Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta de urgenta nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto

Ordonanta de urgenta nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto

  Publicat: 01 Jul 2019       9548 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 535 din 28.06.2019

Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Confirmare intr-o anumita functie
Sistem de organizare
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatie complexa care, prin specificul ei, se infatiseaza ca tehnica moderna de creditare pe termen lung, de tip particular.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatie complexa care, prin specificul ei, se infatiseaza ca tehnica moderna de creditare pe termen lung, de tip particular.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,

o) asigura utilizarea limbii romane pentru toate interfetele, informatiile afisate sau tiparite.

Articolul 8
Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale emite norme si proceduri privind obtinerea avizului tehnic pentru platformele digitale prin care se intermediaza transportul alternativ, care se aproba prin ordin .

Articolul 9
(1) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale va emite avizul tehnic pentru platforma digitala in termen de 30 de zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete.
(2) Avizul tehnic pentru platformele digitale va avea o valabilitate de 12 luni.
(3) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale elibereaza avizul tehnic pentru platforma digitala dupa ce operatorul acesteia prezinta dovada achitarii taxei anuale stabilite la art. 25 lit. p).
(4) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale publica, pe site-ul propriu, lista platformelor digitale avizate tehnic si operatorii acestora, pe care o actualizeaza ori de cate ori este necesar.

Articolul 10
(1) Retragerea avizului tehnic pentru platforma digitala se va face de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale in cazul in care una dintre conditiile prevazute la art. 7 nu mai este indeplinita.
(2) Procedura de retragere a avizului tehnic pentru platforma digitala se stabileste prin ordin al ministrului comunicatiilor si societatii informationale.

CAPITOLUL III
Autorizarea operatorilor de transport alternativ

Articolul 11
Transportul alternativ se efectueaza numai de catre operatori de transport alternativ autorizati, care detin, pentru fiecare autoturism utilizat la efectuarea transportului alternativ, copie conforma valabila si ecusonul pentru transport alternativ, eliberate in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 12
(1) In vederea obtinerii autorizatiei pentru transportul alternativ operatorul de transport alternativ depune la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din judetul sau municipiul Bucuresti unde isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, urmatoarele documente, prin care dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta:
a) cerere;
b) copie a certificatului de inregistrare ca transportator si a certificatului constatator, eliberate de registrul comertului;
c) certificat de atestare a pregatirii profesionale a conducatorilor auto;
d) copie a certificatului de competenta profesionala pentru managerul de transport alternativ, in cazul persoanei juridice, ori copie de pe certificatul de atestare a pregatirii profesionale pentru transportul de persoane in regim de inchiriere, in cazul persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau intreprinderii familiale, obtinut conform reglementarilor specifice in vigoare;
e) certificatul de cazier judiciar al conducatorilor auto si, dupa caz, al managerului de transport alternativ, din care sa rezulte ca acestia nu au fost condamnati pentru:
1. infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice;
2. infractiuni privind traficul si consumul de droguri;
3. infractiuni contra vietii, contra integritatii corporale sau sanatatii;
4. infractiuni privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile;
5. infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale;
6. infractiuni contra patrimoniului;
Cazierul judiciar al managerului de transport alternativ se depune in cazul persoanei juridice;
f) avizul medical si psihologic al managerului de transport alternativ, in cazul persoanei juridice, sau al persoanei fizice titulare a persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau intreprinderii familiale, cu mentiunea "apt".
(2) Autorizatia de transport alternativ se elibereaza, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la inregistrarea cererii, de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. competenta pentru o perioada de 3 ani dupa plata de catre operatorul de transport alternativ a unui tarif de 300 lei, achitat in contul acesteia.
(3) Autorizatia de transport alternativ eliberata operatorului de transport alternativ conform alin. (2) este netransmisibila.
(4) Operatorul de transport alternativ autorizat are obligatia sa comunice agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. emitente orice modificare a datelor si informatiilor cuprinse in documentele prevazute la alin. (1), printr-o declaratie pe propria raspundere, intr-un termen de maximum 15 zile de la data modificarilor respective.

Articolul 13
(1) Pentru fiecare autoturism detinut in proprietate, inchiriere, comodat, contract de leasing si utilizat in vederea efectuarii transportului alternativ, agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., emitenta a autorizatiei de transport alternativ, elibereaza operatorului de transport alternativ, in termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea cererii, cate o copie conforma a acesteia, dupa depunerea urmatoarelor documente, in copie:
a) autorizatia de transport alternativ;
b) certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autoturismului;
c) declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea de catre autoturismul respectiv a conditiilor prevazute la art. 19;
d) contractul de inchiriere a autoturismului sau contractul de comodat in forma autentificata a autoturismului, dupa caz.
(2) Copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ se elibereaza operatorului de transport alternativ autorizat numai pentru autoturismele detinute in proprietate, inchiriere sau comodat, care sunt inmatriculate in judetul respectiv sau, dupa caz, in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov.
(3) Pentru autoturismele detinute in temeiul unui contract de leasing de catre operatorul de transport alternativ autorizat, copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ se elibereaza indiferent unde sunt inmatriculate acestea.
(4) Operatorul de transport alternativ are dreptul sa efectueze transport alternativ cu autoturismul pentru care s-a emis copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ:
a) permanent, in interiorul localitatii unde isi are sediul sau domiciliul sau in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, dupa caz;
b) ocazional, cu plecare din localitatea unde isi are sediul sau domiciliul sau din regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, dupa caz, spre alte localitati.
(5) Copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ se elibereaza, conform cererii operatorului de transport alternativ, pentru o perioada de 1 an, 2 ani sau 3 ani, fara a depasi perioada de valabilitate a autorizatiei de transport alternativ, numai pentru autoturismele care au la data expirarii valabilitatii copiei conforme mai putin de 15 ani vechime de la data fabricatiei.
(6) In ultimul an de valabilitate al autorizatiei pentru transportul alternativ, copia conforma se poate elibera pentru o perioada mai mica de un an fara a depasi valabilitatea autorizatiei respective.
(7) Copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ se elibereaza dupa achitarea de catre operatorul de transport alternativ a unui tarif de 100 lei pentru fiecare an/fractie de an corespunzator perioadei de valabilitate a acesteia, achitat in contul agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - ARR.
(8) Copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ este netransmisibila de la un operator de transport alternativ la alt operator de transport alternativ, precum si de la un autoturism la altul.
(9) Operatorul de transport alternativ autorizat poate sa isi inlocuiasca, la cerere, autoturismul detinut in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pentru care a obtinut o copie conforma a autorizatiei, cu alt autoturism detinut in aceleasi conditii, in urmatoarele cazuri:
a) autoturismul nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice, morale, deteriorarii sau furtului;

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Transport alternativ    Uber    OUG 49/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Noul Codul Administrativ al Romaniei. Ratiune, dispozitii generale, principiile dreptului administrativ. (I)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Serviciul oferit de Uber nu poate fi calificat drept "serviciu al societatii informationale"
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Interdictia de circulatie pentru camioanele care transporta anumite marfuri pe autostrada de pe Valea Inn-ului in Tirol este incompatibila cu libera circulatie a marfurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fotografia portret beneficiaza de aceeasi protectie cu cea pe care dreptul de autor o confera oricarei alte opere
Sursa: EuroAvocatura.ro