Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019

Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019

  Publicat: 01 Jul 2019       3397 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 533 din 28.06.2019

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Compartiment de munca in structura de productie a unei unitati economice, constituit dintr-un ansamblu de locuri de munca amplasate in acelasi spatiu,
Compartiment de munca in structura de productie a unei unitati economice, constituit dintr-un ansamblu de locuri de munca amplasate in acelasi spatiu,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

(3) Norma de dotare cu echipament de protectie a personalului serviciilor voluntare si serviciilor private pentru situatii de urgenta este prevazuta in anexa nr. 4.

Articolul 15
(1) Norma orientativa privind dotarea spatiilor, a autospecialelor de stingere cu apa si spuma si a echipelor specializate este prevazuta in anexa nr. 5.
(2) In baza normei orientative de dotare, fiecare serviciu voluntar/serviciu privat isi stabileste propria norma de dotare in functie de tipul serviciului, riscurile identificate, precum si de tipul/capacitatea/destinatia autospecialei, astfel incat sa asigure:
a) interventia operativa si gestionarea tuturor situatiilor de urgenta in functie de riscurile identificate;
b) spatii pentru garare/revizie a mijloacelor de interventie si functionalitatea dispeceratului;
c) capacitatea maxima de lucru a autospecialelor;
d) indeplinirea atributiilor si asigurarea protectiei personalului serviciului.

Articolul 16
Pentru efectuarea lucrarilor de verificare, intretinere si reparare a mijloacelor de interventie din dotare, serviciile voluntare si serviciile private isi organizeaza ateliere proprii sau incheie contracte in acest sens cu operatori economici de profil.

Articolul 17
Serviciile voluntare si private trebuie sa asigure un mecanism apt pentru primirea si transmiterea mesajelor specifice desfasurarii unei interventii eficiente si operative.

Articolul 18
(1) Serviciile voluntare si private intervin singure sau in cooperare cu structurile profesioniste de interventie ale inspectoratului competent teritorial.
(2) Atunci cand intervin singure, seful serviciului voluntar/serviciului privat notifica inspectoratul in a carui zona de competenta se afla, in termen de maximum 5 ore de la finalizarea interventiei.

CAPITOLUL II
Criterii specifice pentru serviciile voluntare

SECTIUNEA 1
Criterii specifice privind constituirea si dotarea

Articolul 19 - Derogari (1)
(1) Serviciile voluntare se constituie in comune, orase si municipii, in subordinea consiliilor locale, pe urmatoarele tipuri:
a) servicii tip V1 - la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale care au in evidenta un numar de cel mult 1.000 de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective;
b) servicii tip V2 - la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale care au in evidenta un numar cuprins intre 1.000 si 3.000 de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective;
c) servicii tip V3 - la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale care au in evidenta un numar de peste 3.000 de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective.
(2) Serviciile tip V2 au obligatia sa se doteze cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, iar serviciile tip V3, cu minimum doua autospeciale de stingere cu apa si spuma.
(3) Serviciile voluntare care detin una sau mai multe autospeciale de stingere cu apa si spuma, dar nu au obligatia dotarii cu aceasta/acestea, se pot constitui ca servicii de tip V2 sau tip V3, indiferent de numarul de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective din sectorul de competenta .

Articolul 20
In functie de tipul lor, serviciile voluntare au urmatoarea compunere:
a) servicii tip V1: sef serviciu, compartiment pentru prevenire si echipe specializate;
b) servicii tip V2: sef serviciu, compartiment pentru prevenire, grupa de interventie care incadreaza autospeciala de stingere cu apa si spuma, si, dupa caz, una sau mai multe echipe specializate si atelier de reparatii;
c) servicii tip V3: sef serviciu, compartiment pentru prevenire, doua sau mai multe grupe de interventie, care incadreaza autospecialele de stingere cu apa si spuma si, dupa caz, una sau mai multe echipe specializate si atelier de reparatii.

Articolul 21
(1) Prin exceptie de la art. 19, in cazul unitatilor administrativ-teritoriale amplasate la o distanta mai mica de 20 km fata de localitatea unde functioneaza subunitati din cadrul serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta, care au in dotare minimum doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, indiferent de numarul de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective avute in evidenta, consiliile locale au obligatia constituirii serviciului voluntar, minimum de tip V1.
(2) Distanta prevazuta la alin. (1) se masoara pe cai de comunicatii rutiere, intre punctele care marcheaza km 0/centrul civic al localitatii de resedinta al unitatii administrativ-teritoriale si cel al localitatii unde functioneaza serviciile profesioniste.

SECTIUNEA a 2-a
Criterii specifice privind incadrarea

Articolul 22
(1) Serviciul voluntar se incadreaza cu personal angajat pe functiile specifice si personal voluntar.
(2) Personalul angajat pe functii specifice detine calificarea sau competentele profesionale ale acelor functii, atestate potrivit reglementarilor in vigoare.
(3) Functia de sef serviciu voluntar se incadreaza, in mod obligatoriu, cu personal angajat pe aceasta functie, iar functia de conducator autospeciala se incadreaza cu personal angajat pe aceasta functie sau cu personal angajat pe alte functii in cadrul autoritatii publice locale, care detine competentele specifice functiei, atestate potrivit reglementarilor in vigoare.
(4) In situatia in care, la data avizarii unui serviciu, nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (2), cu exceptia functiilor de sef serviciu si servant pompier, personalul specificat detine cel putin calificarea sau competentele specifice de cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, inspector protectie civila sau de servant pompier.

Articolul 23
Seful serviciului voluntar trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba avizul inspectoratului competent teritorial, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6;
b) sa fie apt din punct de vedere fizic, medical si psihologic.

Articolul 24
Compartimentul pentru prevenire se dimensioneaza cu personal, astfel incat sa asigure:
a) un specialist pentru toate institutiile publice si operatorii economici din subordinea consiliilor locale;
b) un specialist la fiecare 500 de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective, in mediul rural;
c) un specialist la fiecare 1.000 de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective, in mediul urban.

Afişează Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Criterii de performanta    Servicii voluntare pentru situatii de urgenta    Servicii private pentru situatii de urgenta    MAI

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Concedierea salariatului pe perioada incapacitatii temporare de munca. Obligatia salariatului de a aduce la cunostinta angajatorului starea de incapacitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta, Sectia I Civila, Decizia nr. 162/CM din 09.03.2016

Concediere colectiva. Evaluarea performantelor salariatiilor. Criteriile privind stabilirea ordinii de concediere a salariatilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 1387 din 17.03.2016

Reorganizarea societatii. Proces de evaluare a salariatilor dupa criterii de performanta individuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 2024/2016 din data de 19.04.2016

Decizie de concediere a salariatilor. Procedura de evaluare unitara a acestora
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 58 din data de 26.01.2016

Cerere anulare ordonanta de urgenta si ordin ministerial
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 3298 din 14.10.2009Articole Juridice

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati