Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019

Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019

  Publicat: 01 Jul 2019       3381 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 533 din 28.06.2019

Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Compartiment de munca in structura de productie a unei unitati economice, constituit dintr-un ansamblu de locuri de munca amplasate in acelasi spatiu,
Compartiment de munca in structura de productie a unei unitati economice, constituit dintr-un ansamblu de locuri de munca amplasate in acelasi spatiu,
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reflectarea potentialului economic si a soliditatii financiare ale unei entitati economice,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.

Articolul 35
Serviciile private se constituie pe urmatoarele tipuri:
a) servicii tip P1 - ca servicii proprii, la nivelul operatorilor economici si institutiilor;
b) servicii tip P2 - ca servicii proprii la nivelul operatorilor economici supusi legislatiei privind controlul accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase;
c) servicii tip P3 - ca servicii proprii, la nivelul operatorilor economici si institutiilor care desfasoara activitati cu risc de incendiu sau ca societati prestatoare de servicii .

Articolul 36
In functie de tipul lor, serviciile private au urmatoarea compunere:
a) servicii tip P1: sef serviciu, compartiment pentru prevenire si echipe specializate;
b) servicii tip P2: sef serviciu, compartiment pentru prevenire, o grupa de interventie care incadreaza o autospeciala de stingere cu apa si spuma si, dupa caz, una sau mai multe echipe specializate, atelier de reparatii si dispecerat;
c) servicii tip P3: sef serviciu, compartiment pentru prevenire, doua sau mai multe grupe de interventie care incadreaza autospecialele de stingere cu apa si spuma si, dupa caz, una sau mai multe echipe specializate, atelier de reparatii si dispecerat.

Articolul 37
(1) Au obligatia constituirii serviciului tip P1 operatorii economici si institutiile care au in administrare, in acelasi sector de competenta:
a) cladiri/spatii amenajate in cladiri/ansamblu de cladiri de invatamant de nivel centru universitar, inclusiv spatii de cazare aferente acestora cu un numar mai mare de 1.000 de studenti, forma de invatamant - zi;
b) cladiri/spatii amenajate in cladiri/ansamblu de cladiri pentru sanatate, cu un numar mai mare de 300 de paturi;
c) cladiri/spatii amenajate in cladiri/ansamblu de cladiri pentru cultura, cu capacitatea mai mare de 600 de persoane;
d) cladiri/spatii amenajate in cladiri/ansamblu de cladiri pentru activitati sportive si spectacole cu capacitatea mai mare de 600 de persoane;
e) cladiri/spatii amenajate in cladiri/ansamblu de cladiri si spatii anexe pentru comert si/sau alimentatie publica, cu suprafata desfasurata peste 3.500 mp;
f) cladiri/spatii amenajate in cladiri/ansamblu de cladiri pentru turism, avand un numar mai mare de 200 de locuri de cazare;
g) cladiri inalte sau foarte inalte, cu exceptia cladirilor de locuit;
h) constructii, cladiri/spatii amenajate in cladiri/ansamblu de cladiri pentru productie si/sau depozitare, cu suprafata desfasurata intre 10.000 si 50.000 mp, cu risc mare si/sau foarte mare de incendiu.
(2) Are obligatia constituirii serviciului tip P2 operatorul economic supus legislatiei privind controlul accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, care are in administrare in acelasi sector de competenta constructii pentru productie si/sau depozitare cu risc mare si/sau foarte mare de incendiu, cu utilajele si instalatiile tehnologice aferente.
(3) Au obligatia constituirii serviciului tip P3 operatorul economic si institutia care are in administrare in acelasi sector de competenta:
a) constructii pentru productie si/sau depozitare, identificate cu risc mare si/sau foarte mare de incendiu, pe o suprafata desfasurata insumata mai mare de 50.000 mp;
b) utilaje si instalatii tehnologice identificate cu risc mare si/sau foarte mare de incendiu, pe o suprafata desfasurata insumata mai mare de 50.000 mp;
c) tipul de constructii, utilaje si instalatii specificate la lit. a) si b), identificate cu risc mare si/sau foarte mare de incendiu, daca suma suprafetelor desfasurate este mai mare de 50.000 mp.
(4) Serviciile private constituite ca societati prestatoare de servicii sunt obligatoriu de tip P3.

Articolul 38
In cazul in care constructiile pentru productie si/sau depozitare sau utilajele si instalatiile tehnologice, prevazute la art. 37 alin. (2) si (3), sunt dotate cu instalatii de stingere a incendiilor, potrivit scenariilor de securitate la incendiu si/sau altor documente justificative, exceptand pe cea de hidranti interiori si exteriori, operatorul economic sau institutia care le administreaza nu are obligatia dotarii serviciului cu autospeciala/autospeciale de stingere cu apa si spuma, serviciul constituit fiind de tip P1.

Articolul 39
In situatia in care un operator economic/o institutie nu are obligatia constituirii serviciului privat, dar constituie serviciul, acesta se supune avizarii, cu respectarea criteriilor de performanta, masura ce nu poate substitui obligatiile legale privind apararea impotriva incendiilor, serviciul constituit fiind minimum de tip P1.

Articolul 40
(1) Obligatia operatorilor economici/institutiilor de a constitui servicii private poate fi indeplinita si prin incheierea unui contract cu un serviciu voluntar sau privat, daca sunt respectate prevederile art. 41.
(2) Contractul prevazut la alin. (1) are ca obiect indeplinirea de catre serviciul voluntar sau privat a atributiilor corespunzatoare serviciului pe care are obligatia sa il constituie operatorul economic/institutia, potrivit prezentelor criterii de performanta .

Articolul 41
(1) Serviciul voluntar incheie contract, potrivit art. 40, numai in situatia in care beneficiarul isi desfasoara activitatea in sectorul acestuia de competenta si nu implica obtinerea unui nou aviz pentru sector de competenta .
(2) Serviciul privat propriu incheie contract, potrivit art. 40, numai in situatia in care beneficiarul isi desfasoara activitatea in acelasi amplasament, nefiind necesara obtinerea unui nou aviz pentru sector de competenta .
(3) Serviciul privat constituit ca societate prestatoare de servicii incheie contract, potrivit art. 40, cu obligativitatea obtinerii avizului pentru sector de competenta .

Articolul 42
In vederea luarii in evidenta, serviciile voluntare si serviciile private proprii au obligatia de a transmite inspectoratelor competente teritorial toate contractele incheiate in sensul art. 40, in termen de 30 de zile de la data incheierii.

Articolul 43
In cazul serviciilor private constituite ca societati prestatoare de servicii, pentru emiterea avizului pentru sector de competenta in cadrul unui operator economic sau institutie care nu are obligatia constituirii serviciului privat, acestea trebuie sa respecte criteriile de performanta corespunzatoare serviciului pe care beneficiarul doreste sa il constituie, masura ce nu poate substitui obligatiile legale privind apararea impotriva incendiilor ale acestuia.

SECTIUNEA a 2-a
Criterii specifice privind incadrarea

Articolul 44
(1) Functiile serviciului privat propriu care nu are in dotare autospeciala/autospeciale de stingere cu apa si spuma se exercita de personalul angajat al operatorului economic sau al institutiei, incadrat, de regula, pe alte functii.
(2) Functiile serviciului privat propriu care are in dotare autospeciala/autospeciale de stingere cu apa si spuma se exercita de personalul angajat al operatorului economic sau al institutiei, incadrat astfel:
a) exclusiv pe functiile de sef serviciu, precum si sef grupa si conducator autospeciala pentru fiecare grupa de interventie pe tura de serviciu;
b) prin cumul de functii, pentru celelalte functii din cadrul serviciului.
(3) Functiile serviciilor private constituite ca societati prestatoare de servicii se exercita de personalul angajat al societatii incadrat exclusiv pe aceste functii.
(4) Personalul prevazut la alin. (3) desfasoara exclusiv atributii prevazute in sarcina serviciului privat pentru situatii de urgenta.

Afişează Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Criterii de performanta    Servicii voluntare pentru situatii de urgenta    Servicii private pentru situatii de urgenta    MAI

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Concedierea salariatului pe perioada incapacitatii temporare de munca. Obligatia salariatului de a aduce la cunostinta angajatorului starea de incapacitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta, Sectia I Civila, Decizia nr. 162/CM din 09.03.2016

Concediere colectiva. Evaluarea performantelor salariatiilor. Criteriile privind stabilirea ordinii de concediere a salariatilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 1387 din 17.03.2016

Reorganizarea societatii. Proces de evaluare a salariatilor dupa criterii de performanta individuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 2024/2016 din data de 19.04.2016

Decizie de concediere a salariatilor. Procedura de evaluare unitara a acestora
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 58 din data de 26.01.2016

Cerere anulare ordonanta de urgenta si ordin ministerial
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 3298 din 14.10.2009Articole Juridice

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati