Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019

Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019

  Publicat: 01 Jul 2019       3389 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 533 din 28.06.2019

Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Vezi Domiciliu conventional.
Principiu al relatiilor internationale, consacrat in acorduri, in tratate si in conventii de asistenta juridica,
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.

Articolul 25
Din compartimentul pentru prevenire poate face parte si personalul grupei/grupelor de interventie/echipelor specializate, precum si personalul care detine competente certificate pentru a desfasura activitati de verificare, curatare si reparare a cosurilor de fum.

Articolul 26
(1) Grupa de interventie care incadreaza o autospeciala de capacitate medie sau mare este compusa din sef grupa de interventie, 3 servanti pompieri si conducator autospeciala.
(2) Grupa de interventie care incadreaza o autospeciala de capacitate mica este compusa din sef grupa de interventie, 2 servanti pompieri si conducator autospeciala.
(3) In situatia in care programul serviciului voluntar este organizat in ture de serviciu, incadrarea grupelor de interventie prevazute la alin. (1) si (2) este obligatorie pentru fiecare tura.
(4) Compunerea grupei de interventie care incadreaza alte tipuri de autospeciale de interventie este stabilita conform cartii tehnice.
(5) Personalul care incadreaza grupa de interventie poate indeplini si atributiile echipelor specializate.

Articolul 27
(1) Echipa specializata se constituie pentru:
a) stingere incendii, numai pentru serviciile voluntare constituite in cadrul unitatilor administrativ-teritoriale care nu au obligatia dotarii cu autospeciale de stingere cu apa si spuma;
b) avertizare-alarmare-cautare-deblocare-salvare-evacuare, cu atributii in cazul situatiilor de urgenta determinate de toate tipurile de risc identificate.
(2) Echipa specializata se incadreaza cu minimum 3 persoane, care include si seful echipei specializate.
(3) In situatia in care programul serviciului voluntar este organizat in ture de serviciu, incadrarea echipei specializate este obligatorie pentru fiecare tura.

SECTIUNEA a 3-a
Criterii operationale

Articolul 28
(1) Amplasarea in teritoriu a formatiei de interventie a serviciului voluntar se realizeaza astfel incat timpul de raspuns in caz de incendiu sa fie:
a) la institutiile si operatorii economici din subordinea consiliului local - maximum 15 minute;
b) in cel mai indepartat punct al sectorului de competenta - maximum 20 de minute.
(2) In functie de marimea sectorului de competenta, in vederea respectarii timpului de raspuns, formatia de interventie poate avea amplasate grupe de interventie/echipe specializate in locatii diferite.

Articolul 29
Autospeciala de stingere cu apa si spuma asigura interventia 24 de ore din 24 de ore, indiferent daca programul de lucru este organizat in ture de serviciu sau prin permanenta de la domiciliu .

Articolul 30
(1) Autoritatile administratiei publice locale pot incheia contracte ori conventii de colaborare pe baza de reciprocitate cu alte asemenea autoritati care au constituit servicii voluntare.
(2) Pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta, autoritatile administratiei publice locale care au constituit servicii voluntare pot incheia protocoale cu asociatii ce desfasoara activitati in domeniu .
(3) Serviciul voluntar solicita sprijinul entitatilor prevazute la alin. (1) si (2) sau, dupa caz, interventia structurilor profesioniste de interventie ale inspectoratului competent teritorial, ori de cate ori amploarea situatiei de urgenta depaseste capacitatea de raspuns a acestuia.

Articolul 31
(1) Conducerea interventiei se asigura de catre primar, pana la finalizarea acesteia ori pana la sosirea structurilor profesioniste de interventie ale inspectoratului competent teritorial.
(2) Interventia se realizeaza gradual, astfel:
a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anuntarea/alertarea structurilor profesioniste de interventie ale inspectoratului competent teritorial, precum si, dupa caz, a entitatii cu care a fost incheiat contract, conventie de colaborare sau protocol;
b) realizarea interventiei propriu-zise de catre serviciul voluntar;
c) acordarea de sprijin la interventie, cu tehnica si personal specializat, de catre entitatea cu care a fost incheiat contract, conventie de colaborare sau protocol;
d) participarea la interventie, cu tehnica si personal specializat, a structurilor profesioniste de interventie ale inspectoratului competent teritorial.

SECTIUNEA a 4-a
Documente necesare avizarii

Articolul 32
(1) Emiterea avizului de infiintare a serviciului voluntar se solicita printr-o cerere scrisa, insotita de documentele prevazute in anexa nr. 7, depuse in dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul.
(2) Concomitent cu avizul de infiintare a serviciului voluntar se emite si avizul pentru sector de competenta, pe baza documentelor prevazute in anexa nr. 7.

Articolul 33
(1) Emiterea avizului de extindere/restrangere a activitatii serviciului voluntar se solicita printr-o cerere scrisa, insotita, dupa caz, de documentele prevazute in anexa nr. 7, depuse in dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul.
(2) In cazul in care prin extinderea/restrangerea activitatii serviciului voluntar sunt indeplinite criteriile pentru constituirea altui tip de serviciu, emiterea avizului nu implica reluarea procedurii de infiintare a serviciului corespunzatoare noului tip de serviciu .

Articolul 34
(1) Serviciul voluntar se poate desfiinta daca in localitatea in care acesta este constituit s-a infiintat o subunitate din cadrul serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta, care are in dotare minimum doua autospeciale de stingere cu apa si spuma.
(2) Emiterea avizului de desfiintare a serviciului voluntar se solicita printr-o cerere scrisa.

CAPITOLUL III
Criterii specifice pentru serviciile private

SECTIUNEA 1
Criterii specifice privind constituirea si dotarea

Afişează Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Criterii de performanta    Servicii voluntare pentru situatii de urgenta    Servicii private pentru situatii de urgenta    MAI

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Concedierea salariatului pe perioada incapacitatii temporare de munca. Obligatia salariatului de a aduce la cunostinta angajatorului starea de incapacitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta, Sectia I Civila, Decizia nr. 162/CM din 09.03.2016

Concediere colectiva. Evaluarea performantelor salariatiilor. Criteriile privind stabilirea ordinii de concediere a salariatilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 1387 din 17.03.2016

Reorganizarea societatii. Proces de evaluare a salariatilor dupa criterii de performanta individuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 2024/2016 din data de 19.04.2016

Decizie de concediere a salariatilor. Procedura de evaluare unitara a acestora
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 58 din data de 26.01.2016

Cerere anulare ordonanta de urgenta si ordin ministerial
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 3298 din 14.10.2009Articole Juridice

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati