Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019

Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019

  Publicat: 01 Jul 2019       3391 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 533 din 28.06.2019

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reflectarea potentialului economic si a soliditatii financiare ale unei entitati economice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Serviciul de amator - serviciu de radiocomunicatii avand ca scop
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.

(2) Structura organizatorica generala prevazuta la alin. (1) se particularizeaza in functie de tipul serviciului voluntar sau al serviciului privat, stabilit potrivit prezentelor criterii de performanta .

Articolul 6
(1) Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor voluntare si a serviciilor private este emis, dupa caz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor economici si institutiilor care au constituit serviciile.
(2) Structura-cadru a regulamentului de organizare si functionare a serviciilor voluntare si serviciilor private pentru situatii de urgenta este prevazuta in anexa nr. 1.

Articolul 7
(1) Documentele de organizare si functionare a serviciilor voluntare si serviciilor private pentru situatii de urgenta sunt prevazute in anexa nr. 2.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt pastrate de catre seful serviciului/formatiei de interventie, in sectorul de competenta .

Articolul 8
Functiile specifice serviciilor voluntare si serviciilor private sunt urmatoarele:
a) sef serviciu;
b) sef compartiment pentru prevenire;
c) sef formatie de interventie;
d) sef grupa de interventie;
e) sef echipa specializata;
f) specialist pentru prevenire;
g) conducator autospeciala;
h) servant pompier;
i) electromecanic auto;
j) operator in verificarea, intretinerea si repararea autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor;
k) dispecer/telefonist.

Articolul 9
(1) Personalul serviciilor voluntare si al serviciilor private trebuie sa fie apt din punct de vedere fizic, medical si psihologic si se compune, dupa caz, din:
a) personal voluntar;
b) personal angajat pe functiile specifice serviciului;
c) personal angajat pe alte functii ale operatorului economic, institutiei sau autoritatii publice locale care a constituit serviciul .
(2) Evaluarea personalului prevazut la alin. (1) lit. a) se realizeaza potrivit Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.579/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Evaluarea personalului prevazut la alin. (1) lit. b) si c) se realizeaza:
a) pentru aptitudinile fizice, la incadrare de catre angajator, pe baza baremelor prevazute in anexa nr. 3;
b) pentru aptitudinile medicale, la incadrare si, ulterior, anual;
c) pentru aptitudinile psihologice, la incadrare si, ulterior, cel putin o data la 3 ani.

Articolul 10
(1) Pregatirea personalului serviciilor voluntare si al serviciilor private se realizeaza prin: programe de pregatire, instruiri, convocari, verificari, exercitii si concursuri profesionale, care se cuprind in Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta, intocmit potrivit Structurii-cadru, aprobata prin Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta nr. 2/2019, publicat pe pagina de internet a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta la sectiunea Legislatie.
(2) Coordonarea activitatii de pregatire a personalului serviciilor voluntare si al serviciilor private se executa de inspectoratele in a caror zona de competenta se afla acestea.
(3) Programele de pregatire si exercitiile din Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta prevazut la alin. (1) se stabilesc in functie de tipurile de risc identificate in sectorul de competenta si de particularitatile interventiei.

Articolul 11
Serviciile voluntare si serviciile private detin, in vederea antrenarii personalului, baze de pregatire proprii, dotate cu aparate, utilaje si echipamente specifice interventiei in situatii de urgenta, inclusiv pentru concursurile profesionale, sau pot incheia protocoale de colaborare cu alte servicii voluntare sau servicii private detinatoare de astfel de baze de pregatire.

Articolul 12
(1) Serviciile voluntare si serviciile private se doteaza cu autospeciale si utilaje, in functie de riscurile gestionate in sectorul de competenta .
(2) Autospecialele, utilajele, mijloacele si echipamentul de protectie, uniforma si mijloacele de anuntare-alarmare, alertare si conducere a interventiei sunt detinute de serviciul voluntar sau serviciul privat, in baza unor titluri valabile, pe toata durata de functionare a acestuia.
(3) Pe timpul sezonului rece, autospecialele si utilajele se gareaza in spatii inchise care asigura o temperatura de minimum 5A°C.
(4) Scoaterea si repunerea din/in functiune a oricarei autospeciale se comunica, de indata, la inspectoratul in a carui zona de competenta asigura actiunile de raspuns.
(5) Inlocuirea unei autospeciale se comunica in scris in termen de 5 zile lucratoare inspectoratului care a emis avizul de infiintare si celui care a emis aviz pentru sector de competenta .
(6) Autospeciala cu care se face inlocuirea trebuie sa fie cel putin similara din punctul de vedere al capacitatii de interventie cu cea inlocuita.

Articolul 13
(1) Autospecialele, echipamentul de protectie si uniforma trebuie sa fie inscriptionate, vizibil, cu denumirea serviciului voluntar/serviciului privat.
(2) Autospecialele trebuie sa fie inscriptionate cu numarul de telefon la care poate fi apelat serviciul voluntar sau serviciul privat.
(3) Numarul de telefon se afiseaza atat la sediul serviciului, cat si in zonele cu risc din sectorul de competenta .

Articolul 14
(1) Uniforma si echipamentul de protectie se asigura, gratuit, potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 307/2006, republicata.
(2) Portul, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si a insemnelor distinctive ale personalului serviciilor voluntare si serviciilor private se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 160/2007.

Afişează Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Criterii de performanta    Servicii voluntare pentru situatii de urgenta    Servicii private pentru situatii de urgenta    MAI

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Concedierea salariatului pe perioada incapacitatii temporare de munca. Obligatia salariatului de a aduce la cunostinta angajatorului starea de incapacitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta, Sectia I Civila, Decizia nr. 162/CM din 09.03.2016

Concediere colectiva. Evaluarea performantelor salariatiilor. Criteriile privind stabilirea ordinii de concediere a salariatilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 1387 din 17.03.2016

Reorganizarea societatii. Proces de evaluare a salariatilor dupa criterii de performanta individuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 2024/2016 din data de 19.04.2016

Decizie de concediere a salariatilor. Procedura de evaluare unitara a acestora
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 58 din data de 26.01.2016

Cerere anulare ordonanta de urgenta si ordin ministerial
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 3298 din 14.10.2009Articole Juridice

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati