
(4) Accesul la imobilele afectate de executia lucrarilor nu este conditionat de plata in prealabil a indemnizatiilor si a despagubirilor prevazute la alin. (1).
(5) In cazul lucrarilor de construire, dezvoltare, modernizare, retehnologizare, exploatare, interventii in caz de avarie, revizie, reparatie, intretinere, relocare si de realizare a conditiilor de coexistenta, aferente proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport, indemnizatiile sau despagubirile prevazute la alin. (1) sunt platite sau consemnate in termen de 30 de zile de la data receptiei la terminarea respectivelor lucrari sau interventii.

Articolul 6
(1) Initiatorul proiectului/Beneficiarul concesiunii retelei electrice de transport transmite proprietarului imobilului, cu minimum 10 zile inainte de data preconizata pentru accesul la imobilele afectate, o notificare privind inceperea executarii lucrarilor, ce trebuie sa cuprinda urmatoarele:
Derogari (1)
a) denumirea si datele de identificare ale initiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii retelei electrice de transport;
b) enumerarea operatiunilor ce urmeaza sa fie efectuate asupra imobilului, a conditiilor si interdictiilor pe care trebuie sa le respecte persoana indreptatita/titularii de drepturi reale si titularii de activitati;
c) indicarea datei pana la care persoanele indreptatite/titularii de drepturi reale si titularii de activitati trebuie sa elibereze imobilul;
d) perioada preconizata pentru efectuarea operatiunilor prevazute la lit. b);
e) mentiunea privind rezervarea dreptului de a inlocui/modifica anumite operatiuni si/sau de a adauga operatiuni noi;
f) mentiunea privind acordarea unei indemnizatii si/sau, dupa caz, privind acordarea unei despagubiri cuvenite in legatura cu respectivul imobil, conform prezentei legi;
g) mentiunea privind obligatia proprietarilor de a le notifica titularilor de activitati, daca acestia sunt diferiti de proprietari.
(2) Notificarea se transmite proprietarilor, acestia avand obligatia sa informeze, la randul lor, titularii de drepturi reale/titularii de activitati .
Derogari (1)
(3) In cazul in care proprietarii nu sunt cunoscuti/identificati, notificarea este afisata la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala se afla imobilul, cu respectarea termenului de minimum 10 zile inainte de data preconizata pentru acces.
Derogari (1)
(4) Proprietarii terenurilor/Titularii de drepturi reale si titularii de activitati afectati de exercitarea dreptului de uz si servitute sunt obligati ca, dupa o perioada de 10 zile de la notificarea transmisa sau afisata, sa permita accesul pentru efectuarea lucrarilor aferente proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport .
Derogari (1)
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) - (4), in caz de avarii, accidente tehnice, calamitati sau alte evenimente cu caracter exceptional, pentru lucrari sau interventii de urgenta, initiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii retelei electrice de transport are drept de acces imediat la imobile. In termen de 5 zile de la data la care a fost efectuat accesul, initiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii retelei electrice de transport va transmite o notificare scrisa proprietarilor/titularilor de drepturi reale si titularilor de activitati afectati, urmand ca plata sau consemnarea despagubirilor, dupa caz, sa se efectueze in termen de 30 de zile de la data transmiterii acestei notificari.

Afişează Legea nr. 120/2019 privind unele masuri necesare pentru realizarea lucrarilor si implementarea proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 120/2019    Reteaua electrica de transport    Proiecte de importanta nationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.