Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ghidul ESMA privind masurile EMIR de marja antiprociclicitate pentru contrapartile centrale, din 12.06.2019

Ghidul ESMA privind masurile EMIR de marja antiprociclicitate pentru contrapartile centrale, din 12.06.2019

  Publicat: 28 Jun 2019       1198 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 525 din 27.06.2019.

Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Se calculeza ca raport intre veniturile nete din dobanzi si activele valorificabile totale. Nivelul standard al acestui indicator este de 5 - 7%.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Se calculeza ca raport intre veniturile nete din dobanzi si activele valorificabile totale. Nivelul standard al acestui indicator este de 5 - 7%.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.

I. Domeniu de aplicare
Cui i se aplica?
- Beneficiarii acestui ghid sunt autoritatile competente desemnate in temeiul art. 22 din EMIR care supervizeaza CPC autorizate in temeiul art. 14 din EMIR.
Ce se aplica?
- Acest ghid se refera la punerea in aplicare a cerintelor referitoare la marja, pentru limitarea prociclicitatii in temeiul art. 41 din EMIR, art. 10 si art. 28 din STR.

II. Referinte legislative si abrevieri
Referinte legislative
Regulamentul ESMA - Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei1
1 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 15 decembrie 2010, p. 84.
EMIR - Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii2
2 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 201 din 15 decembrie 2010, p. 1.
STR despre CPC - Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului, in ceea ce priveste standarde tehnice de reglementare privind cerintele pentru contrapartile centrale3
3 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 52 din 23 februarie 2013, p. 41.
Abrevieri
Masuri de marja APC - masuri de marja antiprociclicitate in temeiul art. 28 din STR
CPC - contrapartile centrale autorizate in baza art. 14 din EMIR
Autoritate competenta/Autoritate nationala competenta (ANC) - o autoritate desemnata in baza art. 22 din EMIR
CE - Comisia Europeana
EMIR - Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii
ESMA - Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete
CERS - Comitetul european pentru risc sistemic
STR - Standarde tehnice de reglementare privind contrapartile centrale, cum ar fi Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului, in ceea ce priveste standarde tehnice de reglementare privind cerintele pentru contrapartile centrale

III. Obiect
Scopul acestui ghid este de a stabili practici de supraveghere coerente, eficiente si eficace in cadrul Sistemului european de supraveghere financiara (SESF) si de a asigura o aplicare comuna, uniforma si coerenta a art. 41 din EMIR si a art. 10 si 28 din STR in contextul limitarii prociclicitatii marjelor contrapartii centrale.

IV. Obligatii de conformare si raportare
Statutul ghidului
In conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autoritatile competente trebuie sa depuna toate eforturile necesare pentru a respecta acest ghid.
Autoritatile competente carora li se aplica ghidul trebuie sa se conformeze prin includerea sa in cadrele lor juridice sau de supraveghere, dupa caz.
Cerinte de raportare
In decurs de doua luni de la data publicarii ghidului pe site-ul Autoritatii europene pentru valori mobiliare si piete in toate limbile oficiale ale UE, autoritatile competente carora li se aplica acest ghid trebuie sa informeze ESMA daca (i) respecta, (ii) nu respecta, dar intentioneaza sa respecte sau daca (iii) nu respecta si nu intentioneaza sa respecte prezentul ghid.
In caz de neconformitate, autoritatile competente trebuie, de asemenea, sa informeze ESMA in decurs de doua luni de la data publicarii ghidului pe site-ul ESMA in toate limbile oficiale ale UE cu privire la motivele de neconformare cu ghidul.
Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare . Odata ce a fost completat, modelul va fi transmis la ESMA.

V. Ghid
V.1. Evaluarea regulata a prociclicitatii
Autoritatile competente trebuie sa se asigure ca orice contraparte centrala, supervizata de ele, defineste indicatorii cantitativi de evaluare a marjelor, inclusiv majorarile de marja, in contextul prociclicitatii de marja . Contrapartile centrale isi pot defini proprii lor indicatori si trebuie sa evalueze intr-un mod holistic stabilitatea pe termen scurt/lung si in comparatie cu volatilitatea de pe piata, prin utilizarea indicatorilor si a caracterului conservator al marjelor4. De exemplu, indicatorii sunt:
4 In general, contrapartile centrale trebuie sa aiba in vedere indicatori pentru a evalua stabilitatea, precum si caracterul conservator al cerintelor sale de marja .
A•Stabilitatea pe termen scurt poate fi masurata cu ajutorul unor indicatori, precum modificarile de marja pe o perioada definita de timp sau deviatia standard de marja;
A•Stabilitatea pe termen lung poate fi monitorizata printr-un indicator, precum rata completa de marja pe o perioada definita de timp .
Autoritatile competente trebuie sa se asigure ca orice contraparte centrala, supervizata de ele, pune in aplicare indicatorii, pentru a evalua prociclicitatea cerintelor sale referitoare la marja in mod regulat si prociclicitatea potentiala ca urmare a oricaror propuneri semnificative de revizuire a parametrilor sai de marja, inainte de efectuarea unor asemenea revizuiri. Ca parte a evaluarii, contrapartea centrala trebuie sa ia in considerare caracteristicile ofertei sale de produse si calitatea sa de membru, precum si practicile sale de gestionare a riscurilor.
In cazurile in care indicatorii evidentiaza efecte prociclice ca urmare a cerintelor referitoare la marja, autoritatile competente trebuie sa se asigure ca orice contraparte centrala supervizata de ele isi revizuieste punerea in aplicare a masurilor de marja APC si face ajustarile adecvate ale politicilor sale pentru a se asigura ca aceste efecte prociclice primesc rezolvarea adecvata.
Prin urmare, autoritatile competente trebuie sa se asigure ca orice contraparte centrala supervizata de ele isi dezvolta o politica de revizuire a masurilor sale APC. Politica trebuie sa specifice cel putin:
a) apetitul de risc pentru prociclicitatea marjelor sale, de exemplu, pragul de toleranta pentru cresterile mari de marja;
b) indicatorii cantitativi pe care ii utilizeaza pentru evaluarea prociclicitatii marjelor sale;
c) frecventa cu care realizeaza evaluarea;
d) actiunile potentiale pe care le poate lua pentru abordarea rezultatelor indicatorilor si
e) mecanismele de guvernanta care se refera la raportarea rezultatelor indicatorilor si aprobarea actiunilor pe care le propune pentru adoptare in ceea ce priveste rezultatele.
Autoritatile competente trebuie sa se asigure ca orice contraparte centrala supervizata de ele isi pastreaza inregistrarile cu revizuirea efectuata, inclusiv indicatorii calculati, si cu actiunile adoptate pentru rezolvarea constatarilor, in conformitate cu art. 12 din STR.

V.2. Aplicarea masurilor de marja APC in cazul tuturor factorilor materiali de risc
Autoritatile competente trebuie sa se asigure ca orice contraparte centrala supervizata de ele se asigura ca masurile referitoare la marja APC se aplica cel putin tuturor factorilor materiali de risc, ceea ce ar putea duce, in mod potential, la modificari mari ale marjelor si ar putea include modificari de preturi, modificari valutare, modificari implicite de volatilitate, spreaduri la scadenta si compensari la marja de portofoliu, in functie de caz. Pentru evitarea dubiilor, o contraparte centrala poate aplica masuri de marja APC in cazul unui produs sau la nivel de portofoliu atat timp cat punerea in aplicare se refera la toti factorii materiali de risc utilizati la calculul marjei.

Afişează Ghidul ESMA privind masurile EMIR de marja antiprociclicitate pentru contrapartile centrale, din 12.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Masuri EMIR    Marja antiprociclicitate    ESMA    Ghid    ASF    Autoritatea de Supraveghere Financiara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.