Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019

Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019

  Publicat: 01 Jul 2019       3371 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 533 din 28.06.2019

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care contine concluziile evaluarii adecvate si prin care se stabilesc conditiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmeaza sa fie incluse in reteaua ecologica Natura 2000.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Reflectarea potentialului economic si a soliditatii financiare ale unei entitati economice,

Emiterea avizului de extindere/restrangere a activitatii serviciului privat se solicita printr-o cerere scrisa, insotita de documentele prevazute in anexa nr. 8, depuse in dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul.

Articolul 59
(1) Serviciul privat se desfiinteaza in urmatoarele situatii:
a) la incetarea activitatii operatorului economic;
b) in caz de restrangere a activitatii operatorului economic/institutiei, daca prin aceasta nu mai are obligatia constituirii serviciului privat;
c) daca interventia in situatii de urgenta se realizeaza prin incheierea unui contract cu un serviciu voluntar sau privat, potrivit legii.
(2) Emiterea avizului de desfiintare a serviciului privat se solicita printr-o cerere scrisa insotita de documentele care atesta una dintre situatiile prevazute la alin. (1), depuse in dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul.

Articolul 60
(1) Nerespectarea criteriilor de performanta de catre serviciile de urgenta private implica anularea avizelor de infiintare/pentru sectoare de competenta, ca sanctiune contraventionala complementara.
(2) Avizul de infiintare a serviciului privat se anuleaza in urmatoarele situatii:
a) incheierea de contracte fara a fi respectate prevederile art. 42;
b) nerespectarea dotarii cu autospeciale de stingere cu apa si spuma, care a stat la baza emiterii acestuia;
c) functionarea serviciului privat constituit ca societate prestatoare de servicii intr-un sector de competenta pentru care nu detine aviz .
(3) Avizul pentru sector de competenta al serviciului privat se anuleaza in urmatoarele situatii:
a) neincadrarea grupei/grupelor de interventie si/sau a echipelor specializate pentru stingere incendii;
b) nementinerea autospecialelor detinute in stare de functionare si permanent in sectorul de competenta .
(4) In situatia in care avizul pentru sector de competenta a fost emis concomitent cu avizul de infiintare, incadrarea in una dintre situatiile prevazute la alin. (2) si (3) presupune anularea ambelor avize.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

Articolul 61
(1) Serviciile voluntare si serviciile private pot asigura masuri de prevenire si interventie fara aviz pentru sectorul de competenta, in situatiile si in conditiile prevazute in Dispozitiile generale de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer liber, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 14/2009.
(2) Masurile de prevenire si interventie la activitatile prevazute la alin. (1) nu trebuie sa afecteze capacitatea de interventie si dispunerea mijloacelor tehnice de interventie in sectoarele de competenta avizate.

Articolul 62
Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentele criterii de performanta .

Afişează Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, din 27.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Criterii de performanta    Servicii voluntare pentru situatii de urgenta    Servicii private pentru situatii de urgenta    MAI

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Concedierea salariatului pe perioada incapacitatii temporare de munca. Obligatia salariatului de a aduce la cunostinta angajatorului starea de incapacitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta, Sectia I Civila, Decizia nr. 162/CM din 09.03.2016

Concediere colectiva. Evaluarea performantelor salariatiilor. Criteriile privind stabilirea ordinii de concediere a salariatilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 1387 din 17.03.2016

Reorganizarea societatii. Proces de evaluare a salariatilor dupa criterii de performanta individuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 2024/2016 din data de 19.04.2016

Decizie de concediere a salariatilor. Procedura de evaluare unitara a acestora
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 58 din data de 26.01.2016

Cerere anulare ordonanta de urgenta si ordin ministerial
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 3298 din 14.10.2009Articole Juridice

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati